Byla 2S-976-560/2012

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Psyops Media“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 16 d. nutarties, kuria buvo netenkintas ieškovo UAB „Psyops Media“ prašymas dėl ieškovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Psyops Media“ ieškinį atsakovui UAB „KG Constructions“ dėl skolos ir baudos priteisimo bei sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančia ir atsakovo UAB „KG Constructions“ priešieškinį ieškovui UAB „Psyops Media“ dėl nuostolių priteisimo ir vienašališko atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Psyops Media“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skolos ir baudos priteisimo pagal Statybos subrangos sutartį Nr. 11-221SUB.

4Atsakovas UAB „KG Constructions“ pateikė teismui priešieškinį dėl nuostolių priteisimo ir vienašališko atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu. Taip pat atsakovas pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ieškovo UAB „Psyops Media“ nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą ir pinigines lėšas 120 460,04 Lt sumai.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-11-16 nutartimi patenkino atsakovo UAB „KG Constructions“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo ieškovui UAB „Psyops Media“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį turtą, turtines teises bei pinigines lėšas 120 460,04 Lt sumai.

6Ieškovas UAB „Psyops Media“ pateikė atsiliepimą į pareikštą priešieškinį bei prašė taikyti ieškovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 1 701 657,38 Lt sumai. Ieškovas nurodė, kad atsakovas nepagrįstai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovo veikla yra praktiškai sustabdyta, nes ieškovas dėl laikinųjų apsaugos priemonių negali atsiskaityti tiekėjams už medžiagas, subrangovams už paslaugas, dėl ko ieškovas patiria žalą, ieškovas prarado galimybę sudaryti subrangos sutartį su UAB „Amalva“, kurios vertė siekia 400 407,50 Lt be PVM, statybos rangos sutartį su UAB „Vesanta“, kurios vertė siekė 1 213 800,00 Lt be PVM bei nebegali įgyvendinti esamų kontraktų, kurių bendra vertė 87 449,88 Lt be PVM. Atsakovas pažeidė sutartines prievoles, imperatyviąsias teisės normas, todėl jam yra pagrindas taikyti sutartinę civilinę atsakomybę ir ieškovo nuostolių atlyginimui taikyti užtikrinimą.

7Atsakovas UAB „KG Constructions“ pateikė atsiliepimą į ieškovo pareiškimą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo taikymo, kurį prašė atmesti. Nurodė, kad ieškovo pareiškimas yra nepagrįstas ir neteisėtas. Ieškovas, prašydamas teismo užtikrinti galimus jo nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turėjo nurodyti savo galimus nuostolius, jų dydį bei priežastinį ryšį tarp laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir galimų nuostolių atsiradimo bei pateikti tuos teiginius pagrindžiančius įrodymus. Galimais savo nuostoliais ieškovas įvardija sumas, gautinas pagal sandorius, kurie galėjo būti sudaryti ateityje. Sumos gautinos pagal sandorius negali būti laikomos galimais ieškovo nuostoliais. Ieškovo nurodoma 1 701 657,38 Lt netiesioginių nuostolių suma yra nepagrįsta.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-01-16 nutartimi atmetė ieškovo UAB „Psyops Media“ prašymą dėl ieškovo nuostolių, galimų atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Teismas nurodė, kad atsakovas nepagrindė savo teiginius dėl galimų nuostolių, jų dydžio, neįrodė, kad būtent dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ieškovas prarado galimybę sudaryti minėtas sutartis su kitomis įmonėmis, gauti ateityje pajams pagal nurodomus sandorius. Taip pat teismas nurodė, jog ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių jis negali atsiskaityti tiekėjams už medžiagas, subrangovams už paslaugas. Teismas pažymėjo, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės apriboja ieškovui galimybę disponuoti ne visu turtu, o tik jo dalimi ir likęs ieškovo kilnojamasis, nekilnojamasis turtas ar piniginės lėšos nėra areštuotos, todėl kitomis sumomis ir turtu ieškovas gali laisvai disponuoti ir vykdyti savo komercinę veiklą. Be to, ieškovas nepateikė įrodymų, kad atsakovas yra finansiškai nepajėgus padengti galimų atsakovo nuostolių, neturi turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan. Dėl šių aplinkybių ieškovo prašymą atmetė.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Ieškovas UAB „Psyops Media“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-01-16 nutartį ir taikyti UAB „KG Constructions“ ieškovo nuotolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 1 701 657,38 Lt sumai. Teigia, kad ieškovas neturėjo jokio arešto iki 2011-11-16, kuomet turto areštą pritaikė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nutartimi. Pažymėjo, kad kaip priežastinį ryšį ieškovas nurodė UAB „Vesanta“ pranešime apie atsisakymą sudaryti sutartį dėl pritaikyto arešto, taip pat UAB „Contestus“ pranešimą, todėl priežastinis ryšys yra akivaizdus, dėl ko teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad būtent dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ieškovas prarado galimybę sudaryti minėtas sutartis su kitomis įmonėmis. Taip pat skunde nurodė, kad atsakovas laikinųjų apsaugos priemonių laikinos būsenos iki 2012-01-06 nepakeitė į baigtinę. Tokiu būdu atsakovas pažeidė tiek nutartyje taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodytą terminą, tiek ir vieno mėnesio terminą, ir dėl to areštas realiai galiojo visam UAB „Psyops Media“ turtui, dėl ko ieškovas negalėjo vykdyti atsiskaitymų su tiekėjais ir subrangovais.

12Atsakovas UAB „KG Constructions“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kurį prašė atmesti. Atsakovo manymu, pirmosios instancijos teismas ieškovo prašymą taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą atsisakė tenkinti pagrįstai. Apeliantas neįrodė nei nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsiradimo tikėtinumo bei realumo, nei priežastinio ryšio su pritaikytomis jo atžvilgiu laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Pasak atsakovo, apelianto finansinė būklė yra objektyviai nulemta kitų aplinkybių, kurios visiškai nesusijusios su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu ir visi tariami apelianto tiesioginiai ir netiesioginiai nuostoliai yra išimtinai netinkamo ūkinės komercinės veiklos organizavimo rezultatas. Laikinosios apsaugos priemonės apriboja apeliantui galimybę disponuoti ne visu turtu, o tik jo dalimi, todėl likusiu turtu apeliantas gali laisvai naudotis, disponuoti ir vykdyti savo komercinę veiklą. Taip pat pažymėjo, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovas nėra ir nebus pajėgus atlyginti atsakovo tariamus nuostolius. Priešingai, atsakovas yra finansiškai pajėgi įmonė, stabiliai vykdanti savo ūkinę komercinę veiklą, todėl tokia grėsmė nagrinėjamu atveju neegzistuoja.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

16Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pateiktą bylos medžiagą, šalių paaiškinimus ir atsikirtimus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių šalies nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, ji neprieštarauja šalių interesų pusiausvyrai, teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams, todėl atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti skundžiamą teismo nutartį nėra pagrindo.

17CPK 146 str. 1 d. nurodyta, jog šalies prašymu teismas nutartimi gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavęs asmuo per teismo nustatytą terminą pateiktų asmens (šiuo atveju ieškovo) nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Šių nuostolių atlyginimas gali būti užtikrinamas ir banko garantija. Asmuo, pareiškęs prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, gali būti įpareigojamas užtikrinti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galinčių kilti kitos šalies nuostolių padengimą esant tokioms sąlygoms, kai pagal bylos duomenis yra prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinosios apsaugos priemonės pritaikymo asmens patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas (atsakovas) yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), ir asmeniui, prašančiam galinčių atsirasti jo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikus duomenis apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1561/2010; 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1432/2010; 2009 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-730/2009). Svarstant nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo klausimą, paprastai atsižvelgiama į ieškinio (ginčo) pobūdį, preliminarų galimų nuostolių dydį bei priežastinį ryšį, kuris įrodo, kad asmens nuostoliai galimai kils dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Šias aplinkybes, remiantis rungimosi principu, turi įrodyti asmuo, prašantis taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą (CPK 12 str. ir 178 str.).

18Įvertinęs bylos duomenis, atskirąjį skundą nagrinėjantis teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas nagrinėjamu atveju neįrodė, kad dėl jo atžvilgiu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių jis patyrė ar patirs realių nuostolių, nepagrindė jo nurodomų nuostolių dydžio bei tai, kad būtent dėl pritaikytų laikinųjų pasaugos priemonių jis prarado galimybę sudaryti rangos sutartis, gauti iš jų pajamas, atsiskaityti su tiekėjais. Priešingai, nei teigiama atskirajame skunde, iš susirašinėjimo su UAV „Vesanta“ dokumentų negalima daryti išvados, kad UAB „Vesanta“ būtų neabejotinai sudariusi su ieškovu sutartį, jeigu nebūtų buvę pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Taip pat sutartis su ieškovu ir UAB „Amalva“ nebuvo sudaryta ne dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, o dėl to, kad UAB „Amalva“ pasirinko kito konkurso dalyvio pasiūlymą. Taigi, nėra pagrindo konstatuoti, kad šie sandoriai nebuvo sudaryti bei nebuvo gautos pajamos būtent dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Pažymėtina ir tai, kad iš atsakovo teismui pateiktų dokumentų seka, kad ieškovas skirtinguose procesiniuose dokumentuose (pvz. atsiliepime dėl bankroto bylos iškėlimo civilinėje byloje Nr. B2-7756-340/2011) nėra nuoseklus dėl jo tikrosios finansinės padėties, pateikia skirtingus duomenis apie jo finansinę būklę, galimybę vykdyti savo veiklą. Tai leidžia pagrįstai manyti, kad ieškovo teiginiai, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės visiškai sustabdė jo komercinę veiklą ir sutrukdė vykdyti atsiskaitymus su tiekėjais ar subrangovais, sudaryti naujas sutartis, neatitinka tikrovės.

19Skundžiamos nutarties pagrįstumo nepaneigia ir tai, kad iki teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ieškovo turtui nebuvo taikomas joks areštas, ar tai, kad kurį laiką, kol buvo individualizuojamas areštuotinas turtas, ieškovo turto arešto būklė buvo laikina. Pažymėtina tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumų ar ribojimų proceso šaliai, todėl tai, ar iki teismo nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones priėmimo, asmens turtui buvo taikomas arba nebuvo taikomas kitas areštas, nepaneigia pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumą bei automatiškai nesudaro pagrindą konstatuoti, kad nagrinėjamu atveju būtina taikyti ieškovo nuostolių atlyginimo užtikrinimą. Be to, iš antstolės I. K. 2011-11-18 patvarkymo dėl patikrinimo ar skolininko vardu yra piniginių lėšų ar turto seka, kad šį patvarkymą antstolė priėmė vykdydama Vilniaus m. 1 apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-17681-430/11 (2011-11-16 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo) dėl 120 460,04 Lt UAB „Psyops Media“ turto arešto išieškotojo UAB „KG Constructions“ naudai, todėl nėra pagrindo sutikti su apelianto teiginiais, kad atsakovas, pateikdamas antstoliui vykdyti teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pažeidė nutartyje bei teisės aktuose numatytus terminus ar kitas su šios nutarties vykdymu susijusias norminių teisės aktų nuostatas ar įpareigojimus.

20Be to, kaip minėta, asmuo, prašantis taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą, privalo pagrįsti, jog šalies patirtų nuostolių atlyginimas gali pasunkėti, t.y. kad nuostoliai yra dideli, asmuo yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir panašiai. Tai, kad atsakovas yra finansiškai nepajėgus padengti galimų atsakovo nuostolių, neturi turto ar gali vengti atlyginti nuostolius, ieškovas neįrodė. Priešingai, iš atsakovo UAB „KG Constructions“ pateiktų duomenų seka, kad atsakovo finansinė padėtis yra gera, jis yra ekonomiškai stiprus juridinis asmuo, turintis pakankamai turto, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog, netaikius nuostolių atlyginimo užtikrinimo, jų realus išieškojimas gali būti apsunkintas.

21Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių nėra pagrindo pripažinti pirmosios instancijos teismo nutartį nepagrįsta ir neteisėta, todėl skundas netenkintinas.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.,

Nutarė

23Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Psyops Media“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skolos... 4. Atsakovas UAB „KG Constructions“ pateikė teismui priešieškinį dėl... 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-11-16 nutartimi patenkino atsakovo... 6. Ieškovas UAB „Psyops Media“ pateikė atsiliepimą į pareikštą... 7. Atsakovas UAB „KG Constructions“ pateikė atsiliepimą į ieškovo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-01-16 nutartimi atmetė ieškovo UAB... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Ieškovas UAB „Psyops Media“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė... 12. Atsakovas UAB „KG Constructions“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 16. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pateiktą bylos medžiagą,... 17. CPK 146 str. 1 d. nurodyta, jog šalies prašymu teismas nutartimi gali... 18. Įvertinęs bylos duomenis, atskirąjį skundą nagrinėjantis teismas sutinka... 19. Skundžiamos nutarties pagrįstumo nepaneigia ir tai, kad iki teismui... 20. Be to, kaip minėta, asmuo, prašantis taikyti nuostolių atlyginimo... 21. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių nėra pagrindo pripažinti pirmosios... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.,... 23. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 16 d. nutartį palikti...