Byla 2-1579-225/2015
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Burbienė,

2sekretoriaujant Ingai Paulikaitei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei A. T.,

4atsakovo atstovei advokatei Saulenai Gasiūnienei,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų ieškinį atsakovui ŽŪK „( - )“, trečiasis asmuo ( - ), dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

6ieškovas pareiškė ieškinį atsakovui dėl 2150,77 Eur skolos, 774,27 Eur delspinigių ir 6% metinių palūkanų priteisimo. Kadangi dalį skolos -1302,64 Eur atsakovas sumokėjo, patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 848,13 Eur skolos, 305,31 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2007-01-05 buvo sudaryta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas išnuomojo atsakovui negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), Kaune. Laikotarpiu nuo 2009 m. iki 2010 m. atsakovui suteikė nuomos paslaugų už 2150,77 Eur sumą. Dalį skolos, t.y. 1302,64 Eur, atsakovas sumokėjo, tačiau liko 848,13 Eur suma, kuri iki šiol nesumokėta. Nurodo, kad susidariusią skolą atsakovas pripažino pasirašydamas tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktą. Kadangi atsakovas laiku už suteiktas negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugas neatsiskaitė, remiantis nuomos sutarties 8 punktu privalo mokėti 0,2 proc. delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kas sudaro 305,31 Eur.

7Ieškovo atstovė A. T. teismo posėdžio metu palaikė patikslintą ieškinį.

8Atsakovas atsiliepime su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašo jį atmesti. Nurodė, kad tarp jo ir ieškovo 2007-01-05 buvo pasirašyta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, pagal kurią jam buvo išnuomotos 14,28 m2 patalpos, esančios ( - ), Kaune. 2009-05-19 jis minėtas patalpas subnuomojo trečiajam asmeniui ( - ), kuri ir mokėjo mokesčius. Nuo 2010 m. balandžio 15 d. subnuomos sutartis buvo nutraukta. 2015 m. liepos 3 d. pavedimu ieškovui apmokėjo įsiskolinimą už nuomą iki 2010-04-15, 1302,64 Eur. Nesutinka su nuomos mokesčio įsiskolinimu už laikotarpį nuo 2010-04-16 iki 2010-11-30, kadangi nuomos sutartis buvo nutraukta ne nuo 2010-11-30, kaip nurodo ieškovas, o iš karto kai tik buvo nutraukta subnuomos sutartis su ( - ). Atsakovas patalpų nenaudojo, palikdamas jas ( - ), kuri liko patalpose iki pat šiol ir turėjo perrašyti nuomos sutartį savo vardu. Taip pat nurodė, kad tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktą tik patikrinus sąskaitas pasirašė naujoji buhalterė, kuri nežinojo tikrosios padėties dėl nuomos santykių nutraukimo.

9Atsakovo atstovė palaikė atsiliepime išdėstytas nuostatas ir prašo ieškinį atmesti.

10Trečiasis asmuo ( - ) atsiliepime prašo tenkinti ieškovo ieškinį. Nurodė, kad 2009-05-19 išsinuomojo iš atsakovo ( - ) patalpas , esančias ( - ), Kaune (116 kabinetą, patalpų indeksas ( - )). Nuomos sutartis buvo nutraukta 2010-04-15, nuomos mokestį ir kitus mokėjimus už paslaugas atsakovui mokėjo laiku ir tinkamai, nutraukiant nuomos sutartį įsiskolinimų atsakovui neturėjo. Pažymi, kad nuo 2010-04-01 iki šios dienos asociacija nuomojasi iš ieškovo kitas patalpas, esančias tame pačiame pastate. Prašo priteisti iš atsakovo, ar nustačius ieškovo nesąžiningumą, iš ieškovo ir atsakovo, turėtas bylinėjimosi išlaidas.

11Ieškinys tenkintinas.

12Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas ir atsakovas 2007-01-05 sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas išnuomojo atsakovui 14,28 kv. m ploto patalpas, esančias ( - ), Kaune, ir nustatė nuomos kainą už kvadratinį metrą bei mokesčius už šių patalpų eksploatavimą ir komunalines paslaugas pagal pateiktas sąskaitas. Šalys sutarė, kad nuomos sutartis sudaryta neterminuotai. 2007-01-05 tarp šalių buvo pasirašytas negyvenamųjų patalpų perdavimo-priėmimo aktas.

132009-05-04 atsakovas Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi Nr. ( - ), subnuomojo šias patalpas trečiajam asmeniui ( - ).

14Ginčas tarp šalių kilo dėl mokesčių įsiskolinimo už laikotarpį nuo 2010-04-16 iki 2010-11-30. Ieškovas nurodo, kad prievolė mokėti nuomą ir kitus pagal sutartį numatytus mokesčius atsakovui kyla iki 2010-11-30, tuo tarpu atsakovas su ieškovo prašymu nesutinka, nurodo, kad nuomos sutartis su ieškovu nutraukta 2010-04-15, todėl ieškovas nepagrįstai prašo priteisti iš jo nesumokėtą nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2010-04-16 iki 2010-11-30.

15Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.).

16Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog pagal šalių sudarytos sutarties 2 p. atsakovas įsipareigojo už nuomojamas patalpas kas mėnesį mokėti nuomos mokestį bei kitus mokesčius už negyvenamųjų patalpų eksploatavimą ir komunalines paslaugas pagal pateiktas sąskaitas. Iš byloje esančių sąskaitų –faktūrų, ieškovo ir atsakovo pasirašyto tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akto matyti, kad už laikotarpį nuo 2009-09-01 iki 2010-11-30 atsakovo skola buvo 7426,15 Lt (2150,76 Eur). Pripažinęs dalį šios skolos, t.y. 1302,64 Eur už laikotarpį iki 2010-04-15 atsakovas sumokėjo 2015-07-03, liko 848,13 Eur skolos už laikotarpį nuo 2010-04-16 iki 2010-11-30.

17Kaip matyti iš 2007-01-05 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. ( - ) punkto 12, šalys sutarė, jog sutartis gali būti nutraukta arba pakeista šalių susitarimu raštiškai įspėjus kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų arba CK 6.497, 6.498 straipsniuose nustatyta tvarka. Atsakovas teigdamas, jog sutartis buvo nutraukta 2010-04-15, jokių tai pagrindžiančių objektyvių duomenų nepateikė, teiginys, jog sutartis 2010-04-15 nutrūko pasibaigus subnuomos sutarčiai su ( - ), nepagrįstas jokias įrodymais.

18Pažymėtina, kad pagal nuomos sutartį nuomotojas įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.477 str. 1 d.). Įstatymas nustato pareigą naudoti daiktą pagal paskirtį (CK 6.483 str. 1 d., 6.489 str. 1 d.) ir numato nuomininkui galimybę, esant nuomotojo sutikimui, subnuomoti išsinuomotą daiktą (CK 6.490 str. 1-3 d.). Tačiau ir subnuomos atveju nuomininkas lieka atsakingas nuomotojui (CK 6.490 str. 6 d.). Vadinasi, subnuoma gali būti suprantama kaip išsinuomoto daikto naudojimas siekiant naudos - gauti nuompinigius iš subnuomininko, išsaugoti galimybę naudotis daiktu ateityje ar kitokios naudos. Tačiau bet kokiu atveju nuoma ir subnuoma lieka savarankiškais sandoriais su atskiromis atskirų sutarčių šalimis, turinčiomis atitinkamas tarpusavio teises ir pareigas.

19Taigi atsakovo argumentas, kad nuomos sutartis pasibaigė nutrūkus subnuomos sutarčiai su ( - ), neatitinka teisinio reglamentavimo.

20CK 6.189 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. CK 6.200 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. CK 6.223 straipsnio nuostatos draudžia vienašališkai pakeisti sutartį ir atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutartyje numatytais atvejais. Todėl, atsakovui perleidus trečiajam asmeniui valdymo ir naudojimosi patalpomis teises, jis liko atsakingas ieškovui pagal 2007-01-05 sudarytą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. ( - ), ir pagrindo teigti, jog nutraukus subnuomos sutartį pasibaigė ir atsakovo nuomos teisė, nėra. Kitų įrodymų – patalpų perdavimo ieškovui aktų, pranešimų ieškovui apie nuomos sutarties nutraukimą 2010-04-15, atsakovas nepateikė.

21Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog atsakovas tinkamai nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, ieškinys dėl 848,13 Eur skolos pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas.

222007-01-05 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje Nr. ( - ) šalys sutarė, jog nuomininkas laiku nesumokėjęs mokesčių nuomos sutartyje nustatyta tvarka, privalo mokėti 0,2 proc. delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovas pažeidė negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sąlygas, remiantis sutarties 8 punktu iš atsakovo priteistina 305,31 Eur delspinigių.

23Atsakovas praleido terminą įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovui, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.).

24CPK 93 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Todėl tenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos – sumokėtas žyminis mokestis patenkintų reikalavimų daliai.

25CPK 47 str. 2 d. numatyta, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises ir pareigas, įskaitant teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Tenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos trečiojo asmens turėtos bylinėjimosi išlaidos – išlaidos advokato pagalbai apmokėti.

26Ieškovui sumokėjus 1302,64 Eur skolą, byla dėl šios sumos nutrauktina, ieškovui grąžintini 75 % žyminio mokesčio nuo šios sumos, 25 % priteistina iš atsakovo, nes ši suma buvo sumokėta jau pareiškus ieškinį teisme (CPK 87 str. 2 d.).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 270 str.,

Nutarė

28ieškinį tenkinti.

29Priteisti iš atsakovo ( - ) 848,13 Eur (aštuonis šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus trylika ct) skolos, 305,31 Eur (tris šimtus penkis eurus trisdešimt vieną ct) delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-06-16 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 45 Eur (keturiasdešimt penkis eurus) žyminio mokesčio ieškovui ( - ).

30Priteisti iš atsakovo ( - ) 326,70 Eur (tris šimtus dvidešimt šešis eurus septyniasdešimt ct) advokato teisinės pagalbos išlaidų III asmeniui ( - ).

31Bylą dalyje dėl 1302,64 Eur nutraukti.

32Grąžinti ieškovui ( - ) 29 (dvidešimt devynis) Eur žyminio mokesčio.

33Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Burbienė,... 2. sekretoriaujant Ingai Paulikaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei A. T.,... 4. atsakovo atstovei advokatei Saulenai Gasiūnienei,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos... 6. ieškovas pareiškė ieškinį atsakovui dėl 2150,77 Eur skolos, 774,27 Eur... 7. Ieškovo atstovė A. T. teismo posėdžio metu palaikė patikslintą ieškinį.... 8. Atsakovas atsiliepime su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašo jį atmesti.... 9. Atsakovo atstovė palaikė atsiliepime išdėstytas nuostatas ir prašo... 10. Trečiasis asmuo ( - ) atsiliepime prašo tenkinti ieškovo ieškinį. Nurodė,... 11. Ieškinys tenkintinas.... 12. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas ir atsakovas 2007-01-05... 13. 2009-05-04 atsakovas Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi Nr. ( - ),... 14. Ginčas tarp šalių kilo dėl mokesčių įsiskolinimo už laikotarpį nuo... 15. Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas... 16. Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog pagal šalių sudarytos sutarties 2 p.... 17. Kaip matyti iš 2007-01-05 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. ( - )... 18. Pažymėtina, kad pagal nuomos sutartį nuomotojas įsipareigoja duoti... 19. Taigi atsakovo argumentas, kad nuomos sutartis pasibaigė nutrūkus subnuomos... 20. CK 6.189 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti... 21. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog atsakovas... 22. 2007-01-05 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje Nr. ( - ) šalys sutarė,... 23. Atsakovas praleido terminą įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovui,... 24. CPK 93 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 25. CPK 47 str. 2 d. numatyta, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys... 26. Ieškovui sumokėjus 1302,64 Eur skolą, byla dėl šios sumos nutrauktina,... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 270 str.,... 28. ieškinį tenkinti.... 29. Priteisti iš atsakovo ( - ) 848,13 Eur (aštuonis šimtus keturiasdešimt... 30. Priteisti iš atsakovo ( - ) 326,70 Eur (tris šimtus dvidešimt šešis eurus... 31. Bylą dalyje dėl 1302,64 Eur nutraukti.... 32. Grąžinti ieškovui ( - ) 29 (dvidešimt devynis) Eur žyminio mokesčio.... 33. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos...