Byla 2-1784-524/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė, sekretoriaujant Jolantai Dryžienei, dalyvaujant ieškovui Klaipėdos apygardos prokuratūros Civilinių bylų skyriaus prokurorui A. V., atsakovo atstovei advokatei A. G. advokato padėjėjui N. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Šilutės rajono savivaldybės administracijai, UAB „Tiltų ekspertų centras“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų ir 2009-10-30 paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo, tretieji asmenys Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos,

Nustatė

2ieškovas, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiais Šilutės rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo neskelbtinų derybų būdu „Estakados krašto kelyje Nr. 206 „Šilutė–Rusnė“ techninio projekto parengimo paslaugos“ komisijos 2009-10-05 protokolu Nr. 2009/6-1 priimtą sprendimą vykdyti viešąjį pirkimą neskelbiamų derybų būdu, 2009-10-16 protokolu Nr. 2009/6-2 priimtą sprendimą dalyvauti pirkime kviesti UAB „Miestprojektas“ (Cowi grupės narys), UAB „Tiltų ekspertų centras“, UAB „Kelvista“, 2009-10-19 protokolu Nr. 2009/6-3 priimtą sprendimą pripažinti UAB „Cow Lietuva“ pasiūlymą neatitinkančiu konkurso sąlygų 11.6 p. ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. 2 p. jį atmesti, 2009-10-23 protokolu Nr. 2009/6-4 priimtą sprendimą derėtis su UAB „Kelvista“ dėl geriausio finansinio rezultato, 2009-10-23 protokolu Nr. 2009/6-5 priimtą sprendimą sudaryti „Estakados krašto kelyje Nr. 2006 „Šilutė–Rusnė“ techninio projekto parengimo paslaugos“ teikimo sutartį su UAB „Tiltų ekspertų centras“ nustatant techninio projekto bendrą vertę su PVM – 800 000 Lt; pripažinti negaliojančia 2009-10-30 Paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. R5-(9.40)-1037, sudarytą tarp Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Tiltų ekspertų centras“; taikyti restituciją natūra ir grąžinti UAB „Tiltų ekspertų centras“ jos parengtas ir pagal 2009-11-30 bei 2009-12-14 atliktų darbų aktus Šilutės rajono savivaldybės administracijai perduotas techninio projekto „Estakados krašto kelyje Nr. 2006 Šilutė–Rusnė“ dalis, o Šilutės rajono savivaldybės administracijai iš UAB „Tiltų ekspertų centras“ priteisti sumokėtus už projekto dalių parengimą 250 000 Lt; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Šilutės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija vykdė viešąjį estakados krašto kelyje Nr. 206 „Šilutė–Rusnė“ techninio projekto parengimo paslaugos pirkimą. Viešojo pirkimo procedūrų metu priimtų sprendimų pagrindu buvo sudaryta Paslaugų viešojo pirkimo pardavimo sutartis Nr. R5-(9.40)-1037 su UAB „Tiltų ekspertų centras“ dėl estakados krašto kelyje Nr. 206 „Šilutė–Rusnė“ techninio projekto parengimo paslaugos. Pirkimo komisija 2009-10-05 posėdyje, atsižvelgdama į finansavimo sutartį, sudarytą tarp Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, nusprendė estakados krašto kelyje Nr. 206 „Šilutė–Rusnė“ projekto rengimo paslaugos pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu, nes pinigai projekto rengimui yra skirti iš 2009 metų Kelių priežiūros ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos plėtros programos finansavimo lėšų, todėl jos turi būti panaudotos 2009 metais. Ieškovės nuomone, toks atsakovės sprendimas prieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 str., 42 str. ir 56 str. Pažymi, kad Šilutės rajono savivaldybės administracija, Pirkimo sąlygose nenustačiusi reikalavimų ūkio subjektų grupei, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 57 str. 2 d. 2 p. reikalavimus ir neužtikrino Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 24 str. 2 d. 2 p. ir 32 str. 1 d. nuostatų įgyvendinimo. Pirkimo sąlygose ne iki galo aprašydama sprendimo dėl laimėjusio pasiūlymo priėmimo procedūrą, nesilaikė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 24 str. 1 d., o priimdama sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo nepatvirtinusi pasiūlymų eilės ir nesuėjus įstatymo numatytam terminui, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 7 d. Pirkimo komisijos 2009-10-19 protokolu Nr. 2009/6-3 priimtas sprendimas atmesti UAB „Cowi Lietuva“ pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, ir prašyti UAB „Kelvista“ patikslinti duomenis apie kvalifikaciją po to, kai jau priėmė sprendimą kviesti dalyvį UAB „Kelvista“ į derybas derėtis dėl geriausio finansinio rezultato, prieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. 2 p., 57 str. 2 d. 1 p. nuostatoms, pažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 5 d. Neteisėtų procedūrų pagrindu Šilutės rajono savivaldybės administracija 2009-10-30 su UAB „Tiltų ekspertų centras“ sudarė Paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. R5-(9.40)-1037, kuri laikytina niekine LR CK 1.80 str. pagrindu.

3Atsakovė UAB „Tiltų ekspertų centras“ atsiliepimu prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Šilutės rajono savivaldybės administracijos kvietimu dalyvavo viešajame pirkime „Estakados krašto kelyje Nr. 206 „Šilutė–Rusnė“ techninio projekto parengimo paslaugos“ pateikė šiam pirkimui savo pasiūlymą. Derybų metu, dalyvaujant UAB „Tiltų ekspertų centras“, Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovams, buvo suderėta estakados techninio projekto parengimo paslaugos kaina apie 800000 Lt, ir pasirašyta 2009-10-30 Paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis Nr. R5-(9.40)-1037. UAB „Tiltų ekspertų centras“ suteikė dalį sudarytoje sutartyje numatytų paslaugų, suteiktų paslaugų ir rezultatą perdavė Šilutės rajono savivaldybės administracijai bei gavo dalinį apmokėjimą. UAB „Tiltų ekspertų centras“ dalyvaudamas viešajame pirkime bei vykdydamas sutartį jokių teisės aktų ar kitų reikalavimų nepažeidė, veikė sąžiningai ir tinkamai. Kadangi minėto pirkimo finansavimui buvo skirtos ne Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšos, o Kelių priežiūros programos lėšos, kurios turėjo būti panaudotos 2009 metais, todėl pirkimo komisijos pasirinktas pirkimo būdas (neskelbiamos derybos) buvo tinkamas ir atitinkantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų komisijos 56 str. reikalavimus. UAB „Tiltų ekspertų centras“ dalyvaudamas pirkime nepastebėjo jokių pirkimo dokumentų neatitikimų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, kurie pažeistų pirkimo dalyvių teises, tokių neatitikimų neįžvelgė ir kiti pirkimo dalyviai, kadangi nebuvo pateikta jokių pretenzijų dėl pirkimo dokumentų ar procedūrų. Esant nurodytoms aplinkybėms nėra teisinio pagrindo pripažinti sudarytos sutarties negaliojančia LR CK 1.80 str. pagrindu.

4Trečiasis asmuo Lietuvos automobilių kelių direkcija atsiliepimu prieštaravimų dėl pareikšto ieškinio neturi. Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 100 str. 1 d. trečiasis asmuo nėra valstybės institucija, įgaliota kontroliuoti, kaip atliekami viešieji pirkimai Šilutės rajono savivaldybėje, todėl Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos dėl estakados krašto kelyje Nr. 206 Šilutė–Rusnė projekto rengimo paslaugos pirkimo procedūrų teisėtumo ar neteisėtumo ir pirkimo būdo parinkimo pagrįstumo ar nepagrįstumo argumentų negali pateikti. Nurodo, kad sprendimas skirti lėšų estakados krašto kelyje Nr. 206 Šilutė–Rusnė projektui parengti priimtas 2009-07-08 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 717 „Dėl 2009 m. kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskyrimo“, kuriuo buvo patvirtintas 2009 m. kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo sąrašas. 2009-09-04 tarp trečiojo asmens ir Šilutės rajono savivaldybės buvo sudaryta Finansavimo sutartis Nr. S-463, pagal kurią numatyta estakados krašto kelyje Nr. 206 Šilutė–Rusnė techniniam projektui parengti 250 000 Lt. Atsakovas pateikė 2009-11-30 paraišką Nr. 3-463 ir 2009-12-18 paraišką Nr. 4-463 bei visus reikalaujamus dokumentus, pagrindžiančius, jog lėšos buvo panaudotos pagal paskirtį, t. y. estakados krašto kelyje Nr. 206 Šilutė–Rusnė projektui rengti, todėl trečiasis asmuo pervedė į Šilutės rajono savivaldybės administracijos banko sąskaitą numatytas lėšas – 250 000 Lt.

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš bylos duomenų nustatyta, kad Šilutės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija vykdė viešąjį estakados krašto kelyje Nr. 206 „Šilutė–Rusnė“ techninio projekto parengimo paslaugos pirkimą. Pirkimo komisija 2009-10-05 posėdyje, atsižvelgdama į finansavimo sutartį, pasirašytą tarp Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, nusprendė estakados krašto kelyje Nr. 206 Šilutė–Rusnė projekto rengimo paslaugos pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu. Viešojo pirkimo procedūrų metu priimtų sprendimų pagrindu buvo sudaryta Paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis Nr. R5-(9.40)-1037 su UAB „Tiltų ekspertų centras“ dėl estakados krašto kelyje Nr. 206 „Šilutė–Rusnė“ techninio projekto parengimo paslaugos.

7Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas viešiesiems pirkimams nustato specialius reikalavimus, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ERP“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-583/2008; ir kt.). Viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje ne kartą konstatavo, kad šiuo įstatymu siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus (LAT Civilinių bylų skyriaus 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-416/2005). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas praktiką yra pasisakęs dėl neskelbiamų derybų, kaip bendrai tvarkai išimtinio pirkimo būdo, specifiškumo, kurias reguliuojančios nuostatos turi būti taikomos ir aiškinamos siaurai ir taikomos tik esant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytoms specialioms sąlygoms, leidžiančioms vykdyti tokį pirkimo būdą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Vilniaus miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras v. Vilniaus miesto savivaldybė, UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ ir UAB „Veikmė“, bylos Nr. 3K-3-505/2009). Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 42 str. 2 d. numato, kad perkančioji organizacija atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu gali tik esant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 56 str. nustatytoms sąlygoms. Šios teisės normos 1 d. 4 p. nustato, kad viešųjų pirkimų atlikimas neskelbiamų derybų būdu galimas tik išimtiniais atvejais, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms, jeigu neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio perkančioji organizacija negalėjo numatyti, kai tokio pirkimo neįmanoma atlikti atviro, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdais šiame įstatyme nustatytais terminais. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos. Neskelbiamų derybų procedūra leidžiama tik tiems darbams, kurie yra neišvengiami siekiant nedelsiant reaguoti į įvykius, kurie viršija įprastines ekonominio ir socialinio gyvenimo ribas, t. y. stichinės nelaimės ir pan.

8Nagrinėjamoje byloje Šilutės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija parinktą pirkimo būdą motyvavo būtinumu skubiai panaudoti projekto įgyvendinimui jau paskirtas lėšas ir tuo, kad organizuojant paslaugos pirkimą atviro, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdais, įstatyme nustatytais terminais negalima dėl trumpo termino, skirto lėšų pasisavinimui. Teismo nuomone, šie atsakovės motyvai laikytini nepagrįstais. Teismo nuomone, kiekvieno viešojo pirkimo tikslas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 2 d.), todėl techninio projekto parengimas, siekiant išnaudoti atsakovės biudžete turimas lėšas ar numatytas skirti kitas lėšas, negali būti laikomas viešojo pirkimo tikslu ir pateisinti ypatingos skubos aplinkybių. Konstatuotina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės skiriamas finansavimas neatitinka įvykio, kuris leistų ypatingos skubos tvarka atlikti viešąjį pirkimą. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad Šilutės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2009-10-05 protokolu Nr. 2009/6-1 priimtas sprendimas estakados krašto kelyje Nr. 206 „Šilutė–Rusnė“ techninio projekto parengimo paslaugų viešąjį pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu, prieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 56 str. 1 d. 4 p. nustatytiems reikalavimams bei viešųjų pirkimų įstatyme numatytiems principams: skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 str.).

9Be to, iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų matyti, kad įstatymo leidėjas įtvirtino aiškiai apibrėžtas pirkimo neskelbiamų derybų būdu vykdymo prielaidas, tokio pirkimo pradžios momentą ir momentą, kada derybos laikomos įvykusiomis. Perkančioji organizacija, gavusi tinkamus tiekėjų pasiūlymus, turi juos vertinti pagal pirkimo sąlygas ir derybose dėl jai geriausio rezultato išrinkti laimėtoją. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 24 str. 2 d. imperatyviai nustato reikalavimus pirkimo dokumentams. Šios teisės normos 2 p. įtvirtintas reikalavimas pirkimo dokumentuose nurodyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, tarp jų ir reikalavimus atskiriems bendrą paraišką ar pasiūlymą pateikiantiems tiekėjams. Šilutės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija, neskelbtinų derybų būdu vykdydama viešąjį pirkimą, į derybas nusprendė kviesti tris kandidatus, todėl pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 24 str. 2 d. 2 p. ir 32 str. 1 d. nuostatas privalėjo nustatyti reikalavimus ūkio subjektų grupei. Taip pat iš bylos duomenų nustatyta, kad Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos patvirtintose viešojo pirkimo neskelbiamų derybų būdu sąlygose ne iki galo aprašyta sprendimo dėl laimėjusio pasiūlymo priėmimo procedūra, tuo pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 24 str. 1 d. reikalavimai. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, konstatuotina, kad atsakovė Šilutės rajono savivaldybės administracija, viešojo pirkimo neskelbiamų derybų būdu sąlygose nenustačiusi reikalavimų ūkio subjektų grupei, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 57 str. 2 d. 2 p. reikalavimus ir neužtikrino Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 24 str. 2 d. 2 p. ir 32 str. 1 d. nuostatų įgyvendinimo; viešojo pirkimo neskelbiamų derybų būdu sąlygose ne iki galo aprašydama sprendimo dėl laimėjusio pasiūlymo priėmimo procedūrą, nesilaikė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 24 str. 1 d., priimdama sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo nepatvirtinusi pasiūlymų eilės ir nesuėjus įstatymo numatytam terminui, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 7 d.

10Iš pateiktų duomenų matyti, kad Šilutės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija 2009-10-19 posėdyje vertinusi pirkimo dalyvių atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams,

Nutarė

11atmesti UAB „Cowi Lietuva“ pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose, t. y. konkurso sąlygų 11.6 p., nustatytų reikalavimų, nes pretendentas pateikė Aplinkos ministerijos išduotą atestatą Nr. 18822, suteikiantį teisę atlikti statinio projektavimo darbus vietinės reikšmės keliuose, tuo tarpu konkurso sąlygos numato paslaugą suprojektuoti estakadą krašto kelyje. Pažymėtina, kad pagal teismų formuojamą praktiką kvalifikacinių duomenų papildymo ir patikslinimo institutas yra skirtas netikslumų ir atsitiktinių klaidų taisymui tiems tiekėjams, kurių kvalifikacija iš tiesų yra tinkama. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra suformuota nuostata, pagal kurią Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 5 d. normos numato imperatyvius reikalavimus, įpareigojančius perkančiąją organizaciją prašyti dalyvių papildyti arba paaiškinti duomenis apie kvalifikaciją, jeigu šie duomenys netikslūs ar neišsamūs, neįvykdymas, kartu reiškia ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įtvirtinto tiekėjų lygiateisiškumo bei skaidrumo principų pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo „Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga“, Teismų praktika Nr. 31, 2009 m.). Nagrinėjamu atveju UAB „Cowi Lietuva“ pasiūlymo atmetimo priežastys yra susijusios ne su tiekėjų pasiūlymų rengimo reikalavimais, o su kvalifikacijos reikalavimais ir juos patvirtinančiais dokumentais, todėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. 2 p. nuostatos, leidžiančios atmesti pateiktą pasiūlymą, neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, taikymas nepagrįstas. Šios aplinkybės patvirtina, kad Pirkimo komisijos 2009-10-19 protokolu Nr. 2009/6-3 priimtas sprendimas atmesti UAB „Cowi Lietuva“ pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir prašyti UAB „Kelvista“ patikslinti duomenis apie kvalifikaciją po to, kai jau priėmė sprendimą kviesti dalyvį UAB „Kelvista“ į derybas derėtis dėl geriausio finansinio rezultato, prieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. 2 p., 57 str. 2 d. 1 p. nuostatoms, pažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 5 d. imperatyvią nuostatą, reikalaujančią perkančiąją organizaciją prašyti dalyvių papildyti arba paaiškinti duomenis apie kvalifikaciją, jeigu šie duomenys netikslūs ar neišsamūs.

12Konstatuotina, kad Šilutės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos vykdant „Estakados krašto kelyje Nr. 206 „Šilutė–Rusnė“ techninio projekto parengimo paslaugos“ viešąjį pirkimą 2009-10-05, 2009-10-16, 2009-10-19, 2009-10-23 protokolais priimti sprendimai yra neteisėti, prieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 56 str. 1 d. 4 p., 39 str. 2 d. 2 p. nustatytiems reikalavimams, pažeidžia 32 str. 5 d. imperatyvią nuostatą, taip pat Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. įtvirtintus principus, todėl pripažintini negaliojančiais.

13Kadangi vykdant viešąjį pirkimą buvo pažeistos imperatyvios teisės normos ir LR viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinti principai, pripažinus negaliojančiais Šilutės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimus, jų pagrindu sudaryta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis laikytina niekine LR CK 1.80 straipsnio pagrindu kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo normoms. Teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu ir taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (LR CK 1.78 str. 5 d.). Restitucijos taikymas turi užtikrinti perkančiosios organizacijos ir tiekėjų grąžinimą į prieš pažeidimą buvusią teisinę padėtį, tačiau bendrosios restitucijos taisyklės nustato teismui teisę išimtiniais atvejais keisti restitucijos būdą ir netgi iš viso jos netaikyti, jeigu pagal susiklosčiusią teisinę situaciją niekinio sandorio konstatavimo metu šalių grąžinimas į ankstesnę padėtį prieštarautų viešajam interesui, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (LR CK 6.145, 6.146 str.). Byloje nustatyta, kad dalis darbų, t.y. projektavimo darbai buvo atlikti ir perduoti atsakovei-vietos savivaldos institucijai. Įvertintinas atliktas darbas kaip individualus projektas, jo panaikinimas dvišalės restitucijos prasme yra neįmanomas, todėl vadovaujantis LR CK 1.5 str. įtvirtintu protingumo principus bei 1.2 str. įtvirtintu teisinio apibrėžtumo principu leidžia teismui netaikyti restitucijos (LR CK 6.145 str. 2 d.). Be to, šioje byloje būtina įvertinti ir subjektus, ginčijančius šį viešą pirkimą. Atsakovė yra vietos savivaldos institucija, kuri jau už įvykdytą darbų dalį sumokėjo, ieškovas yra viešą interesą ginantis asmuo, reiškiantis ieškinį viešajam interesui apginti, todėl pritaikius prokuroro prašomą restitucijos būdą iš esmės būtų pažeistas viešasis interesas, nes Šilutės rajono savivaldybės administracija būtų priversta grąžinti 250 000 Lt UAB „Tiltų ekspertų centras“ ir dėl to iš esmės pablogėtų atsakovų turtinė padėtis bei būtų pažeistas teisėtų lūkesčių principas. Įvertintina tai, kad kiti tiekėjai UAB ,,Cowi Lietuva“ ir UAB ,,Klevista“ įstatymų nustatytais terminais viešojo pirkimo procedūrų neskundė, todėl atsakovai neturėjo pagrindo nevykdyti sutarties, byloje nėra įrodymų, jog pradedant vykdyti iš esmės tik I etapą atsakovų veiksmai buvo nesąžiningi. Perkamų darbų apimtis ir finansavimo galimybės iš esmės leidžia šį pirkimą suskirstyti etapais ir jau įvykdytos darbų dalies nepirkti, nurodant tai viešo pirkimo sąlygose. Nagrinėjamu atveju dalis paslaugų jau suteikta ir teisinių padarinių panaikinti negalima, niekiniu ir negaliojančiu, todėl restitucija netaikytina. Civiliniuose teisiniuose santykiuose privalu siekti protingos šiuo atveju tiek viešojo juridinio asmens, tiek privataus juridinio asmens interesų pusiausvyros.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 str.,

n u s p r e n d ž i a:

16ieškinį tenkinti.

17Pripažinti negaliojančiais Šilutės rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo neskelbtinų derybų būdu „Estakados krašto kelyje Nr. 206 „Šilutė-Rusnė“ techninio projekto parengimo paslaugos“ komisijos:

182009-10-05 protokolu Nr. 2009/6-1 priimtą sprendimą vykdyti viešąjį pirkimą neskelbiamų derybų būdu,

192009-10-16 protokolu Nr. 2009/6-2 priimtą sprendimą dalyvauti pirkime kviesti UAB „Miestprojektas“ (Cowi grupės narys), UAB „Tiltų ekspertų centras“, UAB „Kelvista“,

202009-10-19 protokolu Nr. 2009/6-3 priimtą sprendimą pripažinti UAB „Cow Lietuva“ pasiūlymą neatitinkančiu konkurso sąlygų 11.6 punkto,

212009-10-23 protokolu Nr. 2009/6-4 priimtą sprendimą derėtis su UAB „Kelvista“ dėl geriausio finansinio rezultato,

222009-10-23 protokolu Nr. 2009/6-5 priimtą sprendimą sudaryti „Estakados krašto kelyje Nr. 2006 „Šilutė-Rusnė“ techninio projekto parengimo paslaugos“ teikimo sutartį su UAB „Tiltų ekspertų centras“ nustatant techninio projekto bendrą vertę su PVM – 800 000 Lt;

23pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2009-10-30 Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. R5-(9.40)-1037, sudarytą tarp Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Tiltų ekspertų centras“.

24Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika... 2. ieškovas, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 3. Atsakovė UAB „Tiltų ekspertų centras“ atsiliepimu prašo ieškinį... 4. Trečiasis asmuo Lietuvos automobilių kelių direkcija atsiliepimu... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Iš bylos duomenų nustatyta, kad Šilutės rajono savivaldybės... 7. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso... 8. Nagrinėjamoje byloje Šilutės rajono savivaldybės administracijos viešųjų... 9. Be to, iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų matyti,... 10. Iš pateiktų duomenų matyti, kad Šilutės rajono savivaldybės... 11. atmesti UAB „Cowi Lietuva“ pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo... 12. Konstatuotina, kad Šilutės rajono savivaldybės administracijos viešųjų... 13. Kadangi vykdant viešąjį pirkimą buvo pažeistos imperatyvios teisės normos... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285... 16. ieškinį tenkinti.... 17. Pripažinti negaliojančiais Šilutės rajono savivaldybės administracijos... 18. 2009-10-05 protokolu Nr. 2009/6-1 priimtą sprendimą vykdyti viešąjį... 19. 2009-10-16 protokolu Nr. 2009/6-2 priimtą sprendimą dalyvauti pirkime kviesti... 20. 2009-10-19 protokolu Nr. 2009/6-3 priimtą sprendimą pripažinti UAB „Cow... 21. 2009-10-23 protokolu Nr. 2009/6-4 priimtą sprendimą derėtis su UAB... 22. 2009-10-23 protokolu Nr. 2009/6-5 priimtą sprendimą sudaryti „Estakados... 23. pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2009-10-30 Paslaugų viešojo... 24. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per...