Byla 2-935/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Audronės Jarackaitės ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos) teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Kleta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 20 d. nutarties, kuria ieškovo ieškinys laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui civilinėje byloje Nr. B2-45343-553/2010 pagal pareiškėjo UAB „Kleta“ ieškinį atsakovui UAB „Europa group“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Kleta“ kreipėsi su ieškiniu į teismą prašydamas atsakovui UAB „Europa group“ iškelti bankroto bylą.

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 11 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2010 m. vasario 25 d. pašalinti ieškinio trūkumus, t.y. pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad nustatyta tvarka atsakovui buvo įteiktas pranešimas įmonei apie ketinimą kreiptis į teismą ir ieškinio pareiškimo ir jo priedų nuorašai. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 1 d. nutartimi šį terminą pratęsė iki 2010 m. kovo 15 d.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 20 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Kleta“ ieškinį atsakovui UAB „Europa group“ dėl bankroto bylos iškėlimo laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad 2010 m. kovo 8 d. pareiškėjas pateikė teismui įrodymus, patvirtinančius, jog atsakovui buvo įteikti ieškinio pareiškimo ir jo priedų nuorašai, tačiau teismui nepateikti įrodymai, kad Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka atsakovui buvo įteiktas pranešimas įmonei apie ketinimą kreiptis į teismą. Kadangi pareiškėjas nustatytu terminu ieškinio trūkumų neištaisė, ieškinys laikytinas nepaduotu.

6Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 20 d. nutartį ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą nagrinėti Vilniaus apygardos teismui iš naujo. Atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad su ieškiniu yra pateikti įrodymai, jog atsakovui buvo pranešta apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Aplinkybę, kad atsakovas buvo informuotas patvirtina ne tik pašto kvitas, tačiau ir paties atsakovo rašytiniai dokumentai.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo apygardos teismo 2010 m. kovo 20 d. nutartį palikti nepakeistą ir nurodo, kad apeliantas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ir reiškia nepagrįstą reikalavimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Be to, pagal 2009 m. liepos 10 d. raginimą atsakovas yra visiškai atsiskaitęs su apeliantu. O dėl naujų skolų pareiškėjas turi iš naujo informuoti atsakovą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

10ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis (LR CPK 1 str. 1 d.). Kiekviena subjektinė teisė, taigi, ir teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, asmeniui sukelia teigiamus teisinius padarinius tik tuomet, kai jis ja naudojasi tinkamai. Procesiniam dokumentui, kuriuo asmuo siekia bankroto bylos įmonei iškėlimo, be bendrųjų CPK 111 ir 135 straipsniuose įtvirtintų turinio ir formos reikalavimų, yra keliami ir specialūs reikalavimai, kuriuos reglamentuoja ĮBĮ normos. ĮBĮ nustatyta išankstinė neteisminė tvarka, kurios kreditorius privalo laikytis prieš paduodamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalis nustato, kad kreditorius (kreditoriai) turi raštu pranešti įmonei apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį. Ši tvarka yra skirta tam, kad kilęs ginčas būtų išspręstas nesikreipiant į teismą ir nekeliant bankroto bylos, tai yra, ji atitinka ikiteisminės ginčo sprendimo stadijos sampratą.

11Įstatymas, numatydamas pareigą kreditoriui apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo raštu pranešti įmonei, nenustato imperatyvių šios pareigos įgyvendinimo būdų ir tvarkos reikalavimų. Remiantis ĮBĮ 6 straipsnio 1 dalimi, pranešimas turi būti įteikiamas CPK nustatyta tvarka. CPK įtvirtintas asmens informavimas ne tik įteikiant šaukimą, bet ir siunčiant pranešimą, kuris yra be grąžintinos žymos. Todėl siunčiant pranešimą atsakovo buveinės adresu, protinga manyti, jog korespondencija įmonėje tvarkoma taip, kad laiško palikimas pašto dėžutėje pasieks gavėją.

12Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjas pasirinko pranešimo atsakovui apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įteikimo paštu būdą. Iš Lietuvos pašto kvito Nr. 64691/42 (b.l. 127) matyti, ieškovas 2009 m. liepos 10 d. išsiuntė du pranešimu adresuotus atsakovui adresais nurodytais juridinių asmenų registre.

13Kadangi civiliniame procese išvadą apie fakto buvimą galima padaryti, jeigu iš byloje esančių įrodymų labiau tikėtina, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo (tikimybių pusiausvyros principas), teisėjų kolegija pagal bylos medžiagą neturi pagrindo abejoti, jog minėti dokumentai buvo pateikti įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą. Priešingas byloje esančių įrodymų vertinimas pažeistų pareiškėjo UAB „Kleta“ teisę į teisminę gynybą, prieštarautų teisingumo ir protingumo principams. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje akcentuojama, kad bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Iškėlus įmonės bankroto bylą, stabdoma jos ūkinė veikla, taip pat tam tikram laikui – atsiskaitymai su kreditoriais. Šios padėties neapibrėžtumas paprastai nenaudingas nei kreditoriams, negaunantiems iš skolininko priklausančių lėšų, nei bankrutuojančiai įmonei, jei yra galimybių atnaujinti jos veiklą, taip pat įmonės savininkams ar dalyviams, turintiems teisę į turtą, liekantį atsiskaičius su kreditoriais. Taigi vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau vykdyti ir užbaigti bankroto procedūras (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007, 2007 m. spalio 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007).

14Be to, faktą, jog pranešimas buvo įteiktas atsakovui 2009 m. liepos 13 d. patvirtina atsakovo atsakymas į pranešimą ir pats atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą. Kolegijos nuomone, tai papildoma aplinkybė, patvirtinanti faktą, jog atsakovui buvo žinoma apie ieškovo ketinimą kreiptis į teismą.

15Remdamasi aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškovas tinkamai neinformavo atsakovo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl atskirasis skundas tenkintinas, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir ieškinio priėmimo klausimas perduotinas nagrinėti iš naujo.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 20 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo UAB „Kleta“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Europa group“ priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai