Byla B2-107-773/2019
Dėl atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kuponai“ pabaigos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kuponai“ pabaigos,

Nustatė

2atsakovės BUAB „Kuponai“ bankroto administratoriaus MB „Bankroto byla“ įgaliotas atstovas Juozas Viščinis pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

3Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis).

4Prašymas tenkinamas

5Kauno apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartimi iškėlė BUAB „Kuponai“ bankroto bylą, 2016 m. vasario 11 d. nutartimi patvirtino įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, kuris buvo tikslinamas 2016 m. gegužės 2 d., 2016 m. gegužės 26 d., 2016 m. birželio 21 d., 2016 m. rugpjūčio 8 d., 2016 m. spalio 25 d., 2016 m. lapkričio 30 d., 2017 m. sausio 24 d., 2017 m. gegužės 10 d., 2018 m. rugpjūčio 14 d., 2019 m. rugpjūčio 12 d., 2019 m. rugsėjo 19 d. nutartimis, 2016 m. gegužės 31 d. nutartimi pripažino įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

6Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos apsaugos ministerijos pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodoma, kad bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo išnaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas turi būti atliekamas siekiant įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-625-823/2019, Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. vasario 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-512-330/2019).

7Atsakovės BUAB „Kuponai“ bankroto administratorius pateikė teismui prašymą dėl įmonės pabaigos, 2019 m. balandžio 30 d. BUAB „Kuponai“ likvidavimo aktą su likvidavimo balansu, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Marijampolės valdybos 2019 m. gegužės 3 d. pažymą Nr. (15.5)-AD5-7792 dėl pažymos įmonei likviduoti išdavimo.

8Teismas nustatė, kad bankroto proceso metu atsakovės BUAB „Kuponai“ mokumas nebuvo atstatytas, taikos sutartis nesudaryta, baigus bankroto procedūrą liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai, bankroto administravimo išlaidos padengtos tik iš dalies. Teismas atkreipia dėmesį, kad bankroto administratorius nepasinaudojo ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta teise šaukti kreditorių susirinkimą įmonės likvidavimo procedūros pabaigos faktui patvirtinti, kas reikštų, jog kreditoriai sutinka, kad buvo išnaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti. Vis dėlto, teismas, atsižvelgęs į BUAB „Kuponai bankroto“ proceso trukmę, didelį kreditorių skaičių, jų finansinių reikalavimų dydį ir kitas individualias BUAB „Kuponai“ bankroto proceso aplinkybes, sprendžia, kad šioje byloje esančių duomenų pakanka teismui spręsti dėl materialaus pobūdžio sąlygos egzistavimo priimant sprendimą dėl BUAB „Kuponai“ pabaigos.

9Bylos duomenys patvirtina, kad buvo išnaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti, t. y. kreiptasi dėl Garantinio fondo lėšų tenkinti pirmos eilės kreditorių reikalavimus, kreiptasi į teismą dėl atsakovei padarytos žalos išieškojimo iš buvusio BUAB „Kuponai“ vadovo, BUAB „Kuponai“ kreditorių komiteto nustatyta tvarka realizuotas BUAB „Kuponai“ turtas (2 t., b. l. 144-166; 3 t., b. l. 100-102, 139-142, 188-189; 4 t., b. l. 21-28, 39-42, 47-50, 52-56, 85-92). Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos apsaugos ministerijos Marijampolės valdybos pažyma patvirtina, kad BUAB „Kuponai“ nebuvo įtraukta į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Marijampolės valdybos Kalvarijos aplinkos apsaugos inspekcijos 2018 metų kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašus ir su Aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi.

10Teismas pažymi, kad kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama. Teismui savo iniciatyva patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose BUAB „Kuponai“ dalyvautų proceso šalimi, nėra (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

11Turto arešto aktų registro duomenimis galiojančių areštų atsakovės BUAB „Kuponai“ atžvilgiu nėra (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

12Įvertinus tai, kad galimybių tęsti įstatuose numatytą atsakovės BUAB „Kuponai“ veiklą nėra, o bankroto administratorius įvykdė įstatyme numatytus veiksmus likviduojant įmonę, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl atsakovės BUAB „Kuponai“ veiklos pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,

Nutarė

14Pripažinti bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „Kuponai“, juridinio asmens kodas 302732863, registracijos adresas: Vienybės g. 102, Vilkaviškis, pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

15Įpareigoti bankroto administratorių ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo dėl įmonės pabaigos įsiteisėjimo dienos pateikti prašymą juridinių asmenų registrui išregistruoti likviduotą dėl bankroto įmonę (ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalis).

16Įpareigoti bankroto administratorių sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

17Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai