Byla e2-2102-658/2018
Dėl papildomo teismo sprendimo priėmimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ ieškinį atsakovui Kauno vaikų darželiui „Vaivorykštė“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl papildomo teismo sprendimo priėmimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ ieškinį atsakovui Kauno vaikų darželiui „Vaivorykštė“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

Nustatė

2

  1. Ieškovė UAB „VERSLO“ kreipėsi į teismą ieškiniu (CBP-613) prašydama: 1) pripažinti atsakovo 2018 m. liepos 3 d. sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą nepagrįstu ir neteisėtu bei įpareigoti atsakovą grįžti į pasiūlymų vertinimo etapą ir įvykdyti Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 45 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą pareigą – prašyti ieškovės papildyti neišsamius duomenis apie pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams; 2) priteisti iš atsakovės ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.
  2. Kauno apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu ieškovės UAB „VERSLO“ ieškinį tenkino – panaikino atsakovo Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ 2018 m. liepos 13 d. sprendimą dėl laimėtojo paskelbimo ir 2018 m. liepos 3 d. sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo. Įpareigojo atsakovą Kauno vaikų darželį „Vaivorykštė“ įvertinti ieškovės UAB „VERSLO“ pasiūlymo atitiktį viešojo pirkimo sąlygoms ir iš naujo sudaryti pasiūlymų eilę. Priteisė iš atsakovo Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ ieškovei UAB „VERSLO“ 1 538 Eur bylinėjimosi išlaidų.
  3. Ieškovė pateikė teismui prašymą priimti papildomą sprendimą – papildomai priteisti 1 600 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovė, neskaitant žyminio mokesčio už ieškinio padavimą, papildomai patyrė 1 600 Eur išlaidas už advokato suteiktas paslaugas (už ieškinio parengimą). Ieškovės nuomone, įvertinus tai, kad ieškinys buvo patenkintas visiškai, ieškovės naudai taip pat turėtų būti priteistos nurodytos atstovavimo išlaidos. Ieškovė išlaidas pagrindžiančių dokumentų iki bylos išnagrinėjimo iš esmės nespėjo pateikti, kadangi tikėjosi vėliau patirti ir dubliko rengimo išlaidas, o visas išlaidas advokatui apmokėti vienu pavedimu, kai teismas paskirs bylos nagrinėjimo datą, t. y. nesitikėjo, kad atsakovas laiku nepateiks atsiliepimo į ieškinį, o teismas nedelsiant priims sprendimą už akių. Ieškovė nurodo, jog nebuvo informuota apie teismo posėdžio laiką, kurio metu svarstytas klausimas dėl sprendimo už akių priėmimo, o tai laikytina reikšminga aplinkybe, įrodančia, kad ji neturėjo galimybės pateikti prašymo dėl atstovavimo išlaidų ir jų dydį pagrindžiančių įrodymų iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos.
  4. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškovės prašymą, kuriame prašo atmesti ieškovės prašymą ir jame nurodytų reikalavimų netenkinti. Nurodo, kad byloje dalyvaujančiam asmeniui nagrinėjant bylą nepareiškus reikalavimo priteisti išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, šis klausimas nebegali būti sprendžiamas nei sprendimu, nei papildomu sprendimu.

3Byloje priimtinas papildomas sprendimas.

  1. Kauno apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu už akių ieškovės ieškinį patenkino visiškai ir, be kitų reikalavimų, taip pat priteisė ieškovei UAB „VERSLO“ iš atsakovo Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ 1 538 Eur žyminį mokestį. Nors ieškovė bendro pobūdžio prašymą priteisti jai iš atsakovo jos turėtas bylinėjimosi išlaidas buvo nurodžiusi jau ieškinyje, tačiau teismas, priimdamas sprendimą už akių, ieškovei jos turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti nepriteisė.
  2. Tuo atveju, kai bylą nagrinėjęs teismas, priimdamas sprendimą, bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo neišsprendžia, CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktas suteikia galimybę jį išspręsti teismui priimant papildomą sprendimą dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva. Pažymėtina, kad šio klausimo išsprendimas yra sąlygotas būtinumu šaliai, kuri pretenduoja į tokių išlaidų atlyginimą, pateikti teismui prašymą dėl jų priteisimo bei turėtų išlaidų dydį patvirtinančius įrodymus iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 98 straipsnio 1 dalis).
  3. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai pasisakoma, kad CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatytas teisinis reguliavimas negali būti aiškinamas ir taikomas taip, kad būtų paneigta asmens, kurio naudai priimtas sprendimas, teisė gauti jo patirtų bylinėjimosi išlaidų, be kita ko, išlaidų advokato pagalbai, atlyginimą. Priešingu atveju būtų pažeisti bendrieji teisingumo ir protingumo principai bei CPK 2 straipsnyje įtvirtintas civilinio proceso tikslas ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus. Dėl to CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatos, kad advokato ar advokato padėjėjo pagalbos išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas jas priteisti ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, gali būti netaikomos, nustačius reikšmingas aplinkybes, įrodančias, kad asmuo neturėjo galimybės pateikti prašymo dėl atstovavimo išlaidų ir jų dydį pagrindžiančių įrodymų iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos Tais atvejais, kai asmuo neturėjo galimybės pateikti prašymo apmokėti išlaidas advokato pagalbai iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, šis klausimas gali būti išspręstas taikant papildomo sprendimo institutą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. balandžio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-207-313/2015; 2016 m. vasario 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-35-248/2016; 2018 m. balandžio 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-194-684/2018). Tuo tarpu atsakovo nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika teismas, priimdamas papildomą sprendimą, nesivadovauja, nes ji yra neaktuali ir pakeista vėliau nagrinėjant bylas kasacine tvarka.
  4. Pripažintina, jog nagrinėjamu atveju ieškovės prašymas dėl papildomo sprendimo priėmimo priteisiant išlaidas advokato pagalbai apmokėti yra pateiktas nepažeidžiant CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatų, nes sprendimas už akių buvo priimtas ne išnagrinėjus bylą iš esmės teismo posėdyje, o atsakovui per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį rašytinio proceso tvarka, todėl esant ieškovės prašymui priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro ir išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas), šias bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys dokumentai teismui liko nepateikti. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, taip pat į tai, kad ieškovė prašymo priteisti jos turėtas bylinėjimosi išlaidas ir šių išlaidų dydį bei jų sumokėjimą advokatų kontorai patvirtinančius įrodymus neturėjo galimybės pateikti iki bylos išnagrinėjimo iš pabaigos, teismas sprendžia, jog byloje priimtinas papildomas sprendimas (CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktas).
  5. Ieškovė pateikė duomenis, kad patyrė 1 600 Eur išlaidas advokato pagalbai už ieškinio parengimą (2018 m. rugpjūčio 3 d. sąskaita Nr. 2018-0801, 2018 m. rugpjūčio 3 d. mokėjimo nurodymas). Teismas nustatė, kad ieškovės nurodomos išlaidos advokato pagalbai neviršija Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu patvirtintose rekomendacijose (2015 m. kovo 20 d. redakcija Nr. 2015-03968) „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų dydžių (Rekomendacijų 8.2 punktas, maksimali priteistina suma – 2238 Eur), todėl prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos (1 600 Eur) yra pagrįstos ir priteistinos iš atsakovo (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 ir 2 dalys, 277 straipsnio 1 dalis 3 punktas).

4Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsniu, 277 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2–4 dalimis,

Nutarė

5priimti civilinėje byloje Nr. e2-2102-658/2018 papildomą sprendimą.

6Priteisti iš atsakovo Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ (juridinio asmens kodas ( - )) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „VERSLO“ (juridinio asmens kodas ( - )) 1 600 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

7Papildomas sprendimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai