Byla 2A-396-357/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Rasos Bartašienės,

2kolegijos teisėjų: Reginos Agotos Gutauskienės ir Egidijaus Mockevičiaus,

3sekretoriaujant Romutei Lengvenienei,

4viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Komeksimas“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 4 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-178-362/2011 pagal ieškovo UAB „Šiaulių lyra“ ieškinį atsakovui UAB „Komeksimas“ dėl skolos, palūkanų priteisimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

6I.Ginčo esmė

7Ieškovas UAB „Šiaulių lyra“ ieškiniu ( 1 – 4 b. l.) kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Komeksimas“ 10055,47 Lt skolą, 13,05 delspinigių, 8,05 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tarp šalių buvo 2010-10-14 pasirašyta pirkimo pardavimo sutartis Nr. 2010/1004, pagal ją atsakovui buvo pristatytos prekės, jis už jas neatsiskaitė. Prekės buvo pristatytos vieną kartą, pagal vieną važtaraštį. Dalis skolos buvo padengta dar prieš kreipiantis į teismą, kita dalis – jau bylai esant teisme, tad prašoma priteisti tik delspinigius bei palūkanas, kurių dydis numatytas LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą, jų dydis yra 8,05 procento, bei bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovas UAB „Komeksimas“ atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį palikti nenagrinėtu, o ieškinio dalį dėl reikalavimo priteisti bylinėjimosi išlaidas – 67 Lt žyminį mokestį ir 2904 Lt už teisinę pagalbą – atmesti (53 –54 b.l.).

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. kovo 4 d. sprendimu ieškovo UAB „Šiaulių lyra“ ieškinį tenkino. Priteisė iš atsakovo UAB „Komeksimas“, ieškovui UAB „Šiaulių lyra“ 13,05 Lt delspinigių, 8,05 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2010 12 20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas, 67,00 Lt žyminio mokesčio, 1500 Lt už suteiktas teisines paslaugas, surašant ieškinio pareiškimą, bei teismo išlaidų valstybei 6,10 Lt už procesinių dokumentų įteikimą. Teismas konstatavo, kad byloje nėra ginčijama, jog tarp šalių buvo sudaryta pirkimo pardavimo sutartis, už prekes yra atsiskaityta, atsakovai pripažįsta delspinigius ir metines palūkanas. Tokiu būdu, ginčo dėl sutarties ir atsiskaitymo pagal ją nėra, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai ir metinės palūkanos priteistini. Ieškovas pateikė įrodymus apie derybas, kurių metu buvo primenama apie esančią skolą, susirašinėjama elektroniniu paštu, tačiau buvo gautas atsakymas, jog mokėti nežadama, be to, šioje proceso stadijoje jau derybų tvarka pasinaudoti negalima, skola yra padengta, delspinigiai ir palūkanos pripažįstami, tad prašymas atmestinas. Tenkinat ieškinio pareiškimą, bylinėjimosi išlaidos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, priteistinos iš antrosios šalies (Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 93 str.)

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

12Apeliaciniu skundu apeliantas UAB „Komeksimas“ prašo pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m.kovo 4 d. sprendimą dalyje dėl priteistų 1500 Lt bylos vedimo išlaidų ir priimti naują sprendimą šioje dalyje – priteistinas išlaidas už ieškinio surašymą sumažinti iki 400 Lt. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

131. Apelianto nuomone priteista suma yra akivaizdžiai per didelė. Ieškinys dėl skolos priteisimo pagal mokėjimo dokumentus yra pats paprasčiausias ieškinys, nereikalaujantis papildomai studijuoti tarptautinius tesės aktus, gilintis į teisės teoriją ar skirti laiko teismų praktikos analizei.

142. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į atsakovo argumentus, kad ieškovas nepagrįstai nepasinaudojo galimybe visų pirma kreiptis dėl įsakymo išdavimo. LR CPK 434 str. 4 d. yra numatyta, kad jeigu ieškovas turėjo teisę reikalavimus patenkinti LR CPK XXIII skyriuje nustatyta supaprastinta proceso tvarka, tačiau pareiškė ieškinį pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, jam žyminis mokestis ir bylinėjimosi išlaidos priteisiamos tik nuo tos ieškinio sumos, kurią ginčijo atsakovas. Tokią teisę ieškovas tikrai turėjo, tačiau sąmoningai nepasinaudojo, tuo tarpu kai skolininkas skolos neginčijo. Jeigu ieškovas būtų pasinaudojęs supaprastinta proceso tvarka, išlaidos tokio procesinio dokumento surašymui sudarytų pagal nustatytus įkainius 400 litų.

15Ieškovas UAB „Šiaulų lyra“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 4 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti, kadangi teismas tinkamai taikė CPK normas. Be to, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

17teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinis skundas netenkintinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis. Absoliučių skundžiamo papildomo sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

20Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai išaiškino bei pritaikė civilinio proceso normas, reglamentuojančias teismo sprendimo bylinėjimosi išlaidų klausimu priėmimą, ir dėl to priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą (CPK 263 str.).

21Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į aplinkybę, jog apeliantas, kurio nenaudai priimtas sprendimas, bylinėjimosi išlaidų turėjo dėl savo kaltės, o ne dėl ieškovo veiksmų: dėl jo kreipimosi į teismą. Atsižvelgti į šią aplinkybę reikalauja šalių lygiateisiškumo, sąžiningumo bei protingumo principai. Procesinio lygiateisiškumo principas reikalingas siekiant išsaugoti šalių interesų pusiausvyrą, todėl laikantis šio principo būtina įvertinti tai, jog dėl vienos šalies ieškinio pareiškimo, kita šalis neturėtų nukentėti, kol nėra konstatuotas ieškinio reikalavimo pagrįstumas. Nagrinėjamos bylos atveju aplinkybė, kad atsakovas ieškinio reikalavimą pripažino ir jo neginčijo, bei skolą bylos nagrinėjimo teisme metu sumokėjo, situacijos nekeičia, ir jeigu dėl to laimėjusi šalis patyrė išlaidų, jas turi atlyginti pralaimėjusi šalis. Išlaidų faktas patvirtintas bylos dokumentais, todėl jos priteistos pagrįstai. Todėl teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju atsakovas turi atlyginti ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šioje civilinėje byloje, ginčas tarp šalių iš esmės buvo išspręstas tik nagrinėjant bylą teisme ginčo teisena, o ne supaprastinta proceso tvarka kaip nurodė apeliantas.

22Teismas teisingai konstatavo, kad CPK 98 str. nustatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš kitos šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą atstovavimą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Tokios išlaidos priteisiamos nepriklausomai nuo to, kokiu pagrindu ir apimtimi buvo tenkintas ieškinio reikalavimas.

23Minėta, kad išlaidų advokato pagalbai apmokėjimas nustatytas CPK 98 straipsnyje. Pagal šį straipsnį išlaidos priteisiamos, jei prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai pateikti iki bylos nagrinėjimo pabaigos, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas ir kt. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamoje byloje ieškovas, naudodamasis įmonės teikiamomis teisinėmis paslaugomis, aktyviai dalyvavo procese, dalyvavo teismo posėdžiuose. Už įmonės teikiamas teisinės pagalbos paslaugas atliekant šiuos procesinius veiksmus pagal pateiktus finansinius dokumentus ieškovas sumokėjo 2904 Lt, kartu su PVM. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad šioje byloje civilinis ginčas nėra sudėtingas, pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą apmokama tik už ieškinio pareiškimo paruošimą, teisiniai klausimai nėra nauji, tačiau bylinėjimosi išlaidos, patirtos sumokant 2904 Lt vien už ieškinio pareiškimo surašymą, yra per didelės ir neprotingos. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada ir priteista bylinėjimosi išlaidų 1500 Lt suma. Atsakovo apeliacinio skundo argumentai dėl per didelės bylinėjimosi išlaidų sumos priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas.

24Esant šioms aplinkybėms, apeliacinis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistu.

25Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovo 1815 Lt teisinės pagalbos išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą. Pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovas sumokėjo 1815 Lt už atsiliepimo parengimą (107 – 108 b. l., 1 t.). Spręsdama klausimą dėl ieškovo prašymo priteisti iš atsakovo teisinės pagalbos išlaidas, teisėjų kolegija atsižvelgia į LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas „Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“. Byla buvo nesudėtinga, pateikiant atsiliepimą į apeliacinį skundą, specialios žinios nebuvo reikalingos, pagal teisinį ginčą yra suformuota plati teismų praktika, ieškovo atstovas neatvyko į teismo posėdį, todėl ieškovui iš apelianto priteistina 504 Lt teisinės pagalbos išlaidų (CPK 98 str. 1 d.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

27Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Papildyti sprendimo rezoliucinę dalį:

29Ieškinio reikalavimo dalyje dėl skolos priteisimo bylą nutraukti.

30Priteisti ieškovui UAB „Šiaulių lyra“ (įmonės kodas 144609363) iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės “Komeksimas” (įmonės kodas 141908613) 504 Lt (penkis šimtus keturis litų) teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų: Reginos Agotos Gutauskienės ir Egidijaus Mockevičiaus,... 3. sekretoriaujant Romutei Lengvenienei,... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 6. I.Ginčo esmė... 7. Ieškovas UAB „Šiaulių lyra“ ieškiniu ( 1 – 4 b. l.) kreipėsi į... 8. Atsakovas UAB „Komeksimas“ atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. kovo 4 d. sprendimu ieškovo UAB... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 12. Apeliaciniu skundu apeliantas UAB „Komeksimas“ prašo pakeisti Šiaulių... 13. 1. Apelianto nuomone priteista suma yra akivaizdžiai per didelė. Ieškinys... 14. 2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į atsakovo... 15. Ieškovas UAB „Šiaulų lyra“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 17. teisiniai argumentai ir išvados... 18. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 20. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai... 21. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į... 22. Teismas teisingai konstatavo, kad CPK 98 str. nustatyta, jog šaliai, kurios... 23. Minėta, kad išlaidų advokato pagalbai apmokėjimas nustatytas CPK 98... 24. Esant šioms aplinkybėms, apeliacinis skundas netenkinamas, pirmosios... 25. Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovo 1815 Lt teisinės pagalbos... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 4 d. sprendimą palikti... 28. Papildyti sprendimo rezoliucinę dalį:... 29. Ieškinio reikalavimo dalyje dėl skolos priteisimo bylą nutraukti.... 30. Priteisti ieškovui UAB „Šiaulių lyra“ (įmonės kodas 144609363) iš...