Byla e2-2102-658/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ ieškinį atsakovui Kauno vaikų darželiui „Vaivorykštė“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3

  1. Ieškovė UAB „VERSLO“ kreipėsi į teismą ieškiniu (CBP-613) prašydama: 1) pripažinti atsakovo 2018 m. liepos 3 d. sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą nepagrįstu ir neteisėtu bei įpareigoti atsakovą grįžti į pasiūlymų vertinimo etapą ir įvykdyti Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 45 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą pareigą – prašyti ieškovės papildyti neišsamius duomenis apie pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams; 2) priteisti iš atsakovės ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.
  2. Ieškinyje nurodo, jog atsakovas supaprastinto atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Stogo remonto bei fasado ir cokolio šiltinimo darbai“, pirkimo Nr. 387048. Ieškovė pateikė pasiūlymą, kurį atsakovė 2018 m. liepos 3 d. atmetė, kadangi ieškovė nepateikė dalies pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų. Ieškovė pateikė pretenziją, kuria prašė panaikinti atsakovės sprendimą dėl ieškovės pasiūlymų atmetimo. Atsakovė ieškovės pretenzijos netenkino.
  3. Ieškovė teigia, jog atmesdamas ieškovės pasiūlymą atsakovas nesilaikė VPĮ 45 straipsnio 3 dalies reikalavimo prašyti papildyti neišsamius duomenis, netinkamai aiškino ir taikė Pirkimo sąlygų 1.7.1.12 ir 10 punktų nuostatas, nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos ir pažeidė VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Pirkimo sąlygose nėra įtvirtintas reikalavimas pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu (Pirkimo sąlygų 1.7.1.12 punktas, VPĮ 50 straipsnio 6 dalis), o jie privalo būti teikiami tik perkančiajai organizacijai išreiškus tokį prašymą. Dėl to vadovaujantis VPĮ 45 straipsnio 3 dalimi, perkančiajai organizacijai kyla pareiga prašyti neišsamius dokumentus tikslinti, papildyti ar paaiškinti. Ieškovė nurodo, kad kartu su pasiūlymu pateikė pagal perkančiosios organizacijos nurodytą formą užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą, kurio III ir IV dalyse deklaravo Pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams. Kadangi Pirkimo sąlygų 1.7.1.2 punktas, kiek tai susiję su pašalinimo pagrindų ir kvalifikacijos vertinimu, vienareikšmiškai nurodo kartu su pasiūlymu pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą, todėl ieškovė nagrinėjamu atveju įgyvendino visus Pirkimo sąlygose aiškiai ir nedviprasmiškai nustatytus reikalavimus. Be to, atsakovas taip pat nesilaikė VPĮ 50 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos pareigos, nes nepateikė ieškovei jokio pranešimo apie Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumento įvertinimą ir iškart nurodė atmetantis pasiūlymą. Ieškovė pažymi, kad Pirkimo sąlygų 10 punkte nėra numatytas pasiūlymų atmetimo pagrindas, leidžiantis atmesti pasiūlymą dėl kartu su pasiūlymu nepateiktų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų. Be to, nei pranešime apie pasiūlymo atmetimą, nei atsakyme atsakovas konkrečiai nenurodė Pirkimo sąlygų punkto, kurio pagrindu atmetė pasiūlymą. Ieškovė taip pat pažymi, kad atsakovas nepagrįstai pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų nepateikimą sutapatina su pašalinimo pagrindų egzistavimo ar neatitikties kvalifikacijos reikalavimams juridinio fakto konstatavimu.
  4. Ieškovė UAB „VERSLO“ ieškinyje nurodė, kad jei atsakovas nepateiks paruošiamųjų procesinių dokumentų ir/ar neatvyks į parengiamąjį ar teismo posėdį, sutinka, kad byloje būtų priimtas sprendimas už akių.
  5. Kauno apygardos teismas 2018 m. liepos 20 d. priėmė ieškovės ieškinį, nustatė atsakovui 7 dienų terminą atsiliepimui į ieškinį pateikti. Tą pačią dieną ieškinys su priedais ir teismo pranešimu dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo bei 2018 m. liepos 20 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo išsiųsti atsakovui elektroniniu paštu darzelis@vaivorykste.kaunas.lm.lt (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 4231 straipsnio 3 dalis). Pagal CPK nuostatas atsakovui procesiniai dokumentai laikomi įteikti 2018 m. liepos 23 d. (CPK 1751 straipsnio 10 dalis, 4231 straipsnio 3 dalis, 4235 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina ir tai, kad Kauno apygardos teisme 2018 m. liepos 25 d. gautas atsakovo atstovo advokato L. S. B. prašymas jam leisti prisijungti prie civilinės bylos, kuris tą pačią dieną buvo patenkintas ir advokatui teismų informacinėje sistemoje Liteko suteikta prieiga prie nagrinėjamos bylos. Per teismo nustatytą 7 dienų terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, atsiliepimo nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovės prašymui, teismas priima sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis, 286 straipsnis).

4Ieškinys tenkintinas.

5Dėl bylos esmės

  1. Pagal CPK 285 straipsnio 2 dalį priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.
  2. Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2018 m. birželio 15 d. atsakovas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė skelbimą apie „Stogo remonto bei fasado ir cokolio šiltinimo darbai“ pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu (suteiktas pirkimo Nr. 359391) (skelbimo tekstas žr. adresu: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2018-605271). Ieškovė UAB „VERSLO“ pateikė pasiūlymą.
  3. Atsakovas 2018 m. liepos 3 d. pranešimu Nr. 6326796 informavo ieškovę apie jos pasiūlymo atmetimą. Nurodė, kad ieškovė kartu su pasiūlymu nepateikė dokumentų, nurodytų VPĮ 46 straipsnio 1 dalyje ir Pirkimo sąlygų 3.1.1.2 punkte, todėl toks pasiūlymas neatitinka VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytos sąlygos ir dėl to negali būti pripažintas ekonomiškai naudingiausiu (ieškinio priedas Nr. 3).
  4. Ieškovė 2018 m. liepos 5 d. pateikė pretenziją, kurioje prašė panaikinti 2018 m. liepos 3 d. perkančiosios organizacijos sprendimą ir sudaryti galimybes ieškovei pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją įrodančius dokumentus (ieškinio priedas Nr. 4).
  5. Atsakovas 2018 m. liepos 12 d. pranešimu Nr. 6354327 atmetė ieškovės pretenziją. Nurodė, kad tiekėjo kvalifikacija turi atitikti keliamus reikalavimus galutinę pasiūlymų pateikimo dieną, tačiau tiekėjas nepateikė visų reikiamų, Pirkimo sąlygose nurodytų, dokumentų laiku, t. y. iki termino pateikti pasiūlymus suėjimo dienos (ieškinio priedas Nr. 5).
  6. Ieškovė 2018 m. liepos 20 d. per EPP pateikė teismui ieškinį, kuris tos pačios dienos teisėjo rezoliucija priimtas. 2018 m. liepos 20 d. nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytos atsakovo Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ vykdomo supaprastinto viešojo pirkimo „Stogo remonto bei fasado ir cokolio šiltinimo darbai“ (pirkimo Nr. 387048) procedūros iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos.
  7. Ieškovė teigia, kad atsakovas neteisėtai atmetė jos pateiktą pasiūlymą, kadangi ieškovė su pasiūlymu nepateikė dalies pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų.
  8. VPĮ 45 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina.
  9. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį (nagrinėjamu atveju VPĮ 45 straipsnio 3 dalis) privalo pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji ketina atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba tokį tiekėją pripažinti laimėtoju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Taigi, netgi tais atvejais, kai tiekėjas nepateikė jokių jo kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų, jis dėl to nepraranda kvalifikacinių duomenų patikslinimo teisės.
  10. Pirkimo sąlygų 1.7.1.12 punkte nustatyta, kad viena iš tiekėjo pasiūlymą sudarančių dalių yra sąlygų 3 punkte nurodyti tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams dokumentai bei kokybės vadybos sistemos, ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai (bus prašomi pateikti tik tuomet, kai perkančioji organizacija pareikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius, šios apklausos sąlygų 3 punkto lentelėse nurodytus, dokumentus). Ši Pirkimo sąlyga yra analogiška VPĮ 50 straipsnio 6 daliai, kurioje nurodyta, kad prieš nustatydama laimėjusį pasiūlymą, <...>, perkančioji organizacija reikalauja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, pagal šio įstatymo 51 straipsnį.
  11. Nagrinėjamu atveju iš Pirkimo sąlygų matyti, kad atsakovas jose nebuvo įtvirtinęs pareigos tiekėjams kartu su pasiūlymais pateikti dokumentus apie jų atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą. Pirkimo sąlygose aiškiai nurodyta, kad atsakovas pats prašys iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šiuos dokumentus (Pirkimo sąlygų 1.7.1.12 punktas). Vienintelis su tiekėjų atitiktimi kvalifikacijos reikalavimams ir jų pašalinimo pagrindų nebuvimu susijęs dokumentas, kurį tiekėjai turėjo užpildyti pagal perkančiosios organizacijos nurodytą formą ir pateikti kartu su pasiūlymu buvo Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (Pirkimo sąlygų 1.7.1.2 punktas). Kaip matyti iš bylos medžiagos ieškovė šį reikalavimą įvykdė (ieškinio priedas Nr. 7).
  12. Pirkimo sąlygose taip pat nurodyta, kad tiekėjo pasiūlymas atmetamas, kai: 1) pasiūlymą pateikęs rangovas turi būti pašalinamas iš Konkurso, jei nustatomas atitikimas Konkurso sąlygų 3.2 punkte bent vienam nurodytam rangovo pašalinimo pagrindui arba perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie pašalinimo pagrindų nebuvimą CVP IS priemonėmis (Pirkimo sąlygų 10.2.2 punktas); 2) pasiūlymą pateikęs rangovas neatitinka nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, arba perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie atitikimą CVP IS priemonėmis (Pirkimo sąlygų 10.2.3 punktas).
  13. Taigi, Pirkimo sąlygų 10 punkte taip pat nėra numatyta, kad pasiūlymas atmetamas jeigu tiekėjas kartu su pasiūlymu nepateikė pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų. Nagrinėjamu atveju pasiūlymas atmetamas, tik kai pasiūlymo pateikimo metu tiekėjo kvalifikacija neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų ar kai yra bent vienas Pirkimo sąlygose nurodytas rangovo pašalinimo pagrindas.
  14. Pažymėtina, kad iš VPĮ nuostatų ir kasacinio teismo praktikos matyti, jog teisė tiekėjui tikslinti neaiškius duomenis ar pateikti trūkstamus dokumentus apie savo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą nekvalifikuojama kaip pasiūlymo esmės keitimas.
  15. Apibendrinant teismas sprendžia, kad atsakovui Pirkimo sąlygose neįtvirtinus pareigos tiekėjams kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus apie tiekėjų atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atsakovas vien dėl tokių dokumentų nepateikimo negalėjo atmesti ieškovės pasiūlymo. Perkančioji organizacija turėjo laikytis savo pačios Pirkimo sąlygų ir VPĮ reikalavimų, todėl privalėjo ieškovės paprašyti pateikti ar patikslinti duomenis apie jos atitikimą Pirkimo sąlygose keliamiems kvalifikacijos reikalavimams ir tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą. To nepadariusi perkančioji organizacija nesilaikė savo pačios patvirtintų Pirkimo sąlygų ir taip pažeidė VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.
  16. Teismas, atlikęs formalų ieškovės nurodytų aplinkybių ir pateiktų įrodymų vertinimą, konstatuoja, kad atsakovas nevykdęs VPĮ 45 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos pareigos prašyti patikslinti, papildyti ar paaiškinti neišsamius duomenis apie pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, netinkamai aiškino ir taikė Pirkimo sąlygų ir VPĮ nuostatas, todėl neteisėtai atmetė ieškovės pasiūlymą. Atsižvelgiant į tai, ieškovės UAB „VERSLO“ ieškinys laikomas pagrįstu ir tenkintinas – atsakovo 2018 m. liepos 3 d. sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą pripažintinas neteisėtu ir naikintinas, o atsakovas įpareigotinas iš naujo įvertinti ieškovės pateikto pasiūlymo atitiktį viešojo pirkimo sąlygoms ir iš naujo sudaryti pasiūlymų eilę. Kadangi 2018 m. liepos 13 d. atsakovas informavo tiekėjus apie atrinktą laimėtoją, tačiau dėl 2018 m. liepos 20 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių viešojo pirkimo procedūros buvo sustabdytos ir pirkimo sutartis iki šiol nėra sudaryta, bei teismui įpareigojant atsakovą grįžti į pasiūlymų vertinimo etapą, šis atsakovo sprendimas taip pat naikintinas.

6Dėl bylinėjimosi išlaidų

  1. Ieškovė į teismą su ieškiniu kreipėsi elektroninių ryšių priemonėmis ir už pareikštą ieškinį ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sumokėjo 1 538 Eur dydžio žyminį mokestį (ieškinio priedas Nr. 9; CPK 80 straipsnio 4 dalies b punktas, 5 dalis), todėl iš atsakovo Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ ieškovės UAB „VERSLO“ naudai taip pat priteistinas sumokėtas 1 538 Eur dydžio žyminis mokestis (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).
  2. Byla buvo vedama elektronine tvarka, todėl teismas išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, nepatyrė.

7Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

  1. 2018 m. liepos 20 d. nutartimi teismas šioje byloje buvo pritaikęs laikinąją apsaugos priemonę – sustabdė atsakovo Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ vykdomo viešojo pirkimo „Stogo remonto bei fasado ir cokolio šiltinimo darbai“ (pirkimo Nr. 387048) procedūras iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos. Kadangi šalys grąžinamos į pasiūlymų vertinimo stadiją, nėra pagrindo toliau palikti galioti taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Todėl sprendimui įsiteisėjus taikyta laikinoji apsaugos priemonė panaikinama (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285–286 straipsniais, 4238 straipsniu,

Nutarė

9ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ ieškinį tenkinti.

10Panaikinti atsakovo Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ 2018 m. liepos 13 d. sprendimą dėl laimėtojo paskelbimo ir 2018 m. liepos 3 d. sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo.

11Įpareigoti atsakovą Kauno vaikų darželį „Vaivorykštė“ įvertinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ pasiūlymo atitiktį viešojo pirkimo sąlygoms ir iš naujo sudaryti pasiūlymų eilę.

12Priteisti iš atsakovo Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ (juridinio asmens kodas ( - )) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „VERSLO“ (juridinio asmens kodas ( - )) 1 538 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus trisdešimt aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

13Sprendimui įsiteisėjus panaikinti 2018 m. liepos 20 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

14Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovė, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai