Byla e2-2674-776/2017
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Svetlanai Anusevičienei, parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei UAB „Paskirtis“ ir trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, I. B. dėl žalos atlyginimo priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3

 1. ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ prašo priteisti iš atsakovės UAB „Paskirtis“ 86,33 Eur žalos atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.
 2. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.
 3. Atsakovė buvo tinkamai informuota apie teismo posėdžio vietą ir laiką, tačiau į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko. Ieškovė pateikė prašymą nedalyvauti parengiamajame teismo posėdyje ir priimti sprendimą už akių.
 4. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, kai neatvyksta į parengiamąjį ar teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą, ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo priimti sprendimą už akių, taip pat kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento ir kita šalis savo atsiliepime į ieškinį ar paruošiamajame dokumente prašė priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 1 dalis).
 5. Atlikus formalų įrodymų vertinimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti visiškai (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

4Ieškinys tenkintinas visiškai. Priimtinas sprendimas už akių.

 1. Iš byloje esančių rašytinių dokumentų turinio nustatyta, kad atsakovė, būdama daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), administratore, neprižiūrėjo bendrųjų pastato konstrukcijų – daugiabučio gyvenamojo namo išorinių sienų, todėl per nesandarias pastato išorines sienas 2015 m. sausio 11 d. pratekėjęs vanduo padarė žalos I. B. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiam butui, esančiam ( - ), kuris buvo apdraustas ieškovės pagal 2014 m. liepos 17 d. būsto draudimo sutartį Nr. 292624662. Ieškovė, vadovaujantis draudiminį įvykį ir žalos dydį patvirtinančiais dokumentais, 2015 m. sausio 16 d. išmokėjo 86,33 Eur draudimo išmoką draudėjai I. B.. Ieškovė, įgyvendindama subrogacijos teisę, teigia, kad padaryta žala yra tiesioginis atsakovės pareigų nevykdymo rezultatas, todėl atsakovei kyla pareiga atlyginti žalą.
 2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1015 straipsnyje įtvirtintos subrogacijos, t. y. draudiko, išmokėjusio draudimo išmoką, teisės reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už padarytą žalą asmens, įgyvendinimo nuostatos. Pagal šio straipsnio 2 dalį draudiko perimta nukentėjusio asmens reikalavimo teisė (išmokėjus jam draudimo išmoką) įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Kai žalos padaryta vienam iš bendraturčių dėl pastato, esančio bendrąja daline pastato savininkų nuosavybe, defekto, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.266 straipsnio nuostatos netaikytinos. Tokiu atveju žala atlyginama bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais, žalą turi atlyginti kaltas dėl žalos asmuo, remiantis bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais (CK 6.263, 6.246–6.249 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2009; 2015 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-634-248/2015).
 3. CK 6.243 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Atsakovė, netinkamai vykdė jai pavestas funkcijas, dėl ko per netinkamai prižiūrimas bendrąsias pastato konstrukcijas – daugiabučio gyvenamojo namo išorines sienas, į ieškovės apdraustą butą pratekėjo vanduo, taip buvo padaryta žala, kurią atlyginusi ieškovė turi subrogacijos teisę į atsakovę. Todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 86,33 Eur žalos atlyginimo.
 4. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą, kai abi šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 2 dalis numato 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Ieškinys teisme priimtas 2017 m. vasario 8 d., todėl nuo šios dienos iš atsakovės ieškovei priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną 86,33 Eur sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.
 5. Kadangi ieškinys tenkintinas, ieškovei iš atsakovės priteistinas 15,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).
 6. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovų nepriteisiamos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 2 dalimi, 259, 285, 286 straipsniais ir 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

6ieškinį tenkinti visiškai.

7Priteisti iš atsakovės UAB „Paskirtis“, kodas 144971960, ieškovei AB „Lietuvos draudimas“, kodas 110051834, 86,33 Eur (aštuoniasdešimt šešių eurų 33 ct) skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 86,33 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2017 m. vasario 8 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) žyminį mokestį.

8Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio nustatyta tvarka.

9Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai