Byla e2-1157-450/2018
Dėl nepagrįsto praturtėjimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, teismo posėdyje, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Inbalt“ bankroto administratoriaus MB „Falitas“ ieškinį atsakovui N. A. dėl nepagrįsto praturtėjimo, ir

Nustatė

2

 1. Ieškovo BUAB „Inbalt“ bankroto administratorius MB „Falitas“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo N. A., kaip buvusio įmonės vadovo bei akcininko, nepagrįsto praturtėjimo būdu įgytas lėšas - 235 683,63 Eur sumą bei 5 procentų dydžio metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinyje nurodė, kad BUAB „Inbalt“ direktoriaus pareigas nuo 2012 m. rugsėjo 24 d. iki pat bankroto bylos įmonei iškėlimo ėjo N. A., kuris buvo ir įmonės akcininku. Atsakovas nuo 2012 m. spalio 4 d. iki 2014 m. gruodžio 23 d. skirtinguose bankomatuose ir bankų filialuose per 302 kartus grynais pinigais išgrynino 1 559 286,39 Lt (451 600,55 Eur) sumą iš BUAB „Inbalt“ sąskaitų. Bankroto administratoriui patikrinus iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos perimtus įmonės dokumentus tapo žinoma, kad įmonės veiklai vykdyti nuo 2013 m. sausio mėn. iki 2014 m. gruodžio mėn. buvo panaudota 745 517,95 Lt (215 916,92 Eur) grynųjų pinigų suma, iš jų 715 280,42 Lt (207 159,53 Eur) suma buvo panaudota pirkimams ir 30 237,53 Lt (8 757,39 Eur) suma įnešta į įmonės kasą, tačiau atsakovas be teisinio pagrindo ir nesąžiningai iš įmonės banko sąskaitų išgrynino ir įmonės veiklai vykdyti nepanaudojo 235 683,63 Eur sumą, kurią ieškovas prašo priteisti iš atsakovo.
 3. CPK 142 str. 4 d. numato, kad jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą teismui nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Nagrinėjamu atveju atsakovui N. A. procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 30 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) buvo įteikti atsakovo žmonai 2017 m. lapkričio 30 d., o toks procesinių dokumentų įteikimas laikomas tinkamu (CPK 123 str. 3 d., 5 d.). Per teismo nustatytą terminą (30 dienų nuo pranešimo įteikimo) be pateisinamos priežasties atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, o ieškovas ieškinyje prašė, esant įstatyme numatytam pagrindui, priimti sprendimą už akių, todėl teismas priima sprendimą už akių (CPK 285 str.).
 4. Ieškinys tenkintinas.
 5. Nagrinėjamoje byloje ieškinį įmonės vadovui ir akcininkui dėl nuostolių atlyginimo pareiškė bankroto administratorius, kuris nurodė, kad atsakovas be jokio teisinio pagrindo nuo 2012 m. spalio 4 d. iki 2014 m. gruodžio 23 d. iš BUAB „Inbalt“ sąskaitų įgijo 235 683,63 Eur sumą, kurią prašė priteisti vadovaudamasis CK 6.237 straipsnio 1 dalies pagrindu. Bankroto byla UAB „Inbalt“ Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo iškelta 2015 m. rugsėjo 17 d. Pažymėtina, kad iškėlus įmonei bankroto bylą, joje akumuliuojami visų bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai. Kreditorių visuma, veikdama per kreditorių susirinkimą (Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 23 straipsnis), siekia apginti savo interesus bankrutuojančioje įmonėje, o realius kreditorių teisių gynimo veiksmus atlieka bankrutuojanti įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus. Todėl bankrutuojančios įmonės interesų gynimas kartu yra ir kreditorių visumos interesų gynimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010). Bankrutuojančios įmonės turtas panaudojamas kreditorių reikalavimams tenkinti; kuo daugiau tokio turto bus sukaupta, tuo didesne apimtimi bus patenkinti kreditorių reikalavimai. Kreditorių patiriama žala yra išvestinė iš įmonės patirtos žalos. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala, be kita ko, yra turto netekimas, negautos pajamos, o pagal šio straipsnio 2 dalį jeigu atsakingas asmuo iš neteisėtų veiksmų gavo naudos, tai gauta nauda kreditoriaus reikalavimu gali būti pripažinta nuostoliais. Taigi žala atsiranda kaip tiesioginiai nuostoliai (turto netekimas ar sužalojimas, turėtos išlaidos), taip pat kaip negautos pajamos (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-586-381/2015). Atsižvelgiant į minėtą teisinį reglamentavimą bei teismų praktiką, darytina išvada, kad nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl įmonės vadovo neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, o ne dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo.
 6. Teismas, atlikęs formalų byloje esančių įrodymų vertinimą nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m, rugsėjo 17 d. nutartimi c. b. Nr. eB2-5640-866/2015 iškėlė UAB „Inbalt” bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė MB „Falitas“. BUAB „Inbalt“ direktoriaus pareigas nuo 2012 m. rugsėjo 24 d. iki bankroto bylos įmonei iškėlimo ėjo atsakovas N. A., kuris nuo 2014 m. rugsėjo 9 d. buvo ir įmonės akcininku. Iš BUAB „Inbalt“ AB DNB banko sąskaitų išrašų už laikotarpį nuo 2012 m. rugsėjo 24 d. iki 2015 m. rugsėjo 29 d. ir AB Šiaulių banko sąskaitų išrašų už laikotarpį nuo 2012 m. rugsėjo 24 d. iki 2015 m. rugsėjo 29 d. matyti, kad nuo 2012 m. spalio 4 d. iki 2014 m. gruodžio 23 d. skirtinguose bankomatuose ir bankų filialuose per 302 kartus grynais pinigais buvo išgryninta 445 267,32 Eur (1 537 419,00 Lt) suma iš BUAB „Inbalt“ AB DNB banko sąskaitų ir 6 333,23 Eur (21 867,39 Lt) suma iš AB Šiaulių banko sąskaitos, viso buvo išgryninta 451 600,55 Eur (1 559 286,39 Lt) suma. Įmonės veiklai vykdyti nuo 2013 m. sausio mėn. iki 2014 m. gruodžio mėn. buvo panaudota 215 916,92 Eur (745 517,95 Lt) grynųjų pinigų suma, iš jų 207 159,53 Eur (715 280,42 Lt) suma panaudota įmonės pirkimams ir 8 757,39 Eur (30 237,53 Lt) suma įnešta į įmonės kasą. Atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, jog išgrynintos piniginės lėšos sumoje 235 683,63 Eur iš įmonės sąskaitų buvo panaudotos įmonės veiklai ir pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).
 7. CK 2.87 straipsnyje įtvirtinti pagrindiniai juridinio asmens valdymo organo nario veiklos principai: juridinio asmens atžvilgiu veikti sąžiningai, protingai, apdairiai, būti lojaliam, laikytis konfidencialumo, vengti interesų konflikto, nepainioti juridinio asmens turto su savo turtu. Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalis nustato bendrovės valdymo organų pareigą veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, todėl visi anksčiau nurodyti juridinio asmens valdymo organo nariui nustatyti reikalavimai taikomi ir jam (Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 1 dalis). Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai juridinio asmens valdymo organo narys nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Tam, kad būtų galima įmonės vadovui taikyti civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius įmonės vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, kad ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas, paneigti šią prezumpciją ir remtis kaltės nebuvimu turi bendrovės vadovas.
 8. CK 2.82 straipsnio 3 dalis numato, kad juridinio asmens organas atsako už juridinio asmens veiklos organizavimą. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalis 1 punktas numato, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. nutarties pagrindu BUAB „Inbalt” valdymo organai buvo įpareigoti per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus. Bankroto administratorius, kreipėsi į įmonės bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir 2016 m. sausio 19 d. buvo išduotas vykdomasis raštas civilinėje byloje Nr. eB2-809-866/2016, kuris iki šiol neįvykdytas. Įrodymų, patvirtinančių, kad koks nors bendrovės turtas bankroto administratoriui bankroto proceso metu buvo perduotas, byloje nėra.
 9. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad ieškovas įrodė visas civilinės atsakomybės sąlygas. Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, darytina išvada, kad atsakovas N. A., kaip UAB „Inbalt“ valdymo organas, neįvykdęs Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatytų reikalavimų, veikė pažeisdamas imperatyvius įstatymo reikalavimus ir netinkamai vykdė savo pareigas ieškovui – neperdavė bankroto administratoriui ieškovo turto už 235 683,63 Eur. Nustačius, kad atsakovo, kaip įmonės vadovo, tinkamas pareigų neatlikimas lėmė žalos atsiradimą – įmonė prarado turtą, jo kaltė yra preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Esant tokioms aplinkybėms atsakovas turi pareigą atlyginti ieškovui žalą, atsiradusią dėl jo neteisėtų veiksmų. Atsižvelgiant į CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatą ir formaliai įvertinus visus byloje esančius duomenis, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas tenkinti ieškovo ieškinį ir iš atsakovo N. A., kaip buvusio įmonės valdymo organo, priteisti 235 683,63 Eur žalos atlyginimą už turėtą ir prarastą (neperduotą) įmonės turtą (CK 6.245 straipsnio 1, 4 dalys, 6.246–6.249 straipsniai).
 10. Taip pat ieškovui iš atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017 m. lapkričio 14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).
 11. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Tenkinus ieškovo ieškinį, 2 743 Eur žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas, priteistinas iš atsakovo valstybės naudai (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).
 12. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 14 d. nutartimi atsakovo turtui r piniginėms lėšoms, paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).
 13. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

3Teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

4ieškovo BUAB „Inbalt“ bankroto administratoriaus MB „Falitas“ ieškinį atsakovui N. A. dėl nepagrįsto praturtėjimo, tenkinti.

5Priteisti ieškovui BUAB „Inbalt“ (į. k. 302847933) iš atsakovo N. A. (a. k. ( - ) 235 683,63 Eur (du šimtus trisdešimt penkis tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt tris eurus 63 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. lapkričio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Priteisti iš atsakovo N. A. (a. k. ( - ) 2 743 Eur (du tūkstančius septynis šimtus keturiasdešimt tris eurus) bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM, juridinio asmens kodas 188659752, sąskaitą Nr. LT247300010112394300, „Swedbank“, AB, b. k. 73000, įmokos kodas 5660).

7Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas atsakovo N. A. turtui ir piniginėms lėšoms Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 14 d. nutartimi, palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

8Išaiškinti atsakovui, kad sprendimas už akių negali būti skundžiamas nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau šalis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus.

9Išaiškinti ieškovui, kad sprendimas už akių per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai