Byla e2-4412-220/2018
Dėl skolos priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėjas Edmundas Žukauskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Julianus Inkaso“ ieškinį atsakovei M. V. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Julianus Inkaso“ (toliau – ieškovė) prašo priteisti iš atsakovės M. V. (toliau – atsakovė) 1000 Eur negrąžintą kreditą, 213,60 Eur sutartines palūkanas, 16 proc. metines palūkanas nuo negrąžinto kredito sumos nuo 2018-08-30 iki visiško kredito grąžinimo, 15 Eur administravimo mokestį, 135,60 Eur delspinigius, 5 procentų metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, tai yra jai asmeniškai. Atsakovė be pateisinamos priežasties per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl esant ieškovės prašymui priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Atlikus formalų įrodymų vertinimą nustatyta, kad 2017-04-27 pirminis kreditorius UAB „SB lizingas“ ir atsakovė sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. C704899970, pagal kurią UAB „SB lizingas“ suteikė atsakovei paskolą, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis dalimis grąžinti 1080 Eur paskolos sumą, 189,35 Eur palūkanas bei 72 Eur administravimo mokestį ir vykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus. Atsakovė įsipareigojo per 24 mėnesių, mokant kiekvieną mėnesį eilines sutarties mokėjimo grafike nurodyto dydžio ir terminais įmokas, sumokėti viso 1341,35 Eur. Atsakovė, vykdydama sutartimi prisiimtus įsipareigojimus sumokėjo pirminiam kreditoriui UAB „SB lizingas“ dalį eilinių įmokų, tačiau pradelsė eilinės įmokos mokėjimą sutartyje nustatytu terminu, todėl pirminis kreditorius UAB „SB lizingas“ 2017-09-02 nutraukė sutartį.

9Atsakovė liko skolinga 1000 Eur paskolos sumos, 80 Eur sutarties mokesčio, 15 Eur administravimo mokesčio. Vadovaujantis Sutarties 12.2.2., 13.1., 14.6. ir 14.7 punktais atsakovei taip pat priskaičiuota 135,60 Eur delspinigių. Delspinigiai apskaičiuoti už kiekvieną pradelstą mokėti dieną po 0,05 proc. nuo visos nesumokėtos sumos už laikotarpį nuo sutarties nutraukimo 2017-09-02 iki bylos iškėlimo teisme dienos neviršijant 180 dienų laikotarpio.

10Taip pat nustatyta, kad 2017 m. liepos 17 d. tarp pirminio kreditoriaus UAB „SB lizingas“ ir ieškovės sudaryta reikalavimo teisių perleidimo sutartis, kurios pagrindu pirminis kreditorius perleido reikalavimo teisę į atsakovės skolą ieškovei. 2017 m. rugsėjo 11 d. ieškovė atsakovei išsiuntė įspėjimą dėl pasikeitusio kreditoriaus ir skolos padengimo.

11Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu (CK 6.101 straipsnio 1 dalis).

12Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardintam naujajam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-16 nutartis c. b. Nr. 3K-7-168/2010).

13Nagrinėjamu atveju apie reikalavimo perleidimą atsakovė buvo informuota 2017 m. rugsėjo 11 d. pranešimu. Be to, apie reikalavimo perleidimą atsakovė informuota tinkamai įteikus ieškinio, jo priedų ir teismo pranešimo kopijas. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė skolą būtų sumokėjusi (CPK 178, 185 straipsniai).

14Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Remiantis CK 6.63 straipsnio 2 punktu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). CK 6.873 straipsnio 1 dalis numato, jog paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Pagal CK 6.872 straipsnio 1 dalį palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu.

15Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovė su ieškove atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), taip pat į tai, jog atsakovė savo prievolės neginčija (CPK 12 straipsnis) ieškovės naudai iš atsakovės priteistina 1000 Eur negrąžinto kredito suma, 80 Eur sutarties mokestis, 213,60 Eur sutartinės palūkanos ir 15 Eur administravimo mokestis.

16Vadovaujantis CK 6.874 straipsnio 1 dalimi, jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Kadangi atsakovė nėra grąžinusi ieškovei kredito, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos 16 proc. dydžio metinės palūkanos nuo negrąžintos kredito sumos (1000 Eur) už laikotarpį nuo 2018 m. rugpjūčio 30 d. iki visiško kredito grąžinimo dienos.

17CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Atsakovė Sutarties 12.2.2., 13.1., 14.6. ir 14.7. punktais už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną įsipareigojo mokėti ieškovei 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Teismas sutinka su ieškovės prašymu išieškoti iš atsakovės priskaičiuotus delspinigius už apmokėjimo termino praleidimą neviršijant 180 dienų laikotarpio ( CK 1.125 straipsnio 5dalies 1p.). Tačiau teismas atkreipia dėmesį, jog ieškovė neteisingai apskaičiavo priteistinų delspinigių sumą. Remiantis ieškovės skaičiavimais, nutraukus sutartį su atsakove, priskaičiuotų palūkanų buvo už 4,16 mėnesių. Atsižvelgiant į tai, kad delspinigius galima skaičiuoti už laikotarpį ne ilgesnį kaip 180 dienų, paskaičiuotos palūkanos turėtų būti taip pat paskaičiuotos už papildomus 6 mėnesius, o ne už visą laikotarpį iki ieškinio padavimo dienos, todėl iš atsakovės turėtų būti priteistina 110,71 Eur ((1095 Eur + 1000 Eur x 1,33/100 x 10,16 mėn.) x 0,05% x 180 d. =110,71) delspinigių, o likusi ieškovės reikalavimo dalis dėl delspinigių priteisimo atmestina.

18CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovės ieškovei priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2018-09-06, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

19Ieškovei iš atsakovės, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis 2 dalis). Teismas patenkino 98 proc. (1419,31 Eur/1444,20 Eur x100%) ieškovės reikalavimų, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 105,68 Eur bylinėjimosi išlaidų ((32 Eur žyminio mokesčio + 0,84 Eur mokestis už gyventojų registro tarnybos išrašą, 75 Eur teisinės paslaugos) x 98 proc.) (CPK 79 straipsnis, 93 straipsnis).

20Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, nes neviršija 3,00 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

22Ieškinį patenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovės M. V., asmens kodas ( - ) 1000 Eur (vieną tūkstantį eurų) negrąžintą kreditą, 80 Eur (aštuoniasdešimt eurų) sutarties mokestį, 213,60 Eur (du šimtus trylika eurų, 60 ct) sutartines palūkanas, 15 Eur (penkiolika eurų) administravimo mokestį, 16 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo negrąžinto kredito sumos (1000 Eur) už laikotarpį nuo 2018 m. rugpjūčio 30 d. iki visiško kredito grąžinimo dienos, 110,71 Eur (vieną šimtą dešimt eurų, 71 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą 1419,31 Eur sumą, skaičiuojamą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos 2018 m. rugsėjo 6 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 105,68 Eur (vieną šimtą penkis eurus, 68 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Julianus Inkaso“, įmonės kodas 300115639, a. s. LT95 7300 0100 8953 9434 AB Swedbank, naudai.

24Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

25Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

26Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėjas Edmundas Žukauskas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Julianus Inkaso“ (toliau –... 5. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, tai yra jai asmeniškai.... 6. Teismas... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Atlikus formalų įrodymų vertinimą nustatyta, kad 2017-04-27 pirminis... 9. Atsakovė liko skolinga 1000 Eur paskolos sumos, 80 Eur sutarties mokesčio, 15... 10. Taip pat nustatyta, kad 2017 m. liepos 17 d. tarp pirminio kreditoriaus UAB... 11. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje... 12. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis... 13. Nagrinėjamu atveju apie reikalavimo perleidimą atsakovė buvo informuota 2017... 14. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį... 15. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovė su... 16. Vadovaujantis CK 6.874 straipsnio 1 dalimi, jeigu paskolos gavėjas laiku... 17. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 18. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 19. Ieškovei iš atsakovės, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų... 20. Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 22. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovės M. V., asmens kodas ( - ) 1000 Eur (vieną tūkstantį... 24. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 26. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...