Byla 2-1432/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Gasiūnienės ir Audronės Jarackaitės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Ryšių statyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutarties, kuria buvo iš dalies patenkintas UAB „Inžinerinė statyba“ prašymas taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, civilinėje byloje Nr. 2-4932-661/2010.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Atsakovas UAB „Inžinerinė statyba“ kreipėsi į teismą su prašymu pareikalauti, kad ieškovas UAB „Ryšių statyba“ pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo užtikrinimą 312 707,62 Lt sumai. Prašyme nurodė, kad ieškovo prašymu Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 12 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudė atsakovams Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai, UAB „Inžinierinė statyba“, vykdyti bet kokį atsiskaitymą pagal 2009 m. vasario 27 d. rangos sutartį Nr. GS (7.83)-45.

5Atsakovas UAB „Inžinerinė statyba“ nurodė, kad nepritaikius atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo būtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas, o interesų balansas akivaizdžiai pakryptų ieškovo naudai. Atsakovas nurodė, kad šiuo metu pagal rangos sutartį užsakovas Šalčininkų rajono savivaldybės administracija bei įgyvendinančioji institucija Aplinkos projektų valdymo agentūra atsakovui UAB „Inžinerinė statyba“ yra skolingos 309 611,50 Lt už jau atliktus darbus pagal rangos sutartį, todėl nuo laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo dienos atsakovo minimalių preziumuojamų ir neįrodinėjamų nuostolių suma siekia 309 611,50 Lt sumą. Remdamasis CPK 147 straipsniu atsakovas prašė pareikalauti iš ieškovo užtikrinti atsakovo nuostolius, galinčius atsirasti dėl teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

62010 m. gegužės 17 d. Vilniaus apygardos teismas nutartimi atsakovo UAB „Inžinerinė statyba“ prašymą taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tenkino iš dalies ir įpareigojo ieškovą UAB „Ryšių statyba“ iki 2010 m. birželio 3 d. įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 50 000 Lt įmoką atsakovo UAB „Inžinerinė statyba“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl 2010 m. balandžio 12 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimui užtikrinti arba iki nurodytos datos pateikti teismui banko garantiją tai pačiai sumai.

72010 m. gegužės 31 d. ieškovas UAB „Ryšių statyba“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4932-661/2010. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį. Atskirajame skunde apeliantas nurodė, kad teismas, tenkindamas atsakovo prašymą taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, turi nustatyti dvi būtinas sąlygas t. y. 1) atsakovas įrodo realiai prognozuojamus nuostolius, susijusius su taikytomis laikinosioms apsaugos priemonėmis; 2) ieškovo materialinė padėtis leidžia daryti išvadą, kad atsakovo nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nė vienos iš minėtų aplinkybių nenustatė, o tai lemia, jog minėtoji nutartis yra neteisėta, nepagrįsta ir dėl to naikintina.

82010 m. liepos 19 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) atsiliepimas į atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4932-661/2010. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad byloje yra pateikta pakankamai įrodymų, jog atsakovo prognozuojami nuostoliai yra pakankamai realūs, o ieškovo materialinė padėtis sunki, tai lemia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą, pagrįstą skundžiamą nutartį ir kad nėra pagrindo ją naikinti.

9Atskirasis skundas netenkintinas.

10Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, šis paprastai patiria tam tikrų suvaržymų ir dėl šių suvaržymų gali egzistuoti reali galimybė atsakovo nuostoliams atsirasti. Teisingumas įpareigoja teismą siekti ginčo šalių skirtingų interesų pusiausvyros. Siekiant šios pusiausvyros, šalims turi būti sudarytos vienodos rungimosi civiliniame procese galimybės. Tuomet, kai atsakovas įrodo, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jo turtui, ateityje jis iš tiesų gali patirti nuostolių, teismas, įvertinęs pateiktus įrodymus, turi užtikrinti šių tikėtinų ir realiai prognozuotinų nuostolių atlyginimą (CPK 12, 17, 147 str.). Paprastai teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), atsakovui, prašančiam galinčių atsirasti jo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikus duomenis apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-402/2008, Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-695/2008, 2009 m. liepos 2 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-730/2009).

11Iš bylos medžiagos matyti, kad pagal Rangos sutartyje Nr. GS(7.83)-45 nustatytą atsiskaitymo už rangovų atliktus darbus tvarką visi mokėjimai priklauso atsakovui UAB „Inžinerinė statyba“. 2010 m. balandžio 12 d. Vilniaus apygardos teismas nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė atsakovams Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai, UAB „Inžinerinė statyba“ vykdyti bet kokį atsiskaitymą pagal 2009 m. vasario 27 d. rangos sutartį Nr. GS (7/83)-45. Po šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mokėjimai atsakovui UAB „Inžinerinė statyba“ už rangovų atliktus darbus nutrūko. Iš 2010 m. kovo mėnesio atliktų darbų akto Nr. 4 buvo atlikta rangos darbų, kurių vertė 255 876,98 Lt. Šios aplinkybės lemia, kad atsakovo nuostoliai, atsiradę ir galimai atsirasiantys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra realūs.

12Be to, remiantis CK 6.210 str. 2 d. nuostatomis, atsakovui, kaip kreditoriui, priklauso 6 proc. metinės palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Šios palūkanos yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, o faktas, kad kreditorius patyrė minimalius nuostolius, yra preziumuojamas pagal įstatymą. Ši aplinkybė lemia, kad atsakovo nuostoliai, atsiradę ir galimai atsirasiantys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra realūs.

13Atsakovas nurodo, jog jo galimi nuostoliai dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra sudaryti iš 309 611,50 Lt sumos, kylančios iš Rangos sutarties, ir 3096,12 Lt palūkanų, paskaičiuotų pagal CK 210 str. 2 d. nuostatas. Byloje nėra duomenų, kurie pagrįstų minėtus atsakovo nuostolius. Dėl šios priežasties yra laikytina, jog atsakovas nepagrindė galimų nuostolių atsiradimo dydžio, ir kad pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo ir šalių lygiateisiškumo principais, tinkamai įpareigojo ieškovą sumokėti 50 000 Lt sumą atsakovo nuostoliams dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių užtikrinti.

14Iš UAB „Ryšių statyba“ 2009 m. balanso (b. l. 45-47) matyti, kad bendrovė turi 7 450 212 Lt vertės turto, iš kurio ilgalaikis turtas sudaro 4 878 296 Lt. Iš ilgalaikio turto 4 280 991 Lt sudaro materialusis turtas, kuris pagal byloje esančius duomenis yra apsunkintas hipoteka (b. l. 66-82). Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 2 115 435 Lt, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 1 415 714 Lt. Remiantis šiais duomenimis, negalima daryti išvados, kad ieškovo UAB „Ryšių statyba“ turimo turto ir įsipareigojimų santykis užtikrina gerą bendrovės finansinę padėtį. Kaip minėta, dar viena aplinkybė pagrindžianti atsakovo nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo taikymo būtinybę yra galimas atsakovo nuostolių atlyginimo apsunkinimas. Dėl šios priežasties nepakankamai gera UAB „Ryšių statybos“ finansinė padėtis yra pagrindas taikyti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, nes atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas.

15Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas bei jog atskirajame skunde nurodyti argumentai nėra pakankamas pagrindas naikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartį.

16Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, Teisėjų kolegija

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartį palikti nepakeistą.