Byla e2-342-381/2020
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Globus distributors“ 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Globus distributors“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 5 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo „LLC Proshyan Brandy Factory” skundą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Globus distributors“ 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

31.

4Pareiškėjas „LLC Proshyan Brandy Factory“ kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiais uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Globus distributors“ 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, kuriais nutarta iškelti UAB „Globus distributors“ bankroto bylą ne teismo tvarka ir paskirti bendrovės administratore UAB „Ignika“, bei nutraukti ne teismo tvarka pradėtą UAB „Globus distributors“ bankroto procesą.

52.

6Pareiškėjas nurodė, kad yra UAB „Globus distributors“ kreditorius, minėta bendrovė jam yra skolinga 85 114,26 Eur sumą. 2019 m. liepos 4 d. vykusiame UAB „Globus distributors“ kreditorių susirinkime buvo priimti nutarimai iškelti UAB „Globus distributors“ bankroto bylą ne teismo tvarka ir paskirti bendrovės administratore UAB „Ignika“. Pareiškėjo nuomone, minėti nutarimai naikintini dėl sąlygų kelti bankroto bylą ne teismo tvarka nebuvimo ir dėl esminių procedūrinių pažeidimų.

73.

82019 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas kreditoriaus „LLC Proshyan Brandy Factory“ pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo dėl 85 114,26 Eur skolos iš UAB „Globus distributors“ priteisimo. Civilinė byla dėl piniginio reikalavimo (Nr. eL2-25893-734/2019) buvo iškelta iki skundžiamo bendrovės kreditorių susirinkimo ir apie šią aplinkybę atsakovė buvo informuota iki kreditorių susirinkimo pradžios elektroniniu paštu bei kreditorių susirinkimo metu. Nepaisant šios aplinkybės, pareiškėjui 2019 m. liepos 19 d. gavus minėto bendrovės kreditorių susirinkimo protokolą, tapo žinoma apie bankroto ne teismo tvarka UAB „Globus distributors“ iškėlimą. Taip pat Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 10 d. išdavė atsakovės kreditorėms BUAB „Investas“ bei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) vykdomuosius raštus Nr. 2-841-603/2018. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovės kreditorių susirinkimas neteisėtai, pažeisdamas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 12 straipsnio 1 dalies nuostatas, priėmė sprendimą dėl bankroto procedūrų vykdymo ne teismo tvarka.

94.

10Pareiškėjas apie 2019 m. liepos 4 d. įvyksiantį kreditorių susirinkimą buvo informuotas pavėluotai, t. y. tik 2019 m. liepos 8 d., kai registruotu paštu gavo 2019 m. birželio 18 d. pranešimą ir biuletenį. Nors 2019 m. birželio 18 d. pranešime buvo nustatytas neprotingai trumpas balsavimo raštu terminas iki 2019 m. birželio 25 d., atsakovė pareiškėjui, kurio buveinės vieta Armėnijoje, 2019 m. birželio 18 d. pranešimą AB „Lietuvos paštas“ išsiuntimui pateikė tik 2019 m. birželio 21 d. Taip pat byloje esantys AB „Lietuvos paštas“ sąrašai ir siuntų paieškos duomenys patvirtina, kad kreditoriams, registruotiems Lietuvos Respublikos teritorijoje (7 kreditoriai), atsakovė pranešimus apie susirinkimą ir balsavimo biuletenius registruotu paštu išsiuntė tik 2019 m. birželio 28 d., o kreditoriams, registruotiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje (21 kreditorius), pranešimai registruotu paštu buvo išsiųsti tik 2019 m. birželio 25 d. Atsižvelgiant į tai, jog balsuoti raštu buvo galima tik iki 2019 m. birželio 25 d., nei vienas kreditorius neturėjo jokių objektyvių galimybių balsuoti raštu. Pranešimų išsiuntimas kreditoriams praėjus 3 dienoms jau po balsavimo termino pabaigos parodo visišką atsakovės nesąžiningumą. Apie UAB „Globus distributors“ kreditorių susirinkimą visiškai nebuvo informuota ir kita bendrovės kreditorė VMI. Tai yra esminis procedūrinis pažeidimas.

115.

12UAB „Globus distributors“ 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimą vedė ne paskirtas pirmininkas (BUAB „Istvestas“ atstovas V. R.), o kitos bendrovės kreditorės ir vienintelės jos akcininkės UAB „Globus Trade Lt“ atstovas A. L., t. y. neįgaliotas asmuo vesti kreditorių susirinkimą, todėl tai yra esminis procedūrinis pažeidimas (ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalis).

136.

142019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimo metu UAB „Globus Trade Lt“ atstovo A. L. pirmininkui pateiktas pasirašytas kreditorės UAB „Globus Trade Lt“ balsavimo raštu biuletenis buvo pateiktas nesilaikant 2019 m. birželio 18 d. pranešime nurodytos privalomos biuletenių pateikimo tvarkos (užpildytas balsavimo raštu biuletenis turėjo būti atsiųstas iki 2019 m. birželio 25 d. atsakovės buveinės adresu arba elektroniniu paštu), todėl pirmininko neturėjo būti priimtas. Taip pat su posėdžio protokolu pareiškėjui nebuvo pateikta jokių įrodymų, jog minėta kreditorė būtų balsavusi laikantis nustatytos tvarkos. Taigi, šios kreditorės balsai privalo būti anuliuoti (ĮBĮ 12 straipsnio 3 dalis).

157.

16Nurodyti procedūriniai pažeidimai yra esminiai, galėję lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad pagal į bylą pateiktus duomenis kreditorių susirinkimą šaukė vienintelė atsakovės akcininkė UAB „Globus Trade Lt“, kuri taip pat yra ir didžiausia bendrovės kreditorė (423 655,62 Eur), kuri bene vienintelė dalyvavo skundžiamame kreditorių susirinkime bei nesąžiningai siuntė pranešimus kreditoriams, tokiu būdu buvo pažeistos imperatyvios ĮBĮ nuostatos dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo ir tai yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad minimame susirinkime priimti nutarimai prieštarauja ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams bei dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių interesus.

178.

18Pareiškėjas apie tai, kad yra surašytas aptariamo atsakovės kreditorių susirinkimo protokolas sužinojo tik 2019 m. liepos 15 d., kai informacija buvo įkelta Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos puslapyje bei VĮ „Registrų centras“. Faktiškai protokolą pareiškėjas gavo tik 2019 m. liepos 19 d., jį pateikus paskirtai bankroto administratorei po pakartotinio pareiškėjo reikalavimo. Todėl pareiškėjas laikė, kad jis nėra praleidęs ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyto termino skundui pareikšti, o teismui traktavus priešingai, prašė šį terminą atnaujinti, kaip praleistą dėl piktybinių atsakovės veiksmų.

199.

20Atsakovės bankroto administratorė UAB „Ignika“ atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė teismo nutraukti civilinę bylą pareiškėjui praleidus terminą skundui paduoti, skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas tuo, kad pareiškėjas kartu su skundu pateikė 2019 m. liepos 8 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo įsakymą, priimtą civilinėje byloje Nr. eL2-26269-1080/2019, kuriame nurodoma, kad byla, kurioje priimtas šis teismo įsakymas, buvo iškelta 2019 m. liepos 8 d., t. y. po 2019 m. liepos 4 d. įvykusio atsakovės kreditorių susirinkimo. Be to, atsakovė iš teismo gavo pranešimą, prie kurio buvo pridėtas pareiškėjo 2019 m. liepos 5 d. pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo. Todėl darytina išvada, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo tik 2019 m. liepos 5 d.

2110.

22Pagal atsakovės administratorės turimą informaciją, priimant skundžiamą nutarimą, jokie išieškojimai, taip pat ir pagal pareiškėjo nurodomus vykdomuosius dokumentus, iš UAB „Global distributors“ nebuvo pradėti. Pats vykdomojo dokumento išdavimas pareiškėjo klaidingai tapatinamas su pradėtu išieškojimu. Išieškojimas pagal vykdomąjį dokumentą yra pradėtas tik vykdomąjį dokumentą pateikus vykdyti (antstoliui) ir pradėjus atitinkamus vykdymo procesinius veiksmus. Kita vertus, net darant prielaidą, kad 4 296,38 Eur įsiskolinimas VMI aptariamo susirinkimo metu egzistavo, atsižvelgiant į tai, kad už skundžiamo nutarimo priėmimą balsavo nuo 83,18 iki 92,53 proc. balsų turinčių kreditorių, jis sudarytų vos 0,49 proc. nuo susirinkime dalyvavusių kreditorių balsų bei neturėtų jokios įtakos susirinkimo rezultatams. Todėl tariamos kreditorės neinformavimas apie kreditorių susirinkimą yra neesminis procedūrinis pažeidimas.

2311.

24Pareiškėjo neinformavimo apie susirinkimą kaip pagrindo panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimus nėra, nes pareiškėjas dalyvavo susirinkime – jį susirinkime atstovavo du advokatai. Be to, kartu su skundu pareiškėjas pateikė elektroninį susirašinėjimą, iš kuriuo darytina išvada, kad jis 2019 m. liepos 1 d. gavo visą informaciją apie įvykstantį UAB „Globus distributors“ kreditorių susirinkimą.

2512.

26Be pareiškėjo bendro pobūdžio neigiamos nuomonės apie tariamai netinkamą pirmininkavimą ir/ ar sekretoriavimą susirinkimui skunde nenurodoma jokių teiginių, kurie sudarytų pagrindą kvestionuoti 2019 m. liepos 4 d. susirinkimo nutarimų teisėtumą ĮBĮ nustatytais pagrindais.

2713.

28Susirinkime ne tik dalyvavo bendrovės kreditorės UAB „Globus Trade Lt“ atstovas, bet ir šio kreditoriaus valia (balsavimas) yra pateikta rašytine forma, t. y. kreditorės valia susirinkime keltais klausimais išreikšta dalyvavus jos atstovui. Tokiomis aplinkybėmis tik bendrovės kreditorė UAB „Globus Trade Lt“ turi teisę kokiais nors pagrindais kvestionuoti savo balsavimą susirinkime, o ne pareiškėjas.

2914.

30Netgi du pareiškėjo atstovai dalyvavo UAB „Globus distributors“ 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkime. Todėl laikytina, kad pareiškėjas apie skundžiamus nutarimus sužinojo 2019 m. liepos 4 d. Kadangi pareiškėjas kreipėsi su skundu tik 2019 m. liepos 25 d., konstatuotina, kad pareiškėjas praleido terminą skundui pateikti. Pareiškėjo nurodyti argumentai nesudaro pagrindo atnaujinti terminą skundui paduoti.

31II.

32Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

3315.

34Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gruodžio 5 d. nutartimi pareiškėjo skundą tenkino ir panaikino UAB „Global distributors“ kreditorių 2019 m. liepos 4 d. susirinkimo nutarimus iškelti bendrovei bankroto bylą ne teismo tvarka ir jos administratore paskirti UAB „Ignika“ bei nutraukė ne teismo tvarka pradėtą UAB „Global distributors“ bankroto procesą.

3516.

36Teismas nustatė, kad ( - ) patalpose, esančiose ( - ), 2019 m. liepos 4 d. 14 val. įvyko UAB „Globus distributors“ kreditorių susirinkimas. Susirinkimui pirmininkavo kreditorės BUAB „Istvestas“ (kreditorinio reikalavimo dydis 329 537,95 Eur) atstovas advokatas V. R., sekretoriavo bendrovės direktorė A. Č.. Susirinkime dalyvavo bendrovės akcininkės ir kreditorės UAB „Globus Trade Lt“ (kreditorinio reikalavimo dydis 423 655,62 Eur) atstovas advokato padėjėjas A. L., kreditorė BUAB „Istvesas“ ir kreditoriaus „LLC Proshyan Brandy Factory“ (kreditorinio reikalavimo dydis 84 637,38 Eur) atstovai advokatas K. V. ir advokato padėjėjas M. V., kurių finansinių reikalavimų dydis sudarė 92 proc. balsų.

3717.

38Teismas konstatavo, kad bendrovės 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkime priimant nutarimą dėl įmonės bankroto ne teismo tvarka vykdymo bendrovei nebuvo iškeltos civilinės bylos teisme ir/ ar pradėtas išieškojimo procesas, nes pareiškėjas į Vilniaus miesto apylinkės teismą su pareiškimu dėl skolos priteisimo kreipėsi 2019 m. liepos 5 d., t. y. kitą dieną po įvykusio susirinkimo. Pareiškėjo pareiškimas buvo priimtas 2019 m. liepos 8 d., kartu priimant teismo įsakymą. Nors Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 10 d. buvo išdavęs vykdomuosius dokumentus BUAB „Istvestas“ ir VMI dėl išieškojimo iš skolininkės UAB „Globus distributors“, tačiau pats vykdomojo dokumento išdavimas pareiškėjo klaidingai tapatinamas su pradėtu išieškojimu. Byloje nėra įrodymų, kad išieškojimas buvo pradėtas 2019 m. liepos 4 d., kai priimtas nutarimas iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka.

3918.

40Teismas nustatė, kad pranešimai apie UAB „Globus ditributors“ 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimą ir balsavimo biuleteniai bendrovės kreditoriams buvo išsiųsti 2019 m. birželio 28 d., o susirinkimas įvyko 2019 m. liepos 4 d. Pareiškėjas bendrovės 2019 m. birželio 18 d. pranešimą dėl UAB „Globus distributors“ bankroto proceso ne teismo tvarka iškėlimo ir kreditorių susirinkimo balsavimo raštu biuletenį gavo 2019 m. liepos 1 d. Tuo tarpu 2019 m. birželio 18 d. pranešime dėl UAB „Globus distributors“ bankroto proceso ne teismo tvarka iškėlimo buvo nurodyta, jog: „užpildytas balsavimo raštu biuletenis turi būti atsiųstas iki 2019 m. birželio 25 d. 14 val. paštu adresu: Savanorių pr. 1, LT-03116, Vilnius arba elektroniniu paštu“. Teismas sprendė, kad tokiu būdu atsakovė pažeidė ĮBĮ 12 straipsnio 2-3 dalių nuostatas. Remdamasis nustatytomis aplinkybėmis bei kasacinio teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 5 d. d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-302-313/2017 17 punktu) teismas konstatavo, kad ĮBĮ nustatytos pareigos informuoti kreditorius pažeidimas nėra mažareikšmis ir nagrinėjamu atveju nurodytą pareigą atsakovė pažeidė, todėl skundą tenkino.

4119.

42Nors teismas vertino, kad apie skundžiamą nutarimą pareiškėjas sužinojo 2019 m. liepos 4 d., jo atstovams dalyvaujant susirinkime, todėl praleido nutarimo apskundimo terminą, tačiau, atsižvelgdamas į tai, kad skundo suformulavimui bei tinkamam bylos nagrinėjimui pasirengti reikalingą posėdžio protokolą pareiškėjas gavo tik 2019 m. liepos 19 d., terminą skundui paduoti atnaujino.

43III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4420.

45UAB „Globus distributors“ bankroto administratorė UAB „Ignika“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 5 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti pareiškėjo „LLC Proshyan Brandy Factory” skundą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4620.1.

47Pranešimas apie kreditorių susirinkimą pareiškėjui buvo išsiųstas (pateiktas pašto paslaugas teikiančiai bendrovei) 2019 m. birželio 21 d. Šias aplinkybes patvirtina pareiškėjo prie skundo pridėtas vokas su pašto spaudu. Nors pareiškėjo atstovas kartu su rašytiniais paaiškinimais pateikė oficialiai nepatvirtintus duomenis apie pašto siuntos siuntimą, kuriuose jau yra nurodoma, kad pranešimas pareiškėjui buvo išsiųstas tik 2019 m. birželio 25 d., būtent pašto vokas patvirtina aplinkybę apie pranešimo pateikimo pašto paslaugas teikiančiai bendrovei ir išsiuntimo faktą (galimai dėl pašto paslaugas teikusios bendrovės kaltės laiško pareiškėjui siuntimas buvo pradėtas vykdyti net keturiomis dienomis vėliau). Akivaizdu, kad pranešimas pareiškėjui buvo išsiųstas prieš 14 dienų iki planuojamo susirinkimo, todėl nėra pagrindo konstatuoti ĮBĮ 12 straipsnio 3 dalies nuostatų pažeidimo.

4820.2.

49Pranešimas apie kreditorių susirinkimą pareiškėjui buvo įteiktas tik 2019 m. liepos 8 d., tačiau pats pareiškėjas savo skunde patvirtino, kad jam (jo atstovams) apie susirinkimo laiką ir vietą tapo žinoma 2019 m. liepos 1 d. gavus elektroninį laišką iš advokato padėjėjo A. L.. Todėl nuo 2019 m. liepos 1 d. pareiškėjui buvo žinoma (kaip ir didžiajai daliai kreditorių) apie planuojamą bendrovės kreditorių susirinkimą, be to tai patvirtina ir aplinkybė, kad pareiškėjas (jo atstovai) jame betarpiškai dalyvavo. Teismas nutartyje konstatavo, kad byloje esantys įrodymai patvirtina pareiškėjo pasinaudojimo savo, kaip kreditoriaus, teisėmis, sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo ne teismo tvarka, todėl nesuprantama, dėl kokių priežasčių buvo panaikinti susirinkimo nutarimai. Aplinkybė, kad paštu 2019 m. birželio 21 d. išsiųstas pranešimas apie UAB „Globus distributors” kreditorių susirinkimą įteiktas pareiškėjui asmeniškai po 2019 m. liepos 4 d. negali būti laikomas esminiu neteisminio bankroto iškėlimo procedūros pažeidimu, nes pareiškėjas pasinaudojo savo, kaip kreditoriaus, teisėmis.

5020.3.

51Teismas nutartyje nepagrįstai pasirėmė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-302-313/2017. Šios bylos faktinės aplinkybės nėra tapačios nagrinėtoms šioje byloje, nes minėtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje kreditorius ne tik negavo pranešimo apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, bet ir nedalyvavo jame bei neįgyvendino savo, kaip kreditoriaus, teisių sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo ne teismo tvarka.

5220.4.

53Pranešimas apie siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka kreditoriams, kurių buveinė yra ne Lietuvoje, buvo išsiųstas 2019 m. birželio 21 d., o kreditoriams, kurių buveinė yra Lietuvoje 2019 m. birželio 28 d. Visi atsakovės kreditoriai, išskyrus pareiškėją, informaciją apie susirinkimą gavo iki jo pradžios (kreditoriai, kurių registruota buveinė yra Lietuvos teritorijoje, pranešimus gavo 2019 m. liepos 1 d., o kreditoriai, kurių buveinė yra ne Lietuvoje nuo 2019 m. birželio 28 d. iki 2019 m. liepos 4 d.). Iš byloje pareiškėjo pateiktų duomenų galima teigti, kad iš 29 kreditorių (be pareiškėjo) 22 kreditoriai buvo informuoti apie susirinkimą iki 2019 m. liepos 1 d. (t. y. likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo), 4 kreditoriai – 2019 m. liepos 2 d., 2 kreditoriai – 2019 m. liepos 3 d., 1 kreditorius – 2019 m. liepos 4 d. Taigi, visiems bendrovės kreditoriams apie susirinkimą buvo žinoma iki jo pradžios, todėl nėra pagrindo konstatuoti ĮBĮ 12 straipsnio 2-3 dalių nuostatų pažeidimų.

5420.5.

55Teismas, nagrinėdamas klausimą dėl kreditorių, kurie nepateikė skundo dėl jų pažeistų teisių, susijusių su susirinkimo sušaukimo (informavimo apie susirinkimą) tvarkos pažeidimu, negali vertinti susirinkimo sušaukimo procedūrų kitaip, tik kaip formaliai patikrindamas ar jos atitinka ĮBĮ nuostatas. Visų kitų atsakovės kreditorių atžvilgiu ĮBĮ nustatyti kreditorių susirinkimo sušaukimo reikalavimai buvo visiškai įvykdyti ir nei vienas kitas kreditorius dėl jų neginčijo savo pažeistų teisių. Todėl teismas nepagrįstai pasisakė, kad kreditorių teisės dėl bankroto bylos iškėlimo ne teismo tvarka buvo pažeistos.

5620.6.

57Tiek pareiškėjas, tiek kiti kreditoriai turėjo teisę remdamiesi ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies nuostatomis balsuoti iki pat susirinkimo neatsižvelgiant į tai, kas buvo nurodyta 2019 m. birželio 18 d. pranešime. Kreditorių teisių pažeidimas būtų konstatuotinas tik tuo atveju, jeigu atsakovė būtų atsisakiusi priimti po 2019 m. birželio 25 d. pateiktus balsavimo raštu biuletenius arba juose nurodytų balsų neįskaičiavusi į susirinkimo balsavimo rezultatus. Bylos aplinkybės, kad UAB „Globus Trade Lt“ pranešimą apie susirinkimą gavo 2019 m. birželio 28 d., o balsavo raštu 2019 m. liepos 4 d., pareiškėjas taip pat pasinaudojo teise balsuoti susirinkime tiek balsuodamas žodžiu, tiek užpildydamas biuletenį, ir abiejų kreditorių balsai buvo įskaityti – patvirtina nurodytas aplinkybes. Be to, nei vienas kitas kreditorius neginčijo, kad jo teisė balsuoti buvo pažeista.

5820.7.

59Nurodytos aplinkybės akivaizdžiai patvirtina, kad nebuvo jokių pažeidimų, susijusių su privaloma informavimo apie susirinkimą tvarka arba apribota kreditorių teise išreikšti savo valią, o jeigu tokie pažeidimai nagrinėjant atskirąjį skundą ir būtų nustatyti, akivaizdu, kad jie nebuvo esminiai, o laikytini tik formaliais. Todėl teismas nepagrįstai nesivadovavo Lietuvos apeliacinio teismo praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1083-553/2018), kurioje nurodyta, kad formalus procedūrinis pažeidimas – pareigos informuoti vieną kreditorių neįvykdymas, negali būti laikomas pagrindu panaikinti ginčijamus kreditorių susirinkimo nutarimus, kuriems pritarė didžioji dauguma kreditorių.

6021.

61Pareiškėjas „LLC Proshyan Brandy Factory” atsiliepime į atskirąjį skundą prašo teismo jį atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

6221.1.

63Tinkamai ir laiku turėjo būti informuoti visi 29 atsakovės kreditoriai, todėl vien tai, jog pareiškėjas dalyvavo kreditorių susirinkime, nereiškia jog nebuvo pažeistos kitų atsakovės kreditorių teisės, kas nustatyta nagrinėjamu atveju. Pirmosios instancijos teisme buvo pateikti nenuginčijami įrodymai, iš kurių matyti, jog kreditoriams registruotiems Lietuvos Respublikos teritorijoje (7 kreditoriai) pranešimai registruotu paštu buvo išsiųsti tik 2019 m. birželio 28 d., tuo tarpu visiems kreditoriams registruotiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje (21 kreditorius) pranešimai registruotu paštu buvo išsiųsti tik 2019 m. birželio 25 d., t. y. pasibaigus balsavimo raštu laikui. Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu atsakovė nesugebėjo paaiškinti, kodėl 2019 m. birželio 18 d. balsavimo raštu biuleteniai buvo išsiųsti tik 2019 m. birželio 28 d., pasibaigus balsavimo raštu laikui.

6421.2.

65Pirmosios instancijos teisme taip pat buvo pateikti įrodymai, jog atsakovės kreditorė VMI, turinti 4 296,38 Eur kreditorinį reikalavimą, nebuvo informuota apie šaukiamą kreditorių susirinkimą. Nors atsakovo atstovas posėdžio metu nurodė, jog VMI nebuvo informuota, kadangi su ja bendrovė yra atsiskaičiusi, tačiau nepateikė tai pagrindžiančių įrodymų. Tuo tarpu iš kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą teikiamo VMI rašto aišku, kad apie jau įvykusį kreditorių susirinkimą ir priimtą nutarimą VMI nebuvo informuota.

6621.3.

67Biuletenių išsiuntimas pasibaigus balsavimo laikui buvo iš anksto suplanuotas ir sąmoningas veiksmas, tikintis eliminuoti kreditorių balsus. Pranešimų išsiuntimą organizavo atsakovės akcininkė ir kreditorė UAB „Globus Trade Lt“, kuri bene vienintelė ir dalyvavo kreditorių susirinkime, todėl tai tik parodo dar didesnį atsakovės nesąžiningumą.

68IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6922.

70Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

7123.

72Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria patenkintas skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo nuspręsta iškelti bendrovei bankroto bylą ne teismo tvarka, panaikinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, pagrindo peržengti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį ribas nėra.

7324.

74Skundas dėl UAB „Globus distributors“ 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu ir bankroto proceso ne teismo tvarka nutraukimo Vilniaus apygardos teisme gautas 2019 m. liepos 26 d., skundžiama teismo nutartis priimta 2019 m. gruodžio 5 d. Todėl sprendžiant klausimą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumo, taikytinos ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo metu galiojusio ĮBĮ nuostatos (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 155 straipsnis).

7525.

76Pirmosios instancijos teismas atsakovės UAB „Global distributors“ 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo nutarta iškelti bendrovei bankrotą ne teismo tvarka ir jos administratore paskirti UAB „Ignika“, teisėtumą vertino dviem pagrindais: dėl sąlygų kelti bankroto bylą ne teismo tvarka nebuvimo (ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalis) ir dėl esminių procedūrinių pažeidimų, neinformuojant visų bendrovės kreditorių apie tokį ketinimą (ĮBĮ 12 straipsnio 2-3 dalys).

7726.

78ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Ši norma turi būti suprantama taip, kad bankroto procedūrą ne teismo tvarka galima pradėti vykdyti tik tada, jeigu yra tenkinamos abi sąlygos, t. y. 1) teismuose nėra iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, ir 2) iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Jeigu nors viena iš šių sąlygų nėra tenkinama, tuomet bankroto procesas ne teismo tvarka negali būti vykdomas. Taigi, ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta norma yra imperatyvi.

7927.

80Pagrindinis kriterijus, atskiriantis teisminę bankroto procedūrą nuo neteisminės, yra ginčo tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių buvimo ar nebuvimo faktas. Apie bankroto procedūrų vykdymą ne teismo tvarka tikslinga kalbėti tada, kai bent bankroto bylos iškėlimo stadijoje nekyla teisinių ginčų, t. y. kai kreditoriai ir įmonės savininkai sutaria dėl galimybės bankroto procedūras atlikti patiems. Kita būtina sąlyga – kreditorių ir įmonės savininkų tarpusavio pasitikėjimas ir tikėjimas, kad jiems nereikalinga teismo pagalba ir įsikišimas vykdant bankroto procedūras. Teisinių konfliktų egzistavimas, nepriklausomai nuo jų baigties, iš esmės nesuderinamas su bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, pobūdžiu ir tikslais, kadangi tarp įmonės savininkų ir kreditorių nėra reikiamo sutarimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-866-823/2016). Kasacinio teismo praktikoje taip pat nustatyta, jog ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies prasme turtinių reikalavimų ar išieškojimų ne ginčo tvarka nebuvimas svarbus ne pranešimų kreditoriams išsiuntimo metu, bet kreditorių susirinkime priimant nutarimą dėl įmonės bankroto ne teismo tvarka vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 5 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 3K-3-302-313/2017, 24 punktas).

8128.

82Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis pareiškėjas (bendrovės kreditorius) „LLC Proshyan Brandy Factory” 2019 m. liepos 4 d. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo dėl 85 114,26 Eur skolos iš UAB „Globus distributors“ priteisimo (civilinės bylos Nr. eL2-25893-734/2019). Tačiau pirmosios instancijos teismas 2019 m. liepos 5 d. nutartimi „LLC Proshyan Brandy Factory“ pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo atsisakė priimti. Pareiškėjas pakartotinai 2019 m. liepos 5 d. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo dėl UAB „Globus distributors“ įsiskolinimo, kurį teismas išdavė 2019 m. liepos 8 d. (civilinės bylos Nr. eL2-26269-1080/2019). Šis teismo įsakymas 2019 m. rugsėjo 6 d. nutartimi, gavus skolininkės prieštaravimus ir pareiškėjui nepateikus ieškinio, panaikintas. Nustatytos aplinkybės patvirtina, kad skundžiamo kreditorių susirinkimo priėmimo metu (2019 m. liepos 4 d.), priešingai nei teigė pareiškėjas, UAB „Globus distributors“ teismuose nebuvo iškelta bylų, kuriose atsakovei pareikšti turtiniai reikalavimai.

8329.

84Pareiškėjas skunde pirmosios instancijos teismui taip pat nurodė, kad iki 2019 m. liepos 4 d. UAB „Globus distributors“ atžvilgiu buvo išduoti vykdomieji dokumentai. Šią aplinkybę patvirtina teismų informacinės sistemos Liteko duomenys, pagal kuriuos Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 10 d. civilinėje byloje Nr. 2-841-603/2018 išdavė BUAB „Istvestas“ vykdomąjį dokumentą dėl 279 775,39 Eur skolos, 18 811,57 Eur palūkanų, 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo išieškojimo iš UAB „Globus distributors“. Tą pačią dieną VMI buvo išduotas vykdomasis raštas dėl 4 296,38 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo.

8530.

86Pirmosios instancijos teismas, pritardamas atsakovei, kad pats vykdomojo dokumento išdavimas nėra prilyginamas išieškojimui, ir nenustatęs, kad išieškojimai pagal nurodytus vykdomuosius dokumentus būtų pradėti skundžiamo nutarimo dieną, sprendė, kad nagrinėjamu atveju nebuvo pažeistos ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies imperatyvios nuostatos.

8731.

88Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad jau pats kreipimasis dėl vykdomojo rašto išdavimo ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies nuostatų tikslo ir paskirties aiškinimo kontekste yra prilyginamas išieškojimo iš skolininko procesui, nors vykdomasis raštas dar nėra išduotas (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1450-381/2018). Todėl pirmosios instancijos teismas, neįvertinęs bankroto procedūros, vykdomos ne teismo tvarka, tikslo – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimų būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės ir jos kreditorių ginčo bei neįtraukiant į šią procedūrą teismo (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. liepos 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1353-241/2016), neteisingai vertino aplinkybę dėl vykdomųjų raštų išdavimo teisinės reikšmės.

8932.

90Iš pareiškėjo į bylą pateikto Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos rašto „Dėl informacijos pateikimo“ Nr. (23.28-08-1 E) matyti, kad VMI apie skundžiamą UAB „Globus distributors“ 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimą sužinojo jau po jo priėmimo. Iš teismų informacinės sistemos Liteko nustatyta, kad VMI 2019 m. rugpjūčio 6 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su skundu dėl UAB „Globus distributors“ 2019 m. liepos 4 d. nutarimo (civilinės bylos Nr. eB2-3920-803/2019) panaikinimo bei nurodė, kad nutarimo priėmimo dieną pagal jai išduotą vykdomąjį dokumentą bendrovė buvo skolinga pareiškėjai 1007,94 Eur. Šios aplinkybės patvirtina, kad bendrovės kreditorių susirinkimo 2019 m. liepos 4 d. nutarimas dėl bendrovės bankroto ne teismo tvarka iškėlimo iš esmės buvo priimtas nesilaikant ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų. Kita vertus, minėtos Vilniaus apygardos teisme nagrinėtos civilinės bylos Nr. eB2-3920-803/2019 duomenimis nustatyta, kad, UAB „Globus distributors“ padengus įsiskolinimą VMI bei pastarajai atsisakius skundo, teismas 2019 m. spalio 7 d. nutartimi bylą nutraukė.

9133.

92Kita bendrovės kreditorė BUAB „Istvestas“, kuriai, minėta (nutarties 29 punktas), taip pat buvo išduotas vykdomasis raštas dėl skolos ir palūkanų išieškojimo iš atsakovės, dalyvavo UAB „Globus distributors“ kreditorių susirinkime ir Kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 duomenimis balsavo už bendrovės bankroto ne teismo tvarka vykdymą.

9334.

94Taip pat byloje nėra ginčo, kad šis nutarimas buvo priimtas nepažeidžiant ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų reikalavimų, t. y. ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą priėmė bendrovės kreditoriai, kurių reikalavimai sudaro ne mažiau kaip 3/4 (t. y. 837 830,95 Eur) visų įmonės turimų įsipareigojimų (906 467,10 Eur), įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, buvusios nutarimo priėmimo dieną.

9535.

96Apeliacinės instancijos teismo nuomone, net ir konstatavus nutarties 32 ir 33 punktuose nurodytas aplinkybes, šiuo atveju teisinio pagrindo naikinti skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą nėra. Toks skundžiamo nutarimo panaikinimas būtų formalus ir neatitiktų civilinio proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo bei bankroto proceso efektyvumo principų, taip pat šalių teisės privačiuose teisiniuose santykiuose, įskaitant ir civiliniame procese, laisvai disponuoti joms priklausančiomis teisėmis bei nesikišimo į privačius santykius principų (CPK 7, 13 straipsniai, ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis, CK 1.2 straipsnio 1 dalis). Be to, atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje expressis verbis (tiesiogiai) nurodoma, jog bankroto procesas gali būti vykdomas ne teismo tvarka net ir tuo atveju, jeigu nėra tenkinamos sąlygos dėl bendrovei teismuose iškeltų bylų ir išieškojimo pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus nebuvimo, jeigu mokesčių administratorius, ieškovas ir (ar) išieškotojas sutinka.

9736.

98ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad jei įmonė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), įmonės vadovas, savininkas (savininkai), numatę siekti kreditorių sutikimo, kad bankroto procesas vyktų ne teismo tvarka, siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka privalo pranešti raštu kiekvienam kreditoriui, kartu nurodydami kreditorių susirinkimo datą ir vietą. Kreditorių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodyto siūlymo išsiuntimo kreditoriams dienos (ĮBĮ 12 straipsnio 3 dalis).

9937.

100Pareiškėjas „LLC Proshyan Brandy Factory” savo skunde akcentavo, jog aplinkybės, kad jam ir dar 27 bendrovės kreditoriams pranešimas apie šaukiamą kreditorių susirinkimą dėl UAB „Globus distributors“ bankroto proceso ne teismo tvarka iškėlimo ir balsavimo raštu biuletenis buvo įteikti ne tik pasibaigus terminui balsavimo raštu biuleteniui pateikti, bet iš esmės likus neprotingai trumpam terminui iki susirinkimo, patvirtina nutarimo neteisėtumą.

10138.

102Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad informuoti visus kreditorius inicijuojant neteisminę bankroto procedūrą ypač svarbu, kadangi šio proceso metu bankrotas vykdomas bendru įmonės ir jos kreditorių susitarimu ir visi klausimai sprendžiami kreditorių susirinkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-302-313/2017).

10339.

104Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas pareiškėjas „LLC Proshyan Brandy Factory” 2019 m. birželio 18 d. pranešimą apie bendrovės kreditorių susirinkimą ir balsavimo raštu biuletenį gavo 2019 m. liepos 1 d. Pranešime buvo nurodyta, kad užpildytas balsavimo raštu biuletenis turi būti išsiųstas iki 2019 m. birželio 25 d. 14 val. paštu arba elektroniniu paštu. Todėl pritartina skundžiamos teismo nutarties išvadai, kad pranešimas UAB „Globus distributors“ kreditoriui „LLC Proshyan Brandy Factory” buvo išsiųstas pasibaigus terminui balsavimo raštu biuleteniui pateikti.

10540.

106Tačiau bylos aplinkybės patvirtina, tą pripažįsta ir pats pareiškėjas, kad 2019 m. liepos 4 d. (ketvirtadienį) UAB „Globus distributors“ kreditorių susirinkime dalyvavo pareiškėjo atstovai (advokatas ir advokato padėjėjas), kurie balsavo tiek pateikdami balsavimo biuletenį raštu, tiek žodžiu. Byloje esantis Kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 1 patvirtina, kad „LLC Proshyan Brandy Factory” balsas buvo įskaičiuotas. Todėl vien ta aplinkybė, kad pareiškėjas pranešimą apie atsakovės kreditorių susirinkimą gavo 2019 m. liepos 1 d. (pirmadienį), t. y. jau pasibaigus terminui balsavimo raštu biuleteniui pateikti ir likus trims darbo dienos iki kreditorių susirinkimo, nepaneigia, kad pareiškėjas pasinaudojo savo kaip bendrovės kreditoriaus teisėmis. Pagrįstas atskirojo skundo argumentas, jog tiek pareiškėjas, tiek kiti kreditoriai turėjo teisę remdamiesi ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies nuostatomis balsuoti iki pat susirinkimo pradžios, neatsižvelgiant į tai, kas buvo nurodyta 2019 m. birželio 18 d. pranešime, šia teise susirinkime dalyvavę kreditoriai, įskaitant pareiškėją, pasinaudojo. Trijų darbo dienų terminas tinkamai pasirengti kreditorių susirinkimui, apeliacinės instancijos teismo nuomone, yra pakankamas ir atitinka protingumo kriterijus, ypač įvertinus tai, jog susirinkime pareiškėją atstovavo profesionalūs atstovai – teisininkai. Kiti kreditoriai skundų dėl jų pažeistų teisių, organizuojant kreditorių susirinkimą bei jį pravedant, nepateikė.

10741.

108Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo atveju UAB „Globus distributors“ 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimas dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo ir pravedimo procedūros taisyklių pažeidimo taip pat būtų formalus, bet ne realus kreditorių pažeistų teisių gynimas. Todėl nustačius, kad pareiškėjo teisės iš esmės nebuvo pažeistos, priešingas situacijos vertinimas neatitiktų minėtų civilinio proceso ir nemokumo proceso esminių principų, kitų bankrutuojančios bendrovės kreditorių teisėtų lūkesčių, bankroto proceso tikslų.

10942.

110Bylos duomenimis UAB „Globus distributors“ turi 30 kreditorių, iš kurių trys – UAB „Globus Trade Lt“, BUAB „Istvestas“ ir „LLC Proshyan Brandy Factory” – dalyvavo 2019 m. liepos 4 d. susirinkime. Iš byloje esačių AB „Lietuvos paštas“ korespondencijos sąrašų matyti, kad kitiems bendrovės kreditoriams pranešimas apie bendrovės kreditorių susirinkimą buvo išsiųstas 2019 m. birželio 28 d., ką teismo posėdžio metu pripažino ir atsakovės atstovas. Teismas nesutinka su atsakove, kad visiems bendrovės kreditoriams apie susirinkimą buvo žinoma iki jo pradžios, nes iš byloje esančių duomenų matyti, kad VMI ir UAB „Pakuočių tvarkymo organizacija“ apie kreditorių susirinkimą sužinojo iš pareiškėjo ir tik gavus kreditorių susirinkimo protokolą. Tačiau teismui nutraukus bylą pagal VMI teiktą skundą (nutarties 33 punktas), kitiems bendrovės kreditoriams neskundus atsakovės veiksmų, o pareiškėjui, įgyvendinusiam kreditoriaus teises susirinkimo metu, nesant įgaliotam ginti kitų kreditorių teises ir teisėtus interesus, teisinio pagrindo naikinti skundžiamą nutarimą nėra.

11143.

112Lietuvos apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes bei nurodytus argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas UAB „Globus distributors“ 2019 m. liepos 4 d. priimto kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumą ir pagrįstumą, apsiribojo formaliu padarytų procedūrinių pažeidimų vertinimu ir be pakankamo pagrindo skundžiamą nutarimą panaikino. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – pareiškėjo „LLC Proshyan Brandy Factory” skundas dėl UAB „Globus distributors“ 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu ir bankroto proceso ne teismo tvarka nutraukimo atmetamas.

11344.

114Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi esminės teisinės reikšmės bylos išnagrinėjimo rezultatui, todėl atskirai dėl jų nepasisakoma.

11545.

116Pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinus ir pareiškėjo „LLC Proshyan Brandy Factory” skundo netenkinus, pareiškėjui bylinėjimosi išlaidos, priteistos skundžiama nutartimi, taip pat prašomos priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtos išlaidos, vadovaujantis CPK 93 straipsniu, nepriteisiamos. Atsakovei nepateikus prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismuose, klausimas dėl jų priteisimo nesprendžiamas.

11746.

118Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. sausio 15 d. nutartimi, patenkinęs pareiškėjo „LLC Proshyan Brandy Factory” prašymą, pritaikė laikinąsias apsaugos priemones byloje – sustabdė 2019 m. liepos 4 d. UAB „Globus distributors“ kreditorių susirinkimo nutarimo vykdymą iki įsiteisės teismo procesinis sprendimas šioje byloje. Teismui tenkinus atsakovės UAB „Globus distributors“ atskirąjį skundą ir pareiškėjo skundą atmetus, 2020 m. sausio 15 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

119Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 2 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

120Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 5 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo „LLC Proshyan Brandy Factory” skundą dėl UAB „Globus distributors“ 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu ir bankroto proceso ne teismo tvarka nutraukimo atmesti.

121Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. sausio 15 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą... 3. 1.... 4. Pareiškėjas „LLC Proshyan Brandy Factory“ kreipėsi į teismą,... 5. 2.... 6. Pareiškėjas nurodė, kad yra UAB „Globus distributors“ kreditorius,... 7. 3.... 8. 2019 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas kreditoriaus... 9. 4.... 10. Pareiškėjas apie 2019 m. liepos 4 d. įvyksiantį kreditorių susirinkimą... 11. 5.... 12. UAB „Globus distributors“ 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimą... 13. 6.... 14. 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimo metu UAB „Globus Trade Lt“... 15. 7.... 16. Nurodyti procedūriniai pažeidimai yra esminiai, galėję lemti neteisėtų... 17. 8.... 18. Pareiškėjas apie tai, kad yra surašytas aptariamo atsakovės kreditorių... 19. 9.... 20. Atsakovės bankroto administratorė UAB „Ignika“ atsiliepime į... 21. 10.... 22. Pagal atsakovės administratorės turimą informaciją, priimant skundžiamą... 23. 11.... 24. Pareiškėjo neinformavimo apie susirinkimą kaip pagrindo panaikinti... 25. 12.... 26. Be pareiškėjo bendro pobūdžio neigiamos nuomonės apie tariamai netinkamą... 27. 13.... 28. Susirinkime ne tik dalyvavo bendrovės kreditorės UAB „Globus Trade Lt“... 29. 14.... 30. Netgi du pareiškėjo atstovai dalyvavo UAB „Globus distributors“ 2019 m.... 31. II.... 32. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 33. 15.... 34. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gruodžio 5 d. nutartimi pareiškėjo... 35. 16.... 36. Teismas nustatė, kad ( - ) patalpose, esančiose ( - ), 2019 m. liepos 4 d. 14... 37. 17.... 38. Teismas konstatavo, kad bendrovės 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkime... 39. 18.... 40. Teismas nustatė, kad pranešimai apie UAB „Globus ditributors“ 2019 m.... 41. 19.... 42. Nors teismas vertino, kad apie skundžiamą nutarimą pareiškėjas sužinojo... 43. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 44. 20.... 45. UAB „Globus distributors“ bankroto administratorė UAB „Ignika“... 46. 20.1.... 47. Pranešimas apie kreditorių susirinkimą pareiškėjui buvo išsiųstas... 48. 20.2.... 49. Pranešimas apie kreditorių susirinkimą pareiškėjui buvo įteiktas tik 2019... 50. 20.3.... 51. Teismas nutartyje nepagrįstai pasirėmė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017... 52. 20.4.... 53. Pranešimas apie siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka... 54. 20.5.... 55. Teismas, nagrinėdamas klausimą dėl kreditorių, kurie nepateikė skundo dėl... 56. 20.6.... 57. Tiek pareiškėjas, tiek kiti kreditoriai turėjo teisę remdamiesi ĮBĮ 24... 58. 20.7.... 59. Nurodytos aplinkybės akivaizdžiai patvirtina, kad nebuvo jokių pažeidimų,... 60. 21.... 61. Pareiškėjas „LLC Proshyan Brandy Factory” atsiliepime į atskirąjį... 62. 21.1.... 63. Tinkamai ir laiku turėjo būti informuoti visi 29 atsakovės kreditoriai,... 64. 21.2.... 65. Pirmosios instancijos teisme taip pat buvo pateikti įrodymai, jog atsakovės... 66. 21.3.... 67. Biuletenių išsiuntimas pasibaigus balsavimo laikui buvo iš anksto... 68. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 69. 22.... 70. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 71. 23.... 72. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 73. 24.... 74. Skundas dėl UAB „Globus distributors“ 2019 m. liepos 4 d. kreditorių... 75. 25.... 76. Pirmosios instancijos teismas atsakovės UAB „Global distributors“ 2019 m.... 77. 26.... 78. ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto procesas gali vykti ne... 79. 27.... 80. Pagrindinis kriterijus, atskiriantis teisminę bankroto procedūrą nuo... 81. 28.... 82. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis pareiškėjas (bendrovės... 83. 29.... 84. Pareiškėjas skunde pirmosios instancijos teismui taip pat nurodė, kad iki... 85. 30.... 86. Pirmosios instancijos teismas, pritardamas atsakovei, kad pats vykdomojo... 87. 31.... 88. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad jau pats kreipimasis dėl vykdomojo... 89. 32.... 90. Iš pareiškėjo į bylą pateikto Valstybinės mokesčių inspekcijos prie... 91. 33.... 92. Kita bendrovės kreditorė BUAB „Istvestas“, kuriai, minėta (nutarties 29... 93. 34.... 94. Taip pat byloje nėra ginčo, kad šis nutarimas buvo priimtas nepažeidžiant... 95. 35.... 96. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, net ir konstatavus nutarties 32 ir 33... 97. 36.... 98. ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad jei įmonė negali ir negalės... 99. 37.... 100. Pareiškėjas „LLC Proshyan Brandy Factory” savo skunde akcentavo, jog... 101. 38.... 102. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad informuoti visus kreditorius... 103. 39.... 104. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas pareiškėjas „LLC... 105. 40.... 106. Tačiau bylos aplinkybės patvirtina, tą pripažįsta ir pats pareiškėjas,... 107. 41.... 108. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 109. 42.... 110. Bylos duomenimis UAB „Globus distributors“ turi 30 kreditorių, iš kurių... 111. 43.... 112. Lietuvos apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes bei... 113. 44.... 114. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi esminės... 115. 45.... 116. Pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinus ir pareiškėjo „LLC... 117. 46.... 118. Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. sausio 15 d. nutartimi, patenkinęs... 119. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 120. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 5 d. nutartį panaikinti ir... 121. Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. sausio 15 d. nutartimi...