Byla 2-178-362/2011

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius

2Sekretoriaujant S. Batulevičienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Šiaulių lyra“ atstovui A. V.,

4atsakovo UAB „Komeksimas“ atstovui advokatei S. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6į Šiaulių miesto apylinkės teismą 2010 12 20 priimtu pareiškimu kreipėsi ieškovas UAB „Šiaulių lyra“, atsakovas UAB „Komeksimas“, prašydama priteisti iš atsakovo 1055,47 Lt skolos, 13,05 Lt delspinigių, 8,05 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos iki visiško sprendimo įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas, 2011 01 18 gautas atsiliepimas, kuriame atsakovas prašo ieškinio pareiškimą palikti nenagrinėtu, nurodydamas, jog su ieškovu atsiskaitė, bylinėjimosi išlaidos yra per didelės..

7Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Šiaulių lyra“ atstovas nurodė, jog tarp šalių buvo pasirašyta pirkimo pardavimo sutartis, pagal ją atsakovui buvo pristatytos prekės, jis už jas neatsiskaitė. Prekės buvo pristatytos vieną kartą, pagal vieną važtaraštį. Raštu buvo kreiptasi į atsakovą, primenant jam apie esantį įsiskolinimą, vėliau buvo kreiptasi elektroninio pašto pagalba, bet gautas atsakymas, jog jie mokėti nežada. Supratus, jog atsakovai skolą ginčys, buvo kreiptasi į teismą ieškinine tvarka, supaprastintas procesas nebuvo galimas, ginčijant atsakovui skolą. Dalis skolos buvo padengta dar prieš kreipiantis į teismą, kita dalis – jau bylai esant teisme, tad prašoma priteisti tik delspinigius bei palūkanas, kurių dydis numatytas LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą, jų dydis yra 8,05 procento, bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis bei pagrįstos ir būtinos išlaidos, kurias ieškovas patyrė, kreipdamasis į juridinį asmenį, dėl ieškinio pareiškimo paruošimo, buvo paruoštas ieškinio pareiškimas, surasti jį pagrindžiantys dokumentai, įvyko ne vienas teismo posėdis, tad laiko, jog šios bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir protingos. Atsižvelgiant į virš išdėstytą, prašo priteisti delspinigius, palūkanas, ir bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovo UAB „Komeksimas“ atstovas teismo posėdžio metu parodė, kad pagal sutartį šalys privalėjo visus prieštaravimus spręsti derybų keliu, to padaryta nebuvo, tad nebuvo laikytasi ikiteisminio ginčo nagrinėjimo tvarkos, tad ieškinio pareiškimas yra paliktinas nenagrinėtu. Taip pat pažymi, jog, nors raštu susitarta kitaip, tarp šalių buvo žodinis susitarimas, jog už prekes apmokės, tik jas pardavus, tačiau, gavus ieškinio pareiškimą, už visas prekes buvo sumokėta. Mano, jog ieškovas be pagrindo kreipėsi į eismą ieškinio tvarka, kadangi buvo galima kreiptis supaprastinto proceso tvarka, kas būtų sąlygoję mažesnes bylinėjimosi išlaidas. Be to, pažymėtina, jog bylinėjimosi išlaidos dėl ieškinio surašymo yra neprotingai didelės, tad ieškinio dalį dėl reikalavimo priteisti bylinėjimosi išlaidas prašo atmesti. Sutinka su delspinigiais ir metinėmis palūkanomis.

9Byloje nustatyta, jog tarp šalių 2010 10 14 buvo pasirašyta rašytinė pirkimo pardavimo sutartis, kuria atsakovas įsipareigojo už prekes sumokėti po 30 dienų nuo prekių pateikimo dienos, o sutarties 5.4 p. numato, jog visi ginčai sprendžiami geranoriškai, derybų keliu, o šalims nesutarus, ginčai sprendžiami Šiaulių miesto apylinkės teisme. 2010 11 05 išrašyta PVM sąskaita faktūra, ir 2010 12 09 pateiktas priminimas apie esančią skolą, pateiktas susirašinėjimas elektroniniu paštu, primenant skolą, o asmeniui iš atsakovo pusės nurodant, jog mokėti nežada. Pateikta 2010 12 16 PVM sąskaita faktūra, kurioje užfiksuota, jog ieškovas sumokėjo už teisines paslaugas – ieškinio surašymą 2904,00 Lt. Pateikti mokėjimo pavedimai, 2010 12 14, viso 37,96 Lt sumai, ir 2011 01 14, 1055,47 Lt sumai.

10Byloje nėra ginčijama, jog tarp šalių buvo sudaryta pirkimo pardavimo sutartis, šiuo metu už prekes yra atsiskaityta, atsakovai pripažįsta delspinigius ir metines palūkanas. Tokiu būdu, ginčo dėl sutarties ir atsiskaitymo pagal ją nėra, prašomi priteisti delspinigiai ir metinės palūkanos priteistini.

11Atsakovai prašo palikti ieškinio pareiškimą nenagrinėtu, motyvuodami tuo, jog Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 296 str. 1 d. 1 p. numato, jog teismas palieka ieškinio pareiškimą nenagrinėtu, jeigu ieškovas nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos, ir dar galima pasinaudoti šia tvarka. Atsakovai nurodo, jog sudarytos 2010 10 14 pirkimo pardavimo sutarties 5.4 p. numatė, jog šalys turi spręsti ginčus derybų keliu, ir tik po to gali kreiptis į teismą. Vertinant šią aplinkybę, nurodytina, jog ieškovai pateikė įrodymus apie derybas, kurių metu buvo primenama apie esančią skolą, susirašinėjama elektroniniu paštu, tačiau buvo gautas atsakymas, jog mokėti nežadama, be to, pastebėtina, jog šioje proceso stadijoje jau derybų tvarka pasinaudoti negalima, skola yra padengta, delspinigiai ir palūkanos pripažįstami, tad prašymas atmestinas.

12Tenkinat ieškinio pareiškimą, bylinėjimosi išlaidos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, priteistinos iš antrosios šalies (Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 93 str.)

13Atsakovas nurodo, jog Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 434 str. 4 d. numato, kad jeigu ieškovas turėjo teisę reikalavimus patenkinti šiame skyriuje nustatyta supaprastinto proceso tvarka, tačiau pareiškė ieškinį pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, jam žyminis mokestis ir kitos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos tik nuo tos ieškinio sumos, kurią ginčijo atsakovas, tad, kadangi jie dalį skolos sumokėjo jau prieš iškeliant bylą teisme, o dėl kitos dalies nesiginčijo, prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra nepagrįstos.

14Teismas pažymi, jog Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 434 str. 4 d. taip pat numato, jog ši norma netaikoma tuo atveju, jei iš atsakovo elgesio ieškovas turėjo pagrindą manyti, kad atsakovas reikalavimą ginčys. Esant pateiktam tiek susirašinėjimui elektroniniu paštu, kur aiškiai išreiškiama nuomonė, jog už prekes mokama nebus, ir nurodoma jas atsiimti, esant pateiktam oficialiam UAB „Komeksimas“ direktoriaus pasirašytam raštui apie tai, jog prekes siūloma atsiimti, nesant sutartyje numatytai galimybei prekes gražinti, šios aplinkybės sudaro pakankamą pagrindą ieškovui manyti, jog atsakovas reikalavimą ginčys, ir iš karto kreiptis į teismą ieškinine tvarka, tad prašymas atmestinas.

15Taip pat atsakovai nurodo, jog bylinėjimosi išlaidos, susijusios su ieškinio pareiškimo surašymu, yra aiškiai nepagrįstos, tokių bylinėjimosi išlaidų buvimas Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekse iš viso nenumatytas, ieškovas nurodo, jog jie turi teisę kreiptis dėl teisnių paslaugų suteikimo į bet kurią teikiančią šias paslaugas įmonę, reikėjo ne tik paruošti ieškinio pareiškimą, bet ir surasti dokumentus, dalyvauti posėdžiuose, tad šios bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir protingos, jos yra priskirtinos Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 88 str. 1 d. 8 p. numatytoms būtinoms ir pagrįstoms išlaidoms.

16Teismas sutinka, kad kiekvienas asmuo, tiek fizinis, tiek juridinis, neturintis pakankamai teisinių žinių, turi teisę kreiptis į asmenį, užsiimantį teisinių paslaugų teikimu, dėl tinkamo procesinių dokumentų paruošimo, ir tai gali būti nebūtinai advokatas ar advokato padėjėjas, tad bylinėjimosi išlaidos, patirtos dėl procesinių dokumentų surašymo, yra pagrįstos.

17Byloje spręstina dėl patirtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų paruošimu, protingumo. 2004 m. balandžio 2 d. Nr. 1R-85 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministras įsakymas “Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ šiuo atveju nėra privalomas ieškovui ar įmonei, teikiančiai teisines paslaugas, tačiau teismas šiomis rekomendacijomis, vertindamas patirtas išlaidas, turi teisę vadovautis, kaip įstatymo analogija, nesant patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už įmonės, teikiančios teisines paslaugas, teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, yra rekomenduojama atsižvelgti į rekomendacijų 8 p. nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumas, teisinių paslaugų kompleksiškumas, specialių žinių reikalingumas, ankstesnis (pakartotinis) dalyvavimas toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, turto ar pinigų sumų dydis, teisinių paslaugų teikimo pastovumas ir pobūdis, sprendžiamų teisinių klausimų naujumas, kitas svarbias aplinkybes. Šioje byloje civilinis ginčas nėra sudėtingas, pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą apmokama tik už ieškinio pareiškimo paruošimą, pinigų suma yra palyginti nedidelė, teisiniai klausimai nėra nauji. Šių rekomendacijų 8 d. numato, jog užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga, 8.2 p. numato už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį koeficientą 3, tad, esant Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintai minimaliai mėnesinei algai 800 Lt, už ieškinio pareiškimo surašymą gali būti sumokoma ne daugiau kaip 2400 Lt. Pažymėtina, jog šis užmokestis turi apimti ir visus mokesčius, kuris turi mokėti teisines paslaugas teikiantis asmuo.

18Įvertinus virš išdėstytą, teismas laiko, jog bylinėjimosi išlaidos, patirtos sumokant 2904 Lt vien už ieškinio pareiškimo surašymą, yra per didelės ir neprotingos, tad bylinėjimosi išlaidos yra mažintinos.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 259-270 str., teismas

Nutarė

20Ieškinio pareiškimą tenkinti.

21Priteisti iš atsakovo UAB „Komeksimas“, į.k. 141908613, buveinė, Serbentų 222, Šiauliai, a.s. LT 460075800126467859, ieškovui UAB „Šiaulių lyra“, į.k. 144609363, buveinė Vytauto 122, Šiauliai, a.s. LT407044060002207680, AB SEB bankas, b.k. 70440, 13,05 (trylika Lt 05 ct) Lt delspinigių, 8,05 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2010 12 20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas, 67,00 (šešiasdešimt septyni) Lt žyminio mokesčio, 1500 (vienas tūkstantis penki šimtai) Lt už suteiktas teisines paslaugas, surašant ieškinio pareiškimą, bei teismo išlaidų valstybei 6,10 (šeši Lt 10 ct) Lt už procesinių dokumentų įteikimą.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius... 2. Sekretoriaujant S. Batulevičienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Šiaulių lyra“ atstovui A.... 4. atsakovo UAB „Komeksimas“ atstovui advokatei S.... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. į Šiaulių miesto apylinkės teismą 2010 12 20 priimtu pareiškimu kreipėsi... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Šiaulių lyra“ atstovas nurodė, jog... 8. Atsakovo UAB „Komeksimas“ atstovas teismo posėdžio metu parodė, kad... 9. Byloje nustatyta, jog tarp šalių 2010 10 14 buvo pasirašyta rašytinė... 10. Byloje nėra ginčijama, jog tarp šalių buvo sudaryta pirkimo pardavimo... 11. Atsakovai prašo palikti ieškinio pareiškimą nenagrinėtu, motyvuodami tuo,... 12. Tenkinat ieškinio pareiškimą, bylinėjimosi išlaidos šaliai, kurios naudai... 13. Atsakovas nurodo, jog Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 434 str. 4... 14. Teismas pažymi, jog Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 434 str. 4... 15. Taip pat atsakovai nurodo, jog bylinėjimosi išlaidos, susijusios su ieškinio... 16. Teismas sutinka, kad kiekvienas asmuo, tiek fizinis, tiek juridinis, neturintis... 17. Byloje spręstina dėl patirtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 18. Įvertinus virš išdėstytą, teismas laiko, jog bylinėjimosi išlaidos,... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 259-270 str.,... 20. Ieškinio pareiškimą tenkinti.... 21. Priteisti iš atsakovo UAB „Komeksimas“, į.k. 141908613, buveinė,... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...