Byla 2-31922-910/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Rasai Kvartūnaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei Jūratei Dromantaitei-Milašienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ ieškinį atsakovėms T. T., T. T., I. T. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovių solidariai 2141,42 Lt skolos už šilumos energiją, karštą vandenį, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 11,70 Lt bylinėjimosi išlaidų.

3Bylos nagrinėjimo metu atsakovėms sumokėjus dalį skolos, ieškovas ieškinio reikalavimus sumažino iki 1691,42 Lt.

4Ieškinyje nurodyta, kad gyvenamosios patalpos ( - ), nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei; ieškovas šias patalpas valdo patikėjimo teise. 2004-12-10 su atsakove T. T. sudaryta Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. 23, kurios pagrindu nuomotojas už nuomos mokestį perdavė nuomininkei naudotis butą ( - ). Šiame bute atsakovės deklaruoja savo gyvenamąją vietą. Ieškovo teigimu, atsakovės nevykdo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų – tinkamai ir laiku nemoka už šilumos energiją ir karštą vandenį, todėl laikotarpiu nuo 2013-07-01 iki 2014-05-31 susidarė 2141,42 Lt skola.

5Atsakovė I. T. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka, skolą pripažįsta, tik prašo išdėstyti jos sumokėjimą 6 mėnesiams. Atsakovė pridėjo mokėjimo dokumentą, patvirtinantį, kad ieškovui 2014-07-18 sumokėjo 450 Lt.

6Atsakovėms T. T. ir T. T. ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimai įteikti tinkamai, atsiliepimų į ieškinį nustatytu terminu negauta.

7Teismo posėdyje ieškovo atstovė ieškinio reikalavimus sumažino iki 1691,42 Lt, nes atsakovė T. T. 2014-07-18 sumokėjo dalį skolos – 450 Lt; kitą ieškinio dalį prašė patenkinti. Ieškovo atstovė nurodė, kad su atsakovės I. T. prašymu išdėstyti tesimo sprendimo vykdymą nesutinka, nes nenurodytos aplinkybės, dėl kurių prašoma išdėstyti skolą, nepateikta įrodymų apie atsakovių turtinę padėtį, taip pat nepridėta įrodymų, jog, išdėsčius teismo sprendimo vykdymą, atsakovės turės galimybių sumokėti skolą.

8Atsakovės T. T., T. T., I. T. neatvyko į teismo posėdį, apie kurio laiką ir vietą buvo informuotos tinkamai.

9Bylos dalis dėl 450 Lt priteisimo nutrauktina

10Vykstant teismo procesui, atsakovė T. T. 2014-07-18 sumokėjo dalį ( b. l. 41). Atsižvelgdamas į atliktą mokėjimą, ieškovas sumažino ieškinio reikalavimus, nurodydamas, kad prašo priteisti iš atsakovių 1691,42 Lt skolos.

11Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad, atsakovei bylos nagrinėjimo metu sumokėjus skolos dalį, taip patenkinta ieškinio dalis. Ieškovas, pareikšdamas, kad sumokėta skolos dalimi mažina ieškinio reikalavimus, taip iš esmės atsisakė ieškinio dalies dėl 450 Lt skolos sumos, todėl byla dėl nurodytos skolos dalies priteisimo nutrauktina (CPK 140 straipsnio 1 dalis). Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu negalima (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

12Ieškinys tenkintinas

13Atsižvelgiant į tai, kad atsiliepime į ieškinį atsakovė I. T. pripažino ieškinį, o vieno iš solidariųjų bendraskolių skolos pripažinimas taikomas ir kitiems bendraskoliams (CK 6.12 straipsnis), vadovaujantis CPK 268 straipsnio 5 dalimi, teismo sprendimas rašomas sutrumpintais motyvais.

14Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad gyvenamosios patalpos ( - ), nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei; ieškovas šias patalpas valdo patikėjimo teise (b. l. 6). Nurodytame bute atsakovė T. T. deklaruoja savo gyvenamąją vietą nuo 1968-10-31, atsakovė T. T. – nuo 1976-11-13, atsakovė I. T. – nuo 2001-10-22 (b. l. 11-13). 2004-12-10 su atsakove T. T. buvo pasirašyta neterminuota gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. 23, pagal kurią nuomotojas perdavė atsakovei naudotis butu ( - ), o atsakovė įsipareigojo mokėti nuomotojui nustatytą nuomos mokestį ir mokesčius už suteiktas paslaugas. Sutarties 7 punkte nurodyta, kad nuomininko šeimos nariai, taip pat asmenys, nustoję būti nuomininko šeimos nariais, bet toliau gyvenantys nuomojamojoje patalpoje, turi tokias pačias teises ir pareigas, atsirandančias iš sutarties, kaip ir nuomininkas (b. l. 7-9).

15Pagal UAB „Vilniaus energija“, Vilniaus miesto savivaldybės ir SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 2010-10-08 pasirašytą Šilumos pirkimo–pardavimo sutartį, UAB „Vilniaus energija“ tiekia šilumos energiją, o šilumos vartotojas (SĮ „Vilniaus miesto būstas“) už ją atsiskaito (b. l. 15-20). Atsakovės, gyvendamos Vilniaus savivaldybei priklausančiame bute ( - ), turi pareigą mokėti nuomos mokestį, taip pat sumokėti už butui tiekiamą šilumos energiją bei karštą vandenį. Atsakovės nemokėjo už šilumos energiją laikotarpiu nuo 2013-07-01 iki 2014-05-31, todėl susidarė 2141,42 Lt skola. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad dalis skolos, t. y. 450 Lt, sumokėta teismo proceso metu (b. l. 41); šia skolos dalimi ieškinio reikalavimai sumažinti iki 1691,42 Lt.

16Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovių ieškovo naudai solidariai priteisiama 1691,42 Lt skolos už šilumos energiją (CK 6.2, 6.38, 6.200, 6.205, 6.589 straipsniai).

17Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovių taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 1691,42 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-07-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Dėl bylinėjimosi išlaidų

19Ieškovas iš atsakovių taip pat prašo solidariai priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas: 3 Lt už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką duomenų bazėje ir 8,70 Lt už tris Gyventojų registro išrašus apie asmenį kompiuterinėse laikmenose, iš viso – 11,70 Lt.

20Pažymėtina, kad atsakovai lygiais pagrindais naudojasi įstatymo suteiktomis procesinėmis teisėmis ir vykdo pareigas. Dėl to iš bylą pralaimėjusių proceso bendrininkų (bendraatsakių) bylinėjimosi išlaidos priteistinos lygiomis dalimis (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-06-28 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-332/2012). Išdėstytų motyvų pagrindu, vadovaujantis CPK 88 straipsnio 1 dalimi 9 punktu, 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovių 11,70 Lt bylinėjimosi išlaidos priteistinos lygiomis dalimis, t. y. iš kiekvienos atsakovės po 3,90 Lt.

21Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nuo žyminio mokesčio atleistas (CPK 83 straipsnio 1 dalies 2 punktas), patenkinus ieškinį, valstybei iš atsakovių lygiomis dalimis priteistina 54 Lt žyminio mokesčio ir 14,22 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, iš viso – 68,22 Lt, t. y. iš kiekvienos atsakovės po 22,74 Lt (po 6,60 euro) (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

22Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo

23Atsakovė I. T., iš esmės pripažinusi atsakovių prievolę grąžinti ieškovui skolą, atsiliepime į ieškinį prašė sprendimo įvykdymą išdėstyti 6 mėnesiams.

24CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

25Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją, aiškinant ir taikant CPK 284 straipsnio 1 dalies nuostatas, sprendimo įvykdymas gali būti atidėtas ar išdėstytas išimtiniais atvejais. Sprendžiant dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo, aktualūs CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių principų taikymas reikalauja atsižvelgti į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar, atidėjus arba išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-10-04 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2011-12-16 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011; kt.). Sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas neturi suteikti nepagrįsto pranašumo skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, turi būti išlaikyta išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyra.

26Nagrinėjamu atveju sprendžiant dėl atsakovės prašymo išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą, atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovė nepateikė jokių duomenų apie turtinę padėtį ir įrodymų apie galimybes sumokėti skolą, jeigu prašymas išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą dalimis būtų patenkintas.

27Esant tokioms aplinkybėms, teismas prieina prie išvados, kad atsakovės neįrodė, jog nagrinėjamu atveju yra išimtinė situacija, dėl kurios būtina išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą, ir kad prašomas sprendimo įvykdymo išdėstymas nepažeis ginčo šalių lygiateisiškumo, teisių ir teisėtų interesų pusiausvyros, teisėtų lūkesčių, taip pat teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų. Dėl to atsakovės prašymas išdėstyti sprendimo vykdymą netenkintinas.

28Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovės turi teisę kreiptis į ieškovą ir tartis dėl taikos sutarties sudarymo bei skolos mokėjimo dalimis išdėstymo teismo sprendimo vykdymo procese (CPK 595 straipsnis).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 270, 301 straipsniais, teismas

Nutarė

30nutraukti bylos dalį dėl 450 Lt skolos priteisimo.

31Patenkinti ieškinį.

32Priteisti ieškovui SĮ „Vilniaus miesto būstas“ (juridinio asmens kodas 124568293) iš atsakovių T. T. (a. k. ( - ) T. T. (a. k. ( - ) I. T. (a. k. ( - ) solidariai 1691,42 Lt skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 1691,42 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-07-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei iš kiekvienos – po 3,90 Lt bylinėjimosi išlaidų.

33Priteisti iš atsakovių T. T. (a. k. ( - ) T. T., (a. k. ( - ) I. T. (a. k. ( - ) po 22,74 Lt (po 6,60 euro) bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą. Ši suma turi būti sumokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 3. Bylos nagrinėjimo metu atsakovėms sumokėjus dalį skolos, ieškovas... 4. Ieškinyje nurodyta, kad gyvenamosios patalpos ( - ), nuosavybės teise... 5. Atsakovė I. T. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka,... 6. Atsakovėms T. T. ir T. T. ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimai... 7. Teismo posėdyje ieškovo atstovė ieškinio reikalavimus sumažino iki 1691,42... 8. Atsakovės T. T., T. T., I. T. neatvyko į teismo posėdį, apie kurio laiką... 9. Bylos dalis dėl 450 Lt priteisimo nutrauktina... 10. Vykstant teismo procesui, atsakovė T. T. 2014-07-18 sumokėjo dalį ( b. l.... 11. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad, atsakovei bylos... 12. Ieškinys tenkintinas... 13. Atsižvelgiant į tai, kad atsiliepime į ieškinį atsakovė I. T. pripažino... 14. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad gyvenamosios patalpos ( - ),... 15. Pagal UAB „Vilniaus energija“, Vilniaus miesto savivaldybės ir SĮ... 16. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovių ieškovo naudai... 17. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 19. Ieškovas iš atsakovių taip pat prašo solidariai priteisti patirtas... 20. Pažymėtina, kad atsakovai lygiais pagrindais naudojasi įstatymo suteiktomis... 21. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nuo žyminio mokesčio atleistas (CPK 83... 22. Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo... 23. Atsakovė I. T., iš esmės pripažinusi atsakovių prievolę grąžinti... 24. CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 25. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją, aiškinant ir taikant... 26. Nagrinėjamu atveju sprendžiant dėl atsakovės prašymo išdėstyti teismo... 27. Esant tokioms aplinkybėms, teismas prieina prie išvados, kad atsakovės... 28. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovės turi teisę kreiptis į... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 270, 301... 30. nutraukti bylos dalį dėl 450 Lt skolos priteisimo.... 31. Patenkinti ieškinį.... 32. Priteisti ieškovui SĮ „Vilniaus miesto būstas“ (juridinio asmens kodas... 33. Priteisti iš atsakovių T. T. (a. k. ( - ) T. T., (a. k. ( - ) I. T. (a. k. (... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...