Byla 2A-151-340/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės, kolegijos teisėjų R. Gudžiūnienės, H. Jaglinskio, sekretoriaujant E. Kirdeikienei,

2dalyvaujant ieškovo (apelianto ) atstovui M. Žibeliui,

3atsakovo atstovei J. Užumeckaitei,

4teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai ieškinį atsakovams Vilniaus miesto savivaldybei, M. K., G. K., J. K. dėl žalos atlyginimo.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas išieškoti solidariai iš atsakovų 18 306,96 Lt žalos atlyginimo už be apskaitos sunaudotą elektros energiją, 5 proc. metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki visiško sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2009-03-20 patikrinus atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei priklausančio buto, esančio ( - ), elektros įvadą, buvo nustatytas savavališkas, be apskaitos prietaisų, pasijungimas prie elektros įvado ir savavališkas, neteisėtas elektros energijos naudojimas. Bute iki ( - ) gyveno nuomininkė S. K., kuriai mirus elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis nutraukta, elektros skaitiklis demontuotas. Atlikus suvartotos energijos kiekio paskaičiavimą, nustatyta, kad ieškovui padaryta 18 306,96 Lt žala. Nurodė, kad patalpų savininko – savivaldybės – neveikimas, nesirūpinimas priklausančiomis patalpomis sudarė prielaidas žalai atsirasti. Už tai turi atsakyti Vilniaus miesto savivaldybė, nes kaip savininkas, nebuvo rūpestinga savo turto atžvilgiu, o atsakovai K. turi atsakyti, nes gyvendami tame bute savavališkai prisijungė prie tinkle ir savavališkai naudojo elektros energiją.

7Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepimu prašė ieškinį savivaldybės atžvilgiu atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovas neįrodė visų būtinų sąlygų civilinei atsakomybei atsirasti ir taikyti, solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, nėra pagrindo solidariai atsakomybei taikyti, nes asmenų veiksmų ir žalą siejančio priežastinio ryšio pobūdis yra skirtingas, dėl galimo žalos ieškovui padarymo nėra buto savininko kaltės. Dėl atsakovų K. neteisėtų veiksmų ieškovas patyrė žalą, todėl jie kaip faktiniai elektros energijos vartotojai, o ne Vilniaus m. savivaldybė turi tą žalą atlyginti.

8Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010-05-20 sprendimu ieškinį atmetė; priteisė iš ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai 35,30 Lt pašto išlaidų valstybei. Teismas nustatė, kad 2009-03-20 ieškovui patikrinus atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei priklausančio buto, esančio ( - ), elektros įvadą, buvo konstatuotas savavališkas prisijungimas prie elektros energijos šaltinio; Savivaldybei priklausančiame bute iki ( - ) gyveno nuomininkė S. K., kuriai mirus nauja sutartis nebuvo sudaryta, tačiau byloje esantys duomenys rodo, kad faktiškai bute gyveno kiti atsakovai M. K., G. K., J. K., kurie 2009-07-16 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimo pagrindu 2009-10-14 buvo iškeldinti. Teismas nustatė, kad ieškiniu ieškovas prašo priteisti solidariai iš buto savininko ir faktinių buto nuomininkų savavališku prisijungimu prie elektros energijos šaltinio ir dėl to neteisėtu elektros energijos naudojimu padarytą žalą. Teismas konstatavo, jog nagrinėjamu atveju solidarioji prievolė kildinama iš esmės skirtingais pagrindais. Pagal suformuotą teismų praktiką (LAT CBS išplėtinės teisėjų kolegijos 2007-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007) tais atvejais, kai atsakovų veiksmus ir žalą siejančio priežastinio ryšio pobūdis yra skirtingas, t. y. kuomet vieno asmens veiksmai buvo tiesiogine žalos atsiradimo priežastimi, o kito – tik netiesiogiai turėjo įtakos žalai atsirasti, atsakovų atsakomybė yra dalinė, o ne solidari. Kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimą reglamentuoja CK 6.279 str., kuris nustato, kad solidariai nukentėjusiam asmeniui atsako bendrai padarę žalos asmenys. Pagrindas preziumuoti solidariąją prievolę šiuo pagrindu yra ne tai, kad žala atsirado dėl kelių asmenų veiksmų, o tai, kad jie veikė kartu bendrai. Nagrinėjamu atveju veiksmų bendrumui konstatuoti pagrindo nėra. Teismo manymu, solidariosios prievolės taikymas galimas atsakovų M. K., G. K., J. K. atžvilgiu, tačiau atsakovais be jų esant ir kitam subjektui, solidariosios prievolės taikymas nėra galimas. Atsakovai bendrai nėra tinkami tokios atsakomybės taikymo subjektai, jie negali atsakyti kartu solidariosios prievolės pagrindu, nes tokios prievolės taikymas jų atžvilgiu dėl jų veiksmų ir žalą siejančio priežastinio ryšio pobūdžio ir prievolės rūšies skirtingumo nėra galimas. Todėl pripažinta, kad pareikšto turinio reikalavimas negali būti tenkinamas, nes yra nepagrįstas, pasirinkti galimai pažeistos teisės gynimo forma ir būdas nėra tinkami, ir tai sudaro pagrindą reiškiamo turinio reikalavimą atmesti (CPK 178 str.). Konstatuotos aplinkybės, teismo manymu, sudaro pakankamą pagrindą ieškiniui atmesti, todėl teismas plačiau dėl kitų šalių išsakytų argumentų nepasisakė.

9Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-05-20 sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys atsakovams dėl 18 306,96 Lt žalos atlyginimo, bylinėjimosi išlaidų bei 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo būtų patenkintas. Apelianto nuomone, sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas. Teismas visiškai neįsigilino į bylos esmę, tik konstatavo, jog Vilniaus m. savivaldybė prie žalos atsiradimo prisidėjo netiesioginiais veiksmais, o likę atsakovai savo tiesioginiais veiksmais; nesprendė ginčo iš esmės, nenustatinėjo kiekvieno iš atsakovų atsakomybės dalies, ieškinį atmetė tik tuo pagrindu, kad ieškovas nurodė netinkamą teisės normą. Remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1997-06-13 nutarimo Nr. 5 „Dėl įstatymų, reguliuojančių teismo sprendimo priėmimo ir išdėstymo tvarką, taikymo teismų praktikoje“ 10 p. 5 d. išaiškinimu teigia, kad įstatymo taikymas yra teismo prerogatyva, todėl teismas turėtų pritaikyti tinkamą teisės normą ir išspręsti ginčą iš esmės, o ne atmesti ieškinį formaliais pagrindais. Nurodo, jog Vilniaus m. savivaldybės kaltė pasireiškė neveikimu, t. y. nepakankamu rūpinimusi turtu ir jo priežiūra; yra netiesioginis priežastinis ryšys tarp neveikimo ir žalos atsiradimo, o taikant deliktinę atsakomybę, netiesioginis priežastinis ryšys pripažįstamas tinkama civilinės atsakomybės sąlyga, jeigu neteisėti veiksmai (neveikimas) padėjo žalai (nuostoliams) atsirasti ar padidėti. Tą konstatavo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-03-09 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Vilniaus m. savivaldybė prašo palikti nepakeistą Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-05-20 sprendimą ir atmesti apeliacinį skundą kaip nepagrįstą. Nurodo, jog teismas teisingai ir objektyviai vertino faktines aplinkybes ir įrodymus. Vien faktas, kad ieškovas prašė žalą priteisti solidariai iš atsakovų, rodo ieškinio nepagrįstumą ir ieškovo netikrumą, dėl kokių veiksmų, kokio dydžio žala atsirado. Ieškovas privalėjo nurodyti ne tik savo reikalavimą, bet ir jį pagrindžiančius faktus bei juos patvirtinančius įrodymus. Nurodo, jog teismas nekonstatavo fakto, kad Vilniaus m. savivaldybės kaltė pasireiškė nepakankamu rūpinimusi turtu ir jo priežiūra. Apeliantas neįrodė savivaldybės neteisėtų veiksmų. Laikytina, kad apeliantas taip pat turėjo pareigą prižiūrėti jam priklausančiais elektros tinklais persiunčiamos energijos apskaitą.

11Apeliacinis skundas iš dalies tenkinamas.

12Teisėjų kolegija remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai išaiškino ir pritaikė skolininkų solidariąją atsakomybę reglamentuojančias materialinės teisės normas, kas sudaro pagrindą iš dalies panaikinti skundžiamą sprendimą ir priimti naują sprendimą – iš dalies patenkinti ieškinį (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

13Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašo priteisti solidariai iš buto savininko – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir buto nuomininkų – atsakovų M. K., G. K., J. K. savavališku prisijungimu prie elektros energijos šaltinio ir neteisėtu elektros energijos naudojimu padarytą žalą; teismas konstatavęs, jog įstatymo numatytų pagrindų solidariajai atsakomybei kilti nagrinėjamoje byloje nėra, ieškinį atmetė pilnai, tačiau pasirėmė CK 1.5 str. nuostatomis ir pažymėjo, kad ieškovas gali inicijuoti naują ieškinį dėl dalinės atsakomybės atsakovų atžvilgiu taikymo arba pasirinkti kitus galimai pažeistos teisės gynimo būdus. Negalima sutikti su tokiais sprendimo motyvais, pagrįstais netinkamu solidariosios atsakomybės sąvokos aiškinimu ir taikymu. Solidarioji pareiga (atsakomybė) – tai dviejų ar daugiau asmenų pareiga įvykdyti vieną prievolę. CK 6.6 str. 4 d. nustato, jeigu skolininko pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Solidariosios skolininkų atsakomybės esmė ta, kad vykdant sprendimą nėra svarbu, iš kurio skolininko išieškoma skola. Be to, pagal minėto straipsnio 5 dalį, kreditorius, kuriam solidariosios prievolės visiškai neįvykdė vienas iš skolininkų, turi teisę reikalauti, kad likusią prievolės dalį įvykdytų bet kuris iš kitų skolininkų arba visi jie bendrai. Taigi teismo išvada, jog konstatavus solidariosios atsakomybės pagrindų nebuvimą ieškinys galėjo būti atmestas, yra nepagrįsta – teismas vis tiek privalėjo svarstyti sąlygas civilinei atsakomybei atsirasti kiekvieno iš atsakovų atžvilgiu.

14Nors teismas, konstatavęs pagrindų solidariajai atsakovų atsakomybei nebuvimą sprendime nepasisakė dėl kitų ieškovo argumentų bei neanalizavo kitų sąlygų civilinei atsakomybei atsirasti, neatskleidė bylos esmės, teisėjų kolegija sprendžia, kad pagal byloje surinktus įrodymus byla gali būti išnagrinėta iš esmės (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

15Pagal bylos medžiagą 2009-03-20 patikrinus atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei priklausančio buto, esančio ( - ), elektros įvadą, buvo nustatytas savavališko, be apskaitos prietaisų, pasijungimo prie elektros įvado ir savavališko, neteisėto elektros energijos naudojimo faktai. Bute iki ( - ) gyveno nuomininkė S. K., kuriai mirus elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis nutraukta už skolas, elektros skaitiklis demontuotas. Savavališko pajungimo ir neapskaitinio elektros energijos vartojimo faktus įrodo neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros 2009-03-20 aktas NR.008785/187 (b.l. 6-7). Vilniaus miesto Šiaurinio skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros protokolo Nr. 008785/187 svarstymo komisija nutarė perskaičiuoti suvartotos elektros energijos kiekį už vienerius metus pagal leistiną galią 7kW, kas sudaro 18 306,96 Lt (b.l. 8, 9); perskaičiavimas atliktas pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-350 97.4 punktą. Bylos nagrinėjimo metu atsakovai neapskaitinio elektros energijos vartojimo fakto bei žalos dydžio neginčijo, taigi žalos padarymo faktas ir žalos dydis byloje nustatyti.

16Buto ( - ) savininku įregistruota Vilniaus miesto savivaldybė (b.l. 4); 2001-04-25 butas buvo išnuomotas S. K.; ( - ) ji mirė (b.l. 18-20, 22); atsakovai nagrinėjamoje byloje M. K., G. K., J. K. buvo nuomininkės šeimos nariai, gyveno bute tokiomis pat teisėmis kaip ir nuomininkė (CK 6.589 str.). Byloje nustatyta, kad neapskaitinio elektros energijos vartojimo protokolo surašymo metu atsakovai gyveno bute ir naudojosi elektros energija, nors visiems buto nuomininkams buvo žinoma, kad elektros energijos sutartis su buto gyventojais nutraukta, elektros skaitiklis demontuotas, t. y. žala padaryta atsakovų – buto nuomininkų bendrais veiksmais, kas sudaro pagrindą ieškinį atsakovams K. patenkinti (CK 6.245 str. 4 d., 6.249 str. 1 d., 6.251 str. 1 d., 6.263 str. 2 d., 6.279 str. 2 d.). Iš atsakovų priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos – 2009-09-04 (CK 6.37, 6.210 str. 1 d.).

17Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės atsakomybės nebuvimo. Teismas pagrįstai pažymėjo, kad kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimą reglamentuoja CK 6.279 str., kuris nustato, kad solidariai atsako bendrai padarę žalą asmenys; nagrinėjamoje byloje atsakovų K. ir Vilniaus miesto savivaldybės veiksmų bendrumui konstatuoti pagrindo nėra. Taip pat teismas pagrįstai konstatavo, kad tais atvejais, kai atsakovų veiksmus ir žalą siejančio priežastinio ryšio pobūdis yra skirtingas (vieno iš atsakovo veiksmai buvo tiesiogine žalos atsiradimo priežastimi, kito – netiesiogiai turėjo įtakos žalos atsiradimui), atsakovų atsakomybė yra dalinė.

18Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme apelianto atstovas M. Žibelis patikslino apeliacinio skundo reikalavimą: prašė taikyti Vilniaus miesto savivaldybei dalinę atsakomybę, priteisiant 50 proc. padarytos žalos, tačiau, teisėjų kolegijos manymu, pagrindų dalinei atsakomybei kilti apeliantas taip pat neįrodė.

19Ieškinyje nurodyta, kad atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei kaip turto savininkui prievolė atlyginti padarytą žalą kyla tiek iš CK nuostatų, tiek iš Taisyklių 62 punkte įtvirtintos pareigos užtikrinti elektros apskaitos prietaisų ir naudojamos įrangos apsaugą (b.l. 1, 27-28). Taisyklių 62 p. numato, kad už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ir (ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai arba nuomininkai, t. y. nagrinėjamoje byloje, kai elektros energijos tiekimo sutartis buvo nutraukta, skaitiklis buvo demontuotas ir žala ieškovui buvo padaryta neteisėtu buto nuomininkų pasijungimu bei neteisėtu elektros energijos vartojimu, šios nuostatos netaikytinos. Taisyklių 64 p. reglamentuoja Taisyklių nuostatų pažeidimo, už kurį asmuo (vartotojas) atsako įstatymų nustatyta tvarka, sąvoką bei priskiria prie tokių pažeidimų savavališką elektros įrenginių prijungimą prie operatoriaus tinklo; šio punkto nuostatai taip pat nenumato patalpų savininko atsakomybės už vartotojo neteisėtą pajungimą. Apeliantas nurodė, kad atsakovo Vilniaus miesto savivaldybė kaltė dėl žalos atsiradimo pasireiškė nepakankamu rūpinimusi turtu ir jo priežiūra, kad tarp atsakovo neveikimo ir žalos atsiradimo yra netiesioginis priežastinis ryšys, nes be atsakovo neteisėto neveikimo nebūtų sudarytos sąlygos žalai atsirasti, tačiau teisėjų kolegijos vertinimu, toks apelianto teiginys yra neapibrėžtas bei neįrodytas, todėl atmetamas. Nei ieškinyje ir patikslintame ieškinyje, nei apeliaciniame skunde apeliantas nenurodė, kokius konkrečius veiksmus atsakovas, kaip buto savininkas ir nuomotojas privalėjo atlikti tam, kad sutrukdytų buto nuomininkams neteisėtai pasijungti prie ieškovo tinklo, t. y. byloje nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovas pažeidė savininko pareigą tvarkyti daiktą ir juo rūpintis bei, kad tokios pareigos neatlikimas turėjo netiesioginį ryšį su atsakovų K. veiksmais.

20Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies; iš dalies patenkinus ieškinį, apeliantui priteisiamas žyminis mokestis už ieškinio ir apeliacinio skundo padavimą bei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 93 str. 1 d., 4 d.).

21Iš atsakovų taip pat priteisiamos dokumentų siuntimo išlaidos pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme valstybei (CPK 79, 88 str. 1 d. 3 p., 93 str.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str., teismas

Nutarė

23Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 20 d. sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovo reikalavimas atsakovams M. K., G. K., J. K. panaikinti ir priimti naują sprendimą: priteisti iš atsakovų M. K., G. K. ir J. K. solidariai AB LESTO naudai 18 306,96 Lt (aštuoniolika tūkstančių tris šimtus šešis litus 96 centus) bei 5 proc. dydžio metines palūkanas, nuo bylos iškėlimo teisme 2009-09-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

24Priteisti iš atsakovų M. K., G. K. ir J. K. lygiomis dalimis AB LESTO naudai 1 098 Lt žyminio mokesčio už ieškinio ir apeliacinio skundo padavimą, bei 193,02 Lt kitų bylinėjimosi išlaidų; iš viso priteisti 1 291,02 Lt (vieną tūkstantį du šimtus devyniasdešimt vieną litą, 2 centus).

25Priteisti iš atsakovų M. K., G. K. ir J. K. lygiomis dalimis 49 Lt (keturiasdešimt devynis litus) dokumentų siuntimo išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose valstybės biudžetui, sumokamų banke į Surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. dalyvaujant ieškovo (apelianto ) atstovui M. Žibeliui,... 3. atsakovo atstovei J. Užumeckaitei,... 4. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo AB Rytų skirstomieji... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas išieškoti solidariai iš atsakovų... 7. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepimu prašė ieškinį... 8. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010-05-20 sprendimu ieškinį atmetė;... 9. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Vilniaus m. savivaldybė prašo... 11. Apeliacinis skundas iš dalies tenkinamas.... 12. Teisėjų kolegija remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios... 13. Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašo priteisti solidariai iš buto savininko... 14. Nors teismas, konstatavęs pagrindų solidariajai atsakovų atsakomybei... 15. Pagal bylos medžiagą 2009-03-20 patikrinus atsakovui Vilniaus miesto... 16. Buto ( - ) savininku įregistruota Vilniaus miesto savivaldybė (b.l.... 17. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme apelianto atstovas M.... 19. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei kaip turto... 20. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 21. Iš atsakovų taip pat priteisiamos dokumentų siuntimo išlaidos pirmosios ir... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str.,... 23. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 20 d. sprendimo dalį,... 24. Priteisti iš atsakovų M. K., G. K. ir J. K. lygiomis dalimis AB LESTO naudai... 25. Priteisti iš atsakovų M. K., G. K. ir J. K. lygiomis dalimis 49 Lt...