Byla e2A-1010-232/2017

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Liudos Uckienės, teisėjų Ritos Kisielienės, Vido Stankevičiaus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo D. Z. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, pateikus 2016-12-14 ieškovo D. Z. ir atsakovo UAB „Vilsota“ pasirašytą taikos sutartį, civilinėje byloje pagal ieškovo D. Z. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 30 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-6011-987/2016 pagal ieškovo D. Z. ieškinį atsakovui UAB „Vilsota“ dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, antstolė B. P., BUAB „Vilbesta“, bankroto administratorius UAB „Kitoks sprendimas“,

Nustatė

2ieškovas D. Z. kreipėsi į teismą su ieškiniu (kuris buvo papildytas dvejais rašytiniais paaiškinimais), prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Vilsota“ 6 140,23 Eur nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas UAB „Vilsota“ atsiliepimu į ieškinį (kuris buvo papildytas rašytiniais paaiškinimais), prašė ieškinį atmesti.

4Trečiasis asmuo antstolė B. P. atsiliepimu į ieškinį prašė jį nagrinėti teismo nuožiūra.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gegužės 30 d. sprendimu ieškovo D. Z. ieškinį atmetė. Priteisė atsakovui UAB „Vilsota“ iš ieškovo D. Z. 1 210,00 Eur bylinėjimosi išlaidų. Priteisė į valstybės biudžetą iš ieškovo D. Z. 6,14 Eur bylinėjimosi išlaidų.

6Ieškovas D. Z. apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus m. apylinkės teismo 2016-05-30 sprendimą ir priimti naują sprendimą – D. Z. ieškinį patenkinti; priteisti apeliantui iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovas UAB „Vilsota“ atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-05-30 sprendimo panaikinimo atmesti ir minėtą sprendimą palikti nepakeistą; priteisti atsakovo naudai iš apelianto bylinėjimosi išlaidas.

8Trečiasis asmuo antstolė B. P. atsiliepimu prašė apelianto D. Z. apeliacinį skundą tenkinti.

92016 m. gruodžio 14 d. Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovo D. Z. prašymas patvirtinti 2016-12-14 ieškovo D. Z. ir atsakovo UAB „Vilsota“ pasirašytą taikos sutartį.

10Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas ir civilinė byla nutrauktina.

11Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnio nuostatos suteikia ieškovui ir atsakovui teisę bylą baigti taikos sutartimi, ribojant teismo teisę tvirtinti šalių taikos sutartį tik tuo atveju, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį šalys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnio 1 dalis nustato, jog taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia sprendimo įvykdymo klausimą. Laikytina, kad taikos sutartimi šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis.

12Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, išanalizavusi pateiktą taikos sutartį, nustatė, jog ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų (CPK 42 str. 2 d.), todėl darytina išvada, jog yra teisinis pagrindas patvirtinti šią taikos sutartį. Šalims žinoma, kad sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus bei nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 293 straipsnio 5 punktas, 294 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, taikos sutartis tvirtintina, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas ir civilinė byla nutrauktina (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas, 302 straipsnis, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

13Užbaigiant bylą šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžinama 75 procentai žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį, t.y. 103,50 Eur (138 Eur x 75 proc.) ir 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, t.y. 138 Eur (CPK 87 straipsnio 2 dalis, 302 straipsniu).

14Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme buvo patirta 6,14 išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Apeliacinės instancijos teismas išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, neturėjo. Atsižvelgiant į tai, kad taikos sutartimi šalys sutarė, kad valstybės išlaidas padengs ieškovas (apeliantas), minėtos išlaidos priteisiamos iš apelianto D. Z. (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

15Dėl šalių patirtų atstovavimo išlaidų paskirstymo kolegija nepasisako, kadangi šalys taikos sutartyje aptarė, jog bylinėjimosi išlaidų viena kitai neatlygins.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., 149 str. 1 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str., 326 str. 1 d. 5 p. straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

17panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 30 d. sprendimą.

18patvirtinti 2016 m. gruodžio 14 d. tarp apelianto (ieškovo) D. Z. (a.k. ( - ) gyv. Aitvarų g. 2-1, Pabalių k., Trakų r.) bei atsakovo UAB „Vilsota“ (į.k. 121983715, Titnago g. 19, Vilniaus m.), sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

191. Ieškovas atsisako savo apeliacinio skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-05-30 sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr.e2-6011-987/2016 bei visų savo reikalavimų BUAB „Vilbesta“, įmonės kodas 300588649, adresas: Titnago g. 19, LT-023000 (Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr.B2-3677-450/2016) atžvilgiu.

202. Atsakovas atsisako Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-05-30 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr.e2-6011-987/2016, iš ieškovo priteistų bylinėjimosi išlaidų – 1 210 Eur (vieno tūktančio dviejų šimtų dešimt eurų).

213. Šalys susitaria, jog:

223.1. Taikos sutartyje neaptartos bylinėjimosi (vykdymo) išlaidos yra padengiamos kiekvienos iš tokias išlaidas patyrusių šalių – dėl jų atlyginimo šalys viena kitai pretenzijų neturi ir neturės.

233.2. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-05-30 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr.e2-6011-987/2016, iš ieškovo į valstybės biudžetą priteistas bylinėjimosi išlaidas – 6,14 Eur (šešis eurus ir 14 centų) valstybei sumoka ieškovas.

243.3. Visas šioje taikos sutartyje neaptartas valstybės išlaidas, patirtas nagrinėjant civilinę bylą, jei tokių atsirastų, padengia ieškovas.

253.4. Ateityje nebereikš viena kitai jokių reikalavimų, susijusių su šios bylos ieškinio dalyku.

263.5. Ieškovas atsiima visus savo skundus, prašymus bei kitus procesinius dokumentus, susijusius su BUAB „Vilbesta“ skola ieškovui, pareikštus kompetentingoms insitucijoms, tarp jų ir teismams.

274. Šalys Vilniaus apygardos teismo prašo:

284.1. Priimti nutartį, kuria ieškovui būtų grąžintas žyminis mokestis, sumokėtas už apeliacinį skundą – 138 Eur (vienas šimtas trisdešimt aštuoni eurai) (CPK 87 str. 2 d.).

294.2. Patvirtinti Taikos sutartį, panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-05-30 sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr.e2-6011-987/2016 bei bylą nutraukti (CPK 140 str., 3 d., 293 str. 5 p., 302 str. ir 326 str. 1 d. 5 p.). Šalys pareiškia, jog joms žinomos ir išaiškintos Taikos sutarties sudarymo bei civilinės bylos nutraukimo tvarka ir pasekmės, numatytos CPK 137 str. 2 d. 4 p. (Teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjusi teismo nutartis patvirtinti šalių taikos sutartį), 294 str. 2 d. (“Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama“) ir CK 6.985 srt. 1 d. („Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią“).

304.3. Klausimą dėl šios Taikos sutarties tvirtinimo nagrinėti rašytinio proceso tvarka, nekviečiant teismo posėdyje dalyvauti šalių.

315. Šalys pareiškia, kad asmenys, pasirašantys Taikos sutartį, turi visus įgaliojimus ją pasirašyti. Šalys patvirtina ir garantuoja, kad nei Taikos sutarties sudarymas, nei jos vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia jokių teismo, valstybinės ar vietos valdžios institucijų ar pareigūnų sprendimų, įsakymų, potvarkių ar teisėtų nurodymų, šalių kreditorių interesų.

326. Šalys įsipareigoja per 3 darbo dienas informuoti viena kitą apie visų aplinkybių, reikšmingų šios Taikos sutarties vykdymui (pvz. šalių adresų ir kt.) pasikeitimą.

337. Taikos sutarčiai taikytina Lietuvos Respublikos teisė.

348. Šalys pareiškia, kad Taikos sutartis sudaryta nenaudojant apgaulės, spaudimo, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, visos šios Taikos sutarties sudarymo aplinkybės Šalims yra žinomos.

359. Taikos sutartis yra sudaryta iš dviejų lapų trimis egzemplioriais, kurių vienas pateikiamas tvirtinti Vilniaus apygardos teismui, o likusieji (po vieną) tenka šalims. Taikos sutartis pasirašoma ant kiekvieno lapo.

3610. Taikos sutartis įsigalioja nuo jos 1 punkte nurodyto atsakovo įsipareigojimo įvykdymo ir jos patvirtinimo Vilniaus apygardos teisme datos.

37Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo D. Z. ieškinį atsakovui UAB „Vilsota“ dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, antstolė B. P., BUAB „Vilbesta“, bankroto administratorius UAB „Kitoks sprendimas“.

38Grąžinti ieškovui D. Z. (a.k. ( - ) 103,50 Eur žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį 2015-06-23 vietinio lėšų pervedimu Nr.1604, 2015-12-16 vietinio lėšų pervedimu Nr.1678 per AB DNB banką ir 138 Eur žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą 2016-06-17 lėšų pervedimo nurodymas Nr.1771.

39Priteisti iš ieškovo D. Z. 6,14 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

40Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas D. Z. kreipėsi į teismą su ieškiniu (kuris buvo papildytas... 3. Atsakovas UAB „Vilsota“ atsiliepimu į ieškinį (kuris buvo papildytas... 4. Trečiasis asmuo antstolė B. P. atsiliepimu į ieškinį prašė jį... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gegužės 30 d. sprendimu ieškovo... 6. Ieškovas D. Z. apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus m. apylinkės... 7. Atsakovas UAB „Vilsota“ atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašė... 8. Trečiasis asmuo antstolė B. P. atsiliepimu prašė apelianto D. Z.... 9. 2016 m. gruodžio 14 d. Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovo D. Z.... 10. Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas ir civilinė byla... 11. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnio nuostatos suteikia... 12. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, išanalizavusi pateiktą taikos... 13. Užbaigiant bylą šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžinama 75... 14. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme buvo patirta 6,14 išlaidų,... 15. Dėl šalių patirtų atstovavimo išlaidų paskirstymo kolegija nepasisako,... 16. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., 149... 17. panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 30 d.... 18. patvirtinti 2016 m. gruodžio 14 d. tarp apelianto (ieškovo) D. Z. (a.k. ( - )... 19. 1. Ieškovas atsisako savo apeliacinio skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės... 20. 2. Atsakovas atsisako Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-05-30 sprendimu,... 21. 3. Šalys susitaria, jog:... 22. 3.1. Taikos sutartyje neaptartos bylinėjimosi (vykdymo) išlaidos yra... 23. 3.2. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-05-30 sprendimu, priimtu... 24. 3.3. Visas šioje taikos sutartyje neaptartas valstybės išlaidas, patirtas... 25. 3.4. Ateityje nebereikš viena kitai jokių reikalavimų, susijusių su šios... 26. 3.5. Ieškovas atsiima visus savo skundus, prašymus bei kitus procesinius... 27. 4. Šalys Vilniaus apygardos teismo prašo:... 28. 4.1. Priimti nutartį, kuria ieškovui būtų grąžintas žyminis mokestis,... 29. 4.2. Patvirtinti Taikos sutartį, panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 30. 4.3. Klausimą dėl šios Taikos sutarties tvirtinimo nagrinėti rašytinio... 31. 5. Šalys pareiškia, kad asmenys, pasirašantys Taikos sutartį, turi visus... 32. 6. Šalys įsipareigoja per 3 darbo dienas informuoti viena kitą apie visų... 33. 7. Taikos sutarčiai taikytina Lietuvos Respublikos teisė.... 34. 8. Šalys pareiškia, kad Taikos sutartis sudaryta nenaudojant apgaulės,... 35. 9. Taikos sutartis yra sudaryta iš dviejų lapų trimis egzemplioriais, kurių... 36. 10. Taikos sutartis įsigalioja nuo jos 1 punkte nurodyto atsakovo... 37. Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo D. Z. ieškinį atsakovui UAB... 38. Grąžinti ieškovui D. Z. (a.k. ( - ) 103,50 Eur žyminio mokesčio, sumokėto... 39. Priteisti iš ieškovo D. Z. 6,14 Eur procesinių dokumentų įteikimo... 40. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....