Byla eB2-660-368/2018
Dėl atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „LOSSLESS“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo bei bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal trečiojo asmens H. D. ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,LOSSLESS‘, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės ,,JURCONSULT GROUP“, atskiruosius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. birželio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-660-368/2018 pagal pareiškėjo SIA „Akselss“ pareiškimą dėl atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „LOSSLESS“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo bei bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėjas SIA „Akselss“ kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti UAB „LOSSLESS“ (toliau ir – bendrovė) 2018 m. vasario 28 d. kreditorių susirinkimo protokolo nutarimus Nr. 1 ir Nr. 2, kuriais iškelta bankroto byla UAB „LOSSLESS“, nutarta bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka ir paskirtas bankroto administratorius, bei iškelti šiai bendrovei bankroto bylą teismo tvarka.
 2. Pareiškėjas nurodė, kad 2015 m. sausio 6 d. su atsakove sudarė pirkimo – pardavimo sutartį, kurios pagrindu pristatė atsakovei prekių už 312 495,67 Eur sumą. Šios sumos UAB „LOSSLESS“ iki šiol nėra sumokėjusi. Šalys 2015 m. lapkričio 17 d. pasirašė tarpusavio skolų suderinimo aktą, kuriuo atsakovė pripažino, kad 2015 m. rugsėjo 30 d. dienai yra skolinga pareiškėjui 382 495,69 Eur. Pareiškėjas ne kartą siuntė atsakovei pretenzijas dėl skolos sumokėjimo, 2018 m. sausio 22 d. kreipėsi į atsakovę, reikalaudamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojamų nuo pranešimo gavimo dienos, sumokėti 410 706,22 Eur skolą. 2018 m. vasario 5 d. pareiškėjas pakartotinai pranešimu informavo atsakovę, jog, nesumokėjus skolos, delspinigių ir palūkanų, kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Kreditorių susirinkimo ir šio skundo pateikimo dieną atsakovė pareiškėjai skolinga 416 665,04 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė neatsiskaito su pareiškėju, jai keltina bankroto byla.
 3. Pareiškėjo teigimu, jam, kaip kreditoriui, nebuvo pranešta apie 2018 m. vasario 28 d. šaukiamą UAB „LOSSLESS“ kreditorių susirinkimą ir jame spręstiną klausimą dėl bankroto bylos ne teismo tvarka iškėlimo, apie priimtus nutarimus jis sužinojo tik 2018 m. balandžio 11 d., todėl kreditorių susirinkimas ir jo metu priimti nutarimai yra niekiniai bei pažeidžiantys pareiškėjo teises. Pareiškėjo finansinis reikalavimas yra didelis, jo balsavimas kreditorių susirinkime būtų turėjęs lemiamą reikšmę.
 4. Atsakovė UAB ,,LOSSLESS“, atstovaujama bankroto administratorės UAB ,,JURCONSULT GROUP“, su pareiškėjo prašymu nesutiko. Nurodė, kad kreditorių susirinkimo nutarimo pradėti atsakovės bankroto procedūras ne teismo tvarka dienos duomenimis pareiškėjas nebuvo atsakovės kreditorius, priešingai – pareiškėjas yra atsakovės skolininkas, kurio skola atsakovei sudaro 309 705,91 Eur, todėl atsakovei nekilo pareiga pranešti pareiškėjui apie kreditorių susirinkimą, kurio sprendimai yra ginčijami. Paaiškino, kad 2016 m. gruodžio 31 d. atsakovės įsiskolinimas pareiškėjui sudarė 312 495,69 Eur. Atsakovė, remdamasi trišale užskaitymo sutartimi tarp UAB „LOSSLESS“, SIA „Aksels“ ir Are Petrol Trading GmbH, 2017 m. gruodžio 31 d. įskaitė 73 391,51 Eur skolos dalį. 2018 m. vasario 27 d. atsakovė pateikė pareiškėjui sąskaitą – faktūrą 578 810,09 Eur sumai ir tą pačią dieną atliko priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą bei įskaitė 239 104,18 Eur. Taigi pareiškėjas tapo atsakovei skolingas 309 705,91 Eur. 2018 m. vasario 27 d. sąskaita – faktūra pareiškėjui išrašyta dėl to, kad atsakovė patyrė nuostolių dėl pareiškėjo 2014 m. sausio 21-23 d. parduoto nekokybiško dyzelinio kuro.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. birželio 21 d. nutartimi tenkino pareiškėjo SIA „Akselss“ pareiškimą: panaikino atsakovės 2018 m. vasario 28 d. kreditorių susirinkimo protokolo nutarimus Nr. 1 ir Nr. 2, kuriais iškelta bankroto byla UAB „LOSSLESS“, nutarta bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka, paskirtas bankroto administratorius UAB „JURCONSULT GROUP“, iškėlė atsakovei bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė J. S., iš atsakovės UAB „LOSSLESS“ pareiškėjo naudai priteisė 500 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 2. Teismas, vadovaudamasis pareiškėjo nurodytais duomenimis, kad apie pradėtą neteisminį atsakovės bankroto procesą jis sužinojo 2018 m. balandžio 11 d., kai iš Juridinių asmenų registro buvo gauti su bankroto bylos iškėlimu susiję dokumentai, sprendė, kad pareiškėjas, 2018 m. balandžio 25 d. pateikęs teismui pareiškimą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, nepraleido Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnio 5 dalyje nustatyto kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo termino.
 3. Atsižvelgdamas į tai, kad 2017 m. gruodžio 31 d. trišalė sutartis dėl tarpusavio įskaitymų nėra šalių pasirašyta, byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas buvo informuotas apie atsakovo 2018 m. vasario 27 d. atliktą vienašališką įskaitymą, taip pat nėra pateiktas ir prekių kokybės neatitikimo aktas, teismas sprendė, kad nėra pagrindo nesutikti su pareiškėjo argumentais, jog jis yra atsakovės kreditorius. Nustatęs, kad pareiškėjui nebuvo pranešta apie kreditorių susirinkimą, kuriame buvo sprendžiamas klausimas pradėti atsakovės bankrotą ne teismo tvarka, teismas sprendė, kad atsakovės UAB „LOSSLESS“ 2018 m. vasario 28 d. nutarimai dėl bankroto ne teismo tvarka yra neteisėti ir naikintini.
 4. Teismas konstatavo, kad atsakovė nevykdo finansinių prievolių, atsakovės įsiskolinimas pareiškėjui 2018 m. vasario 28 d. siekė 416 665,04 Eur. Teismui įpareigojus, UAB ,,LOSSLESS“ vadovas nepateikė teismui duomenų, kurie yra svarbūs nustatant įmonės turtinę padėtį. Šių dokumentų nepateikimą teismas vertintino kaip sąmoningą atsakovės blogos turtinės padėties ir nemokumo slėpimą, siekiant išvengti bankroto bylos iškėlimo. Be to, teismo vertinimu, atsakovė, nuspręsdama pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka, akivaizdžiai patvirtino, kad yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.
 1. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai
 1. Trečiasis asmuo H. D. atskiruoju skundu prašo: 1) atnaujinti ĮBĮ 10 straipsnio 13 dalyje nustatytą 10 dienų terminą Šiaulių apygardos teismo 2018 m. birželio 21 d. nutarčiai apskųsti, 2) panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. birželio 21 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – SIA ,,Akselss“ skundą dėl UAB ,,LOSSLESS“ 2018 m. vasario 28 d. kreditorių susirinkimo protokolo nutarimų panaikinimo ir pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Trečiasis asmuo dėl svarbių priežasčių praleido nutarties apskundimo terminą, todėl terminas turėtų būti atnaujinamas. Teismas nepagrįstai į procesą neįtraukė trečiojo asmens, apie skundžiamą nutartį trečiasis asmuo sužinojo tik 2018 m. liepos 2 d., pranešus bankroto administratoriui. Be to, terminas praleistas nežymiai – terminas pasibaigė 2018 m. liepos 2 d., o skundas teismui pateiktas sekančią dieną, t. y. liepos 3 d.
  2. Teismas, panaikindamas UAB ,,LOSSLESS“ kreditorių susirinkimo nutarimus, netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus ir pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 185 straipsnio nuostatas. Nors atsakovė pateikė Orlean laboratorijos tyrimo ataskaitą dėl pareiškėjo prekių trūkumų, byloje yra atsakovės pareiškėjui pateikta 2018 m. vasario 27 d. sąskaita – faktūra 548 810,09 Eur sumai, duomenys apie tą pačią dieną atliktą priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą tarp pareiškėjo ir atsakovės, susirašinėjimas elektroniniu paštu tarp pareiškėjo ir Are Trading GmbH ir trišalio įskaitymo aktas, tačiau teismas tinkamai šių dokumentų neįvertino. Be to, net jei teismas manė, jog šių duomenų nepakanka, jis pats nesiėmė iniciatyvos gauti papildomus įrodymus. Jei teismas būtų tinkamai įvertinęs įrodymus, neabejotinai būtų konstatavęs, kad kreditorių susirinkimo nutarimo pradėti neteismines bankroto procedūras priėmimo dieną pareiškėja nebuvo atsakovės kreditorė.
  3. Kreditorių susirinkime sprendžiant klausimą dėl bankroto procedūrų ne teismo tvarka pradėjimo, kreditorių finansinių reikalavimų dydžiai vertinami pagal įmonės, kuriai inicijuojamos bankroto procedūros, turimus duomenis, o ne pagal kreditorių pateiktus duomenis. Taigi, priešingai nei nustatė teismas, buvo visos ĮBĮ numatytos sąlygos pradėti bankroto procedūras ne teismo tvarka, atsakovės kreditorių susirinkimo nutarimai yra teisėti.
  4. Teisės aktuose nėra numatyta teismo teisė nutraukti bankroto procesą ne teismo tvarka ir tuo pat metu iškelti bankroto bylą, tokios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėj byloje Nr. 2A-1798/2013). Teismas, nusprendęs iškelti UAB ,,LOSSLESS“ bankroto bylą, pažeidė ĮBĮ nuostatas, nukrypo nuo teismų praktikos. Be to, buvo pažeista ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalis, kadangi atsakovei nebuvo įteiktas pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.
  5. Nesutiktina su teismo išvadomis, kad atsakovės vadovas sąmoningai nepateikė teismui prašomų dokumentų. Apie Šiaulių apygardos teismo 2018 m. gegužės 2 d. nutartį trečiajam asmeniui nebuvo žinoma, jis nebuvo įtrauktas į procesą, apie šią nutartį sužinojo tik 2018 m. liepos 2 d., pranešus bankroto administratoriui. Taigi teismas pažeidė ir CPK 47, 443 straipsnio 3 dalies normas, nes neįtraukė trečiojo asmens į bylą. Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktą tai yra absoliutus sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindas.
 2. Atsakovė bankrutuojanti UAB ,,LOSSLESS“, atstovaujama bankroto administratorės UAB ,,JURCONSULT GROUP“, atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. birželio 28 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – SIA ,,Akselss“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Pareiškėjas nenurodė, o teismas nesiaiškino priežasčių, dėl ko apie skundžiamus nutarimus pareiškėjas sužinojo tik 2018 m. balandžio 11 d., nors viešame Juridinių asmenų registre šie duomenys įregistruoti 2018 m. kovo 9 d. Būtent duomenų įregistravimo viešame registre diena yra laikoma momentu, kai pareiškėjas turėjo sužinoti apie priimtus kreditorių susirinkimo nutarimus. Teismas neteisingai pritaikė suformuotą teismų praktiką, kuri taikoma, kai kreditorių susirinkimo nutarimą skundžiantis asmuo apie nutarimą negalėjo sužinoti kitais būdais (gauti protokolą ar pan.). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodoma, kad įstatymų leidėjas, reglamentuodamas kreditorių nutarimų apskundimo terminus, įtvirtina ir pareigą kreditoriui elgtis apdairiai, domėtis procesu ir nepiktnaudžiauti savo teisėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-294/2012).
  2. Teismas neatsižvelgė ir nenagrinėjo atsakovės argumentų dėl kreditorių sąrašo sudarymo. UAB ,,LOSSLESS“ buvęs vadovas H. D., sudarydamas šį sąrašą, vadovavosi bendrovės vidiniais apskaitos dokumentais. Pareiškėjas skundžiamų nutarimų priėmimo dieną nebuvo atsakovės kreditorius, todėl ir neturėjo būti informuotas apie susirinkimą.
  3. Ginčai dėl kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumo nėra sprendžiami kreditorių susirinkimo nutarimo pradėti bankroto procedūras ne teismo tvarka stadijoje. Tokie ginčai nagrinėjami vėlesnėse bankroto stadijose.
  4. Pareiškėjas neįrodinėjo skundžiamų nutarimų prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms ar teisės principams, nenurodė, kaip priimtais nutarimais pažeidžiamos jo teisės, o teismas taip pat nesiaiškino, ar skundžiami nutarimai pažeidžia pareiškėjo teises, kokio tikslo pareiškėjas siekia. Tiek iškėlus bankroto bylą teisme, tiek vykdant bankroto procedūras ne teismo tvarka yra siekiama tų pačių tikslų – likviduoti nemokų juridinį asmenį. Pareiškėjo, atsakovės ir jos kreditorių tikslas sutampa, tik skiriasi tikslų įgyvendinimo būdas.
  5. Teismas pažeidė procesines teisės normas, nes praleido dalį pasirengimo nagrinėti bylą etapo, nesurinko pakankamai įrodymų ir paaiškinimų. Teismas dar iki pareiškėjo dubliko gavimo dienos paskyrė bylos nagrinėjimo teisme datą ir laiką, tokiu būdu neįvertino, ar gavus dubliką pasirengimas bylos nagrinėjimui teisme bus baigtas, užkirto kelią atsakovei pateikti tripliką ir taip pažeidė atsakovės teisę į teisingą teismą.
  6. Teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad ginčo dėl UAB ,,LOSSLESS“ nemokumo nėra, kad bendrovės vadovas sąmoningai neteikė dokumentų. Atsakovės buvęs vadovas apie nagrinėjamą bylą bei įpareigojimą pateikti dokumentus nebuvo informuotas. Teismas nesiėmė jokių priemonių tam, kad buvusiam vadovui H. D. būtų įteikti procesiniai dokumentai. Taigi, teismas rėmėsi iš esmės tik vienos šalies įrodymais, todėl skundžiama nutartis nemotyvuota.
  7. Skundžiama nutartis, kuria nutrauktos neteisminės bankroto procedūros ir iškelta bankroto byla, prieštarauja teismų praktikai. Pareiškėjas iki inicijuodamas bankroto bylos iškėlimą teisme turėjo laikytis ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos, nustatytos ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje. Nors pareiškėjas nurodė, kad 2018 m. vasario 5 d pateikė pranešimą, jog nesumokėjus skolos, kreipsis dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau jokių įrodymų apie tokio pranešimo įteikimą atsakovei nepateikė.
 3. Atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą pareiškėjas SIA ,,Akselss“ prašo nustačius, kad pažeistos UAB ,,LOSSLESS“ procesinės teisės arba byloje trūksta papildomų įrodymų, panaikinti Šiaulių apygardos 2018 m. birželio 21 d. nutartį ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Priešingai nei nurodo atsakovė, teismas teisingai rėmėsi teismų praktika, skaičiavo senaties termino pradžią ne nuo duomenų apie atsakovės teisinio statuso pasikeitimą registravimo Juridinių asmenų registre, o nuo faktinio pareiškėjo sužinojimo apie ginčijamus kreditorių susirinkimo nutarimus, ir padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėjas neparleido ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyto termino.
  2. Teismas teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes ir šalių pateiktus įrodymus, todėl pagrįstai pripažino pareiškėją atsakovės kreditoriumi. Atsakovės argumentai šiuo klausimu atmestini.
  3. Iš dalies sutiktina su atsakove, kad teismas galėjo plačiau pasisakyti dėl visų aplinkybių, susijusių su kreditorių susirinkimu, kuriame buvo priimti skundžiami nutarimai, tačiau tai nesudaro pagrindo naikinti ginčijamą nutartį. Pagal teismų praktiką teismas neprivalo tikrinti visų aplinkybių, susijusių su kreditorių susirinkimu – nustačius bent vieną esminį procedūrinį pažeidimą, kreditorių susirinkimo nutarimas panaikinamas.
  4. Priešingai nei teigia atsakovė, teismas buvo pakankamai aktyvus, ėmėsi reikiamų priemonių siekdamas surinkti įrodymus, atsakovei buvo suteikta pakakamai laiko pateikti atsikirtimus į pareiškimą bei dubliką, teismas įpareigojo pateikti bendrovės finansinius dokumentus. Pati atsakovė neįvykdė CPK 178 straipsnyje numatytos įrodinėjimo pareigos. Tripliko pateikimas būtų nepagrįstai užvilkinęs procesą. Tačiau, jei apeliacinės instancijos teismo nuomone atsakovės procesinės teisės buvo pažeistos, byloje trūksta įrodymų, pareiškėjas neprieštarauja bylos grąžinimui pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5Dėl bylos nagrinėjimo ribų ir naujų įrodymų

 1. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas, panaikinęs kreditorių susirinkimo nutarimus dėl atsakovės UAB ,,LOSSLESS“ neteisminio bankroto proceso pradėjimo, bankroto administratoriaus paskyrimo, iškėlė atsakovei bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas nagrinėja laikydamasis atskirųjų skundų ribų. Pagrindų peržengti atskirųjų skundų ribas ir absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 320, 338 straipsniai).
 2. Savo nesutikimą su ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartimi apeliantai grindžia šiais pagrindiniais argumentais: 1) pirmosios instancijos teismas, neįtraukdamas į bylą apelianto H. D., iš esmės pažeidė proceso teisės normų reikalavimus; 2) teismas neteisingai vertino į bylą pateiktus įrodymus ir nepagrįstai sprendė, kad ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo metu pareiškėjas buvo atsakovės kreditorius; 3) teismas nesiaiškino, kada pareiškėjas turėjo sužinoti apie ginčijamus kreditorių susirinkimo nutarimus ir nepagrįstai sprendė, kad pareiškėjas nepraleido termino kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti; 4) teismas nevertino, kuo ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai pažeidžia pareiškėjo teises; 5) ta pačia nutartimi nutraukdamas bankroto procedūras ne teismo tvarka ir iškeldamas atsakovei bankroto bylą teismo tvarka, pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo suformuotos teismų praktikos.
 3. Pareiškėja SIA ,,Akselss“ kartu su atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą kaip naują įrodymą pateikė 2018 m. liepos 24 d. pašto išrašą, kuriuo grindžia 2018 m. vasario 5 d. pranešimo atsakovei pristatymą. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad tos pačios siuntos (prašymo) pristatymo faktą patvirtinantis dokumentas jau yra byloje (el. b. l. 77, 139, 186), šio pareiškėjos pateikto dokumento nepriima.

6Dėl termino skundui dėl kreditorių susirinkimo nutarimų paduoti

 1. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatos, įtvirtinančios kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo terminą, šio termino nesieja su kreditorių susirinkimo nutarimo nuorašo ar kito atitinkamo dokumento gavimu – šio termino pradžia skaičiuojama nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie atitinkamo turinio nutarimo priėmimą, t. y. kai asmuo turi pakankamai informacijos, kad galėtų suvokti savo teisių pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2013).
 2. Šiuo atveju byloje nėra ginčo, jog pareiškėjas nebuvo informuotas apie atsakovės 2018 m. vasario 28 d. kreditorių susirinkimą ir jame nedalyvavo. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nesant pareiškėjo teiginius, kad apie nurodyto kreditorių susirinkimo metu priimtus nutarimus ji sužinojo 2018 m. balandžio 11 d., gavęs duomenis iš Juridinių asmenų registro, terminas ginčijamiems kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti pareiškėjui skaičiuotinas nuo nurodytos datos.
 3. Nors pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatas dėl termino kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti eigos pradžios spręstina taikant tiek subjektyvųjį („sužinojo“), tiek objektyvųjį („turėjo sužinoti“) kriterijus, apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės UAB ,,JURCONSULT GROUP“ argumentu, kad terminas skundui paduoti šiuo atveju turėjo būti skaičiuojamas nuo duomenų įregistravimo viešame registre dienos. Taikant objektyvųjį kriterijų, asmens elgesys vertinamas pagal protingo ir atidaus asmens, veikiančio toje pačioje situacijoje, elgesio standartą. Iš kreditoriaus negali būti reikalaujama nuolat tikrinti su skolininku susijusius registro duomenis, tuo tarpu duomenų, kad pareiškėjas būtų akivaizdžiai nesirūpinęs savo teisių gynimu neprotingą laiko tarpą, nagrinėjamoje byloje nėra. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantė UAB ,,JURCONSULT GROUP“, teigdama, kad šiuo klausimu buvo nukrypta nuo suformuotos teismų praktikos, atskirajame skunde konkrečių teismų praktikos pavyzdžių, nuo kurių neva buvo nukrypta, neįvardija.

7Dėl atsakovės bankroto proceso ne teismo tvarka iniciavimo teisėtumo

 1. Nesutikimą su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovės 2018 m. vasario 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimai yra neteisėti, apeliantai grindžia dviem argumentais: kad pareiškėjas susirinkimo metu nebuvo atsakovės kreditorius, todėl apie šį susirinkimą neturėjo būti informuotas ir pareiškėjo teisinio intereso ginčyti šiuos nutarimus nebuvimu. Apeliacinės instancijos teismas šiuos apeliantų argumentus atmeta kaip nepagrįstus.
 2. Šalys neginčija, kad UAB ,,LOSSLESS“ 2015 m. rugsėjo 30 d. buvo skolinga pareiškėjui 382 495,69 Eur (pagrindinė skola pagal 201 m. sausio 6 d. pirkimo – pardavimo sutartį, delspinigiai ir palūkanos). Teigdami, kad ginčijamo kreditorių susirinkimo metu pareiškėjas nebuvo atsakovės kreditoriumi, apeliantai remiasi įskaitymu kaip prievolės pasibaigimo pagrindu.
 3. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.130 straipsnio 1 dalį prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Įskaitymo teisiniai padariniai atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tačiau būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą ir kad būtų laikomasi CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytų įskaitymo sąlygų: prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, šie jų reikalavimai turi būti priešpriešiniai ir vienarūšiai, galiojantys, vykdytini bei apibrėžti. Kasacinio teismo išaiškinta, kad pareiga įrodyti realiai egzistuojančią reikalavimo teisę, kurios pagrindu buvo atliktas įskaitymas, taip pat CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytas įskaitymo būtinąsias sąlygas tenka įskaitymą atlikusiai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2013, 2013 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-494/2013; 2014 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2014; kt.).
 4. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs UAB ,,LOSSLESS“ bankroto administratorės kartu su atsiliepimu į pareiškėjos skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo į bylą pateiktus dokumentus, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė neįrodė egzistavus būtinąsias įskaitymo sąlygas. 2017 m. gruodžio 21 d. trišalė sutartis tarp UAB ,,LOSSLESS“, SIA ,,Akselss“ ir ARE Petrol Tarding GmbH dėl skolų įskaitymo nėra šalių pasirašyta (el. b. l. 106), 2018 m. vasario 27 d. sąskaita pareiškėjai dėl 548 810,09 Eur yra vienašališkai pasirašyta UAB ,,LOSSLESS“ vadovo H. D.. Priešingai nei nurodė apeliantas H. D., elektroninio susirašinėjimo tarp UAB ,,LOSSLESS“ ir pareiškėjo dėl 2018 m. vasario 27 d. įskaitymo byloje nėra. Byloje esantis UAB ,,LOSSLESS“ pranešimas – pretenzija, adresuotas SIA ,,Akselss“ dėl prekių netinkamos kokybės, yra nepasirašytas, be jo sudarymo datos, duomenų, jog šis dokumentas buvo išsiųstas ir jį pareiškėja gavo, nėra (el. b. l. 107). Iš byloje esančios Orlen laboratorijos ataskaitos dėl kuro kokybės turinio negalima daryti išvados, jog ataskaitoje pateikti duomenys būtent apie pareiškėjos UAB ,,LOSSLESS“ parduotą kurą (el. b. l. 108-109, 125-127, 131-137). Atsižvelgiant į tai sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo metu pareiškėjas buvo UAB ,,LOSSLESS“ kreditorius.
 5. Pagal ĮBĮ 12 straipsnį, nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka gali priimti kreditorių susirinkimas, jeigu šiam nutarimui atviru balsavimu pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų įmonės turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios nutarimo priėmimo dieną. Iš ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų matyti, jog susirinkime balsavo įmonė Arsen Ovsepyan kaip vienintelė UAB ,,LOSSLESS“ kreditorė, turinti 502 000 Eur reikalavimą, taigi, nustatytas pažeidimas negali būti pripažintas formaliu, kadangi pareiškėjo dalyvavimas susirinkime galėjo turėti lemiamą reikšmę priimtų nutarimų turiniui.
 6. Apeliacinės instancijos teismas taip pat neturi pagrindo sutikti su apeliantų teiginiais, kad ginčijami kreditorių susirinkimai nepažeidė pareiškėjo teisių. ĮBĮ nustatytos dvi įmonių bankroto proceso rūšys: teisminis įmonės bankroto procesas ir neteisminis įmonės bankroto procesas. ĮBĮ 13 straipsnio 1 dalis nustato, kad ne teismo tvarka bankroto procedūros vykdomos vadovaujantis ĮBĮ; teismo kompetencijai priskirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas. Pagrindinis kriterijus, kuris skiria teismo tvarka vykdomą bankrotą nuo ne teismo tvarka vykdomo bankroto, yra tai, kad ne teismo tvarka vykdomo bankroto atveju bankrotas vykdomas bendru įmonės ir jos kreditorių susitarimu ir visi klausimai sprendžiami kreditorių susirinkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316-686/2016). Dėl nemokiai įmonei vykdomos bankroto procedūrų rūšies įstatymas suteikia teisę spręsti įmonės kreditoriams. Pareiškėjas, būdamas atsakovės kreditoriumi, gali nebūti suinteresuotas, kad atsakovės bankroto procedūros vyktų ne teismo tvarka (tą iš esmės patvirtina pareiškėjo reikalavimas iškelti atsakovei bankroto bylą teisme), todėl neinformavus pareiškėjo, turinčio pakankamai svarią balsavimo teisę, apie kreditorių susirinkimą buvo pažeista pareiškėjo teisė spręsti dėl atsakovei vykdomų bankroto procedūrų pobūdžio.

8Dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo

 1. Apeliantai taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo procesiniu sprendimu iškelti atsakovei bankroto bylą, teigdami, kad tuo pačiu procesiniu sprendimu nutraukdamas neteisminį atsakovės bankrotą ir iškeldamas bankroto bylą teisme pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo teismų formuojamos praktikos. Apeliacinės instancijos teismas šiuos apeliantų argumentus pripažįsta pagrįstais.
 2. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pažymėta, kad nepriklausomai nuo to, kokiu būdu pradėtas įmonės bankroto procesas – teismo nutartimi ar įmonės kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą vykdyti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka – atsiranda tokios pačios teisinės pasekmės, susijusios su įmonės bankroto proceso pradėjimu ir vykdymu. Priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas vykdyti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka sudaro objektyvias kliūtis priimti pareiškimą (ieškinį) dėl bankroto bylos tai įmonei iškėlimo teismo tvarka, todėl tokį pareiškimą turi būti atsisakyta priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu. Tuo atveju, jei įmonės kreditorių susirinkimo nutarimas vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka teismo panaikinamas, ĮBĮ 12 straipsnio 5 dalyje numatytas 30 dienų terminas, per kurį numatyta ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardytų asmenų teisė kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nesilaikant ĮBĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų, turi būti skaičiuojamas ne nuo kreditorių susirinkimo, kuriame priimtas panaikintas nutarimas, datos, o nuo teismo nutarties, kuria šis nutarimas panaikintas, įsiteisėjimo dienos (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-718-407/2018; 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1591-330/2017).
 3. Iš šios nutarties 25 punkte aptartos teismų praktikos akivaizdu, kad pareiškimas dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo teisme gali būti priimamas ir nagrinėjamas tik po to, kai įsiteisėja teismo nutartis panaikinti įmonės kreditorių susirinkimo nutarimą pradėti tos pačios įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka, todėl pirmosios instancijos teismas šį pareiškėjo reikalavimą turėjo atsisakyti priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu ir negalėjo dėl tokio reikalavimo spręsti tuo pačiu procesiniu sprendimu, kuriuo buvo sprendžiama dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pradėti atsakovės bankroto procesą ne teismo tvarka teisėtumo. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas panaikina ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria atsakovei iškelta bankroto byla ir bylos dalį dėl šio pareiškėjo reikalavimo nutraukia (CPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 293 straipsnio 1 punktas). Pažymėtina, kad tokio procesinio sprendimo priėmimas neužkerta kelio pareiškėjui iš naujo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, laikantis ĮBĮ 12 straipsnio 5 dalyje ar numatytos tvarkos.
 4. Konstatavęs, kad klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo šioje byloje apskritai negalėjo būti sprendžiamas, apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl apeliantų argumentų, susijusių su netinkamu atsakovės mokumo vertinimu, taip pat proceso teisės normų galimu pažeidimu, sprendžiant dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, nes šių argumentų analizė neturėtų jokios įtakos nagrinėjamos bylos rezultatui.
Dėl bylinėjimosi išlaidų
 1. Apeliacinės instancijos teismui panaikinus ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, spręstina dėl šalių bylinėjimosi išlaidų paskirstymo (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjo procesinis elgesys buvo sąžiningas, o bylinėjimosi išlaidos susidarė dėl atsakovės kaltės (neteisėto nutarimų pradėti atsakovės bankroto bylą ne teismo tvarka priėmimo), apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartimi iš atsakovės pareiškėjui priteistos bylinėjimosi išlaidos neperskirstytinos (CPK 94 straipsnis).

9Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 338 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

10Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. birželio 21 d. nutarties dalį, kuria iškelta bankroto bylą atsakovei UAB „LOSSLESS“ (įmonės kodas 302257530, buveinės adresas: J. B. g. 29A, Mažeikiai), bankroto administratoriumi paskirtas J. S. bei taikytos bankroto bylos iškėlimo teisinės pasekmės ir bylos dalį pagal pareiškėjo reikalavimą dėl bankroto bylos UAB „LOSSLESS“ iškėlimo nutraukti.

11Kitą Šiaulių apygardos teismo 2018 m. birželio 21 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai