Byla e2A-1270-302/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijos Tamošiūnienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Post scriptum tex“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Post scriptum tex“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei Verslo aptarnavimo centrui ir akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovė UAB „Post scriptum tex“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti viešajame pirkime „Darbo rūbų pirkimas“, skelbimo Nr. 13233, (toliau – ir Pirkimas) atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centro 2017 m. birželio 1 d. priimtą sprendimą I Pirkimo objekto dalyje (Siuvami darbo rūbai), kuriuo atmestas ieškovės pasiūlymas, patvirtinta galutinė pasiūlymų eilė ir priimtas sprendimas sudaryti Pirkimo sutartį su pirkimo laimėtoju; pripažinti ieškovės galutinį pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo sąlygas ir grįžti į pasiūlymų vertinimo stadiją; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir Perkančioji organizacija) įgaliojo atsakovę UAB Verslo aptarnavimo centrą (toliau – ir Įgaliotoji organizacija) vykdyti Pirkimą. Įgaliotoji organizacija atmetė ieškovės pasiūlymą, kaip neatitinkantį Pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų, kadangi nustatė, jog ieškovės pateikti perkamų prekių pavyzdžiai pasiūti iš audinio, neatitinkančio kartu su pasiūlymu pateiktų audinio aprašymų (aprašyme nurodytas audimas 2x1 tvilas, o pateikti pavyzdžiai pasiūti iš audinio 3x1 tvilas). Ieškovės nuomone, toks Įgaliotosios organizacijos sprendimas yra nepagrįstas, nes Pirkimo sąlygose nebuvo nustatyti jokie reikalavimai prekėms pasiūti naudojamų audinių tvilui (pynimui), tvilo rūšis nekeičia prekių kokybės (3x1 tvilas nėra žemesnės ar aukštesnės kokybės už 2x1 tvilą), reikalavimas audinio tvilui neturi įtakos darbo rūbų tvirtumui, atsparumui karščiui. Tai reiškia, jog atitinančiais Pirkimo sąlygas laikytini tiek 2x1, tiek ir 3x1 tvilo audiniai. Be to, sprendžiant iš Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų formuluočių, kvietimo pateikti galutinį pasiūlymą gavimas reiškia perkančiosios organizacijos pripažinimą, kad tiekėjo pateiktas pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus. Tuo tarpu atsakovės kvietime esantys nurodymai pateikti papildomus įrodymus pažeidė specialiųjų Pirkimo sąlygų 5 dalyje nurodyta tiekėjų pasiūlymų vertinimo tvarka.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 26 d. sprendimu ieškinį atmetė.
 2. Ieškovės argumentą, kad įgaliotoji organizacija, pateikdama ieškovei kvietimą teikti galutinį pasiūlymą Pirkime, pripažino jos atitikimą Pirkimo sąlygoms, todėl vėliau neteisėtai jį atmetė, teismas sprendė esant nepagrįstu. Remdamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ) bei Pirkimo sąlygomis teismas konstatavo, kad Įgaliotoji organizacija, nustačiusi pirminio ieškovės pasiūlymo trūkumus, turėjo teisę siūlyti jai teikti galutinį pasiūlymą ir jį tikslinti, ir tokiu elgesiu nepažeidė nustatytos pasiūlymų vertinimo tvarkos.
 3. Teismas nustatė, jog pagal Pirkimo sąlygas tiekėjo teiktina techninė dokumentacija siejama su konkrečiu dalyvio pateiktu prekės audinio pavyzdžiu. Įgaliotoji organizacija, įvertinusi ieškovės atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams ir jos pateiktą pirminį pasiūlymą, paprašė ieškovės pateikti prekių pavyzdžius. Vertindamas ieškovės kartu su pasiūlymu pateiktus prekių pavyzdžius pirmajai Pirkimo objekto daliai ekspertas V. D. nustatė, kad pateiktų pavyzdžių audiniai neatitinka audinio aprašymo, todėl siūlė tiekėjui pateikti išsamius audinio, iš kurio pasiūti pavyzdžiai, aprašymus, kurie įrodo, kad audinys atitinka reikalavimus arba pateikti pavyzdžius pasiūtus iš aprašymuose nurodyto audinio, pateikti audinio įsigijimą patvirtinančius dokumentus. Ieškovei nepaaiškinus neatitikimo ir neištaisius nustatytų neaiškumų nei teikiant galutinį pasiūlymą, nei po to gavus Įgaliotosios organizacijos prašymą patikslinti pasiūlymą, teismo vertinimu, UAB Verslo aptarnavimo centras pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą, kaip neatitinkantį Pirkimo dokumentų reikalavimų.
 4. Teismas pritarė atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centro argumentui, kad ieškovė neteisingai aiškina jos pasiūlymo atmetimo pagrindą, kadangi jis buvo atmestas ne dėl audinio tvilo neatitikimo, bet dėl pasiūlyme nustatytų prieštaravimų – ieškovė pateikė skirtingus audinių techninius aprašymus ir prekių pavyzdį, ir šių prieštaravimų nepaaiškino.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Ieškovė UAB „Post scriptum tex“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pateikia šiuos nesutikimo su pirmosios instancijos teismo sprendimu argumentus:
  1. Pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 dalyje įtvirtintą tvarką Pirkimo sąlygų neatitinkantys pasiūlymai turi būti atmesti dar iki galutinio pasiūlymo pateikimo, o perėjus į derybų stadiją arba gautinio pasiūlymo pateikimo stadiją pirminio pasiūlymo vertinimas arba keitimas nėra galimas. Tačiau bylos duomenys patvirtinta, kad Įgaliotoji organizacija, pažeisdama minėtą tvarką, ieškovei pateikus galutinį pasiūlymą, jos atitikimą kvalifikacijos reikalavimams nepagrįstai vertino antrą kartą.
  2. Pirkimo sąlygose nebuvo numatyti jokie reikalavimai audinio tvilui (pynimui), todėl Įgaliotoji organizacija negalėjo jų vertinti. Be to, tokių reikalavimų net ir nebūtų galima numatyti, kadangi tvilas neturi jokios įtakos medžiagos tvirtumui, atsparumui karščiui ir kitiems esminiams požymiams.
  3. Teismo išvada, jog Įgaliotoji organizacija atmetė ieškovės pasiūlymą ne dėl audinio tvilo neatitikimo, o dėl pasiūlyme nustatytų prieštaravimų yra nepagrįstas. Atsakovės pateiktuose pranešimuose buvo akcentuojamas būtent tvilo neatitikimas Pirkimo sąlygoms.
  4. Teismas nepagrįstai sutiko su atsakovių pozicija, kad apžiūrint ir liečiant audinį galima nustatyti tvilo rūšį, taip pat nepagrįstai byloje rėmėsi AB „Energijos skirstymo operatorius“ vyresniojo inžinieriaus V. D. atliktu vertinimu, nors byloje nėra jokių duomenų apie šio asmens kompetenciją nagrinėjamu klausimu.
 2. Atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centras ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepime su pateiktu apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti ir skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
  1. Ieškovė apeliaciniame skunde netinkamai traktuoja Įgaliotosios organizacijos veiksmus kreipiantis į tiekėją, kad jis paaiškintų savo pasiūlymą. Tokią teisę jai numato VPĮ 39 straipsnio 1 dalis, o apeliantės aiškinimas, kad tokiu būdu atsakovė pakartotinai vertino jos atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, yra absoliučiai nepagrįstas. Atsakovė vertino jos pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentams.
  2. Ieškovei pateikus pavyzdžius, kurie neatitiko jos pateiktų techninių aprašymų ir charakteristikų, Įgaliotajai organizacijai pagrįstai kilo abejonių dėl tokio pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimams.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos ieškovės apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.
 2. Atsižvelgus į 2017 m. liepos 1 d. įvykusius teisinio reglamentavimo pokyčius viešųjų pirkimų srityje ir į tai, kad ginčijamas Pirkimas buvo vykdomas vadovaujantis senąją VPĮ redakcija, pažymėtina, jog nagrinėjamam ginčui taikytina VPĮ redakcija, galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d. (Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. 1491 pakeitimo įstatymo 4 str. 1 ir 7 d.).

13Faktinės aplinkybės

 1. Bylos duomenimis nustatyta, kad Įgaliotoji organizacija UAB Verslo aptarnavimo centras vykdė viešąjį pirkimą „Darbo rūbų pirkimas“, skelbimo Nr. 13233. Pirkimas pagal objektą suskaidytas į dvi dalis: 1) Siuvami darbo rūbai ir 2) Kiti darbo rūbai.
 2. Ieškovė UAB „Post scriptum tex“ pateikė pirminį pasiūlymą pirmoje Pirkimo dalyje. Įgaliotoji organizacija įvertino ieškovės pasiūlymo atitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams ir 2017 m. balandžio 13 d. paprašė ieškovę pateikti siūlomų prekių pavyzdžius. Ieškovė prekių pavyzdžių per nustatytą terminą nepateikė. Atsakovė, vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 10.2.1 punktu, 2017 m. gegužės 3 d. raštu pakvietė ieškovę į derybas dėl pateikto pasiūlymo. Atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras 2017 m. gegužės 15 d. įvertino ieškovės prekių pavyzdžius, 2017 m. gegužės 16 d. pateikė kvietimą pateikti galutinį pasiūlymą bei nurodė ištaisyti pateiktų prekių trūkumus: pateikti prekių pavyzdžius, jų aprašymus. Ieškovė pateikė galutinį pasiūlymą pirmajai pirkimo objekto daliai. Įgaliotoji organizacija, vertindama ieškovės galutinį pasiūlymą, nurodė, kad trūkumai nebuvo ištaisyti, kadangi ieškovė nepateikė įrodymų ir/ar paaiškinimų, kad ieškovės pateikti prekių pavyzdžiai atitinka jos pateiktus audinių techninius dokumentus ir pakartotinai 2017 m. gegužės 18 d. išsiuntė ieškovei pranešimą ištaisyti pasiūlymo trūkumus. Ieškovė 2017 m. gegužės 19 d. pateikė Įgaliotajai organizacijai paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog jos pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus. 2017 m. birželio 1 d. atsakovė informavo apie sprendimą atmesti ieškovės galutinį pasiūlymą, pasiūlymų eilės ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka patvirtinimą, laimėjusio pasiūlymo paskelbimą ir pirkimo sutarties sudarymą. Nesutikdama su šiais sprendimais ieškovė pateikė pretenziją, kurios Įgaliotoji organizacija netenkino.
 3. Išnagrinėjęs bylą pirmosios instancijos teismas sprendė, kad Įgaliotosios organizacijos veiksmai, vertinant ieškovės pasiūlymą bei priimant sprendimą jį atmesti, yra pagrįsti bei teisėti. Ieškovė pateikė apeliacinį skundą.

14Dėl ieškovės pasiūlymo vertinimo tvarkos

 1. Vienu iš apeliacinio skundo argumentų ieškovė ginčija UAB Verslo aptarnavimo centro sprendimą kreiptis į ieškovę su prašymu patikslinti pateiktą galutinį pasiūlymą. Jos teigimu, pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 dalyje įtvirtintą tvarką Pirkimo sąlygų neatitinkantys pasiūlymai turi būti atmesti dar iki galutinio pasiūlymo pateikimo, o perėjus į derybų stadiją arba galutinio pasiūlymo pateikimo stadiją pirminio pasiūlymo vertinimas arba keitimas nėra galimas. Tačiau Įgaliotoji organizacija, pažeisdama minėtą tvarką, ieškovei pateikus galutinį pasiūlymą, jos atitikimą kvalifikacijos reikalavimams nepagrįstai vertino antrą kartą.
 2. Įvertinęs aukščiau paminėtus apeliantės motyvus apeliacinės instancijos teismas atkreipia ieškovės dėmesį, jog ji savo skunde visiškai nepagrįstai tapatina tiekėjų kvalifikacijos vertinimą bei tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą. Pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija privalo įsitikinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose numatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus. Kvalifikacijos reikalavimai gali būti teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo reikalavimai (VPĮ 34-36 str.). Tuo tarpu teikėjų pateiktų pasiūlymų vertinimas yra procedūra, kurios metu vertinamas paties pasiūlymo (Pirkimo objekto) atitikimas Pirkimo sąlygų reikalavimams (techninėje specifikacijoje ir kituose dokumentuose nustatytiems reikalavimams). Todėl ieškovės teiginys, jog Įgaliotoji organizacija vertindama jos galutinį pasiūlymą nepagrįstai pakartotinai vertino atitikimą kvalifikacijos reikalavimams yra visiškai nepagrįstas, nes realiai buvo vertinamas pasiūlymo, o ne kvalifikacijos atitikimas.
 3. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, kad pagal Pirkimo sąlygas UAB Verslo aptarnavimo centras turėjo teisę vertinti ne tik ieškovės pateikto pirminio bet ir galutinio pasiūlymo atitikimą Pirkimo sąlygų reikalavimams. Apeliacinės instancijos teismas su tokia išvada visiškai sutinka. Vien ta aplinkybė, kad Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 dalyje numatyta, jog galutiniai pasiūlymai bus vertinami pagal jų ekonominį naudingumą, nereiškia, kad jų atitikimas Pirkimo sąlygoms šioje stadijoje jau negali būti kvestionuojamas. Minėtoje Pirkimo sąlygoje yra įtvirtintas Pirkimo sąlygas atitikusių pasiūlymų vertinimo kriterijus (ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, VPĮ 39 str. 4 d.), o ne po galutinių pasiūlymų pateikimo sekanti kita Pirkimo procedūra. Be to, tokia ieškovės pozicija neatitiktų VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto viešųjų pirkimų tikslo. Netikrinant tiekėjų pateiktų galutinių pasiūlymų iš viso neegzistuotų prasmė tiekėjų prašyti tokius galutinius pasiūlymus pateikti, kadangi užtektų gauti tiekėjo pradinio pasiūlymo patikslinimą, kuris, akivaizdu, turėtų būti toks pat kaip dabartinis galutinis pasiūlymas. Dėl šių priežasčių atmestinas apeliantės argumentas, kad Įgaliotoji organizacija vertindama jos pasiūlymą netinkamai taikė Pirkimo procedūras aukščiau aptartu aspektu.

15Dėl Įgaliotosios organizacijos sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą

 1. Apeliaciniame skunde ieškovė taip pat ginčija pirmosios instancijos teismo sprendime padarytą išvadą, jog Įgaliotoji organizacija pagrįstai atmetė jos pasiūlymą, kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų reikalavimų. Nurodo, jog Pirkimo sąlygose nebuvo numatyti jokie reikalavimai audinio tvilui (pynimui), todėl Įgaliotoji organizacija negalėjo jų vertinti. Be to, tokių reikalavimų net ir nebūtų galima numatyti, kadangi tvilas neturi jokios įtakos medžiagos tvirtumui, atsparumui karščiui ir kitiems esminiams požymiams.
 2. Nagrinėjamu atveju byloje iš esmės nekyla ginčas dėl to, kad Įgaliotosios organizacijos paskelbtose Pirkimo sąlygose nebuvo numatytas konkretus reikalavimas audinio tvilui (pynimui). Tačiau pati viešųjų pirkimų esmė lemia, kad tiekėjų pirkime teikiami pasiūlymai (pasiūlymo visuma) turi būti be prieštaravimų, logiški, nuoseklūs. Kitu atveju perkančioji organizacija negalėtų būti įsitikinusi, jog laimėtoju paskelbtas tiekėjas sugebės pateikti jai aiškų, kokybišką pirkimo objektą. Nagrinėjamoje byloje esantys dokumentai patvirtinta, jog nuo pat pradžių UAB Verslo aptarnavimo centras konstatavo neatitikimus tarp ieškovės pateiktos užpildytos pasiūlymo formos bei vėliau pateiktų rūbų pavyzdžių. VPĮ 2 straipsnio 19 punkte reglamentuojama, kad pasiūlymas yra tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų dokumentų visuma ar žodžiu pateiktas pasiūlymas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal perkančiosios organizacijos nustatytas pirkimo sąlygas. Iš esmės tokia pati nuostata įtvirtinta ir Bendrųjų pirkimo sąlygų 1.26 punkte – pasiūlymas yra pagal Pirkėjo nustatytas sąlygas bei terminus dalyvio raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma, įskaitant pirkėjo ir dalyvio susirašinėjimo metu pateiktą informaciją bei derybų protokoluose nurodytas sąlygas. Iš šių formuluočių akivaizdu, jog ieškovės pasiūlymą sudaro ne tik pasiūlymo forma, bet ir pateikti pirkimo objekto pavyzdžiai. Vertindama ieškovės pasiūlymą atsakovė nustatė jo prieštaravimus, kas sąlygojo jos sprendimą pasiūlymą atmesti. Įgaliotosios organizacijos 2017 m. birželio 1 d. pranešime nurodytas atmetimo pagrindas – Bendrųjų pirkimo sąlygų 12.3.6 punktas – šiuo atveju atitinka susiklosčiusią situaciją, kadangi ieškovės prieštaringas pasiūlymas, kurio atsakovei pasiūlius ji neištaisė, negali būti laikomas atitinkančiu Pirkimo sąlygas bendrąja prasme, nors konkreti Pirkimo sąlygų nuostata ir nebuvo pažeista.
 3. Apeliaciniame skunde ieškovė taip pat ginčija Įgaliotosios organizacijos pasitelkto asmens V. D. vertinimą bei nesutinka su aplinkybe, kad vizualiai žiūrint buvo įmanoma nustatyti ieškovės pateiktų pavyzdžių bei kataloge esančių pavyzdžių skirtumus. Vertindamas šį argumentą teismas pažymi, jog 2017 m. gegužės 19 d. raštu ieškovė, atsakydama į Įgaliotosios organizacijos prašymą patikslinti pasiūlymą, šio savo argumento neminėjo, laikydamasi pozicijos, kad Pirkimo sąlygose nėra nustatyta konkretaus reikalavimo medžiagos tvilui. Dėl šios priežasties teismas laiko, kad ieškovė, nors abstrakčiai ir ginčydama pavyzdžių vertinimo rezultatus, iš esmės sutinka, kad pasiūlymo formoje nurodytas audinio pynimas ir pateiktų pavyzdžių audinio pynimas skiriasi.
 4. Aukščiau aptartų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija, nustačiusi ieškovės pasiūlymo prieštaravimus, priėmė pagrįstą sprendimą tokį pasiūlymą atmesti.

16Dėl procesinės bylos baigties

 1. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias viešųjų pirkimų procedūras, ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str.).
 2. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą (apeliacinis skundas netenkinamas), ieškovės UAB „Post scriptum tex“ apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.
 3. Atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centras ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas teismui nepateikė, todėl išlaidų atlyginimas atsakovei nesprendžiamas.

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai