Byla 2S-335-210/2017
Dėl antstolio T. U. veiksmų

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos UAB „Šiaulių lyra“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. sausio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-1158-291/2017 pagal pareiškėjos UAB „Šiaulių lyra“ skundą suinteresuotam asmeniui UAB „Šermukšnio uogos“ dėl antstolio T. U. veiksmų.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Pareiškėja UAB „Šiaulių lyra“ kreipėsi su skundu dėl antstolio T. U. veiksmų prašydama jo veiksmus ir neveikimą vykdomojoje byloje Nr. ( - ) pripažinti neteisėtais, antstoliui T. U. imtis skubių veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ) skolininkės UAB „Šermukšnio uogos“ turtui surasti, areštuoti ir skubiai realizuoti skolininkės kilnojamąjį turtą, areštuoti pinigines lėšas, turtines teises ir išieškoti skolą, taip pat motyvuotu patvarkymu išspręsti ankstesnius išieškotojos UAB „Šiaulių lyra“ rašytinius prašymus bei pateikti išieškotojai UAB „Šiaulių lyra“ motyvuotus atsakymus, antstoliui T. U. kreiptis į teisėsaugos institucijas su pareiškimu dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo UAB „Šermukšnio uogos“, buvusios direktorės A. T. ir dabartinio direktoriaus D. A. ar kitų susijusių asmenų atžvilgiu pagal LR BK 246 str., antstoliui T. U. nustatyti 2016-01-14 Turto aprašu aprašyto skolininkės UAB „Šermukšnio uogos“ turto buvimo vietą, šį turtą perimti ir perduoti saugoti išieškotojai UAB „Šiaulių lyra“, išieškotojai UAB „Šiaulių lyra“ pateikti informaciją apie antstolio T. U. draudiką ir pateikti privalomojo draudimo poliso kopiją, o jeigu šių duomenų ir įrodymų antstolis nepateiks išieškotojai, tuomet prašo teismo įpareigoti antstolį T. U. šiuos dokumentus ir įrodymus pateikti į civilinę bylą, kurioje bus sprendžiamas šis skundas. Nurodė, kad antstolis neatliko aktyvių skolininkės turto suradimo veiksmų, neareštavo skolininkės turto, nesiėmė veiksmų jį realizuoti, per įstatyme nurodytus terminus patvarkymu nesiėmė spręsti išieškotojos prašymų, nepateikė išieškotojai motyvuotų atsakymų.

62. Antstolis T. U. 2017-01-02 patvarkymu Nr. S000062 dėl skundo išnagrinėjimo pareiškėjos skundą atmetė ir kartu su vykdomąja byla persiuntė nagrinėti teismui. Antstolis nurodė, kad 2016-10-12 skolininkei išsiųstas raginimas įvykdyti sprendimą, 2016-11-08 priimtas nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas nuo skolininkei priklausančių sąskaitų, 2016-11-16 priimtas antstolio patvarkymas dėl informacijos pateikimo Nr. K008057, 2016-11-16 priimtas turto arešto aktas Nr. 0136/16/02927/1/1, kuriuo areštuota UAB „Šermukšnio uogos“ kasoje esančios 7963,77 Eur piniginės lėšos. Nors minėtų antstolio priimtų 2016-11-08, 2016-11-28 bei 2016-11-16 dokumentų registruota pašto siunta įteikti bendrovės adresu Raseiniuose nepavyko, visa korespondencija persiųsta į Latviją naujam įmonės vadovui. Su išieškotoja buvo bendrauta telefonu ir elektroniniu paštu, išieškotojai visa vykdomosios bylos eiga buvo žinoma.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

83. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. sausio 30 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Šiaulių lyra“ skundą dėl antstolio T. U. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ) atmetė.

94. Įvertinęs antstolio atliktus veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ), teismas paneigė išieškotojos argumentus, kad priėmęs vykdomąjį dokumentą vykdyti antstolis atliko neteisėtus veiksmus ar neveikė. Antstolis, vos tik priėmęs vykdomąjį dokumentą vykdyti, ėmėsi aktyvių veiksmų skolai išieškoti, tai atliko per pakankamai trumpą terminą. Teismas pažymėjo, kad skolininkės vadovų kaita vyko nepriklausomai nuo antstolio valios, o paaiškėjus šiai aplinkybei, procesiniai dokumentai buvo siunčiami ne tik juridinio asmens buveinės adresu, bet ir esamam bendrovės vadovui. Su išieškotoja buvo bendraujama ir teikiama informacija apie vykdymo veiksmus.

105. Teismas atkreipė dėmesį, kad antstolis 2017-01-02 raštu Nr. S000061 informavo pareiškėją apie vykdomosios bylos administravimo išlaidas, kurios būtinos kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti, vykdomosios bylos administravimo papildomas išlaidas, patiriamas atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje ir sprendimų vykdymo instrukcijoje numatytais atvejais atlygį antstoliui. Antstoliui pavyko surasti skolininkei priklausantį turtą (dažų maišymo (pigmentavimo) aparatą, barkodo skaitytuvą, 2 vnt. nešiojamųjų kompiuterių, kasos aparatą, ir kt.), nurodant, kad turtas bus areštuojamas išieškotojai apmokėjus išlaidas už atskirus vykdymo veiksmus. Teismas nenustatė, kad būtų perleistas skolininkei priklausantis automobilis. UAB „Šermukšnio uogos“ priklauso du automobiliai – „Renault Laguna“, valst. Nr. ( - ) bei „VW Transporter“, valst. Nr. ( - ) kuriems šiuo metu taikomas draudimas dalyvauti viešajame eisme dėl techninės apžiūros ir (ar) draudimo nebuvimo.

116. Teismas nenustatė, kad skolininkei priklausantis turtas ar jo dalis buvo perleista ar kitaip paslėpta siekiant išvengti prievolių kreditoriams vykdymo, todėl sprendė, kad šiuo metu kreiptis dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo nėra pagrindo, nurodydamas, jog šia teise, paaiškėjus nurodytoms aplinkybėms, galės pasinaudoti ir pati išieškotoja.

127. Teismui nekilo abejonių dėl antstolio civilinės atsakomybės draudimo. Antstolis T. U. išieškotojai nurodė duomenis apie jo civilinę atsakomybę apdraudusią draudimo bendrovę, todėl teismas pripažino, kad papildomai pateikti į civilinę bylą tarp antstolio ir draudiko sudaryto draudimo poliso nėra būtinybės.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

148. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Šiaulių lyra“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. sausio 30 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – antstolio T. U. veiksmus ir neveikimą vykdomojoje byloje Nr. ( - ) pripažinti neteisėtais; įpareigoti antstolį T. U. imtis skubių veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ) skolininkės UAB „Šermukšnio uogos“ turtui surasti, areštuoti ir skubiai realizuoti skolininko kilnojamąjį turtą, areštuoti pinigines lėšas, turtines teises ir išieškoti skolą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

158.1. Apeliantė nesutinka su teismo išvada, kad antstolis T. U. vykdomojoje byloje Nr. ( - ) buvo pakankamai aktyvus išieškodamas pareiškėjos naudai priteistą skolą iš skolininkės UAB „Šermukšnio uogos“. Raginimas Nr. K007223 skolininkės UAB „Šermukšnio uogos“ tuometinei vadovei A. T. buvo įteiktas tik 2016-10-21, t. y. tik po 9 dienų. Antstolis tik po žodinių apeliantės raginimų, t. y. tik po 18 dienų ir 60 dienų, tikrino LR kelių transporto priemonių registro duomenis apie skolininkės turimas transporto priemones, teikė užklausą VĮ Registrų centras dėl skolininkės turimo nekilnojamojo turto ir priimtas nurodymas Nr. K007724 priverstinai nurašyti pinigines lėšas nuo skolininkei priklausančių sąskaitų. Tik po 35 dienų nuo vykdomosios bylos Nr. ( - ) užvedimo, antstolis T. U. užsiklausė Juridinių asmenų registro apie skolininkės valdymo organus ir patvarkymu įpareigojo skolininkę raštu pateikti informaciją apie skolininkei priklausantį ilgalaikį ir trumpalaikį turtą. Apeliantės teigimu, antstolis turėjo galimybę ir pareigą operatyviai imtis skubių vykdymo veiksmų ir dėl anksčiau jau surasto ir aprašyto skolininkės turto skubaus realizavimo. Korespondencijos siuntimas naujam vadovui į Latvijos Respubliką, apeliantės teigimu, tik patvirtina, kad antstolis T. U. veikė netikslingai, buvo nepakankamai apdairus ir rūpestingas, o tokiu būdu tik faktiškai didino vykdymo išlaidas ir vilkino vykdymo procesą. Antstolis net nesikreipė į teismą dėl baudos už antstolio nurodymų nevykdymo skyrimo.

168.2. Per įstatymų leidėjo nurodytą 14 darbo dienų terminą nuo išieškotojos 2016-11-14 prašymo Nr. 16/03-SL-292 pateikimo dienos antstolis T. U. nepriėmė patvarkymo ir iki šiol neišsprendė išieškotojos pateiktų prašymų, ir nepateikė išieškotojai motyvuotų atsakymų. Tokie antstolio neteisėti veiksmai (neveikimas), apeliantės įsitikinimu, lemia neigiamus padarinius išieškotojai ir ateityje gali lemti žalos išieškotojai atsiradimą.

179. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis T. U. prašo atskirojo skundo netenkinti ir skundžiamą nutartį palikti galioti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

189.1. Teismas detaliai aprašė ir įvertino antstolio atliktus veiksmus ir visiškai pagrįstai konstatavo, jog vykdymo veiksmai atlikti per pakankamai trumpą terminą, todėl negalima teigti, kad antstolis veikė neteisėtai ar neatliko veiksmų minėtoje vykdomojoje byloje. Skolininkės vadovų kaita įvyko nepriklausomai nuo antstolio valios, todėl nesuprantama, kokiu būdu antstolio veiksmai apsunkino išieškojimą. Pati išieškotoja į antstolio 2017-01-02 raštą atsakė tik 2017-01-30 ir iki šiol, per pusantro mėnesio terminą, nesiėmė aktyvių ir realių veiksmų perimti UAB „Šermukšnio uogos“ turtą. Apeliantei yra žinoma, kad UAB „Šermukšnio uogos“ veiklos nevykdo ir nevykdė dar iki išieškotojai kreipiantis į antstolį, bendrovė parduota Latvijos Respublikos piliečiui, skolininko turtas mažavertis ir visiškai atgauti skolą galimybių iš esmės nėra, todėl akivaizdu, kad išieškotoja deda pastangas apkaltinti antstolį neveikimu, galbūt tikėdamasi tariamos žalos atlyginimo iš antstolio.

19Teismas

konstatuoja:

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2110. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo.

2211. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, kuriam viena iš valstybės suteiktų funkcijų – vykdomųjų dokumentų vykdymas, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-40/2010). LR Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, kartu nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Vykdymo proceso tikslas yra kuo greičiau ir ekonomiškiau įstatymų nustatyta tvarka įvykdyti sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „JAASTRA-WAM“ skundą, bylos Nr. 3K-3-712/2013); vykdymo proceso tikslas reiškia operatyvų (efektyvų ir per protingą laiką), laikantis CPK nustatytų terminų, skolininko turto realizavimą, siekiant padengti kreditoriaus reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P. M. v. ŽŪB ,,Minaičiai“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-171/2015).

2312. Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi patikrinti teismo antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti nurodytą galimai padarytų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams. Vykdymo proceso dalyvio reikalaujamas jo teisių gynimas, kurio poreikį iš esmės lemia ne nurodomas įstatymo pažeidimas, bet konkrečiu atveju nepalankiai susiklosčiusios aplinkybės ir neišsipildę lūkesčiai, gali sukelti tiek viešojo, tiek privačių interesų pažeidimus. Toks vieno asmens teisių ir interesų gynybos būdas, darant žalą kitiems teisėtiems interesams, pažeidžiant jų pusiausvyrą, negali būti pripažintas proporcingu ir tinkamu. Šios pozicijos apeliacinės instancijos teismas laikosi ir nagrinėjamoje byloje, atsižvelgdamas į joje nustatytas aplinkybes. Pažymėtina, kad tinkamas ir rūpestingas vykdymo proceso organizavimas laikytinas antstolio profesine pareiga. Be to, antstoliui taikytinas profesinio rūpestingumo standartas, inter alia, suponuoja, kad rūpestingas antstolis turi būti aktyvus vykdymo procese, reaguoti į vykdymo kliuvinius ir dėti visas reikiamas protingas pastangas tam, kad jie būtų pašalinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2013).

24

2513. Nagrinėjamoje byloje yra nustatyta, kad antstolis T. U. vykdo vykdomąją bylą Nr. ( - ) dėl 7096,36 Eur ir palūkanų išieškojimo iš skolininkės UAB „Šermukšnio uogos“ pagal 2016-09-30 Šiaulių apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-186-1004 išieškotojos UAB „Šiaulių lyra“ naudai ir vykdymo išlaidų išieškojimo. Teismas nustatė, kad vykdomasis raštas antstolio kontoroje gautas 2016-10-12 ir tos pačios dienos patvarkymu Nr. K007221 priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti. Tą pačią dieną skolininkei išsiųstas raginimas Nr. K007223, skolininkė paraginta sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas. Įteikimo pranešimas patvirtina, kad patvarkymas ir raginimas UAB „Šermukšnio uogos“ vadovei A. T. įteiktas asmeniškai 2016-10-21. Be to, antstolis 2016-11-08 bei 2016-12-20 tikrino LR kelių transporto priemonių registre duomenis apie skolininkės turimas transporto priemones, Registrų centrui teikė užklausą apie skolininkės turimą nekilnojamąjį turtą, priimtas nurodymas Nr. K007724 priverstinai nurašyti pinigines lėšas nuo skolininkei priklausančių sąskaitų. Antstolis 2016-11-16 siuntė paklausimą Juridinių asmenų registrui apie skolininkės valdymo organus, tada ir paaiškėjo, kad nuo 2016-10-26 pasikeitė bendrovės vadovas. Antstolio 2016-11-16 priimtas patvarkymas dėl informacijos pateikimo Nr. K008057, kuriuo skolininkė įpareigota iki 2016-11-28 raštu pateikti informaciją apie UAB „Šermukšnio uogos“ priklausantį ilgalaikį ir trumpalaikį turtą (balansinę vertę, laikomas įmonės produkcijos atsargas, jų buvimo vietą); turtą (įskaitant lėšas) ir jo buvimo vietą, esantį pas trečiuosius asmenis; pareikalauta pristatyti automobilius, įtrauktus į 2016-01-14 turto aprašą, apžiūrai, pateikti jų registracijos liudijimus, taip pat nurodyti į 2016-01-14 turto aprašą įtraukto dažų maišytuvo buvimo vietą. Be to, 2016-11-16 priimtas Turto arešto aktas Nr. 0136/16/02927/1/1, kuriuo areštuota UAB „Šermukšnio uogos“ kasoje esančios 7963,77 Eur piniginės lėšos.

2614. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad antstolis, pradėjęs vykdymo procesą ėmėsi aktyvių veiksmų skolai išieškoti ir tai atliko per pakankamai trumpą terminą. Su tokia teismo išvada kategoriškai nesutinka apeliantė, teigdama, kad antstolis priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą atliko neteisėtus veiksmus ar neveikė bei nebuvo pakankamai aktyvus išieškodamas skolą.

2715. Išsamiai išanalizavus ir įvertinus nustatytų faktinių bylos aplinkybių visetą, apeliacinės instancijos teismas atkreipia apeliantės dėmesį į tai, kad raginimo skolininkei įteikimas yra pašto kompetencija, antstolis šios funkcijos neatlieka, todėl atmestinas atskirojo skundo argumentas, kad skolininkės vadovei raginimas buvo įteiktas tik po 9 dienų, t. y. 2016-10-21. Pagal bendrąją taisyklę, vykdymo veiksmai prasideda nuo raginimo įvykdyti sprendimą išsiuntimo skolininkui. Raginimas įvykdyti sprendimą yra dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra (CPK 655 straipsnio 1 dalis). Taip skolininkas yra informuojamas apie pradėtą vykdymo procesą, kartu suteikiant jam galimybę per nustatytą terminą įvykdyti reikalavimą ir taip išvengti priverstinio vykdymo priemonių ir jų lemiamų papildomų išlaidų. Atkreiptinas apeliantės dėmesys į tai, kad raginime įvykdyti sprendimą yra skiriamas 10 dienų terminas geranoriškam vykdomajam dokumentui įvykdyti, be to, 2016-10-20 skolininkei pakartotinai išsiųstas raginimas įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų paskaičiavimas, todėl vertinant 2016-11-08, 2016-11-16 ir 2016-12-20 atliktus paklausimus apie skolininkės turimas transporto priemones ir nekilnojamąjį turtą, 2016-11-08 priimtą nurodymą Nr. K007724 priverstinai nurašyti pinigines lėšas nuo skolininkei priklausančių sąskaitų, 2016-11-16 patvarkymą įpareigojant skolininkę raštu pateikti informaciją apie priklausantį turtą, teismas neįžvelgia antstolio veiksmų vilkinimo ar neteisėtumo. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su bylą nagrinėjusio teismo ir antstolio pozicija, kad skolininkės vadovų kaita nepriklauso nuo antstolio valios, todėl neteisi apeliantė tvirtindama, kad antstolio veiksmai apsunkino išieškojimą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsižvelgiant į bylos faktines aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažinto, kad antstolis T. U. veikė laiku ir pagal savo kompetenciją, nepažeisdamas proceso ekonomiškumo, operatyvumo principų, todėl konstatuoti antstolio neteisėtą neveikimą nėra teisinio pagrindo. Apeliantė tik deklaratyviais teiginiais kelia abejones dėl antstolio T. U. atliktų vykdymo veiksmų neaktyvumo, tačiau nepateikė jokių teisiškai reikšmingų argumentų, kurie paneigtų pakankamą antstolio aktyvumą išieškant pareiškėjos naudai priteistą skolą. Atsižvelgiant į tai, antstoliui nekilo pareiga kreiptis į teismą dėl baudos skolininkei už antstolio nurodymų nevykdymą skyrimo. Teismas vertina ir pačios išieškotojos veiksmus, nesiimant aktyvių ir realių veiksmų perimti UAB „Šermukšnio uogos“ turtą, todėl atmestinas atskirojo skundo argumentas, kad antstolis turėjo pareigą operatyviai imtis veiksmų dėl anksčiau surasto ir aprašyto skolininkės turto skubaus realizavimo.

2816. Atmestinas atskirojo skundo argumentas, kad per įstatymų leidėjo nurodytą 14 darbo dienų terminą nuo išieškotojos 2016-11-14 prašymo Nr. 16/03-SL-292 pateikimo dienos antstolis T. U. nepriėmė patvarkymo ir iki šiol neišsprendė išieškotojos pateiktų prašymų ir nepateikė išieškotojai motyvuotų atsakymų. Priešingai, nei teigia apeliantė, byloje pateikti 2017-02-01, 2017-02-10 antstolio T. U. motyvuoti atsakymai išieškotojai, be to, su antstoliu išieškotoja bendravo telefonu, susirašinėjo elektroniniu paštu. Teismas sutinka su antstolio teiginiu, kad apeliantei yra žinoma, kad UAB „Šermukšnio uogos“ veiklos nevykdo ir nevykdė dar iki išieškotojai kreipiantis į antstolį, bendrovė parduota Latvijos Respublikos piliečiui, skolininkės turtas mažavertis, todėl akivaizdu, kad išieškotoja deda pastangas apkaltinti antstolį neveikimu tikėdamasi tariamos žalos iš antstolio atlyginimo.

2917. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino bei taikė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias vykdymo procesą, ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar keisti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 328 straipsnis), todėl atskirasis skundas netenkintinas.

30Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. sausio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Pareiškėja UAB „Šiaulių lyra“ kreipėsi su skundu dėl antstolio 6. 2. Antstolis T. U. 2017-01-02 patvarkymu Nr. S000062 dėl... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 3. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. sausio 30 d. nutartimi pareiškėjos... 9. 4. Įvertinęs antstolio atliktus veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ),... 10. 5. Teismas atkreipė dėmesį, kad antstolis 2017-01-02 raštu Nr. S000061... 11. 6. Teismas nenustatė, kad skolininkei priklausantis turtas ar jo dalis buvo... 12. 7. Teismui nekilo abejonių dėl antstolio civilinės atsakomybės draudimo.... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 14. 8. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Šiaulių lyra“ prašo panaikinti... 15. 8.1. Apeliantė nesutinka su teismo išvada, kad antstolis 16. 8.2. Per įstatymų leidėjo nurodytą 14 darbo dienų terminą nuo... 17. 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis T. U.... 18. 9.1. Teismas detaliai aprašė ir įvertino antstolio atliktus veiksmus ir... 19. Teismas... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. 10. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo... 22. 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad vykdymo... 23. 12. Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi patikrinti... 24. ... 25. 13. Nagrinėjamoje byloje yra nustatyta, kad antstolis T.... 26. 14. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad antstolis, pradėjęs... 27. 15. Išsamiai išanalizavus ir įvertinus nustatytų faktinių bylos... 28. 16. Atmestinas atskirojo skundo argumentas, kad per įstatymų leidėjo... 29. 17. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas... 30. Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 31. Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. sausio 30 d. nutartį palikti nepakeistą....