Byla 2-773/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės ,,City Service“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 13 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, civilinėje byloje Nr. 2-2859-392/2008 pagal ieškovo akcinės bendrovės ,,City Service“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Vėtrūna“, dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimo Balsių mokyklos statybos ir ūkio priežiūros vykdymo koncesijos konkurse pripažinimo negaliojančiu, sudarytos dalyvių eilės konkurse panaikinimo ir

Nustatė

2Ieškovas AB ,,City Service“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Vilniaus m. savivaldybei, dalyvaujant trečiajam asmeniui UAB ,,Vėtrūna“, dėl Vilniaus m. savivaldybės administracijos sprendimo Balsių mokyklos statybos ir ūkio priežiūros vykdymo koncesijos konkurse pripažinimo negaliojančiu, sudarytos konkurso dalyvių eilės panaikinimo ir prašė pripažinti negaliojančiu Vilniaus m. savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, kuriuo ieškovo AB ,,City Service“ pasiūlymas buvo pripažintas neatitinkančiu konkurso sąlygų reikalavimų ir sudarytas konkurso dalyvių sąrašas, bei prašė įpareigoti atsakovą patvirtinti, jog ieškovo AB ,,City Service“ pasiūlymas atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymu sudaryti naują konkurso dalyvių sąrašą. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir įpareigoti atsakovą sustabdyti Vilniaus m. Balsių mokyklos statybos ir ūkio priežiūros vykdymo koncesijos suteikimo konkurso vykdymą, t. y. įpareigoti atsakovą bei atsakovo Viešųjų pirkimų komisiją nepriimti sprendimų dėl derybų su trečiuoju asmeniu eigos ir baigties, įpareigoti atsakovą nesudaryti (nepasirašyti) su trečiuoju asmeniu koncesijos sutarties, o, atsakovui sudarius koncesijos sutartį, įpareigoti sustabdyti koncesijos sutarties galiojimą bei visų sutartinių įsipareigojimų pagal koncesijos sutartį vykdymą, iki bus išnagrinėta byla ir teismo priimtas sprendimas įsiteisės įstatymų nustatyta tvarka. Ieškovas nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas toliau gali vykdyti ar vykdys konkurso procedūras, todėl įvykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą gali būti komplikuota, taip pat neteisėtų konkurso procedūrų vykdymas gali sukelti neigiamų teisinių bei finansinių pasekmių tiek atsakovui, tiek trečiajam asmeniui, tiek ir pačiam ieškovui.

3Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Teismas pažymėjo, jog visi ieškovo nurodyti argumentai, dėl kurių jis prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsti, tačiau konstatavo, jog šioje byloje neabejotinai egzistuoja viešasis interesas, nes ieškovas ginčija atsakovo sprendimą, kuriuo sudaryta Balsių mokyklos statybos ir ūkio priežiūros vykdymo koncesijos konkurso dalyvių eilė. Teismo nuomone, mokyklos statyba ir jos eksploatavimas nėra vien tik ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens reikalas. Atsižvelgdamas į tai, jog naujos mokyklos atsiradimas Vilniaus mieste yra itin reikalingas ir reikšmingas, o šios bylos nagrinėjimas visų instancijų teismuose gali trukti ilgą laiko tarpą, teismas konstatavo, jog, sustabdžius koncesijos konkurso vykdymą, neabejotinai būtų pažeisti Vilniaus miesto bendruomenės interesai per įmanomai trumpiausią laiką sulaukti, kol mokykla bus pastatyta, ir gauti švietimo paslaugas. Teismas sprendė, jog šio viešojo intereso pobūdis neabejotinai nusveria ieškovo ar atsakovo interesus bei galimų nuostolių svarbą. Be to, teismas pažymėjo, jog tuomet, jei būtų priimtas ieškovui pozityvus sprendimas, jis galėtų prisiteisti patirtus nuostolius ar žalą įstatymų nustatyta tvarka.

4Atskiruoju skundu ieškovas AB ,,City Service“ prašo šią teismo nutartį panaikinti ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą sustabdyti Vilniaus m. Balsių mokyklos statybos ir ūkio priežiūros vykdymo koncesijos suteikimo konkurso vykdymą, t. y. įpareigoti atsakovą bei jo Viešųjų pirkimų komisiją nepriimti sprendimų dėl derybų su trečiuoju asmeniu eigos ir baigties, įpareigoti atsakovą nesudaryti (nepasirašyti) su trečiuoju asmeniu koncesijos sutarties, iki byla bus išnagrinėta ir priimtas teismo sprendimas įsiteisės įstatymų nustatyta tvarka. Apeliantas skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Atsižvelgiant į tai, kad konkursas yra susijęs su nekilnojamojo turto statyba bei jo priežiūra dvidešimt penkerius metus, akivaizdu, kad šalių nuostoliai patenkinus ieškinio reikalavimą, kai nėra taikomos laikinosios apsaugos priemonės, bus itin dideli. Todėl įpareigojimas atsakovui tam tikrą laiką neatlikti konkrečių veiksmų yra vienintelis teisėtas ir efektyvus būdas užkirsti kelią nuostoliams atsirasti. Pažymėtina, kad atsakovo biudžetas yra formuojamas iš visų Lietuvos Respublikos mokesčių mokėtojų piniginių lėšų, todėl atsakovo nuostoliai turi būti vertinami ne tik kaip Vilniaus, bet ir visos valstybės nuostoliai. Ši aplinkybė leidžia daryti išvadą, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo taip ginamas viešasis interesas taip pat gali nukentėti.
  2. Teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad ieškovo argumentai yra pagrįsti, tačiau, apelianto nuomone, teismas, supriešindamas ieškovo privataus intereso gynimą su viešojo intereso gynimu, daro esminę klaidą, nes įstatymas nenumato, jog tokiu kaip nagrinėjamas atveju teismas turėtų vadovautis vien tik viešuoju interesu ir neatsižvelgti į šalių interesus. Pažymėtina, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymą nagrinėjama byla privalo būti išnagrinėta per 60 dienų.
  3. Tuo atveju, jei ieškovo reikalavimai bus patenkinti, skundžiama teismo nutartis akivaizdžiai padaro sprendimo įvykdymą neįmanomu, o tokia situacija atima iš ieškovo konstitucinę teisę apginti pažeistus interesus teismo keliu.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Vėtrūna“ prašo jį atmesti. Nurodo tokius skundo atmetimo argumentus:

  1. Balsių mokyklos statyba ir jos eksploatavimas nėra vien šios bylos šalių reikalas, todėl taikant laikinąsias apsaugos priemones būtina atsižvelgti, ar jos neprieštaraus viešajam interesui. Pagal suformuotą teismų praktiką, priešingai nei teigia ieškovas, jei bylos nagrinėjimas ar jos baigtis gali sietis su viešuoju interesu, teismas neprivalo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.
  2. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir konkursui neįvykus, trečiasis asmuo patirtų nuostolių, dėl kurių atlyginimo gali kreiptis į atsakovą.
  3. Trečiasis asmuo pasiūlymą konkursui parengė atsižvelgdamas į 2008-2010 metais prognozuojamas statybos medžiagų, darbų ir skolintų pinigų kainas. Užsitęsus ginčui teisme ir dėl to atidėjus mokyklos statybą vėlesniam laikui, statybos sąnaudos pastebimai padidės, todėl didės ir įmonės metinis atlyginimas.

6Atskirasis skundas netenkintinas.

7Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas netaikė ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, laikytina pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas sprendžiamas neperžengiant skunde nustatytų ribų – skundo faktinio ir teisinio pagrindo bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimo (CPK 320 str. 1, 2 d., 338 str.).

8Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinosios apsaugos priemonės siejamos su tam tikrų apribojimų, draudimų ar įpareigojimų taikymu atsakovui arba kitiems asmenims (CPK 145 str. 1 d. 1-13 p.). CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu.

9Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas. Laikinosios apsaugos priemonės neturi būti taikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (-ų) asmens (-ų) teisėti interesai ar būtų pažeistas viešasis interesas. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

10Nagrinėjamoje byloje ieškovas pareiškė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo –įpareigojimo atsakovui sustabdyti Vilniaus m. Balsių mokyklos statybos ir ūkio priežiūros vykdymo koncesijos suteikimo konkurso vykdymą. Siekiant teisingai išspręsti nagrinėjamą klausimą, būtina statybos darbų sustabdymo pasekmes vertinti viešojo intereso, taip pat finansine ir socialine prasmėmis. Mokyklos statyba ir kuo greitesnė jos pabaiga yra susiję su viešojo intereso, visuomeninių reikmių įgyvendinimu.

11Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, pagrįstai analizavo ir vertino, kad būtų nepažeisti viešieji (visuomenės ar jos dalies) interesai. Nustačius, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės gali pažeisti viešuosius interesus, teismas turi atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta, jog valstybė remia kultūrą ir mokslą (Konstitucijos 42 str. 2 d.). Pagrįstai manytina, kad, sustabdžius Vilniaus m. Balsių mokyklos statybos ir ūkio priežiūros vykdymo koncesijos suteikimo konkurso vykdymą, gali būti sudarytos sąlygos, ribojančios konstitucinių mokslo vertybių įgyvendinimo apsaugą. Viešojo intereso apsaugos užtikrinimo būtinumas nulemia ginčo šalių tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo galimybę. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, darytina išvada, jog mokykla yra ypatingai svarbi visuomenei (arba jos daliai). Ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės pakenktų šiam viešajam poreikiui, neduotų naudos visuomenei (jos daliai), kadangi galutinio rezultato pasiekimas (mokyklos pastatymas ir galimybė ja naudotis) nusikeltų į vėlesnį laiką.

12Apelianto nesutikimas su teismo nurodyta aplinkybe, jog bylos nagrinėjimas gali užtrukti, nėra pagrindas naikinti skundžiamą nutartį. Atsižvelgiant į tai, kad mokyklos statyba yra susijusi su viešuoju interesu, bet kokiu atveju ją reikia pastatyti kuo greičiau. Operatyvus ir sklandus statybos darbų atlikimas leistų greičiau užsiimti tam tikros visuomenės dalies švietimu, kartu būtų efektyviau įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostata, kad valstybė remia kultūrą ir mokslą.

13Nagrinėjamu atveju nėra iš esmės sprendžiamas pareikšto ieškinio pagrįstumo klausimas. Teisėjų kolegija šioje byloje pagal atskirojo skundo argumentus vertina tik tai, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Pirmosios instancijos teismui pagrįstai atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones prioritetiniais viešojo intereso apsaugos pagrindais, apelianto argumentai, kad atsakovas galbūt patirs nuostolių, šiuo atveju yra teisiškai nereikšmingi. Tai galės būti sprendžiama tik bylą išnagrinėjus iš esmės pagal ieškovo pareikštus reikalavimus.

14Apelianto pateikti argumentai, jog, nesustabdžius Vilniaus m. Balsių mokyklos statybos ir ūkio priežiūros vykdymo koncesijos suteikimo konkurso vykdymo, bylinėjimasis taptų beprasmis, nes ieškovas nebegalėtų įgyvendinti savo teisių, nesudaro pagrindo keisti arba naikinti skundžiamą teismo nutartį, nes pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, jog taikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones nukentėtų viešasis interesas. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškinį patenkinus, atsirastų galimybė ieškovui kreiptis į teismą dėl nuostolių iš atsakovo priteisimo. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, jog laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos konkrečioje byloje pagal byloje pareikštus reikalavimus bei faktines bylos aplinkybes.

15Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija ieškovo atskirąjį skundą atmeta, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palieka nepakeistą.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai