Byla e2-691-781/2020
Dėl bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Kerpita“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 21 d. nutarties, kuria nutarta pripažinti bankrutuojančią mažąją bendriją „Dainva“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 27 d. nutartimi mažajai bendrijai (toliau – MB) „Dainva“ iškelta bankroto byla.

62.

7Kauno apygardos teisme 2020 m. vasario 6 d. gautas bankroto administratorės prašymas pripažinti bankrutuojančią įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Kauno apygardos teismas 2020 m. vasario 21 d. nutartimi pripažino bankrutuojančią MB „Dainva“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei patvirtino patikslintą kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą.

114.

12Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad bankroto administratorė nesikreipė į teismą dėl MB „Dainva“ bankroto bylos nutraukimo, restruktūrizavimo bylos iškėlimo arba taikos sutarties patvirtinimo, be to, 2020 m. vasario 6 d. įvykęs kreditorių susirinkimas nutarė įpareigoti administratorę kreiptis į teismą dėl MB „Dainva“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, todėl prašymą tenkino.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

145.

15Kreditorė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Kerpita“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – sustabdyti įmonės likvidavimo procesą. Nurodo, jog Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-958-221/2020 pagal UAB „Kerpita“ ieškinį atsakovams D. A. bei MB „Dainva“ dėl skolos priteisimo, tačiau bankrutuojančios MB „Dainva“ vadovas ir akcininkas D. A., siekiant išvengti skolos grąžinimo, įsteigė naują įmonę, o bankrutuojančią MB „Dainva“ siekia likviduoti. Teigia, jog dėl minėtų aplinkybių bankrutuojanti MB „Dainva“ negali būti pripažinta bankrutavusia ir likviduojama. Be to, apeliantė prašo įpareigoti bankroto administratorę bankroto byloje ištirti nurodytas aplinkybes.

166.

17Bankroto administratorė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog nėra teisinio pagrindo neleisti pripažinti bankrutuojančios bendrovės likviduojama dėl bankroto. Be to, pažymi, kad kreditorė pati gali kreiptis dėl nurodytų aplinkybių ištyrimo.

18Teismas

konstatuoja:

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

207.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

228.

232020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymui (toliau – ir JANĮ), neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas su visais pakeitimais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnyje, reglamentuojančiame pereinamąsias nuostatas dėl nemokumo procesų, nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo (JANĮ) nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus tam tikras išvardytas šio įstatymo nuostatas.

249.

25Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis JANĮ 83 ir 84 straipsniais, pripažino bankrutuojančią MB „Dainva“ bankrutavusia bei likviduojama dėl bankroto.

2610.

27JANĮ 2 straipsnio 4 dalis juridinio asmens bankroto procesą apibrėžia kaip visumą šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis teismo arba ne teismo tvarka siekiama likviduoti juridinį asmenį, tenkinant kreditorių reikalavimus juridinio asmens turtu. Iš esmės analogiškai bankroto procesas apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 2 dalyje – kaip teismo arba ne teismo tvarka vykdomų įmonės bankroto procedūrų visuma. Bankroto proceso apibrėžimas svarbus nustatant jo pradžios momentą. Nagrinėjamoje byloje atsakovei bankroto byla iškelta, t. y. bankroto procesas yra prasidėjęs iki JANĮ įsigaliojimo.

2811.

29JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus atskirai išvardintas šio įstatymo nuostatas, kurios neaktualios nagrinėjamoje byloje.

3012.

31Apibendrinant anksčiau išdėstytą poziciją konstatuotina, kad kai bankroto bylos iškėlimo teisme procedūra pradedama dar galiojant ĮBĮ, klausimas dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto turi būti sprendžiamas pagal ĮBĮ, o ne JANĮ nuostatas.

3213.

33Nagrinėjamu atveju atsakovei bankroto byla iškelta 2019 m. rugsėjo 27 d. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, turėjo vadovautis ĮBĮ nuostatomis.

34Dėl naujų įrodymų priėmimo

3514.

36Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 straipsnis).

3715.

38Kreditorė kartu su atskiruoju skundu pateikė duomenų iš interneto tinklapio bei išrašo apie asmens darbovietę kopijas. Minėtais įrodymais kreditorė siekia pagrįsti buvusio bankrutuojančios MB „Dainva“ vadovo sąsajumą su MB „SANTINŽINERIJA“.

3916.

40Atsižvelgdamas į tai, kad kreditorės pateiktuose dokumentuose užfiksuota informacija nėra susijusi su nagrinėjamos bylos dalyku (bendrovės pripažinimas bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto), apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog prašomi pridėti nauji įrodymai neturi sąsajos su byloje nagrinėjamomis aplinkybėmis bei nedaro įtakos nagrinėjamo ginčo išnagrinėjimo rezultatui, todėl juos atsisakytina priimti.

41Dėl atskirojo skundo argumentų

4217.

43Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankroto proceso tikslas – tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Iškėlus įmonės bankroto bylą, stabdoma jos ūkinė veikla (kartais, kai ji naudinga įmonei, – tęsiama), taip pat tam tikram laikui – atsiskaitymai su kreditoriais. Šios padėties tęsimas paprastai nenaudingas nei kreditoriams, negaunantiems iš skolininko priklausančių lėšų, nei bankrutuojančiai įmonei, jei yra galimybių atnaujinti jos veiklą, taip pat įmonės savininkams ar dalyviams, turintiems teisę į turtą, liekantį atsiskaičius su kreditoriais. Taigi, vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių registro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-16/2014).

4418.

45Pagrindinio bankroto proceso tikslo pasiekimas užtikrintas ĮBĮ įtvirtintu reglamentavimu, kurio vienas iš principų – bankroto proceso operatyvumas. Išvadą, kad bankroto procese svarbią reikšmę turi operatyvumo principas, suponuoja tai, kad tam tikroms procedūroms atlikti įstatyme yra nustatyti terminai, su kurių pasibaigimu siejama teismo pareiga priimti nutartį pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį įmonę likviduoti, jei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė. Pratęsti šį terminą teismas gali tik tuo atveju, kai to prašo kreditorių susirinkimas. Teismas, gavęs įmonės kreditorių susirinkimo siūlymą taikyti įmonei likvidavimo procedūrą anksčiau nei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos, turi nedelsdamas spręsti klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo (ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalis). ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalies 15 punktas numato kreditorių susirinkimui teisę siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą. Kreditoriai gali priimti sprendimą siūlyti taikyti šią procedūrą jau pirmame kreditorių susirinkime. Taigi, kai nėra galimybių atkurti bankrutuojančios įmonės mokumą, įmonei būtina taikyti likvidavimo procedūras, kad kiek galima racionaliau būtų pasiekti bankroto proceso tikslai. Į bankrutuojančios įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo stadiją įmonė pereina tada, kai per ĮBĮ nustatytus terminus kreditoriams ir įmonei nepavyko susitarti dėl verslo išsaugojimo ir taikos sutarties sudarymo.

4619.

47Kasacinis teismas savo jurisprudencijoje, aiškindamas įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto sąlygas, yra konstatavęs, kad pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį ją likviduoti, kai yra šios sąlygos: 1) įsiteisėjusi nutartis dėl kreditorių ar dalies kreditorių reikalavimo patvirtinimo; 2) nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta dalis kreditorių reikalavimų, įsiteisėjimo dienos praėjo 3 mėnesiai; 3) nepriimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo; 4) nepratęstas 3 mėnesių terminas taikos sutarčiai sudaryti. Jeigu 3 mėnesiai praėjo ir terminas nepratęstas, tai teismas vykdo ĮBĮ nustatytą procedūrą ir savo iniciatyva sprendžia dėl pripažinimo įmonės bankrutavusia ir jos likvidavimo dėl bankroto, nelaukdamas kreditorių ar administratoriaus iniciatyvos. Esant šioms ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalies sąlygoms aišku, kad įmonės veikla neatnaujinama ir kreditoriai nesiekia jos atnaujinti, todėl teismas turi veikti pagal įstatymo nurodymus ex officio (pagal pareigas). Tačiau ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, leidžianti kreditoriams apsispręsti dėl likvidavimo procedūrų įmonei taikymo ir anksčiau nei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos; teismas, gavęs tokį kreditorių susirinkimo siūlymą, turi nedelsdamas spręsti klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo. Nurodytas teisinis reguliavimas ir jį aiškinanti kasacinio teismo praktika patvirtina išvadą, kad nustačius įstatyme įtvirtintas sąlygas yra pagrindas konstatuoti, jog bankrutuojančios įmonės mokumo atkurti nebėra galimybių, todėl būtina įmonei taikyti likvidavimo procedūras, kad kiek galima racionaliau būtų pasiekti bankroto proceso tikslai. Taigi į likvidavimo stadiją įmonė įžengia tik tada, kai per ĮBĮ nustatytus terminus kreditoriams ir įmonei nepavyko susitarti dėl verslo išsaugojimo ir taikos sutarties sudarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-16/2014).

4820.

49Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas pripažino bendrovę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Kreditorė atskirajame skunde apeliuoja į tai, jog bankrutuojančios MB „Dainva“ buvęs vadovas ir akcininkas D. A. siekia išvengti skolos, dėl kurios priteisimo Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-958-221/2020 pagal UAB „Kerpita“ ieškinį atsakovams D. A. bei MB „Dainva“, grąžinimo, todėl įsteigė naują įmonę, o bankrutuojančią MB „Dainva“ siekia likviduoti. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad visi šie teiginiai nėra susiję su nagrinėjamos bylos dalyku ir neturi teisinės reikšmės sprendžiant dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei šio klausimo vertinimo teisinės reikšmės nekeičia. Atkreiptinas dėmesys, jog ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos, kurioms esant teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Apeliacinio proceso metu nustatyta, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog kreditoriams ir įmonei nepavyko susitarti dėl verslo išsaugojimo ir taikos sutarties sudarymo, bei pripažino bankrutuojančią MB „Dainva“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, o apeliantės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo daryti priešingą išvadą.

5021.

51Apeliantė taip pat prašo įpareigoti bankroto administratorę bankroto byloje ištirti nurodytas aplinkybes dėl bendrovių bankrutuojančios MB „Dainva“ bei MB „SANTINŽINERIJA“ sąsajumo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu aplinkybės dėl bendrovių bankrutuojančios MB „Dainva“ bei MB „SANTINŽINERIJA“ sąsajumo nėra susijusios su šios bylos nagrinėjimo dalyku, todėl laikytinos teisiškai nereikšmingomis ir dėl jų nepasisakoma.

5222.

53Kiti atskirojo skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus išaiškinimus, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma.

5423.

55Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, nors ir nepagrįstai nurodė JANĮ nuostatas kaip taikytinas nagrinėjamu atveju, tačiau priėmė pagrįstą ir teisėtą procesinį sprendimą, o vien tik aplinkybė dėl JANĮ nuostatų netaikymo nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį dėl šioje nutartyje nurodytų motyvų (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

56Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

57Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 27 d. nutartimi mažajai bendrijai... 6. 2.... 7. Kauno apygardos teisme 2020 m. vasario 6 d. gautas bankroto administratorės... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Kauno apygardos teismas 2020 m. vasario 21 d. nutartimi pripažino... 11. 4.... 12. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad bankroto administratorė nesikreipė... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. 5.... 15. Kreditorė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Kerpita“... 16. 6.... 17. Bankroto administratorė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti... 18. Teismas... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 20. 7.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 22. 8.... 23. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų... 24. 9.... 25. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis JANĮ 83 ir 84 straipsniais,... 26. 10.... 27. JANĮ 2 straipsnio 4 dalis juridinio asmens bankroto procesą apibrėžia kaip... 28. 11.... 29. JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d.... 30. 12.... 31. Apibendrinant anksčiau išdėstytą poziciją konstatuotina, kad kai bankroto... 32. 13.... 33. Nagrinėjamu atveju atsakovei bankroto byla iškelta 2019 m. rugsėjo 27 d.... 34. Dėl naujų įrodymų priėmimo ... 35. 14.... 36. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 37. 15.... 38. Kreditorė kartu su atskiruoju skundu pateikė duomenų iš interneto tinklapio... 39. 16.... 40. Atsižvelgdamas į tai, kad kreditorės pateiktuose dokumentuose užfiksuota... 41. Dėl atskirojo skundo argumentų... 42. 17.... 43. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankroto... 44. 18.... 45. Pagrindinio bankroto proceso tikslo pasiekimas užtikrintas ĮBĮ įtvirtintu... 46. 19.... 47. Kasacinis teismas savo jurisprudencijoje, aiškindamas įmonės pripažinimo... 48. 20.... 49. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas pripažino bendrovę... 50. 21.... 51. Apeliantė taip pat prašo įpareigoti bankroto administratorę bankroto byloje... 52. 22.... 53. Kiti atskirojo skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus... 54. 23.... 55. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 56. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 57. Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 21 d. nutartį palikti nepakeistą....