Byla 2-917-514/2014
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB “4finance” ieškinį atsakovui L. Č. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 441,1 Lt skolos: 250 Lt negrąžintos paskolos, 191,15 Lt palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių. Nurodė, kad 2012-09-10 ieškovas su atsakovu nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt, sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 807193001 (toliau – Sutartis), kuria šalys susitarė, jog ieškovas paskolins atsakovui 250 Lt sumą 30 dienų terminui su 198,30 % dydžio metine palūkanų norma, o 2012-10-10 atsakovas grąžins 250 Lt skolos. Ieškovas savo įpareigojimus įvykdė visiškai ir 2012-09-10 pervedė atsakovui 250 Lt, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir skolos bei palūkanų nustatytu terminu ieškovui negrąžino. Ieškovas įvairiomis priemonėmis (telefonu, elektroniniais ir įprastais laiškais) ragino atsakovą atsiskaityti, tačiau atsakovas nereagavo. Be to, remdamasis CK 6.874 str. 1 d., teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-02 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-400/2011; 2010-12-09 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-509/2010; 2007-06-29 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-298/2007; 2005-11-14 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-572/2005; 2005-09-28 nutartimi c.b. 3K-3-434/2005; 2004-03-03 nutartimi c.b. 3K-3-161/2004; 2003-09-18 nutartimi c.b. Nr. 3K-7-751/2003 ir kt.), Sutarties 7.1. p., ieškovas reikalavo iš atsakovo nuo 2012-10-10 iki ieškinio pateikimo dienos sumokėti Sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą (198,30%), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, t. y., už nuo 2012-10-11 iki 2013-04-05 pradelstą laikotarpį iš atsakovo prašė priteisti 191,15 Lt palūkanų sumą už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Taip pat, remdamasis CK 6.256 str. 2 d. nuostatomis, bei atsižvelgdamas į tai, kad šalių sudarytoje Vartojimo kredito sutartyje nėra nustatytos netesybos, tai įvardijo iš atsakovo priteistinais nuostoliais, nes sutinkamai su CK 6.261 str. nuostatomis, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Kadangi ieškovas yra didžiausias Lietuvoje vartojimo kreditų nuotoliniu būdu teikėjas, atsakovui laiku grąžinus kreditą ir palūkanas, šios sumos būtų nedelsiant perskolintos kitiems asmenims su ne mažesne kaip 109,89 % metine palūkanų norma, t. y., atitinkamai, dėl atsakovo laiku neįvykdytos prievolės (t. y. neteisėtų veiksmų), ieškovas negavo realių pajamų, t. y., patyrė nuostolių. Dėl šios priežasties, pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1.p. apskaičiuota ir prašoma priteisti 191,15 Lt suma iš esmės atitinka minimalius ieškovo nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Šią sumą ieškovas laiko minimaliais ieškovo nuostoliais pagal CK 6.261 str. nuostatas, kompensuojančią tuos praradimus, kuriuos ieškovas patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, 2014-05-16 specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt paskelbus pranešimą (CPK 130 str.). Tinkamai apie iškeltą bylą informuotas atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą (CPK 285 str. 2 d.). Bylos medžiaga nustatyta, kad 2012-09-10 ieškovas su atsakovu sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 807193001 (toliau – Sutartis) prisijungimo būdu pagal standartines SMScredit.lt paskolos sutarties bendrųjų sąlygų (toliau – sutarties bendrosios sąlygos) 2 dalies nuostatas. Sutarties bendrųjų sąlygų 2.12 punkte nustatyta, kad nusprendus suteikti kreditą, kredito gavėjas sudaro vartojimo kredito sutartį su unikaliu jos identifikaciniu numeriu ir išsiunčia ją į kredito davėjo duomenų bazėje registruotu kredito gavėjo el. pašto adresu. Pagal sutarties bendrųjų sąlygų 2.14 punktą, kredito davėjas išmoka kredito lėšas į kredito gavėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas registracijos mokesčio pervedimas arba į banko sąskaitą, kuri yra nurodyta popierinėje kredito paraiškos formoje. Pagal CK 6.870 str. 2 d. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Iš teismui pateikto ieškovo AB Šiaulių banko Kauno filialo banko sąskaitos ataskaitos matyti, kad ieškovas 2012-09-10 mokėjimo dokumentu Nr. 2315717 pervedus į atsakovo banko sąskaitą 250 Lt sumą pagal SMScredit.lt kredito sutartį Nr. 807193001, tarp šalių buvo faktiškai sudaryta paskolos sutartis. Iš teismui pateiktos Sutarties specialiųjų sąlygų matyti, kad atsakovui suteikta kredito suma – 250 Lt, vartojimo kredito metinė palūkanų norma – 114,37 %, bendra kredito kainos metinė norma – 198,30 %, kredito terminas – 30 dienų, galutinė kredito grąžinimo data – 2012-10-10. CK 6.875 str. 1 d. nustatyta, kad paskolos gavėjas turi teisę ginčyti paskolos sutartį, jeigu jis pinigų faktiškai negavo arba gavo mažiau, negu nurodyta sutartyje. Šias aplinkybes privalo įrodyti paskolos gavėjas – atsakovas. Byloje duomenų, kad paskolos sutartis būtų nuginčyta ar gauta paskola būtų grąžinta ir sumokėtas paskolos suteikimo komisinis mokestis, nėra.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (CK 6.38 str. 1, 3 d.). CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, todėl atsakovė laikoma pažeidusia prievolę, nes negrąžino paskolos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. CK 6.256 str. 1 d. įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų nepateikė, ieškovo argumentų dėl skolos pagrįstumo, jos dydžio neginčijo, įrodymų, kad ieškovas savo prievolę vykdė netinkamai ar kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu, byloje nėra. Formaliai įvertinus pateiktus įrodymus konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas dėl negrąžintos paskolos yra pagrįstas, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 250 Lt negrąžintos paskolos pagal sutartį.

7Ieškovas, be paskolos, prašo iš atsakovo priteisti 191,15 Lt palūkanų. Atsižvelgiant į ieškinio argumentus dėl palūkanų paskirties (ieškovas traktuoja kaip minimalius nuostolius; remiasi sutarties 7.1 punktu, numatančiu atsakomybę už kredito (ir/ar palūkanų) mokėjimo termino praleidimą ir pan.), darytina išvada, jog reikalavimas pareikštas dėl kompensacinių palūkanų priteisimo.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai laikosi pozicijos, kad negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas mažinti palūkanas, turi atsižvelgti į sutarties pobūdį, jos trukmę, paskolos paskirtį, skolininko riziką, taip pat į tai, ar palūkanos prieštarauja viešajai tvarkai ir ar jos neperauga į lupikavimą, į sutarties sudarymo metu buvusias bankų palūkanų normas ir kitas aplinkybes. Aplinkybių, vertintinų mažinant palūkanas, sąrašas nėra baigtinis. Mažinant palūkanas, kaip ir netesybų mažinimo atveju, taikomas palūkanų santykio su nuostoliais kriterijus. Priklausomai nuo konkrečios bylos faktų ir ištirtų palūkanų mažinimo aplinkybių, skirtinguose teisiniuose santykiuose įstatymams ir teisės principams neprieštaraujančiu palūkanų dydžiu gali būti pripažinti įvairūs palūkanų dydžiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio mėn. 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1).

9Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su kreditoriumi sudarė prisijungdamas prie parengtų standartinių sutarčių sąlygų, į sutartyje numatytą metinę palūkanų normą (114,37 %; bendra kredito kainos metinė norma – 198,30 %), paskolos ir prašomų priteisti palūkanų santykį (prašoma priteisti palūkanų suma beveik siekia kredito sumą), į tai, kad byloje nėra ieškovo patirtų nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų (ieškovo nurodomas bendras sudaromų vartojimo sutarčių skaičius ar suteikiamų kreditų suma nepagrindžia ieškovo patirtų nuostolių) bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, darytina išvada, kad prašoma priteisti palūkanų suma (191,15 Lt) yra aiškiai per didelė, todėl mažintina iki 25 Lt (CK 6.37 str. 3 d., 6.261 str.).

10Likusioje dalyje ieškinio reikalavimas dėl palūkanų priteisimo atmestinas (CPK 178 str.).

11Atsakovas praleido terminą įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovui, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

12Patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų sumai – 54 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 2 d.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 285-286 str.,

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš L. Č. 250 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų) negrąžintos paskolos, 25 Lt (dvidešimt penkis litus) palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-05-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54 Lt (penkiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio UAB „4finance“.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Plungės rajono apylinkės teismui

18pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai