Byla 1-36-550/2013
Dėl ko, dėl eismo įvykio metu patirtų sužalojimų mopedą vairavusiam G. D. buvo sunkiai sutrikdyta sveikata, o mopedo keleivė V. Z. nuo eismo įvykio metu patirtų sužalojimų 2012 m. rugpjūčio 8 d. 12 val. 45 min. mirė

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Kondratjevas sekretoriaujant Audronei Argustienei, dalyvaujant : prokurorui Ingai Dovidavičienei, gynėjui adv. Antanui Jarašiui, nukentėjusiesiems G. D., V. A., J. A. ir I. Ž., nukentėjusiųjų V. A., J. A. ir I. Ž. atstovui adv. Vytautui Bučiui, civilinio ieškovo VSDFV Kauno skyriaus atstovei L. V., civilinio atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovui G. T.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje

3D. L., a.k. ( - ) gimusi ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, netekėjusi, 11 klasių išsilavinimo, ( - ) moksleivė, gyv. ( - ), neteista,

4kaltinama nusikaltimu, numatytu Lietuvos Respublikos BK 281 str. 6 d. (2012-07-27 KET pažeidimai sukėlę žmogaus žūtį bei sunkų sveikatos sutrikdymą), ir

Nustatė

52012 m. liepos 27 d. apie 22 val. 55 min., D. L., Kėdainių rajono, ( - ) seniūnijos teritorijoje, kelio Aristava – Kėdainiai - Cinkiškiai 16 kilometre, vairuodama R. L. priklausantį automobilį Ford Fiesta, v.n. ( - ) pažeidė Kelių eismo taisyklių 9, 14, 125, 133, 139, 142 punktuose nurodytus reikalavimus, tai yra, būdama apsvaigusi nuo alkoholio - nustatytas 1,46 promilių girtumas, ir tuo pažeisdama KET 14 p., nurodantį, jog draudžiama vairuoti transporto priemonę /.../ neblaiviems /.../, būdama eismo dalyve ir privalėdama laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių saugumui (KET 9 p.), privalėdama važiuoti kuo arčiau dešinio važiuojamosios dalies krašto (KET 125 p.), neviršyti leistino greičio ir atsižvelgdama į važiavimo sąlygas pasirinkti tokį važiavimo greitį, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties (KET 133 p.), neturėdama 2 metų vairavimo stažo kelyje su asfalto danga privalėdama važiuoti ne didesniu kaip 70 km/h greičiu (KET 139 p.) priekyje važiuojančiam vairuotojui rodant kairįjį posūkio signalą ir persirikiavus posūkiui į kairę (apsisukimui), važiuodama paskui privalėdama apvažiuoti sukančią transporto priemonę iš dešinės arba palaukti, kol priekyje važiuojantis vairuotojas atlaisvins eismo juostą (KET 142 p.), viršijo leistiną važiavimo greitį apie 20 km/h, neturėdama 2 metų vairavimo stažo važiuodama asfaltu apie 90 km/h greičiu, neatsižvelgusi į važiavimo greitį nesilaikė saugaus atstumo iki ta pačia kryptimi važiavusio, rodžiusio kairįjį posūkį ir persirikiavusio posūkiui į kairę neregistruoto mopedo AWE, vairuojamo G. D., nesugebėjo sulėtinti greičio ar savo vairuojamo automobilio visiškai sustabdyti ar apvažiuoti mopedą iš dešinės, ir atsitrenkė į mopedą, dėl ko, dėl eismo įvykio metu patirtų sužalojimų mopedą vairavusiam G. D. buvo sunkiai sutrikdyta sveikata, o mopedo keleivė V. Z. nuo eismo įvykio metu patirtų sužalojimų 2012 m. rugpjūčio 8 d. 12 val. 45 min. mirė.

6Kaltinamoji D. L. kalta prisipažino visiškai ir parodė, kad 2012 m. liepos 27 d. po pietų ji tėvui R. L. priklausančiu automobiliu Ford Fiesta, v.n. ( - ) iš ( - ) nuvyko į Kėdainius pasiimti draugo D. K., pakeliui dar užsuko paimti L. A. ir Ž. Ž. ir visi karto jos vairuojamu automobiliu nuvažiavo į Pernaravos kaime vykusią „Oninių“ šventė. Šventės metu ji kartu su Ž. Ž. išgėrė apie 1,5 litro sidro. Apsvaigusi nesijautė, tad apie 22 val. 30 min. sėdo už automobilio vairo ir nuvažiavo į Kėdainius. Paaiškino, jog į Kėdainius važiavo tam, kad paimti D. K. automobilį, po ko grįžti į ( - ) ir pastatyti automobilį jos namų kieme. Pastatyti automobilį norėjo iki iš darbo grįš jos mama. Nuvykus į Kėdainius L. A. ir Ž. Ž. sėdo į D. K. priklausantį automobilį, ir jie pastarojo automobiliu nuvažiavo link ( - ), o ji tėvo automobiliu kartu su D. K., nuvažiavo paskui L. A. vairuojamą automobilį. Važiavo keliu Kėdainiai - Cinkiškis ( - ) kryptimi nuo Kėdainių miesto pusės. Ji vairavo, o D. K. sėdėjo šalia. Važiavo apie 80-85 km/h greičiu, tiksliai nepamena. Kodėl viršijo jai leistiną 70 km/h greitį paaiškinti negali. Važiavo įjungusi priekines artimas žibintų šviesas. Nors buvo jau tamsu, matomumas buvo geras. Priešais ją, apie 70 m. atstumu važiavo kitas automobilis, o dar prieš jį L. A. vairuojamas automobilis. Nematė, kad priekyje važiavę automobiliai būtu ką lenkę. Paaiškino, jog vairavo automobilį ne prie pat dešinio kelkraščio, o arčiau eismą skiriančios linijos. Važiuojant ji kalbėjosi su D. K., tad ne visą dėmesį skyrė keliui. Staiga, priešais apie 10 m. atstumu pamatė priešais važiuojantį mopedą, kuris važiavo prie pat ašinės linijos, skiriančios eismo juostas, iki 50 cm nuo jos. Mopedas posūkio signalo nerodė, ar degė jo gabaritinės šviesos nematė. Paskutiniu momentu jį mopedą pastebėjo iš raudonos spalvos atšvaito. Kai pamatė mopedą lyg bandė stabdyti, tačiau ar stabdė negali pasakyti, pasuko vairą dešiniau, tačiau atstumas buvo per mažas, kad spėtų sureaguoti ir išvengti susidūrimo su mopedu, tad kliudė jį vairuojamo automobilio kaire priekine dalimi. Po susidūrimo labai išsigando, pasimetė, tad sustojo ne iš karto, o dar kiek pavažiavusi. Negali tiksliai pasakyti ar prieš pat susidūrimą su mopedu ar tuoj po ko D. K. jai liepė sustoti. Sustojusi prie jos partrenkto mopedo nėjo. Netrukus į eismo įvykio vietą atvyko policijos pareigūnai. Patvirtina savo parodymus pateiktus ikiteisminio tyrimo metu, jog važiuoti automobiliu prieš pat eismo įvykį galėjo ir apie 90 km/h greičiu bei, jog mopedą galėjo pamatyti likus 2 metrams iki jo. Nurodė, kad teises vairuoti transporto priemones ji gavo 2 savaitės iki eismo įvykio, tad nesugebėjo tinkamai įvertinti kilusios eismo įvykio situacijos. Dėl padaryto gailisi, nukentėjusiųjų atsiprašo. Civilinio ieškinio iš esmės neginčija, tik nurodo į tai, jog pajamų neturi ir negalės atlyginti prašomų sumų.

7Byloje esantis D. L. parodymų patikrinimo vietoje protokolas nurodo į tai, jog ji mopedą pamatė, kuomet šis buvo 0.65 m atstumu nuo linijos, skiriančios eismo juostas, ir netoli nuo įvažiavimo į degalinę (negalėjo patikslinti atstumo), bei 5,10 m atstumu nuo jos vairuojamo automobilio. Nurodė, kad jos vairuojamas automobilis (matuojant nuo kairės pusės ratų) tuo metu kai ji pamatė mopedą buvo 0.6 m atstumu iki linijos, skiriančios eismo juostas (I t., b.l. 136-138).

8Be visiško kaltinamosios D. L. kaltės pripažinimo, jos kaltė visiškai įrodyta nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymais, bylos duomenimis ir pateiktais rašytiniais įrodymais.

9Nukentėjusysis G. D. parodė, kad V. Z. buvo jo gyvenimo draugė, pastaruoju metu jie kartu gyveno pas jį namuose. Parodė, kad V. Z. buvo nusipirkusi motorolerį, kuris buvo neregistruotas, neatlikta jo techninė jo apžiūra. Motoroleriu važinėjo ir jis, nors teisės vairuoti šios transporto priemonės neturi. 2012 m. liepos 27 d. vakare jis nuvyko į AB „Krekenavos agrofirma“ pasiimti ten darbą baigusios sugyventinės V. Z.. Nurodė, jog tos dienos metu – apie pietus buvo išgėręs apie vieną litrą alaus bei buvo gėręs iš vakaro. Paėmęs sugyventine iš darbo apie 22 val. 30 min. jis kartu su ja, jo vairuojamu mopedu, nuvažiavo namų link. T.y. važiavo nuo Kėdainių m. ( - ) miestelio link. Tvirtina, jog mopedas buvo techniškai tvarkingas, degė visos šviesos ir gabaritai. Važiavo dešiniuoju kelio kraštu, netrukdydamas kitoms transporto priemonėms, buvo įjungęs žibintus, nes priešingu atveju būtų nematęs kur važiuoti. Važiavo negreitai ir tvarkingai, po kelia nesimėtė. Važiavo abu be šalmų, jų pasiėmęs neturėjo, jie liko namuose. Pakeliui jis ketino užsipilti benzino ( - ) degalinėje, tad prieš ( - ) degalinę pažiūrėjo pro veidrodėlį į galą, po to dar atsisuko ir pažiūrėjo ar kas nevažiuoja iš paskos, ar niekam netrukdo, ir įsitikinęs, kad saugu, įjungė posūkio signalą ir persirikiavo nuo dešinio kelkraščio kairiau, t.y. arčiau ašinės linijos, kadangi degalinė buvo kairėje kelio pusėje ir jam sankryžoje reikėjo sukti į kairę. Paaiškino, jog jis matė, kad iš paskos atvažiuoja keli automobiliai, tačiau jie buvo gerokai toliau nuo jo - apie 300 metrų atstumu. Tuo metu nelijo, matomumas buvo geras. Kadangi degalinės teritorija yra apšviesta, todėl ir kelias prie degalinės taip pat buvo apšviestas. Ties ašine linija pavažiavęs apie 7-10 metrų tiesiai, ketino sukti į kairėje pusėje esantį įvažiavimą į degalinę, bet tuo metu pajuto smūgį. Kas vyko toliau jis nepamena. Teigia, kad prieš posūkį važiavo apie 20 km/h greičiu, be to prieš posūkį jis dar pristabdė mopedą, todėl turėjo užsidegti galinis stabdžių signalas. Nepamena, ar prieš susidūrimą, jį lenkė koks automobilis. Autoįvykio metu jam buvo sutraiškytas dešinės kojos kaulas, sutrenkta galva. Ieškinio nereiškia, kadangi turtinę ir neturtinę žalą jam išmokėjo draudimas.

10Nukentėjusioji I. Ž. parodė, kad V. Z. buvo jos sesuo. Nors ji gyvena kitame mieste, su seserimi palaikė artimus santykius, jos nuolat pasiskambindavo, pasikalbėdavo, buvo artimos. Pastaruoju metu sesuo gyveno kartu su G. D. ( - ) kaime, G. D. namuose. 2012 m. liepos 28 d. apie 1 val. jai paskambinęs policijos pareigūnas pasakė, kad į sesers transporto priemonę atsitrenkė iš paskos važiavęs automobilis. Sesuo nevairavo, kadangi teisių neturėjo, o apie tai, kad sesuo turi mopedą ji nežinojo. Sužinojusi, kad sesuo pervežta į Kauno klinikas ji 10 dienų budėjo prie jos, matydama sesers būklę ir negalėdama jai padėti patyrė didelius išgyvenimus, o seseriai mirus sunkiai išgyveno ir jos netektį. Parodė, kad nukentėjusioji nesidomėjo jos sesers būkle, nesiūlė padėti ir padengti kažkiek išlaidų. Šiuo metu nukentėjusioji jai apmokėjo 2000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Atskaičius nuo prašomos 30000 Lt neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusiosios bei draudimo sumokėtą neturtinę žalą, iš nukentėjusiosios prašo priteisti 25912 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Turtinę žalą jai ir tėvams atlygino draudimo įstaiga.

11Nukentėjusioji J. A. parodė, kad V. Z. buvo jos dukra. Dukra dirbo Kėdainių konservų fabrike, jos darbas buvo pamaininis. Anksčiau dukra gyveno kaimynystėje, gi pastaruoju metu kartu su draugu G. D. pastarojo name ( - ) kaime. 2012-07-26 dukra jai pasakė, kad sekančią dieną po darbo ji namo negrįš, o važiuos su draugu į kaimą. Apie tai, kad dukra pateko į eismo įvykį, ji sužinojo kitos dienos ryte iš dukros I.. Apie tai, kad dukra turi nusipirkusi motorolerį ji žinojo, pirktas jis buvo 2012 m. balandžio mėnesį ir buvo visiškai naujas. Parodė, kad yra pareiškusi ieškinį dėl 30000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, tačiau draudimui atlyginus dalį žalos, iš kaltinamosios prašo priteisti 24912 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

12N. V. A. parodė analogiškai nukentėjusiosios J. A. parodymams, papildomai nurodydamas, kad su dukra bendravo kasdien, kadangi ji gyveno to paties namo toje pat laiptinėje ir nuolat jiems padėdavo.

13Liudytojas D. K. parodė, 2012 m. liepos 27 d. jis su drauge D. L., L. A. ir Ž. Ž., dienos metu, D. L. vairuojamu automobiliu Ford Fiesta, nuvažiavo į Pernaravos kaime vykusioje Oninių šventę. Šventėje jis išgėrė apie du litrus alaus, ar D. L. gėrė šventės metu nematė. Kadangi L. L. turėjo pastatyti automobilį kieme iki apie 23 val. grįš jos mama, jie sugalvojo, kad nuvyks iki Kėdainių, kur paims jo automobilį ir tada nuvažiuos į ( - ), kur paliks D. L. automobilį ir toliau vakaros. Apie 22 val. 15 min. išvažiavę iš Pernaravos, visi kartu nuvažiavo į Kėdainius, kur L. A. ir Ž. Ž. sėdo į jo automobilį, gi jis liko D. automobilyje ir jie nuvažiavo paskui L. A. vairuojamą automobilį link ( - ). D. sakė, kad jaučiasi gerai ir vairuoti gali. Kadangi buvo jau sutemę, važiavo įsijungę artimuosius žibintus. Tarp jų automobilio ir priekyje važiojančio L. A. vairuojamo automobilio buvo apie 500 metrų. Važiuojant jis kalbėjosi su D., jai sakė, kad ji greitai nevažiuotų, kadangi tik gavo vairuotojo pažymėjimą. Važiavo arčiau kelio vidurio, ties ašine linija. Netoli ( - ) degalinės jis pamatė jų važiuojamojoje dalyje lyg kažkokį žiburėlį, o pavažiavus dar kiek, likus apie 30 metrų, pamatė, kad priekyje važiuojant mopedą, kuris važiavo arčiau skiriamosios juostos. Mano, kad mopedo galinis žibintas nedegė, o šviesa atsispindėjo tik nuo kažkokio atšvaito. Tvirtina, kad jokio posūkio mopedas nerodė. Negali pasakyti ar D. L. stabdė automobilį ar suko vairą, tik pajuto smūgį ir suprato, kad atsitrenkė į mopedą. Nepamena ar tik pamatęs mopedą, ar po to, kai į jį atsitrenkė jis liepė D. sustoti. D. L. automobilį sustabdė pavažiavusi toliau link ( - ). Iki įvykio vietos nuėję nebuvo. Iš karto po įvykio atvyko policijos pareigūnai.

14Byloje esantis D. K. parodymų patikrinimo vietoje protokolas nurodo į tai, jog tuo metu kai D. L. vairuojamas automobilis atsitrenkė į mopedą, šis buvo 0.55 m atstumu nuo linijos, skiriančios eismo juostas, ir 8,30 m atstumu nuo įvažiavimo į degalinę. Parodymų patikrinimo vietoje metu D. K. nurodė vietą kur jis sušuko D. sustoti, kuomet tarp automobilio ir mopedo buvo 13.50 m atstumas, o nuo kairiojo automobilio rato iki linijos, skiriančios eismo juostas, buvo 0,6 m atstumas (I t., b.l. 104-106).

15Liudytojas L. A. parodė, kad jis 2012 m. liepos 27 d. kartu su Ž. Ž., D. K. ir D. L., pastarosios vairuojamu automobiliu Ford Fiesta nuvyko į Pernaravos kaime vykusią Oninių šventę. Šventės metu jis išgėrė 0,5 litro alaus. Matė, jog D. gėrė sidro, tačiau kiek jo išgėrė negali pasakyti – gal stikline ar dvi. Kadangi D. L. iki 23 val., t.y. iki grįš jos mama, turėjo parvaryti automobilį į namus, jie nutarė nuvažiuoti į Kėdainius, kur paimti D. K. automobilį ir tuomet nuvažiuoti pastatyti D. automobilį. D. L. neatrodė išgėrusi. Automobilį vairavo ji pati. Nuvykus į Kėdainius jis ir Ž. Ž. persėdo į D. K. automobilį ( - ) ir visi išvažiavo link ( - ). Jis vairavo D. K. automobilį ir važiavo pirmas, o D. L. su D. K. važiavo iš paskos, atsilikusi maždaug apie 500 m atstumu. Jis važiavo apie 90 km/ h greičiu, D. L. vairuojamas automobilis neatsiliko nuo jo. Nors buvo tamsus paros metas, matomumas buvo neblogas. Važiavo įsijungęs žibintus. Artėjant link ( - ), apie 0,5 – kilometras iki kairėje kelio pusėje esančios degalinės, iš toliau, apie 100 atstumu, pamatė, kad kažkas važiuoja jo eismo juosta. Jis pristabdė ir įsijungė ilgas žibintų šviesas bei pamatė priekyje jo važiuojantį mopedą. Mano, kad mopedas važiavo be šviesų, tačiau jis matė mopedo atšvaitą, kitaip jo būtu nepamatęs visai. Mopedas važiavo nelygiai, metėsi nuo dešinio kelkraščio iki vidurio linijos. Mopedą jis aplenkė iš kairės pusės likus apie 8 metrus iki jo. Matė, kad mopedu važiavo du asmenys. Važiuojant toliau jam paskambino D. K. ir pasakė, kad D. partrenkė mopedą. Suprato, kad D. L. partrenkę tą mopedą, kuri jis lenkė netoli degalinės. Sustojus ir apsisukus jie grįžo atgal iki D. L. automobilio. Matė kad jos automobilio kairės pusės priekinė dalis apgadinta. Tuo metu įvykio vietoje jau atvykę buvo policijos pareigūnai. Girdėjo kaip D. aiškino policininkui, kad ji mopedo nepamatė. Negali pasakyti ar jis pats lenkdamas mopedą rodė posūkį, mano, kad rodyti turėjo, tad iš paskos važiavusi D. L. jį turėjo matyti. Mano kad eismo įvykio priežastimi buvo D. L. nepatyrimas bei dėmesio stoka.

16Liudytoja Ž. Ž. parodė analogiškai liudytojo L. A. parodymams papildomai nurodydama, kad jai su L. A. važiuojant D. K. automobiliu, netoli ( - ) ji pamatė tolumoje kažką ant kelio, tai galėjo būti apie 70-100 metrų atstume. Kuomet L. A., taip pat pamatęs kažką esant priekyje, sumažino greitį bei įjungė ilgas žibintų šviesas, ji pamatė, kad ta pačia kryptimi priekyje jų važiavo mopedas. Ji neatkreipė dėmesio, ar mopedo žibintai buvo įjungti, tačiau mano, kad jeigu ji mopedą pamatė, tai jo žibintai turėjo šviesti. Patvirtino, jog priekyje jų važiavęs mopedas vinguriavo po kelią, tai matė iš jo atspindžių. Privažiavus prie mopedo L. A. jį aplenkė iš kairės ir jie nuvažiavo toliau.

17Liudytojas R. L. parodė, D. L. yra jo duktė. Automobilis Ford Fiesta, v.n. ( - ) priklauso jam. Automobiliu naudodavosi ir D. L., ji automobilį galėjo paimti bet kada. Nors automobiliui nebuvo atlikta techninė apžiūra, jis buvo techniškai tvarkingas. Apie tai, jog automobiliui neatlikta techninė apžiūra dukra žinojo. Įvykio metu jis buvo išvykęs į užsienį, o sužinojęs apie avariją iš karto grįžo. Mano, kad eismo įvykio priežastis yra dukros nepatyrimas.

18Liudytoja N. L. parodė, D. L. yra jos duktė. Išsilaikiusi teises dukra važinėjo tėvo automobiliu Ford Fiesta. 2012-07-27 po darbo, apie 23 val. važiuodama namo į ( - ) miestelį, prieš miestelį pamatė jų automobilį ir dukrą. Eismo įvykio vietoje jau buvo ir policija. Ji pati iki įvykio vietos nuėjusi nebuvo, jos neapžiūrėjo. Dukra jai pasakojo, kad važiuodama iš Kėdainių į namus, ties degaline nepastebėjo mopedo ir jį atsitrenkė.

19Iš byloje pateikto eismo įvykio apžiūros protokolo matyti, kad eismo įvykis įvyko Kėdainių rajono, ( - ) seniūnijos teritorijoje, kelio Aristava – Kėdainiai - Cinkiškiai 16 kilometre. Įvykio vietoje – kelio Aristava – Kėdainiai - Cinkiškiai sankryžoje su įvažiavimu į kelio kairėje pusėje esančia degaline, fiksuotas nenustatyto modelio be valstybinių numerių motoroleris, gulintis sankryžoje ties įvažiavimu į degalinę. Ant kelio, tarpe tarp kelio ašinės juostos ir kairiojo kelkraščio fiksuotos išsibarsčiusios smulkios motorolerio detalės, stiklo šukės ir sėdynė. 21,10 metrų atstume nuo sankryžos link Kėdainių m. pusės, 0,8 m. atstume nuo ašinės juostos link kario kelkraščio fiksuotas motorolerio galinis sparnas, nuo kurio, 3,5 m. ( - ) k. kryptimi bei 0,6 m. atstume nuo ašinės juostos link kario kelkraščio užfiksuotos kraujo dėmės. Automobilis FORD FIESTA, v.n. ( - ) užfiksuotas stovintis kelio Aristava – Kėdainiai - Cinkiškiai dešiniame kelkraštyje už 520 m. nuo sankryžos su įvažiavimu į degalinę ( - ) gyvenvietės kryptimi. Stabdymo žymių įvykio vietoje neužfiksuota (I t., b.l. 3-13).

20Transporto priemonės apžiūros ir techninės būklės patikrinimo protokoluose užfiksuoti motorolerio AWE MOTOR sugadinimai, t.y. nustatyta, jog sugadinta galinė motorolerio dalis; gi automobilio FORD FIESTA, v.n. ( - ) apgadinta priekinė kairė dalis – kairysis sparnas, žibintas ir bamperis bei kairysis automobilio šonas. Sudužusio automobilio žibinto šukėse užfiksuota įstrigusi motorolerio korpuso atplaiša (I t., b.l. 14-26, 35-46).

21Byloje pateiktoje pažymoje apie hidrometeorologines sąlygas nurodyta, kad 2012-07-27 apie 23 val. oro temperatūra buvo 22,90 C, matomumas 18 km, kritulių, debesuotumo nebuvo, vėjo greitis - 2 m/s (I t., b.l. 117).

22Byloje esanti teismo medicinos specialisto išvada Nr. M770/12(02) nurodo į tai, jog V. Z. konstatuotas kraujo išsiliejimas po kietuoju smegenų dangalu virš dešinio pusrutulio, vainikinės siūlės išsiskyrimas, kaukolės pamato vidurinės duobės kairės pusės linijinis lūžis; muštinės momens ir pakaušio sričių žaizdos; subaponeurotinė viršugalvio srities hematoma; C3 slankstelio kūno, C5-C6-C7 slankstelių keterinių ataugų, C7 slankstelio kairės skersinės ataugos skeveldrinis lūžiai; kryžkaulio srities hematoma; poodinė kraujosruva kairio klubo srityje; dešinio šeivikaulio atviras lūžis; dešinio šonkaulio išnirimas; dešinio I šonkaulio lūžis. Nurodoma, kad V. Z. mirties priežastis yra sunki galvos trauma: kraujo išsiliejimas po kietuoju galvos smegenų dangalu virš dešinio pusrutulio, vainikinės siūlės išsiskyrimas, kaukolės pamato vidurinės duobės kairės pusės linijinis lūžis. Tai komplikavosi smegenų suspaudimu ir pabrinkimu, antrine smegenų išemija, daugybiniais smegenų infarktais, pūlingu meningoencefalitu. (I t., b.l. 62-66).

23Byloje esanti teismo medicinos specialisto išvada Nr. G269/12(12) nurodoma, kad G. D. padaryti šie sužalojimai: atviras daugiafragmentinis dešinio blauzdikaulio lūžimas, šeivikaulio lūžimas, muštinė dešinės blauzdos žaizda, galvos smegenų sukrėtimas. Sužalojimai galėjo būti padaryti aplinkybėse nurodytu laiku, tai yra auto - moto įvykio metu. Dėl atviro daugiafragmentinio dešinio šlaunikaulio lūžimo, G. D. padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas (I t., b.l. 114-115).

24Byloje pateiktoje specialisto išvadoje nurodoma, jog V. Z. kraujyje etilo alkoholio nerasta (I t., b.l. 54).

25Byloje pateiktoje specialisto išvadoje nurodoma, jog G. D. kraujyje rasta 1,80 promilės etilo alkoholio (I t., b.l. 55).

26Byloje pateiktoje specialisto išvadoje nurodoma, jog D. L. kraujyje rasta 1,46 promilės etilo alkoholio (I t., b.l. 56).

27Pateiktų byloje įrodymų pagrindu teismas laiko esant visiškai įrodytu, jog kaltinamoji D. L. įvykdė jai inkriminuojamą nusikalstamą veiktą, t.y. kad ji 2012 m. liepos 27 d. apie 22 val. 55 min., Kėdainių rajono, ( - ) seniūnijos teritorijoje, kelio Aristava – Kėdainiai - Cinkiškiai 16 kilometre, vairuodama R. L. priklausantį automobilį Ford Fiesta, v.n. ( - ) pažeidė Kelių eismo taisyklių 9, 14, 125, 133, 139, 142 punktuose nurodytus reikalavimus, tai yra, būdama apsvaigusi nuo alkoholio - nustatytas 1,46 promilių girtumas, ir tuo pažeisdama KET 14 p., nurodantį, jog draudžiama vairuoti transporto priemonę /.../ neblaiviems /.../, būdama eismo dalyve ir privalėdama laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių saugumui (KET 9 p.), privalėdama važiuoti kuo arčiau dešinio važiuojamosios dalies krašto (KET 125 p.), neviršyti leistino greičio ir atsižvelgdama į važiavimo sąlygas pasirinkti tokį važiavimo greitį, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties (KET 133 p.), neturėdama 2 metų vairavimo stažo kelyje su asfalto danga privalėdama važiuoti ne didesniu kaip 70 km/h greičiu (KET 139 p.) priekyje važiuojančiam vairuotojui rodant kairįjį posūkio signalą ir persirikiavus posūkiui į kairę (apsisukimui), važiuodama paskui privalėdama apvažiuoti sukančią transporto priemonę iš dešinės arba palaukti, kol priekyje važiuojantis vairuotojas atlaisvins eismo juostą (KET 142 p.), viršijo leistiną važiavimo greitį apie 20 km/h, neturėdama 2 metų vairavimo stažo važiuodama asfaltu apie 90 km/h greičiu, neatsižvelgusi į važiavimo greitį nesilaikė saugaus atstumo iki ta pačia kryptimi važiavusio, rodžiusio kairįjį posūkį ir persirikiavusio posūkiui į kairę neregistruoto mopedo AWE, vairuojamo G. D., nesugebėjo sulėtinti greičio ar savo vairuojamo automobilio visiškai sustabdyti ar apvažiuoti mopedą iš dešinės, ir atsitrenkė į mopedą, dėl ko, dėl eismo įvykio metu patirtų sužalojimų mopedą vairavusiam G. D. buvo sunkiai sutrikdyta sveikata, o mopedo keleivė V. Z. nuo eismo įvykio metu patirtų sužalojimų 2012 m. rugpjūčio 8 d. 12 val. 45 min. mirė. Kaltinamosios D. L. kaltė be visiško jos kaltės pripažinimo įrodoma ir nukentėjusiųjų G. D., V. A., J. A. ir I. Ž., bei liudytojų D. K., L. A., Ž. Ž., R. L. ir N. L. parodymais, eismo įvykio apžiūros protokole užfiksuotomis aplinkybėmis, transporto priemonių apžiūros ir techninės būklės patikrinimo protokolais, pažyma apie hidrometeorologines sąlygas, specialistų išvada nustatančia kaltinamosios D. L. neblaivumą, teismo medicinos specialistų išvadomis dėl V. Z. žūties ir G. D. sunkaus sveikatos sutrikdymo aplinkybių, parodymų patikrinimo vietoje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis. Visumos aplinkybių pagrindu nustatyta, jog kaltinamoji D. L. vairuodama automobilį neblaivi (nustatyta 1,46 promilės), viršijo leistiną važiavimo greitį apie 20 km/h, t.y. neturėdama 2 metų vairavimo stažo važiuodama asfaltu apie 90 km/h greičiu, kuomet jos leistinas greitis tebuvo 70 km/h, kelyje būdama neatidi ir neskirdama pakankamai dėmesio saugiam vairavimui, neatsižvelgusi į važiavimo greitį nesilaikė saugaus atstumo iki ta pačia kryptimi važiavusio, rodžiusio kairįjį posūkį ir persirikiavusio posūkiui į kairę mopedo AWE, jo laiku nepastebėjo ir nesugebėjo sulėtinti greičio ar savo vairuojamo automobilio visiškai sustabdyti ar apvažiuoti mopedą iš dešinės, dėl ko atsitrenkė į G. D. vairuojamą mopedą. Nekelia abejonės, jog kaltinamojo D. L. turėjo galimybę pamatyti bei saugiai apvažiuoti kliūtį, kaip tai padarė prieš ją važiavęs L. A.. Akivaizdu, jog aukščiau nurodyti KET reikalavimų pažeidimai bei patirties ir atidumo stoka buvo pagrindine priežastimi autoįvykiui kilti. Bylos nagrinėjimo metu sukeltos abejonės dėl tų aplinkybių ar degė mopedo šoninis posūkis bei gabaritinės šviesos, teismo vertintinos tik kaip kaltinamosios bei jos draugų siekis sušvelninti kaltinamosios atsakomybę. Kaip jau nurodyta aukščiau mopedą vairavęs G. D. patvirtino, jog mopedo gabaritai veikė, tai patvirtino ir liudytoja Ž. Ž.. Pažymėtina, jog galinis mopedo gabaritas turi atšvaito funkciją, todėl negalėjo būti nepastebimas, ką įrodo ta aplinkybė, jog L. A. pamatęs mopedą 100 metrų atstume, saugiai jį apvažiavo. Išdėstytos aplinkybės teismui leidžia daryti išvadą, jog priežastinis ryšis tarp kaltinamosios veikos (Kelių eismo taisyklių 9, 14, 125, 133, 139, 142 punktų pažeidimas) ir nukentėjusiesiems kilusių pasekmių (žmogaus žūtis ir nesunkus sveikatos sutrikdymas) visiškai įrodytas, tad kaltinamosios veika pagal BK 281 str. 6 d. yra kvalifikuota pagrįstai ir teisingai.

28Teismas, įvertindamas kaltinamosios D. L. kaltę, atkreipia dėmesį ir į kitas aplinkybes prisidėjusias prie autoįvykio metu sukeltų sunkių pasekmių, t.y. į nukentėjusiojo G. D. kaltės laipsnį bei pačios V. Z. didelį neatsargumą. Nustatyta, kad nukentėjusysis G. D., atvykęs iš darbo pasiimti V. Z. buvo neblaivus (jam nustatyta 1,80 promilės), jis vairavo bei vežė nukentėjusiąją neregistruotu mopedu, kurio techninė būklė nebuvo įvertinta, važiavo pats bei keleivę vežė be šalmų bei neturėdamas teisės vairuoti tos rūšies transporto priemonių, ir tuo pažeidė KET 9,14, 15 20 punktų reikalavimus, gi ir pati nukentėjusioji V. Z. taip pat elgėsi labai neatsargiai ir važiavo su neblaiviu vairuotoju, be šalmo, neregistruotu ir techniškai nepatikrintu mopedu. Ir nors nurodytos aplinkybės nėra siejamos tiesiogiai su autoįvykio priežastimi, tačiau akivaizdžiai įtakojo pasekmių sunkumą bei įtakojo pasekmes susijusias su žalos atlyginimu, kadangi kaip nustatyta teismo medicinos ekspertų nukentėjusiosios V. Z. mirties priežastis buvo jos patirta sunki galvos trauma.

29Bausmės skyrimas

30Teismas, skirdamas bausmės rūšį ir dydį kaltinamajai D. L., atsižvelgia į padaryto nusikaltimo pavojingumo visuomenei laipsnį ir pobūdį, kitus BK 54 str. nustatytus bausmės skyrimo pagrindus. Kaltinamoji D. L., pažeidusi KET reikalavimus, įvykdė neatsargų nusikaltimą, kurio metu vienas asmuo – nukentėjusioji V. Z. dėl patirtų sužalojimų mirė, bei kitam asmeniui - G. D. buvo sunkiai sutrikdyta sveikata. Kaltinamosios D. L. atsakomybę lengvina ta aplinkybė, jog padariusi įvykdžiusi nusikalstamą veiką kalta prisipažino visiškai, gi jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra nustatyta. Kaltinamosios neblaivumas yra nusikaltimą kvalifikuojanti aplinkybė, todėl nėra pripažintina atsakomybe sunkinančia aplinkybe. Kaltinamoji D. L. nusikalstamą veiką įvykdė būdama neteista ir neturėdama galiojančių administracinių nuobaudų (1 t., b.l. 141, 142). Psichikos sveikatos ir Priklausomybės ligų kabinetų įskaitoje neregistruota (1 t., b.l. 144). D. L. yra jauno amžiaus (18 metų), nedirba, mokosi ( - ) gimnazijoje, kurios charakterizuojama teigiamai (b.l. 146), savo turto ir pajamų neturi, gyvena kartu su tėvais bei yra pilnai jų išlaikoma. Skiriant bausmės dydį atkreiptinas dėmesys ir į nukentėjusiojo G. D. kaltės laipsnį bei nukentėjusiosios V. Z. didelį neatsargumą bei prisiimtą riziką. Išdėstytų aplinkybių pagrindu kaltinamajai D. L. skirtina sankcijoje nustatyta artima sankcijos minimumui laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas aukščiau išdėstytų aplinkybių pagrindu, t.y. atsižvelgus į kaltinamosios jauną amžių, į tai, jog ji mokosi ir siekia įgyti specialybę, į jos atsakomybę lengvinančią aplinkybę, į tai, jog kaltinamoji nukentėjusiesiems atlygino dalį žalos bei jų atsiprašė, atidėtinas BK 75 str. pagrindais, laikant, jog yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti netaikant realaus bausmės atlikimo, taip pasiekiant BK 54 str. nustatytų bausmės skyrimo tikslų bei tuo pačiu užtikrinant nukentėjusiųjų interesų apsaugą (teisę gauti visišką žalos atlyginimą). Teismas atsižvelgdamas į tai, jog kaltinamoji D. L. tik įgavusi teisę vairuoti transporto priemones, būdama neblaivi grubiai pažeidė KET reikalavimus, kas sąlygojo asmens žūtį bei kito asmens sunkų sužalojimą, laiko esant reikalingu taikyti BK 67 str. 2 d. 1 p. bei 68 str. numatytą baudžiamojo poveikio priemonę – uždraudimą naudotis specialia teise, t.y. teise vairuoti transporto priemones, kuri taikoma kartu su bausme (BK 67 str. 3 d.).

31Civiliniai ieškiniai

32Nukentėjusi V. A., J. A. ir I. Ž. byloje pateikė ieškinius dėl neturtinės žalos atlyginimo, prašydami iš kaltinamosios D. L. kiekvienam jų priteisti po 30 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Nukentėjusieji nurodė, kad draudimo kompanija AB „Lietuvos draudimas“ jiems padarytą turtinę žalą bei draudimo sutartyje numatytą maksimalią neturtinę žalą atlygino. Draudimo išmokėtą neturtinę žalą 12 264 Lt jie visi pasidalino lygiomis dalimis (AB „Lietuvos draudimas“ 12 264 Lt neturtinės žalos sumą išmokėjo I. Ž. vardu, gi likusi 5000 Lt neturtinė žala buvo išmokėta nukentėjusiajam G. D., AB „Lietuvos draudimas“ paaiškinimas dėl ieškinio, 2 t., b.l. 81-82), todėl šia apimtimi mažina savo reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo iki 25 912 Lt kiekvienam jų. Be to nukentėjusiajai D. L. įmokėjus 2000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, V. A. ir J. A. savo reikalavimą mažina po 1000 Lt. Galutinai nukentėjusi V. A. ir J. A. prašo priteisti iš nukentėjusiosios po 24 912 Lt, o I. Ž. prašo priteisti jai 25912 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo nukreiptinas į kaltinamąją D. L., kadangi AB „Lietuvos draudimas“ nukentėjusiems išmokėjo maksimalią neturinės žalos atlyginimo sumą – 17264 Lt (5000 EUR), numatytą LR Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 str. 1 d., nustatančioje maksimalią neturtinės žalos atlyginimo ribą.

33Nukentėjusiųjų reikalavimas nukreiptas į kaltinamąją D. L. dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkintinas iš dalies. Teismas pripažįsta nukentėjusiųjų V. A., J. A. ir I. Ž. teisę į ieškininių reikalavimų patenkinimą, kadangi nekelia abejonės, jog nukentėjusieji dėl dukros (sesers) žūties autoįvykio metu, neteko artimo žmogaus, patyrė didelius dvasinius išgyvenimus. Tačiau spręsdamas klausimą dėl neturtinės žalos atlyginimo teismas įvertina ir tokias aplinkybes kaip faktą, jog nusikaltimas yra priskirtinas neatsargių nusikaltimų kategorijai, į tai, jog dėl kilusių pasekmių dalis kaltės tenka ir mopedą vairavusiam G. D. bei didelį pačios nukentėjusiosios V. Z. neatsargumą (motyvai nurodyti aprašomojoje nuosprendžio dalyje), taip pat į jauno amžiaus, savo turto ir pajamų neturinčios, ( - ) gimnazijoje besimokinančios kaltinamosios D. L. realias galimybes atlyginti neturtinės žalos atlyginimą (įvertinant ir ( - ) 800 Lt ieškinį AB „Lietuvos draudimas“ su atgręžtinio reikalavimo galimybę į kaltinamąją D. L.). Vertinant neturtinės žalos atlyginimą teismas atsižvelgia ir į tą aplinkybę, jog dėl nukentėjusiosios V. Z. mirties didesnius išgyvenimus patyrė jos tėvai V. A. ir J. A., kurių kaimynystėje ji gyveno bei teikė kasdieninę pagalbą. Išdėstytų aplinkybių pagrindu teismas laiko, jog nukentėjusiųjų prašoma priteisi neturtinė žala yra aiškiai per didelė, todėl mažintina, priteisiant V. A. ir J. A. po 15 000 Lt, o I. Ž. 1000 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

34Civilinio ieškovo VSDFV Kauno skyriaus ieškinys (2 t., b.l. 51-53) atsakovui AB „Lietuvos draudimas“ dėl 148 800 Lt žalos atlyginimo priteisimo tenkintinas visiškai. Nustatyta, kad VSDFV Kauno skyrius 2012-09-28 sprendimu Nr. 8.22-727 V. Z. 2012-07-27 įvykusį mirtiną nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą pripažino draudiminiu įvykiu (2 t., b.l. 54-66) ir vadovaujantis LR Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 27 str. pagrindu V. A. ir J. A. išmokėjo 148 800 Lt dydžio vienkartinę išmoką lygią 100 dydžių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojusių mirties dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba ūmios profesinės ligos mėnesiui. Nekelia abejonės nustatyta aplinkybė, jog V. Z. žuvo nelaimingo atsitikimo metu pakeliui iš darbo, todėl vienkartinė išmoka jos tėvams V. A. ir J. A. išmokėta pagrįstai. Nors atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ ir nesutinka su ieškiniu nurodydamas, jog savo įsipareigojimus pagal draudimo sutartį įvykdė pilnumoje ir atlygino nukentėjusiųjų patirtą turtinę bei neturtinę žalą, teismas vadovaudamasis formuojama teismine praktika (Aukščiausiojo teismo Baudžiamoji byla Nr. 2K-462/2012) laiko, jog atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ turi pareigą atlyginti ieškovo patirtą žalą LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d., Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų 117-118 p., CK 6.263 str. 2 d., 6.290 str. 1 d. ir 3 d. pagrindais, todėl 148 800 Lt žala ieškovui VSDFV Kauno skyriui atlygintina priteisiant ją iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“.

35Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos BPK 301-303 str., teismas

Nutarė

36D. L., a.k. ( - ) pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 281 str. 6 d. (2012-07-27 KET pažeidimai sukėlę žmogaus žūtį bei sunkų sveikatos sutrikdymą) ir nuteisti laisvės atėmimu trejiems (3) metams ir devyniems (9) mėnesiams.

37Taikyti BK 75 str. 1 d. 2 d. 5 p. ir 8 p., ir laisvės atėmimo bausmės vykdymą D. L. atidėti dviejų (2) metų laikui, įpareigojant ją mokytis ar pradėti dirbti (registruotis darbo biržoje) neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

38Į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2012-07-28 iki 201-07-29.

39Taikyti Lietuvos Respublikos BK 67 str. 3 d. ir 68 str. bei uždrausti D. L. naudotis teise vairuoti transporto priemones trejų (3) metų laikotarpiui.

40Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš gyvenamosios vietos, nuosprendžiui įsiteisėjus, - panaikinti.

41Priteisti iš D. L. nukentėjusiojo V. A. naudai 15 000 Lt (penkiolika tūkstančių litų) neturtinės žalos atlyginimo.

42Priteisti iš D. L. nukentėjusiosios J. A. naudai 15 000 Lt (penkiolika tūkstančių litų) neturtinės žalos atlyginimo.

43Priteisti iš D. L. nukentėjusiosios I. Ž. naudai 10 000 Lt (dešimt tūkstančių litų) neturtinės žalos atlyginimo.

44Priteisti iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškovo VSDFV Kauno skyriaus naudai

45148 800 Lt (viena šimtą keturiasdešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus litų) žalos atlyginimo.

46Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant skundą bylą nagrinėjusiam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje... 3. D. L., a.k. ( - ) gimusi ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė,... 4. kaltinama nusikaltimu, numatytu Lietuvos Respublikos BK 281 str. 6 d.... 5. 2012 m. liepos 27 d. apie 22 val. 55 min., D. L., Kėdainių rajono, ( - )... 6. Kaltinamoji D. L. kalta prisipažino visiškai ir parodė, kad 2012 m. liepos... 7. Byloje esantis D. L. parodymų patikrinimo vietoje protokolas nurodo į tai,... 8. Be visiško kaltinamosios D. L. kaltės pripažinimo, jos kaltė visiškai... 9. Nukentėjusysis G. D. parodė, kad V. Z. buvo jo gyvenimo draugė, pastaruoju... 10. Nukentėjusioji I. Ž. parodė, kad V. Z. buvo jos sesuo. Nors ji gyvena kitame... 11. Nukentėjusioji J. A. parodė, kad V. Z. buvo jos dukra. Dukra dirbo Kėdainių... 12. N. V. A. parodė analogiškai nukentėjusiosios J. A. parodymams, papildomai... 13. Liudytojas D. K. parodė, 2012 m. liepos 27 d. jis su drauge D. L., L. A. ir... 14. Byloje esantis D. K. parodymų patikrinimo vietoje protokolas nurodo į tai,... 15. Liudytojas L. A. parodė, kad jis 2012 m. liepos 27 d. kartu su Ž. Ž., D. K.... 16. Liudytoja Ž. Ž. parodė analogiškai liudytojo L. A. parodymams papildomai... 17. Liudytojas R. L. parodė, D. L. yra jo duktė. Automobilis Ford Fiesta, v.n. (... 18. Liudytoja N. L. parodė, D. L. yra jos duktė. Išsilaikiusi teises dukra... 19. Iš byloje pateikto eismo įvykio apžiūros protokolo matyti, kad eismo... 20. Transporto priemonės apžiūros ir techninės būklės patikrinimo... 21. Byloje pateiktoje pažymoje apie hidrometeorologines sąlygas nurodyta, kad... 22. Byloje esanti teismo medicinos specialisto išvada Nr. M770/12(02) nurodo į... 23. Byloje esanti teismo medicinos specialisto išvada Nr. G269/12(12) nurodoma,... 24. Byloje pateiktoje specialisto išvadoje nurodoma, jog V. Z. kraujyje etilo... 25. Byloje pateiktoje specialisto išvadoje nurodoma, jog G. D. kraujyje rasta 1,80... 26. Byloje pateiktoje specialisto išvadoje nurodoma, jog D. L. kraujyje rasta 1,46... 27. Pateiktų byloje įrodymų pagrindu teismas laiko esant visiškai įrodytu, jog... 28. Teismas, įvertindamas kaltinamosios D. L. kaltę, atkreipia dėmesį ir į... 29. Bausmės skyrimas... 30. Teismas, skirdamas bausmės rūšį ir dydį kaltinamajai D. L., atsižvelgia... 31. Civiliniai ieškiniai... 32. Nukentėjusi V. A., J. A. ir I. Ž. byloje pateikė ieškinius dėl neturtinės... 33. Nukentėjusiųjų reikalavimas nukreiptas į kaltinamąją D. L. dėl... 34. Civilinio ieškovo VSDFV Kauno skyriaus ieškinys (2 t., b.l. 51-53) atsakovui... 35. Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos BPK 301-303 str., teismas... 36. D. L., a.k. ( - ) pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 37. Taikyti BK 75 str. 1 d. 2 d. 5 p. ir 8 p., ir laisvės atėmimo bausmės... 38. Į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2012-07-28 iki... 39. Taikyti Lietuvos Respublikos BK 67 str. 3 d. ir 68 str. bei uždrausti D. L.... 40. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš... 41. Priteisti iš D. L. nukentėjusiojo V. A. naudai 15 000 Lt (penkiolika... 42. Priteisti iš D. L. nukentėjusiosios J. A. naudai 15 000 Lt (penkiolika... 43. Priteisti iš D. L. nukentėjusiosios I. Ž. naudai 10 000 Lt (dešimt... 44. Priteisti iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškovo VSDFV Kauno... 45. 148 800 Lt (viena šimtą keturiasdešimt aštuonis tūkstančius aštuonis... 46. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, apeliacine tvarka gali...