Byla B2-685-154/2014
Dėl piktnaudžiavimo procesinėms teisėmis skyrimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2sekretoriaujant Romutei Lengvenienei,

3dalyvaujant pareiškėjo bankrutavusios A. V. įmonės bankroto administratoriaus KB „Jonas ir sūnūs“ įgaliotam atstovui M. Š., atstovui A. S.,

4kreditoriaus AB Šiaulių bankas atstovei advokatei Vitalijai Mataitei,

5kreditoriui A. K.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo - bankrutavusios A. V. įmonės bankroto administratoriaus KB „Jonas ir sūnūs“ skundą dėl 2014 m. sausio 30 d. vykusio bankrutavusios A. V. įmonės kreditorių susirinkimo dėl antru ir trečiu darbotvarkės klausimais svarstytų nutarimų projektų patvirtinimo, dėl trijų kreditorių nušalinimo nuo balsavimo kreditorių susirinkimuose arba baudos dėl piktnaudžiavimo procesinėms teisėmis skyrimo, ir

Nustatė

7Šiaulių apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartimi A. V. įmonei iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta kooperatinė bendrovė (KB) „Jonas ir sūnūs“.

82014 m. sausio 30 d. įvyko bankrutavusios A. V. įmonės kreditorių susirinkimas, kuriame antru ir trečiu darbotvarkės klausimais, t.y. dėl AB Šiaulių bankui įkeisto turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo, nepriimti nutarimai.

9Šiaulių apygardos teisme gautas pareiškėjo bankrutavusios A. V. įmonės bankroto administratoriaus KB „Jonas ir sūnūs“ skundas dėl 2014 m. sausio 30 d. vykusio bankrutavusios A.V. įmonės kreditorių susirinkimo dėl antru it trečiu darbotvarkės klausimais svarstytų nutarimų projektų patvirtinimo, dėl trijų kreditorių nušalinimo nuo balsavimo kreditorių susirinkimuose arba baudos dėl piktnaudžiavimo procesinėms teisėmis jiems skyrimo.

10Prašo nušalinti kreditorius A. K., Ž. V. ir G. V. nuo balsavimo kreditorių susirinkimuose klausimais dėl AB Šiaulių bankui įkeisto turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo arba skirti jiems baudą dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, baudą sumokant bankrutavusiai A. V. įmonei; netenkinus prašymo dėl kreditorių nušalinimo arba baudos skyrimo, prašo patvirtinti AB Šiaulių bankui įkeisto turto pardavimo kainas ir tvarką pagal šį 2014-01-30 kreditorių susirinkimui pateiktą nutarimo projektą:

11- „Įkeistą žemės sklypą 1 ha, unikalus Nr. ( - ), su pastatu – kavine, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), pardavinėti dvejose varžytinėse, pradinę pardavimo kainą padidinant 50 proc. nuo turto vertintojo nustatytos rinkos kainos. Pradinė pardavimo kaina – 240 000 Lt. Antroms varžytinėms pradinę turto pardavimo kainą nustatyti pagal turto vertintojo nustatytą rinkos kainą. Pradinė pardavimo kaina antrose varžytinėse – 160 000 Lt. Nustatyti 3 proc. varžytinių kainos kėlimo intervalą. Neįvykus dvejoms varžytinėms, 15 dienų rinkti komercinius pasiūlymus dėl turto įsigijimo, paskelbus viešai, surinkus komercinius pasiūlymus, informuoti įkaito turėtoją ir kviesti kreditorių susirinkimą dėl turto pardavimo;

12- Įkeistą žemės sklypą 0,0557 ha, unikalus Nr. ( - ), su poilsio nameliu, unikalus Nr.( - ), esančius (duomenys neskelbtini, pardavinėti dvejose varžytinėse, pradinę pardavimo kainą padidinant 50 proc. nuo turto vertintojo nustatytos rinkos kainos. Pradinė pardavimo kaina – 135 000 Lt. Antroms varžytinėms pradinę turto pardavimo kainą nustatant pagal turto vertintojo nustatytą rinkos kainą. Pradinė pardavimo kaina antrose varžytinėse – 90 000 Lt. Nustatyti 3 proc. varžytinių kainos kėlimo intervalą. Neįvykus dvejoms varžytinėms, 15 dienų rinkti komercinius pasiūlymus dėl turto įsigijimo, paskelbus viešai, surinkus komercinius pasiūlymus, informuoti įkaito turėtoją ir kviesti kreditorių susirinkimą dėl turto pardavimo“.

13Nurodė, kad įkeistas turtas įvertintas pagal 2012-10-16 kreditorių susirinkimo sprendimą nepriklausomo turto vertintojo UAB „Ober-Haus“. Pagal nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą nustatyta nekilnojamojo turto rinkos vertė: kavinės ( - ) su 1 ha žemės sklypu -160 000 Lt, poilsio namelio su 0,0557 ha žemės sklypu – 90 000 Lt.

142013-05-28 kreditorių susirinkimas Nr. 11 nutarė įkeistą turtą pardavinėti dvejose varžytynėse pradinėmis kainomis nustatant: kavinės ( - ) su žemės sklypu – 342 950 Lt, poilsio namelio su žemės sklypu -198 550 Lt. Antrosiose varžytynėse pradinės pardavimo kainos nemažinti. Nutarimą balsų dauguma priėmė kreditoriai A. K., Ž. V. ir G. V.. 2013-05-28 kreditorių susirinkimo nutarimas dėl kavinės ( - ) ir poilsio namelio pardavimo buvo panaikintas 2013-06-28 Šiaulių apygardos teismo nutartimi. Kreditoriai A. K., Ž. V. ir G. V. apskundė Šiaulių apygardos teismo nutartį Lietuvos apeliaciniui teismui, kuris 2013-08-29 nutartimi Šiaulių apygardos teismo nutartį paliko nepakeistą.

152013-09-17 kreditorių susirinkime Nr. 12 nutarimas dėl įkeisto turto pardavimo nepriimtas, kadangi kreditoriai balsavo „prieš“ visus pateiktus nutarimo projektus. Nutarimas nepriimtas dėl kreditorių A. K., Ž. V. pasiūlymo nepareiškimo ir G. V. nepilnai užpildyto balsavimo raštu biuletenio.

162013-10-15 kreditorių susirinkime Nr. 13 nutarimas dėl įkeisto turto pardavimo nepriimtas, kadangi kreditoriai balsavo „prieš“ visus pateiktus nutarimo projektus. Nutarimas nepriimtas dėl kreditorių A. K., Ž. V. ir G. V. kito pasiūlymo nepateikimo.

172013-11-05 kreditorių susirinkimas Nr. 14 nutarė įkeistą turtą pardavinėti vienose varžytynėse pradinėmis kainomis: kavinės ( - ) su žemės sklypu – 300 000 Lt, poilsio namelio su žemės sklypu – 190 000 Lt. Nutarimą balsų dauguma priėmė A. K., Ž. V. ir G. V.. 2013-12-10 vykusiose varžytynėse nedalyvavo nė vienas pirkėjas.

182014-01-16 kreditorių susirinkime Nr. 15 nutarimas dėl įkeisto turto pardavimo nepriimtas, pritrūkus balsų daugumos.

192014-01-30 pakartotinis kreditorių susirinkimas Nr. 16 nutarimų darbotvarkės klausimais nepriėmė. Kreditoriai A. K. ir Ž. V. balsavo „prieš“ ir pasiūlyme nenurodė konkrečios pardavimo tvarkos. G. V. balsavo „prieš“ ir nepateikė jokio pasiūlymo. Kiti kreditoriai AB Šiaulių bankas, VSDFV Šiaulių skyrius ir VĮ Turto bankas (sudaro 42,83 proc. nuo dalyvaujančių pakartotiname kreditorinių reikalavimų sumos) balsavo „už“ balsavimo raštu biuletenyje pateiktus nutarimo projektus.

20Kreditorių susirinkimo nustatytomis kainomis turtas neparduodamas, dėl to tęsiasi A. V. įmonės bankroto byla ir didėja administravimo kaštai. Kreditoriai Ž. V. ir G. V. manomai susiję giminystės ryšiais asmenys su įmonės savininku A. V., todėl dėl nesuprantamų priežasčių balsuoja „prieš“ balsavimo raštu biuletenyje pateiktus nutarimų projektus ir nepateikia konkrečių ir pagrįstų pasiūlymų, taip galimai tyčia vilkindami bankroto procedūras. Per laikotarpį nuo nutarimo parduoti AB Šiaulių bankui įkeistą turtą buvo gautas vienintelis komercinis 2013-12-13 A. J. firmos „Vorupė“ pasiūlymas įsigyti kavinę ( - ) už 55 000 Lt. Su gautu pasiūlymu kreditoriai supažindinti. Nepriklausomas turto vertintojas nustatė įkeisto turto rinkos kainas: kavinės ( - ) su 1 ha žemės sklypu – 160 000 Lt, poilsio namelio su 0,0557 ha žemės sklypu – 90 000 Lt, tačiau kreditorių A. K., Ž. V. ir G. V., turinčių balsų daugumą, teikiami pasiūlymai dėl kainos nustatymo yra žymiai didesni nei rinkos kaina, nepagrįsti jokiais įrodymais, todėl tikėtina, kad turtas nemažinant kainos nebus parduotas. Bankroto administratoriaus įgaliotas atstovas M. Š. mano, kad kreditoriai A. K., Ž. V. ir G. V., turėdami balsų daugumą, balsuodami „prieš“ pateiktus nutarimo projektus, nemažinant turto pardavimo kainų bei pateikdami nekonkrečius pasiūlymus, piktnaudžiauja savo procesinėmis kreditoriaus teisėmis, vilkina bankroto procedūras ir pažeidžia kitų kreditorių interesus. Todėl pareiškėjas prašo nušalinti kreditorius A. K., Ž. V. ir G. V. nuo balsavimo kreditorių susirinkimuose klausimais dėl AB Šiaulių bankui įkeisto turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo arba skirti jiems baudas dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, baudas sumokant bankrutavusiai A. V. įmonei; netenkinus prašymo dėl kreditorių nušalinimo arba baudos skyrimo, prašo patvirtinti AB Šiaulių bankui įkeisto turto pardavimo kainas ir tvarką pagal 2014-01-30 kreditorių susirinkimui pateiktą nutarimo projektą.

21Kreditorius VSDFV Šiaulių skyrius atsiliepime į skundą prašė skundą patenkinti.

22Nurodė, kad palaiko bankrutavusios A. V. įmonės administratoriaus skundą, nes susidariusi situacija, kada kreditorių susirinkimas, kuriam pagal kompetenciją priklauso spręsti svarbiausius bankrutuojančios įmonės klausimus, to negali padaryti, nes trys įmonės kreditoriai, turintys balsų daugumą ir galimai susiję su įmonės savininkais, elgiasi nesąžiningai, vilkina bankroto procesą.

23Kreditorius AB Šiaulių bankas atsiliepime į skundą prašė skundą patenkinti.

24Nurodė, kad turto pardavimas vyksta nuo 2011 m. spalio mėnesio, bankroto proceso eigoje jau įvyko 11 varžytynių, tačiau turtas iki šiol nerealizuotas. To priežastis - per didelės parduodamo turto kainos. Pažymi, kad nerealias turto kainas nustato kreditoriai Ž. V., G. V. ir A. K., kreditorių susirinkime turintys balsų daugumą, tačiau niekaip nesusiję su įkeistu turtu. Nors LR Įmonių bankroto įstatymo 23 str. 5p. numato, kad tvirtinti įmonės turto pardavimo kainą turi teisę kreditorių susirinkimas, tačiau ši susirinkimo teisė nėra absoliuti. Nurodė, kad palaiko bankroto administratoriaus prašymą patvirtinti AB Šiaulių bankui įkeisto turto pardavimo kainą ir tvarką pagal 2014-01-30 kreditorių susirinkimui pateiktą nutarimo projektą. Mano, kad šioje situacijoje, siekiant nevilkinti bankroto proceso, užkirsti kelią turto galimam sunaikinimui ar kitokiam praradimui, įkeisto turto pardavimo kainas, atsižvelgiant į nepriklausomo turto vertintojo pateiktą turto įvertinimą, turėtų nustatyti teismas.

25Kreditoriai G. V. ir A. K. pateikė atsiliepimus į skundą, kuriais prašo skundą atmesti.

26Nurodė, kad visi kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo teises (LR ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p.). Mano, kad šį skundą administratorių paskatino parašyti tai, jog kreditoriai Ž. V., A. K. ir G. V. „nepaklūsta” bankroto administratoriaus įgalioto asmens norams leisti jam veikti vienasmeniškai, pardavinėti turtą už tokią kainą, už kokią nori jis, o ne kreditoriai. Pats bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo nurodo, jog buvo suorganizuota eilė aukcionų, tačiau nurodyto turto parduoti nepavyko. 2013 m. rugsėjo 12 d. buvo pateiktas kreditorių A. K., Ž. V. ir G. V. siūlymas apsvarstyti galimybę dėl neparduoto turto perdavimo įkaito turėtojui AB Šiaulių bankui (LR Įmonių bankroto įstatymo 33 str.). Tačiau bankroto administratorius dėl nesuprantamų priežasčių neišgirdo kreditorių siūlymo, nepateikė šito klausimo svarstyti kreditorių susirinkimui. Todėl mano, kad bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo gali būti susijęs su AB Šiaulių banku ir nori sumažinti įkeisto turto kainą iki minimumo. AB Šiaulių bankas bankroto administratoriui ir kreditoriams buvo pateikęs savo nepriklausomo turto vertintojo įkeisto turto įvertinimą, tačiau su šiuo turto įvertinimu nesutiko kiti kreditoriai.

27Nurodo, kad nepriklausomo turto vertintojo nustatyta kaina neatitinka realios turto rinkos vertės ir yra per žema, o AB Šiaulių bankas siekia perimti turtą kuo žemesne kaina, tuo pažeisdamas kitų kreditorių teisėtus interesus. Teigia, kad turto rinkos kaina yra ta kaina, už kurią daiktas yra nuperkamas, o ne įvertinamas. Kadangi bankrutavusios A. V. įmonės turtas nebuvo parduotas dvejose varžytynėse, todėl tik kreditorių susirinkimas gali nuspręsti, kiek objektyviai gali būti mažinama parduodamo turto kaina, kad šį turtą galima būtų parduoti. Kreditoriai, spręsdami bankrutavusios įmonės turto pardavimo klausimus, privalo nustatyti tokią parduodamo turto kainą ir tvarką, kuri geriausiai atitiktų visų įmonės kreditorių interesus ir sudarytų galimybę maksimaliai patenkinti jų finansinius reikalavimus.

28Bylą nagrinėjant teismo posėdyje bankrutavusios A. V. įmonės bankroto administratoriaus KB „Jonas ir sūnūs“ atstovai M. Š. ir A. S. palaikė skundo reikalavimus ir prašė skundą tenkinti.

29Kreditoriaus AB Šiaulių banko atstovė adv. Vitalija Mataitė prašė skundą patenkinti, palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus.

30Kreditorius A. K. prašė skundą atmesti. Nurodė, kad jis nesuinteresuotas turtą parduoti pigiau, nes ekonomika kyla, nekilnojamojo turto kainos didėja, o bankroto administratorius nori bankui įkeistą turtą parduoti kuo pigiau. Mano, kad tarp bankroto administratoriaus ir banko yra susitarimas įkeistą turtą parduoti už kuo mažesnę kainą. Pažymėjo, kad su bankrutavusios įmonės savininku, taip pat kreditoriais Ž. V. ir G. V. nėra susijęs giminystės ryšiais, tačiau su savininku A. V. yra gerai pažįstami. Teigia, kad jei savininkui pavyktų gauti kreditą, tai būtų galima atsilyginti su kreditoriais ir išlaikyti turtą neparduotą.

31K. Ž. V., G. V., VĮ Turto bankas, VSDFV Šiaulių skyrius į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimą jiems pranešta tinkamai; gauti kreditorių Ž. V. ir G. V. prašymai bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant. VĮ Turto bankas tokį prašymą pareiškė telefonu.

32Skundas tenkintinas iš dalies.

33Iš teismų informacinės sistemos „LITEKO“ nustatyta, kad 2011 m. lapkričio 28 d. Šiaulių apygardos teisme (civiline byla Nr. B2-1349-15/2011) buvo išnagrinėtas kreditoriaus AB Šiaulių banko skundas dėl 2011 m. spalio 25 d. vykusio bankrutavusios A. V. įmonės kreditorių susirinkimo nutarimo (b. l. 199-206) dėl antro darbotvarkės klausimo, kuriuo nutarta 1ha žemės sklypą su priklausiniais - pastatu - kavine, esančius ( - ), pardavinėti už 400 000 Lt; 0,0557 ha žemės sklypą, poilsio namelį, esančius ( - ), pardavinėti už 220 000 Lt, panaikinimo. Kreditorius AB Šiaulių bankas skunde teigė, kad Bankui įkeistą turtą nutarta pardavinėti beveik dvigubai didesne kaina, nei nustatyta Banko pateiktoje turto vertinimo pažymoje. Tuomet Šiaulių apygardos teismo 2011 m. lapkričio 28 d. nutartimi kreditoriaus AB Šiaulių banko skundas buvo atmestas. Minėtoje nutartyje nustatyta, kad „už“ 2011 m. spalio 25 d. vykusiame bankrutavusios A. V. įmonės kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintą ginčo turto pardavimo kainą balsavo ir ją pasiūlė kreditoriai Ž. V., G. V. ir A. K., kurie turi 56,61 proc. balsų, taip pat „už“ balsavo kreditoriai VSDFV Šiaulių skyrius ir Šiaulių apskrities VMI, kurie turi 2,41 proc. balsų.

34Iš šioje byloje esančių įrodymų matyti, kad bankroto administratoriaus paskelbtose varžytynėse nedalyvavo nė vienas pirkėjas, dėl to 2012-01-24 kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą ginčo turtą pardavinėti už kreditorių Ž. V., G. V. ir A. K. pasiūlytą kainą, atitinkamai už 380 000 Lt ir 209 000 Lt; nutarimą balsų dauguma priėmė kreditoriai Ž. V., G. V., A. K., Šiaulių apskrities VMI (b. l. 189-198). Varžytinėse nedalyvavo nė vienas pirkėjas, dėl to 2012-04-24 kreditorių susirikimas priėmė nutarimą ginčo turtą pardavinėti už kreditorių Ž. V., G. V. ir A. K. pasiūlyta kainą, atitinkamai už 342 950 Lt ir 198 550 Lt; nutarimą balsų dauguma priėmė kreditoriai Ž. V., G. V. ir A. K. (b. l. 176-188). Varžytinėse nedalyvavo nė vienas asmuo, dėl to 2012-07-27 kreditorių susirikimas vėl priėmė nutarimą ginčo turtą pardavinėti už tą pačią kainą, atitinkamai už 342 950 Lt ir 198 550 Lt, nutarimo projektą vėl pasiūlė tie patys kreditoriai; nutarimą balsų dauguma priėmė kreditoriai Ž. V., G. V. ir A. K., t. y. kreditoriai nesumažino įkeisto turto pardavimo kainos; toks nutarimas buvo priimtas tik „už“ balsuojant kreditoriams Ž. V., G. V. ir A. K. (b. l. 162-174).

35Varžytinėse nedalyvavus nė vienam asmeniui bei niekaip nepavykstant parduoti turtą, kreditoriui AB Šiaulių bankui įkeistas turtas pagal 2012-10-16 kreditorių susirinkimo sprendimą (b. l. 150-161) buvo įvertintas nepriklausomo turto vertintojo UAB „Ober-Haus“ ir 2012-11-09 nustatyta nekilnojamojo turto rinkos vertė 250 000 Lt:

36- žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), su pastatu – kavine, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ) – 160 000 litų;

37- žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), su poilsio nameliu, unikalus Nr. ( - ) , esančių ( - )– 90 000 litų.

38Net turto vertintojui nustačius, kad ginčo turto rinkos vertė yra 250 000 Lt, 2013-01-29 kreditorių susirikimas vėl priėmė nutarimą ginčo turtą pardavinėti už buvusią kainą, atitinkamai už 342 950 Lt ir 198 550 Lt, o nutarimo projektą pasiūlė ir balsų dauguma priėmė tie patys kreditoriai Ž. V., G. V. ir A. K. (b. l. 136-148). Vykusiose varžytinėse vėl nedalyvavo nė vienas pirkėjas, tačiau 2013-04-16 vykusiame kreditorių susirinkime nepriimtas joks sprendimas, nes didžiausią balsų skaičių turintys kreditoriai Ž. V., G. V. ir A. K. balsavo „prieš“ visus nutarimų projektus (b. l. 126-134). 2013-04-30 vykusiame kreditorių susirinkime vėl nepriimtas joks sprendimas dėl bankui įkeisto turto pardavimo, nes didžiausią balsų skaičių turintys kreditoriai Ž. V., G. V. ir A. K. balsavo „prieš“ visus nutarimų projektus (b. l. 113-125). 2013-05-28 kreditorių susirinkimas Nr. 11 nutarė įkeistą turtą pardavinėti dvejose varžytynėse pradinėmis kainomis nustatant: kavinė ( - )– 342 950 Lt, poilsio namelis -198 550 Lt, antrosiose varžytynėse pradinės pardavimo kainos nemažinti. Nutarimą balsų dauguma priėmė kreditoriai A. K., Ž. V. ir G. V. (b. l. 104-112). 2013-05-28 kreditorių susirinkimo nutarimas dėl kavinės ( - ) ir poilsio namelio pardavimo buvo panaikintas 2013-06-28 Šiaulių apygardos teismo nutartimi. Kreditoriai A. K., Ž. V. ir G. V. apskundė Šiaulių apygardos teismo nutartį Lietuvos apeliaciniam teismui, kuris 2013-08-29 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2118/2013, Šiaulių apygardos teismo nutartį paliko nepakeistą, nurodydamas, kad aptariamas turtas iš esmės yra vienintelis turtas, iš kurio realiai galėtų būti tenkinami kreditorių reikalavimai, lėšų prižiūrėti šį turtą ir užtikrinti jo apsaugą, nėra, į pastatus buvo kelis kartus įsibrauta, turto būklė blogėja, todėl turto pardavinėjimas nerealiomis kainomis pažeidžia kitų kreditorių teises, vilkina bankroto procedūras.

39Nepaisant Šiaulių apygardos teismo 2013-06-28 nutartyje ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013-08-29 nutartyje išdėstytų argumentų, 2013-09-17 kreditorių susirinkime Nr. 12 nutarimas dėl įkeisto turto pardavimo nepriimtas, kadangi kreditoriai balsavo „prieš“ visus pateiktus nutarimo projektus; nutarimas nepriimtas dėl kreditorių A. K., Ž. V. pasiūlymo nepareiškimo ir G. V. nepilnai užpildyto balsavimo raštu biuletenio (b. l. 89-102). 2013-10-15 kreditorių susirinkime Nr. 13 nutarimas dėl įkeisto turto pardavimo vėl nepriimtas, kadangi kreditoriai balsavo „prieš“ visus pateiktus nutarimo projektus, nutarimas nepriimtas dėl kreditorių A. K., Ž. V. ir G. V. pasiūlymo nepareiškimo (b. l. 78-86).

402013-11-05 kreditorių susirinkimas Nr.14 nutarė įkeistą turtą pardavinėti vienose varžytynėse pradinėmis kainomis: kavinė ( - ) – 300 000 Lt, poilsio namelis – 190 000 Lt; nutarimą balsų dauguma priėmė A. K., Ž. V. ir G. V. (b. l. 69-77). Pažymėtina, kad patvirtinta aptariamo turto pardavimo kaina nežymiai skyrėsi nuo 2013-05-28 kreditorių susirinkime patvirtintos turto pardavimo kainos, kurią teismai pripažino nerealia, ir kuri ženkliai viršijo nepriklausomo turto vertintojo UAB „Ober-Haus“ nustatytą aptariamo turto rinkos vertę. T.y. kavinės ( - ) su žemės sklypu kaina sumažinta tik 42 950 Lt, o poilsio namelio su žemės sklypu kaina sumažinta tik 8 550 Lt, o visą turtą nutarta pardavinėti už 490 000 Lt, kai vidutinė turto rinkos vertė nustatyta 250 000 Lt, todėl objektyvu, kad vykusiose varžytynėse nedalyvavo nė vienas pirkėjas. 2014-01-16 kreditorių susirinkime nutarimas dėl įkeisto turto pardavimo nepriimtas, pritrūkus balsų daugumos, t. y. kreditoriams A. K., G. V. ir Ž. V. balsuojant „prieš“ visų nutarimų projektus (b. l. 55, 60-67).

412014-01-30 pakartotinis kreditorių susirinkimas Nr. 16 nutarimų nepriėmė; kreditoriai A. K. ir Ž. V. balsavo „prieš“ ir pasiūlyme nenurodė konkrečios pardavimo tvarkos, o G. V. balsavo „prieš“ ir nepateikė jokio pasiūlymo. Kiti kreditoriai AB Šiaulių bankas, VSDFV Šiaulių skyrius ir VĮ Turto bankas (sudaro 42,83 proc. nuo dalyvaujančių pakartotiname kreditorinių reikalavimų sumos) balsavo „už“ balsavimo raštu biuletenyje pateiktus nutarimo projektus dėl aptariamo turto kainos patvirtinimo (b. l. 46-54, 57-58).

42LR Įmonių bankroto įstatymo 23, 33 straipsniuose nustatyta, kad turtas parduodamas kreditorių susirinkimo nustatyta kaina ir tvarka. Tiesioginį teisinį suinteresuotumą dėl to, kokia tvarka ir kaina bus parduotas bankrutuojančios įmonės turtas, turi kreditoriai, veikdami per kreditorių susirinkimą. Akivaizdu, kuo didesne kaina bus parduotas bankrutuojančios įmonės turtas, tuo didesne apimtimi bus patenkinti kreditorių reikalavimai, tačiau spręsdamas dėl turto pardavimo, kreditorių susirinkimas paprastai atsižvelgia ir į kitus veiksnius, kaip antai reali galimybė parduoti turtą, potenciali turto realizavimo trukmė, atsiskaitymo gavimo galimybė ir kt. Atskirais atvejais spartus turto realizavimas už mažesnę kainą yra naudingesnis, nei ilgos turto realizavimo procedūros, kurių sėkmė nėra garantuota ir kurios didina administravimo kaštus. Visų šių klausimų sprendimas susijęs su ekonominio tikslingumo vertinimu, kuris priklauso kreditorių susirinkimo kompetencijai.

43Šioje byloje nustatytos aplinkybės leidžia spręsti, kad bankrutavusios A. V. įmonės bankroto procedūros tęsiasi jau beveik trejus metus, surengta 16 kreditorių susirinkimų, tačiau AB Šiaulių bankui įkeisto turto niekaip nepavyksta parduoti, išimtinai dėl to, kad kreditorių susirinkimuose nusprendžiama turtą pardavinėti nerealiomis kainomis, kurios beveik 2 kartus viršija nepriklausomo turto vertintojo UAB „Ober-Haus“ nustatytą turto rinkos vertę ir kurios kreditorių susirinkime yra patvirtinamos, balsuojant „už“ išskirtinai kreditoriams Ž. V., G. V. ir A. K., nes jie turi balsų daugumą, t. y. 56,61 proc. balsų. Minėti kreditoriai yra susiję su bankrutavusios įmonės savininku A. V., nes yra ne bankrutavusios A. V. įmonės, o paties įmonės savininko A. V. kreditoriai, kurių kreditoriniai reikalavimai patvirtinti Šiaulių apygardos teismo 2011-09-06 nutartimi, nurodant, kad minėti kreditoriai yra savininko A. V. kreditoriai. Tai patvirtina bankroto byloje esantys minėtų kreditorių prašymai dėl jų įtraukimo į bankrutuojančios A.V. įmonės kreditorių sąrašą pagal su A. V. surašytus asmeninius skolos raštelius.

44Atsižvelgdamas į šioje byloje nustatytas ir aukščiau išdėstytas faktines aplinkybes, siekdamas nebevilkinti bankroto proceso, atsižvelgdamas į tai, kad turto pardavinėjimas nerealiomis kainomis pažeidžia kitų kreditorių teises ir vilkina bankroto procedūras, teismas sprendžia esant būtinu patvirtinti AB Šiaulių bankui įkeisto turto pardavimo kainą ir tvarką pagal 2014-01-30 kreditorių susirinkimui pateiktą nutarimo projektą, juolab, kad visi kiti kreditoriai, išskyrus su bankrutavusios įmonės savininku A. V. susijusius kreditorius Ž. V., G. V. ir A. K., balsavo „už“ 2014-01-30 kreditorių susirinkimui pateiktą nutarimo projektą dėl aptariamo turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2014-01-30 kreditorių susirinkimui pateiktame nutarimo projekte siūloma pradinę turto pardavimo kainą padidinti 50 proc. nuo Turto vertintojo UAB „Ober-Haus“ nustatytos rinkos kainos. Teismas pripažįsta tokį siūlymą pagrįstu, atsižvelgdamas į tai, kad aptariamo turto vidutinė rinkos vertė nustatyta 2012-11-09, todėl, atsižvelgiant į šiuo metu atsigaunančią nekilnojamojo turto rinką, toks pradinės turto pardavimo kainos padidinimas yra tikslingas, siekiant patenkinti kuo didesnę dalį bankrutavusios įmonės kreditorinių reikalavimų, juolab, kad ir patys kreditoriai Ž. V., G. V. ir A. K. 2013-09-12 siūlymu „Dėl taikaus susitarimo“ yra nurodę, kad siūlo apsvarstyti galimybę dėl kavinės ( - ) su žemės sklypu perėmimo už numatomą pardavinėti varžytinėse 240 000 Lt sumą (b. l. 27, 32).

45Dėl kreditorių G. V. ir A. K. atsiliepimo į skundą argumentų, kad bankroto administratorius „dėl nesuprantamų priežasčių“ neišgirdo kreditorių G. V., Ž. V. ir A. K. siūlymo „Dėl taikaus susitarimo“ perduoti turtą AB Šiaulių bankui už 240 000 Lt, nepateikė šito klausimo svarstyti kreditorių susirinkimui, teismas pažymi, kad ĮBĮ 33 str. 6 dalyje yra numatyta įkaito turėtojo teisė, o ne pareiga perimti varžytynėse neparduotą įkeistą turtą už varžytynėse nustatytą pradinę pardavimo kainą, todėl atmestini šie kreditorių G. V. ir A. K. atsiliepimo į skundą argumentai. Be to, įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius, o ne bankroto administratorius, gali kreiptis į kreditorių susirinkimą su pasiūlymu perimti varžytynėse neparduotą įkeistą turtą už varžytynėse nustatytą pradinę pardavimo kainą (ĮBĮ 33 str. 6 d.). Į bylą nėra pateikta jokių įrodymų, kad tarp bankroto administratoriaus ir AB Šiaulių banko yra susitarimas įkeistą turtą parduoti už kuo mažesnę kainą (CPK 178 str.).

46Dėl išdėstyto, tenkintinas bankrutavusios A. V. įmonės bankroto administratoriaus KB „Jonas ir sūnūs“ skundas ir tvirtintina kreditoriui AB Šiaulių bankui įkeisto turto pardavimo kaina ir tvarka pagal 2014-01-30 kreditorių susirinkimui pateiktą nutarimo projektą.

47Teismui priėmus sprendimą patvirtinti kreditoriui AB Šiaulių bankui įkeisto turto pardavimo kainą ir tvarką pagal 2014-01-30 kreditorių susirinkimui pateiktą nutarimo projektą, teisiškai nereikšmingu tampa prašymas dėl kreditorių A. K., Ž. V. ir G. V. nušalinimo nuo balsavimo kreditorių susirinkimuose klausimuose dėl AB Šiaulių bankui įkeisto turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo, juolab, kad tokia kreditorių teisė yra numatyta įstatyme (LR ĮBĮ 21 str. 2 d. 2 p.), todėl šioje dalyje pareiškėjo skundas atmestinas.

48Kartu pažymėtina, kad bankroto administratorius KB „Jonas ir sūnūs“ turėtų griežčiau kontroliuoti, ar palyginti dažnai vykstančiuose bankrutavusios A. V. IĮ kreditorių susirinkimuose raštu balsuoja pats kreditorius Ž. V., kuris pagal Gyventojų registro duomenis nuo 2011-08-17 yra išvykęs gyventi į ( - ) (b. l. 38). Nustačius balsavimo pažeidimus (pvz., balsavimo biuletenių klastojimą), turėtų kreiptis į teisėsaugos institucijas.

49Teismas pripažįsta pagrįstais bankroto administratoriaus skundo argumentus, kad kreditoriai Ž. V., G. V. ir A. K. akivaizdžiai piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, taip siekdami tyčia vilkinti bankroto procedūras.

50Byloje nustatyta, kad kreditoriai Ž. V., G. V. ir A. K., turėdami kreditorių balsų daugumą ir piktnaudžiaudami šia padėtimi, ilgą laiką vilkino bankroto procesą bankroto byloje Nr. B2-131-154/2014, iškeltoje A. V. įmonei, t.y. realiai žinodami, kad pagal jų siūlomą kainą turtas varžytinėse jau eilę kartų yra neparduodamas ir, nepriklausomai nuo šio turto įvertinimo turto vertintojo UAB „Ober-Haus“, sistemingai siūlydavo bei priimdavo nutarimus bankrutavusios A. V. IĮ turtą parduoti nerealiai didele kaina arba kitaip trukdė visuotiniam kreditorių susirinkimui priimti nutarimus dėl turto pardavimo kainos ir tvarkos, akivaizdžiai žinodami, kad turtas yra neapdraustas ir gali būti sunaikintas, t.y. elgdamiesi priešingai bankrutavusios įmonės ir kitų kreditorių interesams, balsavo „prieš“ kitų kreditorių valią ir „prieš“ visus siūlomus bankroto administratoriaus nutarimų projektus dėl turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo. Šie kreditorių tyčiniai veiksmai suteikia pagrindą kreditoriams Ž. V., G. V. ir A. K. už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti kiekvienam 1000 Lt baudą, 1/2 dalį šios baudos (500 Lt) skiriant bankrutavusiai A. V. įmonei (LR CPK 95 str.).

51Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 23 str., 24 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 95 str. 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

52Pareiškėjo bankrutavusios A. V. įmonės bankroto administratoriaus kooperatinės bendrovės (KB) „Jonas ir sūnūs“ skundą patenkinti iš dalies.

53Patvirtinti kreditoriui AB Šiaulių bankui įkeisto turto pardavimo kainas ir tvarką pagal šį bankrutavusios A. V. įmonės 2014-01-30 kreditorių susirinkimui pateiktą nutarimo projektą:

54- „Įkeistą žemės sklypą 1 ha, unikalus Nr. ( - ), su pastatu – kavine, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), pardavinėti dvejose varžytinėse, pradinę pardavimo kainą padidinant 50 proc. nuo turto vertintojo nustatytos rinkos kainos. Pradinė pardavimo kaina – 240 000 Lt. Antroms varžytinėms pradinę turto pardavimo kainą nustatyti pagal turto vertintojo nustatytą rinkos kainą. Pradinė pardavimo kaina antrose varžytinėse – 160 000 Lt. Nustatyti 3 proc. varžytinių kainos kėlimo intervalą. Neįvykus dvejoms varžytinėms, 15 dienų rinkti komercinius pasiūlymus dėl turto įsigijimo, paskelbus viešai, surinkus komercinius pasiūlymus, informuoti įkaito turėtoją ir kviesti kreditorių susirinkimą dėl turto pardavimo.

55- Įkeistą žemės sklypą 0,0557 ha, unikalus Nr. ( - ), su poilsio nameliu, unikalus Nr. ( - ) , esančius duomenys neskelbtini), pardavinėti dvejose varžytinėse, pradinę pardavimo kainą padidinant 50 proc. nuo turto vertintojo nustatytos rinkos kainos. Pradinė pardavimo kaina – 135 000 Lt. Antroms varžytinėms pradinę turto pardavimo kainą nustatant pagal turto vertintojo nustatytą rinkos kainą. Pradinė pardavimo kaina antrose varžytinėse – 90 000 Lt. Nustatyti 3 proc. varžytinių kainos kėlimo intervalą. Neįvykus dvejoms varžytinėms, 15 dienų rinkti komercinius pasiūlymus dėl turto įsigijimo, paskelbus viešai, surinkus komercinius pasiūlymus, informuoti įkaito turėtoją ir kviesti kreditorių susirinkimą dėl turto pardavimo“.

56Paskirti kreditoriams Ž. V. (a. k. ( - ) gyv. duomenys neskelbtini)), G. V. (a. k. ( - ) gyv. duomenys neskelbtini)), A. K. (a. k. ( - ) gyv. duomenys neskelbtini)) kiekvienam po 1000 Lt (vieno tūkstančio litų) baudą, iš kurių po 500 Lt (penkis šimtus litų) iš kiekvieno skiriant bankrutavusiai A. V. įmonei (juridinio asmens kodas 145308943, buveinė – J. B. g. 28, Kuršėnai, atstovaujama bankroto administratoriaus KB „Jonas ir sūnūs“), ir po 500 Lt (penkis šimtus litų) iš kiekvieno skiriant valstybei (sumokant baudą į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT247300010112394300, gavėjo įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660).

57Likusioje dalyje KB „Jonas ir sūnūs“ skundą atmesti.

58Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. sekretoriaujant Romutei Lengvenienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo bankrutavusios A. V. įmonės bankroto... 4. kreditoriaus AB Šiaulių bankas atstovei advokatei Vitalijai Mataitei,... 5. kreditoriui A. K.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo -... 7. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartimi A. V. įmonei... 8. 2014 m. sausio 30 d. įvyko bankrutavusios A. V. įmonės kreditorių... 9. Šiaulių apygardos teisme gautas pareiškėjo bankrutavusios A. V. įmonės... 10. Prašo nušalinti kreditorius A. K., Ž. V. ir G. V. nuo balsavimo kreditorių... 11. - „Įkeistą žemės sklypą 1 ha, unikalus Nr. ( - ), su pastatu – kavine,... 12. - Įkeistą žemės sklypą 0,0557 ha, unikalus Nr. ( - ), su poilsio nameliu,... 13. Nurodė, kad įkeistas turtas įvertintas pagal 2012-10-16 kreditorių... 14. 2013-05-28 kreditorių susirinkimas Nr. 11 nutarė įkeistą turtą... 15. 2013-09-17 kreditorių susirinkime Nr. 12 nutarimas dėl įkeisto turto... 16. 2013-10-15 kreditorių susirinkime Nr. 13 nutarimas dėl įkeisto turto... 17. 2013-11-05 kreditorių susirinkimas Nr. 14 nutarė įkeistą turtą... 18. 2014-01-16 kreditorių susirinkime Nr. 15 nutarimas dėl įkeisto turto... 19. 2014-01-30 pakartotinis kreditorių susirinkimas Nr. 16 nutarimų darbotvarkės... 20. Kreditorių susirinkimo nustatytomis kainomis turtas neparduodamas, dėl to... 21. Kreditorius VSDFV Šiaulių skyrius atsiliepime į skundą prašė skundą... 22. Nurodė, kad palaiko bankrutavusios A. V. įmonės administratoriaus skundą,... 23. Kreditorius AB Šiaulių bankas atsiliepime į skundą prašė skundą... 24. Nurodė, kad turto pardavimas vyksta nuo 2011 m. spalio mėnesio, bankroto... 25. Kreditoriai G. V. ir A. K. pateikė atsiliepimus į skundą, kuriais prašo... 26. Nurodė, kad visi kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi... 27. Nurodo, kad nepriklausomo turto vertintojo nustatyta kaina neatitinka realios... 28. Bylą nagrinėjant teismo posėdyje bankrutavusios A. V. įmonės bankroto... 29. Kreditoriaus AB Šiaulių banko atstovė adv. Vitalija Mataitė prašė skundą... 30. Kreditorius A. K. prašė skundą atmesti. Nurodė, kad jis nesuinteresuotas... 31. K. Ž. V., G. V., VĮ Turto bankas, VSDFV Šiaulių skyrius į teismo posėdį... 32. Skundas tenkintinas iš dalies. ... 33. Iš teismų informacinės sistemos „LITEKO“ nustatyta, kad 2011 m.... 34. Iš šioje byloje esančių įrodymų matyti, kad bankroto administratoriaus... 35. Varžytinėse nedalyvavus nė vienam asmeniui bei niekaip nepavykstant parduoti... 36. - žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), su pastatu – kavine, unikalus Nr.... 37. - žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), su poilsio nameliu, unikalus Nr. (... 38. Net turto vertintojui nustačius, kad ginčo turto rinkos vertė yra 250 000... 39. Nepaisant Šiaulių apygardos teismo 2013-06-28 nutartyje ir Lietuvos... 40. 2013-11-05 kreditorių susirinkimas Nr.14 nutarė įkeistą turtą pardavinėti... 41. 2014-01-30 pakartotinis kreditorių susirinkimas Nr. 16 nutarimų nepriėmė;... 42. LR Įmonių bankroto įstatymo 23, 33 straipsniuose nustatyta, kad turtas... 43. Šioje byloje nustatytos aplinkybės leidžia spręsti, kad bankrutavusios A.... 44. Atsižvelgdamas į šioje byloje nustatytas ir aukščiau išdėstytas faktines... 45. Dėl kreditorių G. V. ir A. K. atsiliepimo į skundą argumentų, kad bankroto... 46. Dėl išdėstyto, tenkintinas bankrutavusios A. V. įmonės bankroto... 47. Teismui priėmus sprendimą patvirtinti kreditoriui AB Šiaulių bankui... 48. Kartu pažymėtina, kad bankroto administratorius KB „Jonas ir sūnūs“... 49. Teismas pripažįsta pagrįstais bankroto administratoriaus skundo argumentus,... 50. Byloje nustatyta, kad kreditoriai Ž. V., G. V. ir A. K., turėdami kreditorių... 51. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 23 str., 24... 52. Pareiškėjo bankrutavusios A. V. įmonės bankroto administratoriaus... 53. Patvirtinti kreditoriui AB Šiaulių bankui įkeisto turto pardavimo kainas ir... 54. - „Įkeistą žemės sklypą 1 ha, unikalus Nr. ( - ), su pastatu – kavine,... 55. - Įkeistą žemės sklypą 0,0557 ha, unikalus Nr. ( - ), su poilsio nameliu,... 56. Paskirti kreditoriams Ž. V. (a. k. ( - ) gyv. duomenys neskelbtini)), G. V.... 57. Likusioje dalyje KB „Jonas ir sūnūs“ skundą atmesti.... 58. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...