Byla e2-3933-1004/2016
Dėl turtinės žalos padarytos neteisėtais antstolio veiksmais atlyginimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas, sekretoriaujant posėdžių sekretorei Ritai Levickytei,

2dalyvaujant ieškovei L. P., ieškovės atstovei advokatei Irinai Petkienei, atsakovui antstoliui R. K., atsakovo atstovei advokatei Ingai Mekienei, trečiajam asmeniui R. P., trečiojo asmens „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje atstovui A. B.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. P. ieškinį atsakovui antstoliui R. K., tretieji asmenys R. P., „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje, dėl turtinės žalos padarytos neteisėtais antstolio veiksmais atlyginimo.

4Teismas

Nustatė

5Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo antstolio 1307,74 Eur žalos atlyginimui, 5 proc. procesinių metinių palūkanų, paskaičiuotų nuo 1307,74 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovė nurodė, jog teismas trečiojo asmens R. P. naudai priteisė iš ieškovės L. P. asmeninę jos mirusio sutuoktinio Č. P. 10000 Eur skolą paveldėto turto ribose, 134,90 Lt valstybei ir taip pat 2400 Lt bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui R. P.. Anstolio R. K. kontoroje buvo užvesta vykdomoji byla skolos ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo R. P.. Antstolio kontoroje buvo užvesta ir baigta vykdomoji byla dėl 650 Lt skolos išieškojimo R. P. pagal teismo išduotą vykdomąjį raštą. Antstolio siūlymas R. P. sumokėti vykdymo išlaidas, teisių ir pareigų išaiškinimas bei raginimas L. P. įvykdyti sprendimą, pagal datas surašyti anksčiau nei antstolio priimtas vykdyti vykdomaisis dokumentas. Sužinojusi apie tai, kad R. P. teismo vykdomąjį raštą pateikė antstoliui, ieškovė pateikė antstoliui prašymą. Prašė iš jos areštuotos sąskaitos, nelaukiant 10 d. termino, skirto geranoriškam priteistos sumos sumokėjimui, visas priteistas sumas pervesti į R. P. ir mokesčių inspekcijos sąskaitas. Paaiškino, kad tuo metu visi jos pinigai buvo antstolio R. K. areštuotose bankų sąskaitose, todėl negalėjo jam sumokėti grynųjų pinigų. Vėliau antstoliui pateikė dar vieną prašymą, kuriuo informavo, kad areštuotas Č. P. vardu 0,0600 ha žemės sklypas yra jos ir mirusio sutuoktinio Č. P. bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Pažymėjo, jog nuo bankų sąskaitų nenurašyti pinigai ir nepervesti R. P. ir mokesčių inspekcijai. Po kurio laiko sužinojo, kad antstolis iš jos sąskaitų nusirašė 3258,74 Lt ir pinigus paskirstė, nepagrįstai nusirašydamas 346,74 Lt sumą. Netrukus antstoliui nurodė minimo žemės sklypo pirkėją, kuris žemės sklypą nupirko už 8000 Lt. Antstolis iš jos sąskaitos nusirašė 8297 Lt sumą, įskaitant 297 Lt darbo užmokestį, ir pinigus paskirstė. Mano, kad R. P. antstolis galėjo pervesti tik ½ dalį pinigų, atskaičius vykdymo išlaidas. Į ieškovės sąskaitą antstolis privalėjo pervesti 3380 Lt sumą, gautą pardavus jai priklausančią ½ dalį žemės sklypo. Visai kitokia situacija buvo antstolės V. Š. kontoroje, kur suprato apie antstolio R. K. neteisėtus veiksmus. Nurodė, kad antstolis negalėjo išieškoti 297 Lt iš jos darbo užmokesčio, nes tos lėšos nėra Č. P. palikimas. Patvarkymu antstolis iš darbo užmokesčio papildomai išieškojo 226,61 Lt sumą. Šios sumos jis taip pat negalėjo išskaičiuoti dėl aukščiau nurodytų motyvų. Vykdomojoje byloje vykdant 650 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimą R. P., antstolis nepagrįstai nusirašė 265 Lt. Ieškovė buvo pateikusi antstoliui skundą dėl neteisėtai nuskaitytų lėšų ir ½ dalies lėšų grąžinimo, pardavus žemės sklypą ir ginčas buvo perduotas teismui. Vėliau kreipėsi į teismą skundu dėl antstolio neveikimo ir vėl prašė grąžinti neteisėtai išieškotas lėšas ir ½ dalį lėšų, gautų pardavus žemės sklypą. Teismas nutartimi jos skundo netenkino, o ją apskundus apeliacinės instancijos teismui, nutartis buvo palikta nepakeista. Papildomai jai buvo išaiškinta, kad įstatyme numatytų skundų nepadavimas neatima teisės kreiptis į teismą dėl antstolio neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo ieškinio teisenos tvarka bei antstolio veiksmai tokia pat ieškinio teisenos tvarka gali būti ginčijami užbaigtoje vykdomojoje byloje. Pažymėjo, kad antstolis nepagrįstai išieškojo 4515,35 Lt (1307,74 Eur) sumą. Aukščiau nurodytais atsakovo neteisėtais veiksmais ieškovei buvo padaryta turtinė 4515,35 Lt (1307,74 Eur) sumos žala, tarp kurios ir antstolio neteisėtų veiksmų yra priežastinis ryšys.

7Atsakovas antstolis atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu dėl žalos atlyginimo nesutinka, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą. Patvirtino, kad antstolio kontoroje vykdoma vykdomoji byla, kuri užvesta pagal išieškotojos R. P. pateiktą teismo vykdomąjį raštą dėl 10000 Eur skolos Č. P. paveldėto turto ribose ir 2400 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės L. P.. Taip pat paaiškino, jog buvo vykdoma vykdomoji byla pagal išieškotojos R. P. pateiktą teismo vykdomąjį raštą dėl 650 Lt skolos išieškojimo iš skolininkės L. P.. Ši vykdomoji byla užbaigta ir vykdomasis raštas grąžintas teismui. Buvo gavęs ieškovės prašymą priteistas iš jos R. P. sumas nurašyti nuo sąskaitos. 2013-03-26 piniginės lėšos 3258,74 Lt sumoje buvo nurašytos nuo ieškovės sąskaitos ir paskirstytos 2013-03-27 patvarkymu, vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcija (toliau – SVĮ). Atsakovas nesutinka, kad šios lėšos buvo paskirstytos neteisingai. Nurodė, kad ieškovės pateiktas skaičiavimas yra netikslus ir neteisingas, o argumentas dėl nepagrįsto 346,74 Lt nurašymo yra niekuo nepagrįstas. Vykdant vykdomąjį dokumentą buvo areštuotas mirusio Č. P. vardu įregistruotas 0,0600 ha žemės sklypas, 8000 Lt vertės. Ieškovė buvo santuokoje su Č. P. iki jo mirties. Mirus sutuoktiniui ji 2012-02-28 priėmė palikimą, tačiau paveldėjimo liudijimas nėra išduotas. L. P. norėjo teisme nustatyti, kad šio žemės sklypo dalys jos ir mirusiojo sutuoktinio yra po ½. Tačiau vėliau savo poziciją pakeitė ir pateikė prašymą parduoti žemės sklypą jos pasiūlytam pirkėjui. Sužinojusi apie sklypo kainos pervedimą į antstolio depozitinę sąskaitą, ieškovė nutraukė civilinį procesą teisme dėl turto dalies nustatymo. Teismas patenkino L. P. prašymą dėl pareiškimo atsiėmimo. Atliekant vykdymo veiksmus, nuo ieškovės sąskaitos skolos dengimui buvo nurašyti dar ir 297 Lt. Gautos visos 8297 Lt lėšos 2013-06-18 patvarkymu buvo paskirstytos vadovaujantis SVĮ. Pažymėjo, kad ieškovė buvo labai suinteresuota, kad žemės sklypas būtų kuo greičiau parduotas jos pasiūlytam pirkėjui, o gautos visos lėšos būtų pervestos išieškotojai. Atsakovas mano, kad lėšos iš ieškovės darbo užmokesčio buvo išieškotos ir paskirstytos visiškai pagrįstai. Tęsiant vykdymo veiksmus iš ieškovės darbo užmokesčio buvo išieškota ir paskirstyta 2013-09-18 patvarkymu 192,41 Lt suma. Skirstant šias lėšas buvo įvertinta, kad užvesta nauja vykdomoji byla dėl 650 Lt skolos (bylinėjimosi išlaidų išieškojimo) iš L. P. išieškotojai R. P.. Vėlesnė ieškovės 34,20 Lt išskaita iš darbo užmokesčio buvo paskirstyta 2016-02-02 patvarkymu. Ieškovė šio reikalavimo dėl žalos atlyginimo nepagrindė jokiais naujais argumentais, todėl atsakovo nuomone, jos teiginiai yra nepagrįsti įrodymais ir atmestini. Įvertinęs, kad antstolio kontoroje vykdomos dvi vykdomosios bylos, 1175 Lt išieškotos lėšos buvo paskirstytos 2013-11-06 patvarkymu sloloms ir vykdymo išlaidoms padengti abeijose vykdomosiose bylose. Vykdomojoje byloje dėl 650 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo buvo atliktas vykdymo išlaidų apskaičiavimas ir jis įteiktas ieškovei. Paaiškino, kad vykdant piniginių lėšų paskirstyma abiejose bylose, atliekant vykdymo veiksmus tuo pačiu metu, vienoje byloje sumažėjo, o kita vykdomoji byla buvo užbaigta. Ieškovė akivaizdžiai klysta, nurodydama, kad jis nusirašė 265 Lt. Tokie ieškovės skaičiavimai nepagrįsti jokiomis teisinėmis nuostatomis ir įrodymais, todėl atmestini. Tęsiant vykdymo veiksmus patvarkymu pagrįstai buvo išieškota 192,41 Lt ieškovės darbo užmokesčio suma. Pažymėjo, kad ieškovė atsakovo neteisėtų veiksmų dėl žalos atlyginimo nepagrindė jokiais įrodymais, neįrodė kaltės ir priežastinio ryšio. Tik įvertinus ieškovės paveldėjimo teisės liudijimo turinį būtų galima spręsti apie atsakomybės už mirusiojo skolas ribas.

8Trečiasis asmuo „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje atsiliepimu prašo ieškovės ieškinį atmesti kaip neįrodytą. Nurodė, jog ginčo objektu yra trys antstolio patvarkymai: 2013-03-27; 2013-06-18 ir 2013-11-06. Dėl 2013-06-18 antstolio patvarkymo pažymėjo, kad ieškovė pateikė antstoliui prašymą parduoti ginčo sklypą jos pasiūlytam pirkėjui, o šiam įmokėjus pinigus į antstolio depozitą, atsiėmė prašymą iš teismo dėl skolininko dallies nustatymo ir bylą nutraukė. Ieškovė neginčijo žemės sklypo pardavimo pasiūlytam pirkėjui akto. Dėl 2013-11-06 antstolio patvarkymo nurodė, kad ieškovei buvo įteiktas 2014-10-20 vykdymo išlaidų paskirstymas, su kuriuo ji sutiko. L. P. paveldėto turto apyrašo nėra pateikusi. Ieškovei pasikreipus, teismas nekonstatavo jokių antstolio veiksmų ar neveikimo neteisėtumo. Paaiškino, kad iš pateikto ieškinio nėra galimybės suprasti, kokiu būdu ieškovė atliko skaičiavimus pagal SVĮ, kodėl ji laiko antstolio skaičiavimus neteisingais, nors jie buvo patikrinti teismo. Atsakovas antstolis R. K. nuo 2013-03-27 iki 2013-11-06 pas draudiką turėjo profesinės veiklos draudiminę apsaugą. Tačiau nuo 2013 m. jau yra praėjęs draudiminės apsaugos taisylėse nustatytas vienerių metų terminas po sutarties galiojimo pabaigos pretenzijoms pareikšti.

9Trečiasis asmuo R. P. atsiliepimo nepateikė. Teismo posėdyje manė, jog tai antstolio ir ieškovės reikalas. Neabejojo antstolio kompetentingai atliktais skaičiavimais vykdomosiose bylose. Paaiškino, kad visada geriau skolą sumokėti savanoriškai, kad jos antstolis neišieškotų priverstinai. Pažymėjo, kad ieškovė nuolat skundė antstolio veiksmus.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Byloje kilo ginčas dėl antstolio veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006, Nr. 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008.). Teismas tiria ir vertina pateiktus įrodymus ir jais remdamasis daro savo išvadas apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas vertina esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str. 1 d.). Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrą faktinių aplinkybių buvimą konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas daro išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamo fakto nebuvus, nei jo buvus. Teisme civilinės bylos nagrinėjamos laikantis rungimosi principo, kurio esmė yra ta, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str.).

12Teismas pagal byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus bei bylos dokumentus – leistinus rašytinius įrodymus, nustatė tokias faktines bylos aplinkybes. Antstolio R. K. kontorai buvo pateiktas 2013-02-27 Šiaulių apylinkės teismo vykdomasis raštas Nr. 115-901, kuriuo teismas nusprendė R. P. priteisti iš L. P. asmeninę Č. P. 10000 Eur skola paveldėto turto ribose ir priteisti iš L. P. R. P. 2400 Lt bylinėjimosi išlaidų (vykdomosios bylos Nr. ( - )). Vėliau antstolio R. K. kontorai buvo pateiktas 2013-07-05 Šiaulių apylinkės teismo vykdomasis raštas Nr. 2-3857-362/13 dėl 650 Lt skolos (bylinėjimosi išlaidų) priteisimo R. P. iš L. P. (vykdomosios bylos Nr. ( - )). Vykdomieji dokumentai antstolio buvo priimti vykdyti, paskaičiuotos vykdymo išlaidos, surašyti raginimai skolininkei (ieškovei) įvykdyti sprendimus ir atlikti kiti vykdomosiose bylose užfiksuoti veiksmai.

  1. Dėl datų antstolio dokumentuose bei antstolio nepatenkinto ieškovės prašymo nurašyti ir pervesti jos pinigines lėšas

13Pagal CPK 651 str. 3 d., 2013-03-07 antstolis priėmė vykdyti pateiktą R. P. vykdomąjį dokumentą (vykdomosios bylos Nr. ( - ), b.l. 3). Antstolio siūlymas R. P. sumokėti vykdymo išlaidas, teisių ir pareigų išaiškinimas bei raginimas L. P. įvykdyti sprendimą, vertinat pagal jų surašymo datas, yra surašyti anksčiau nei antstolio priimtas vykdyti vykdomaisis dokumentas (vykdomosios bylos Nr. ( - ), b.l. 4,5,6). Akivaizdu, jog šie dokumentai turėjo būti surašyti vėliau, jau priėmus vykdyti vykdomąjį dokumentą (CPK 654 str.). Vertinant jų turinį ir eiliškumą vykdomojoje byloje, tai laikytina rašymo apsirikimu, nes teisinės reikšmės ginčui nesudaro ir jo neįtakoja. Nagrinėjamoje byloje ieškovės pateiktas argumentas dėl neteisėtų antstolio veiksmų yra tas, jog jis pagal ieškovės prašymą iš jos areštuotos sąskaitos, nelaukiant 10 d. termino, skirto geranoriškam priteistos sumos sumokėjimui, nurašė visų priteistų sumų ir nepervedė į R. P. ir mokesčių inspekcijos sąskaitas. Antstolis 2013-03-06 raginimu ragino L. P. per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos skolą R. P. ir vykdymo išlaidas sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą (vykdomosios bylos Nr. ( - ), b.l. 6). 2013-03-07 L. P. pateikė antstoliui prašymą, kuriuo prašė iš jos areštuotos sąskaitos banke, nelaukiant 10 d. termino, skirto geranoriškam priteistos sumos sumokėjimui, visas iš jos priteistas sumas pervesti į R. P. ir VMI sąskaitas (b.l. 9). Antstolis anksčiau nustatyto L. P. termino sumokėti skola savanoriškai pradėjo priverstinio vykdymo veiksmus 2013-03-12 patvarkymu areštuodamas skolininkės L. P. sąskaitas banke (vykdomosios bylos Nr. ( - ), b.l. 12) ir tuo pažeisdamas įstatymo reikalavimus (CPK 655 str. 1 d.). Antstolis savalaikiai neatsakė ieškovei ir nepateikė atsakymo į pakartotinį jos klausimą apie tai, kodėl išieškotojai nepervesti pinigai iš jos sąskaitos (vykdomosios bylos Nr. ( - ), b.l. 28). Šie antstolio veiksmai nėra padarę ieškovei esminės žalos, nes visgi iki priverstinio vykdymo pradžios antstolis negali priverstinai atlikti jokių veiksmų, kurie skirti savanoriškam skolos sumokėjimui per nustatytą terminą. Vykdomojoje byloje nėra jokių duomenų apie tai, jog prašymo metu L. P. sąskaitos banke buvo areštuotos antstolio R. K.. Dėl aukščiau nurodytų priežasčių nurodyti ieškovės argumentai dėl antstolio neteisėtų veiksmų atmestini kaip neįrodyti (CPK 178,185 str.).

  1. Dėl 2013-03-27 antstolio išieškotų lėšų patvarkymo

142013-03-26 piniginės lėšos 3258,74 Lt sumoje buvo nurašytos nuo ieškovės sąskaitos ir paskirstytos 2013-03-27 patvarkymu R. P. skiriant 2454,74 Lt (1974,74 Lt ir 480 Lt būtinųjų išlaidų) ir 804 Lt vykdymo išlaidų (vykdomosios bylos Nr. ( - ), b.l. 27). Ieškovė nurodė, jog antstolis nepagrįstai nusirašė nuo jos 346,74 Lt sumą, skaičiuojant pagal SVĮ 50 p., nes būtinosios išlaidos turėjo sudaryti 80 Lt ir 432 Lt atlygis antstoliui. Atėmus R. P. 480 Lt vykdymo išlaidas, antstolis galėjo sau nusirašyti tik 32 Lt. Ieškovės skaičiavimu iš šios sumos antstolis galėjo nusirašyti 2400 Lt skolos ir 512 Lt vykdymo išlaidų, iš viso 2912 Lt. Atsakovas nesutinka, kad šios lėšos buvo paskirstytos neteisingai. Teismas iš dalies sutinka su ieškovės nurodytais argumentais dėl nepagrįstai nurašytų piniginių lėšų nuo jos sąskaitos 2013-03-27 antstolio patvarkymu. Visų pirma antstolis priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą neatskyrė priteistų skolų. Pagal 10000 Eur skolą R. P. ieškovė atsako tik paveldimo turto ribose, kas ir buvo užfiksuota vykdomajame rašte. Todėl vykdydamas nurašymą nuo ieškovės L. P. asmeninės sąskaitos antstolis galėjo nurašyti tik dėl 2400 Lt bylinėjimosi išlaidų skolos išieškojimo reikalingą skolos sumą. Antstolis nesikreipė į sprendimą priėmusį teismą dėl vykdymo tvarkos išaiškinimo (CPK 589 str. 1 d.). Teismas remdamasis SVĮ (CPK 585 str.), galiojusia 2013 m., antstolio veiksmų atlikimo metu, 50 p., nustatė, jog būtinosios vykdymo išlaidos nuo 2400 Lt sudarė 110 Lt (80 Lt padauginus iš Vartotojų kainų indekso 1,372 (CPK 610 str.)). Papildomos vykdymo išlaidos paliktinos nepakeistos (indeksuojant) – 27 Lt, pridedant 4 Lt pašto išlaidų, viso 141 Lt. 250 Lt papildomos vykdymo išlaidos nėra pagrįstos jokiais įrodymais, tačiau atsižvelgiant į turto arešto akto surašymą, jos koreguotinos tik skaičiuojant dvi antstolio darbo valandas po 60 Lt, t.y. 120 Lt (SVĮ 56 str. 2 lentelė). Taikant SVĮ antstoliui atlyginimą gaunama 432 Lt suma (2400 Lt x 18 proc.). Taigi, iš ieškovės antstolis šiuo patvarkymu galėjo nurašyti tik 3093 Lt sumą. Antstolis iš ieškovės sąskaitos nusirašė 3258,74 Lt, tuo nepagrįstai išieškodamas 164,75 Lt. Todėl iš dalies teismas sutinka su ieškovės nurodytais argumentais (CPK 178,185 str.).

  1. Dėl 297 Lt darbo užmokesčio išskaitymo iš ieškovės

15Įvertinus tai, kas aukščiau pasisakyta, teismas konstatuoja, kad įvykdžius 2400 Lt skolos išieškojimą iš skolininkės L. P., 297 Lt darbo užmokesčio nuskaitymas 2013-06-18 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu, kartu su 8000 Lt suma už nupirktą žemės sklypą, buvo perteklinis (vykdomosios bylos Nr. ( - ), b.l. 85). Ieškovė nurodė, jog iš darbo užmokesčio tokios išskaitos išskaityti nebuvo galima. Teismas pritaria tokiai ieškovės argumentacijai ir todėl, kad skolos išieškojimo veiksmai turėjo būti atskirti dėl jų priverstinio vykdymo ypatumų (vykdomas skolos išieškojimas tik iš Č. P. turto ribose ir vykdomas išieškojimas iš L. P.), kurie atskirais sakiniais teismo nurodyti vykdomajame rašte.

  1. Dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo, vykdant 650 Lt išieškojimą

16Ieškovė teismui taip pat nurodė, jog vykdomojoje byloje vykdant 650 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimą R. P., antstolis nepagrįstai nusirašė 265 Lt. Atsakovui neigiant, teismas su ieškovės argumentais sutinka iš dalies. Pažymėtina, jog vykdymo išlaidos išieškomos toje pačioje vykdomojoje byloje, kurią vykdant jos buvo apskaičiuotos (CPK 611 str. 1 d.). Antstolis ne pagal įstatymą ir sukeldamas skolininkei pagrįstas abejones minimą išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. ( - ), pradėjo vykdyti kartu su vykdomojoje byloje Nr. ( - ), išieškoma suma, kas nurodyta 2013-11-06 patvarkyme. 2013-10-07 piniginės lėšos 1175 Lt sumoje buvo nurašytos nuo ieškovės sąskaitos ir paskirstytos 2013-11-06 patvarkymu R. P. skiriant 875 Lt ir 300 Lt būtinųjų išlaidų) (vykdomosios bylos Nr. ( - ), b.l. 18). Ieškovė nurodė, jog skaičiuojant pagal SVĮ 50 p., būtinosios išlaidos turėjo sudaryti 260 Lt ir skolos suma 650 Lt, įskaitant atlygį antstoliui. Vykdydamas nurašymą nuo ieškovės L. P. asmeninės sąskaitos antstolis galėjo nurašyti tik dėl 650 Lt bylinėjimosi išlaidų skolos išieškojimo reikalingą skolos sumą. Teismas remdamasis SVĮ (CPK 585 str.), galiojusia 2013 m., antstolio veiksmų atlikimo metu, 50 p., nustatė, jog būtinosios vykdymo išlaidos nuo 650 Lt sudarė 83 Lt (60 Lt padauginus iš Vartotojų kainų indekso 1,378 (CPK 610 str.)). Papildomos vykdymo išlaidos paliktinos nepakeistos (indeksuojant) – 51 Lt, pridedant 4 Lt pašto išlaidų, viso 138 Lt. Taikant SVĮ antstoliui atlyginimą gaunama 200 Lt (fiksuotas). Taigi, iš ieškovės antstolis šiuo patvarkymu galėjo nurašyti tik 1071 Lt sumą. Antstolis iš ieškovės sąskaitos nusirašė 1175 Lt, tuo nepagrįstai išieškodamas 104 Lt. Dėl neaiškių priežasčių antstolis dubliuodamas 2013-11-06 patvarkymą, 2014-10-31 patvarkymu tą pačią 1175 Lt pinigų sumą paskirsto paskaičiavęs kitokias vykdymo išlaidas (vykdomosios bylos Nr. ( - ), b.l. 45,47). Atsižvelgiant į tai, jog ši vykdomieji byla baigta, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, atsižvelgiant į antstolio atliktus veiksmus iki bylos užbaigimo, laikytina, jog antstolis atlikdamas skaičiavimus paskaičiuodamas galutinę 1175 Lt išieškotą iš ieškovės skolos sumą, atliko teisingus paskaičiavimus.

  1. Dėl 226,61 Lt darbo užmokesčio sumos išskaitymo iš ieškovės

172013-06-19 antstolio patvarkymu dėl skolos išieškojimo nutarta išieškoti skolą iš skolininkės L. P. darbo užmokesčio (vykdomosios bylos Nr. ( - ), b.l. 87). 2013-09-18, 2016-02-02 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymais iš ieškovės, nesant tam pagrįstumo, išieškota 226,61 Lt darbo užmokesčio suma buvo paskirstyta (vykdomosios bylos Nr. ( - ), I t., b.l. 136, II t., b.l. 149). Todėl teismas pritaria ieškovės argumentams, kad antstolio iš darbo užmokesčio išieškota 226,61 Lt suma buvo perteklinė.

  1. Dėl ½ piniginių lėš dalies, gautų už parduotą žemės sklypą

18Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų įpareigoja antstolį savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad jam pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeidžiant vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 str. 2 d., Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). CPK 18 str. įtvirtintas įsiteisėjusio teismo sprendimo, nutarties, įsakymo ar nutarimo privalomumo principas taip pat reiškia ir būtinumą vykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą, todėl laikytina, kad kiekvienas asmuo, dėl kurio teismas priima atitinkamą sprendimą, šiam įsiteisėjus, privalo jį įvykdyti.

19Vykdant vykdomąjį dokumentą antstolis areštavo mirusio Č. P. vardu įregistruotą 0,0600 ha žemės sklypas, 8000 Lt vertės (vykdomosios bylos ( - ), b.l. 30-32). Ieškovė buvo santuokoje su Č. P. iki jo mirties (vykdomosios bylos ( - ), b.l. 40-41). Mirus sutuoktiniui ji 2012-02-28 priėmė palikimą, tačiau paveldėjimo liudijimas nėra išduotas (vykdomosios bylos ( - ), b.l. 42). Teismas pažymi, jog paveldėjimo teisės liudijimo išėmimas ir paveldimo turto bei skolų balanso nustatymas yra ieškovės teisė. L. P. nenusistatė teisme šio žemės sklypo dalių ir pareiškimą atsiėmė bei pateikė prašymą parduoti žemės sklypą jos pasiūlytam pirkėjui (vykdomosios bylos ( - ), b.l. 71-72,73). Kaip nurodė atsakovas ir trečiojo asmens „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje atstovas, ieškove neskundė priimto patvarkymo dėl lėšų paskirstymo pardavus žemės sklypą ir buvo suinteresuota atlyginti dalį Č. P. skolos. Todėl neatsižvelgiant į vykdomus antstolės V. Š. priverstinio vykdymo veiksmus kitose vykdomosiose bylose, teismas pritaria atsakovo ir trečiajo asmens argumentams, jog ieškovė neįrodė, kad jai pagrįstai priklauso ½ dalis piniginių lėšų, gautų pardavus žemės sklypą (CPK 178,185 str.).

20VII. Dėl žalos dydžio, neteisėtų antstolio veiksmų ir priežastinio ryšio, žalos ir palūkanų priteisimo

21Ieškovė nurodo, kad dėl neteisėtų antstolio veiksmų padarytą žalą byloje neteisingai paskaičiuotos ir išieškotos vykdymo išlaidos bei išskaitos iš jos atlyginimo. Dėl aukščiau išdėstytų aplinkybių, teismas konstatuoja, kad vykdydamas priverstinį skolos išieškojimą iš ieškovės (skolininkės) L. P., atsakovas antstolis R. K. atliko neteisėtus veiksmus dalyje dėl 164,75 Lt dydžio nuskaitymo, 297 Lt ir 226,61 Lt dydžių darbo užmokesčio nuskaitymų (viso 668,36 Lt (199,36 Eur)).

22Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, darytina išvada, kad antstolio R. K. veiksmai dalyje vykdymo proceso buvo neteisėti, tuo labiau jie susiję priežastiniu ryšiu su ieškovės patirta turtine 199,36 Eur žala (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246 – 6.249 str.) Tenkinant ieškovės ieškinį iš dalies kaip pagrįstą ir įrodytą, iš antstolio R. K. priteistina 199,36 Eur dydžio žalos suma (CK 6.245 str. 4 d.).

23Pagal CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. atsakovas privalo mokėti ieškovei 5 (penkių) procentų dydžio palūkanas už priteistą 199,36 Eur sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2016-04-04, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

  1. Dėl bylinėjimosi išlaidų.

24Priteisus iš atsakovo 199,36 Eur žalos atlyginimo iš ieškiniu prašomos 1307,74 Eur sumos, ieškovės ieškinys tenkintas 15 proc. Tokia proparcija iš atsakovo ieškovei priteistina 4,84 Eur bylinėjimosi išlaidų suma, skaičiuotina priteisiant 4,35 Eur dalis iš 29 Eur sumokėto žyminio mokesčio ir 0,49 Eur dalis iš 3,29 Eur išlaidų už dokumentų kopijas. Atsakovui iš ieškovės priteistina 510 Eur dalis bylinėjimosi išlaidų, patirtų iš 600 Eur lėšų, sumokėtų už advokato pagalbai apmokėti (CPK 80 str. 1 d., 88 str. 1 d. 6,9 p., 93 str. 2 d., 98 str.).

25Byla vesta elektronine forma ir teismo patirtos pašto išlaidos yra mažesnės, nei CPK 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl jos iš atsakovo valstybei nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269- 270 str.,

Nutarė

27ieškinį tenkinti iš dalies.

28Priteisti iš atsakovo antstolio R. K., a.k. ( - ) 199,36 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt devynis eurus trisdešimt šešis euro centus) žalos atlyginimui, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 199,36 Eur sumą nuo 2016-04-04 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 4,84 Eur (keturis eurus aštuoniasdešimt keturis euro centus) bylinėjimosi išlaidų ieškovei L. P., a.k. ( - )

29Priteisti iš ieškovės L. P., a.k. ( - ) 510 Eur (penkis šimtus dešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų atsakovui antstoliui R. K., a.k. ( - )

30Sprendimą per 30 dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas, sekretoriaujant... 2. dalyvaujant ieškovei L. P., ieškovės atstovei advokatei Irinai Petkienei,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Teismas... 5. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo antstolio 1307,74 Eur žalos... 6. Ieškovė nurodė, jog teismas trečiojo asmens R. P. naudai priteisė iš... 7. Atsakovas antstolis atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu dėl... 8. Trečiasis asmuo „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje... 9. Trečiasis asmuo R. P. atsiliepimo nepateikė. Teismo posėdyje manė, jog tai... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Byloje kilo ginčas dėl antstolio veiksmais padarytos žalos atlyginimo.... 12. Teismas pagal byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus bei bylos dokumentus... 13. Pagal CPK 651 str. 3 d., 2013-03-07 antstolis priėmė vykdyti pateiktą R. P.... 14. 2013-03-26 piniginės lėšos 3258,74 Lt sumoje buvo nurašytos nuo ieškovės... 15. Įvertinus tai, kas aukščiau pasisakyta, teismas konstatuoja, kad įvykdžius... 16. Ieškovė teismui taip pat nurodė, jog vykdomojoje byloje vykdant 650 Lt... 17. 2013-06-19 antstolio patvarkymu dėl skolos išieškojimo nutarta išieškoti... 18. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų įpareigoja antstolį savo... 19. Vykdant vykdomąjį dokumentą antstolis areštavo mirusio Č. P. vardu... 20. VII. Dėl žalos dydžio, neteisėtų antstolio veiksmų ir priežastinio... 21. Ieškovė nurodo, kad dėl neteisėtų antstolio veiksmų padarytą žalą... 22. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, darytina išvada, kad antstolio R. K.... 23. Pagal CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. atsakovas privalo mokėti ieškovei 5... 24. Priteisus iš atsakovo 199,36 Eur žalos atlyginimo iš ieškiniu prašomos... 25. Byla vesta elektronine forma ir teismo patirtos pašto išlaidos yra... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269- 270... 27. ieškinį tenkinti iš dalies.... 28. Priteisti iš atsakovo antstolio R. K., a.k. ( - ) 199,36 Eur (vieną šimtą... 29. Priteisti iš ieškovės L. P., a.k. ( - ) 510 Eur (penkis šimtus dešimt... 30. Sprendimą per 30 dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Šiaulių...