Byla 2-316/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Paribys“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 9 d. nutarties, kuria bylos dalis nutraukta, civilinėje byloje Nr. 2-972-565/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Paribys“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Lit-Invest“, Vilniaus miesto savivaldybei, Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė ,,Vilterma“, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, dėl nuosavybės teisių pažeidimų pašalinimo ir nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Paribys“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:

41) pripažinti neteisėtu 2003 m. balandžio 16 d. statybos leidimą Nr.429/03-0355/NS, išduotą atsakovui UAB ,,Lit-Invest“;

52) panaikinti 2006 m. gruodžio 11 d. Vilniaus apskrities viršininko administracijos atsakovui UAB ,,Lit-invest“ išduotą pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr.(101)11.4-2585;

63) uždrausti atsakovui UAB ,,Lit-Invest“ eksploatuoti skysto kuro ir dujų degalinę, stoginę, dujų kolonėlę ir suskystintų dujų rezervuarą, dvi kuro kolonėles, požeminį skysto kuro rezervuarą, esančius (duomenys neskelbtini);

74) priteisti iš atsakovo UAB ,,Lit-Invest“ 153 795 Lt nuostoliams atlyginti;

85) įpareigoti atsakovą UAB ,,Lit-Invest“ nuo žemės sklypo (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), esančio (duomenys neskelbtini), nukasti žemių šlaitą, esantį ties riba su valstybinės žemės sklypu (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), atstatant žemės sklypo reljefą į buvusią padėtį pagal pateiktą topografinį planą.

9Vilniaus apygardos teismas 2009 m. sausio 9 d. nutartimi civilinės bylos dalį dėl reikalavimų pripažinti neteisėtu 2003 m. balandžio 16 d. statybos leidimą Nr.429/03-0355/NS, išduotą atsakovui UAB ,,Lit-Invest“ ir panaikinti 2006 m. gruodžio 11 d. Vilniaus apskrities viršininko administracijos atsakovui UAB ,,Lit-Invest“ išduotą pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr.(101)11.4-2585 nutraukė.

10Ieškovas UAB ,,Paribys“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 9 d. nutarties, kuriuo prašė minėtą nutartį panaikinti.

11Apeliacinis procesas nutrauktinas.

12Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtinta asmens teisinės gynybos garantija. Ji sukonkretinta CPK 5 straipsnyje, kuriame nustatyta, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarka nustatoma įstatymu, ir tam, kad ši teisė būtų realizuota tinkamai, nustatytos tvarkos būtina laikytis.

13Proceso koncentracijos ir ekonomiškumo tikslais įstatymas įvairiems procesiniams veiksmams atlikti nustato tam tikros trukmės procesinius terminus. CPK 75 straipsnyje numatyta, jog teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymų nustatytam ar teismo paskirtam terminui jiems atlikti. Pirmosios instancijos teismo nutarties apskundimas apeliacine tvarka yra procesinis veiksmas, kuris turi būti atliktas per CPK 335 straipsnyje nustatytą terminą. Jeigu skundžiama teismo nutartis priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos (CPK 335 str.). Šį terminą praleidus, teisė paduoti atskirąjį skundą išnyksta (CPK 75 str. 1 d.) ir gali būti realizuojama tik tuo atveju, jeigu šis praleistas procesinis terminas yra atnaujinamas CPK 78 ir 338 straipsniuose nustatyta tvarka. Pagal CPK 338 straipsnį, 315 straipsnio 2 dalies 1 punktą, teismas nepriima atskirojo skundo ir grąžina jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas paduotas praleidus terminą, nustatytą jam paduoti, ir neprašoma šio termino atnaujinti arba toks prašymas nebuvo patenkintas. Jeigu CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti trūkumai paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.).

14Nagrinėjamu atveju, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 9 d. nutartis buvo priimta rašytinio proceso tvarka, todėl septynių dienų procesinio termino atskirajam skundui dėl šios teismo nutarties paduoti eiga prasidėjo nuo nutarties nuorašo įteikimo dalyvaujančiam byloje asmeniui dienos. Ieškovo UAB ,,Paribys“ atstovas advokatas R. J. atskirajame skunde nurodo, kad su Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 9 d. nutartimi susipažino tik 2009 m. sausio 21 d. Tačiau teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo sutikti su tokiu teiginiu. Iš byloje esančios įteikimo pažymos, kurioje nurodoma, jog siunčiama Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 9 d. nutartis, matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 9 d. nutarties nuorašas buvo išsiųstas ieškovo UAB ,,Paribys“ atstovui advokatui R. J. adresu (duomenys neskelbtini), ir įteiktas advokato padėjėjai A. P. 2009 m. sausio 13 d. (t. 2, b. l. 10). Todėl terminas atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 9 d. nutarties paduoti baigėsi 2009 m. sausio 20 d. (CPK 335 str., 73 str. 3 d., 74 str. 6 d.). Ieškovo UAB ,,Paribys“ atstovas atskirąjį skundą dėl minėtos nutarties padavė tik 2009 m. sausio 28 d. (t. 2, b. l. 18-23), tai yra praleidęs įstatyme nustatytą procesinį atskirojo skundo padavimo terminą. Atnaujinti praleistą atskirojo skundo padavimo terminą UAB ,,Paribys“ atstovas neprašė.

15Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovo UAB ,,Paribys“ atstovas atskirąjį skundą padavė praleidęs CPK 335 straipsnyje nustatytą terminą, kurio neprašė atnaujinti. Kadangi ši aplinkybė nustatyta apeliacinės instancijos teisme, apeliacinis procesas dėl UAB ,,Paribys“ atskirojo skundo nutrauktinas, nenagrinėjant skundo iš esmės (CPK 315 str. 2 d. 1 p. ir 5 d., 338 str.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

17Apeliacinį procesą pagal UAB ,,Paribys“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 9 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai