Byla e2A-512-330/2019
Dėl įmonės pabaigos

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Artūro Driuko, Romualdos Janovičienės ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Losrita“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. eB2-1801-866/2018, kuriuo patenkintas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Forenus“ bankroto administratorės prašymas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6Ginčo esmė

71.

8Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 13 d nutartimi UAB ,,Forenus“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta UAB „Ad acta“. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 11 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančios įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris vėlesnėmis nutartimis buvo tikslinamas. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 24 d. nutartimi UAB „Forenus“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

92.

10BUAB „Forenus“ bankroto administratorė UAB „Ad acta“ teismui pateikė prašymą priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos. Nurodė, kad likviduojamos BUAB „Forenus“ bankroto procedūros yra baigtos.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

133.

14Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 10 d. sprendimu pripažino BUAB „Forenus“ veiklą pasibaigusia, nurodė bankroto administratorei atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 5 dalyje. Teismas konstatavo, kad BUAB „Forenus“ bankroto procedūros yra atliktos.

15III.

16Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

174.

18Trečiasis asmuo (kreditorė) UAB „Losrita“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 10 d. sprendimą. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

194.1.

20Teismas netinkamai įvertino surinktus įrodymus bei neištyrė reikšmingų aplinkybių. BUAB „Forenus“ bankroto procedūros buvo vykdomos formaliai, siekiant kuo skubiau užbaigti bankroto procesą, nesiekiant įmonės kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimo.

214.2.

22Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, jog bankroto administratorė nevykdė pareigos patikrinti įmonės sudarytus sandorius. Išsami informacija apie įmonės sudarytus sandorius nebuvo pateikta kreditorių susirinkimui.

234.3.

24Teismas neatsižvelgė į tai, jog kreditorei UAB „Losrita“ buvo suteikta teisė atlikti bankrutavusios įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą. Kreditorė šios teisės negalėjo realizuoti vien dėl bankroto administratorės veiksmų.

254.4.

26Neišsprendus klausimo dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, nėra pagrindo išvadai, jog visos bankroto procedūros yra atliktos. Esant tokiai aplinkybei, sprendimas dėl juridinio asmens pabaigos negalėjo būti priimtas.

275.

28BUAB „Forenus“ bankroto administratorė UAB „Ad acta“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo trečiojo asmens UAB „Losrita“ apeliacinį skundą atmesti ir įvertinti trečiojo asmens procesinį elgesį. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

295.1.

30Trečiojo asmens įstojimo į bankroto bylą aplinkybės ir jo veiksmai bankroto byloje rodo šio asmens nesąžiningumą ir piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Trečiasis asmuo vengė pasirašyti konfidencialumo sutartį, kas taip pat kelia abejones dėl jo sąžiningumo ir tikrųjų tokio elgesio tikslų. Abejonių dėl trečiojo asmens sąžiningumo kelia ir vieši duomenys, jog šio juridinio asmens direktorius anksčiau buvo kito juridinio asmens valdymo organu, o to juridinio asmens bankrotas pripažintas tyčiniu. Trečiojo asmens nesąžiningumą patvirtina ir nepagrįstai teikti skundai dėl kreditorių susirinkime priimtų nutarimų panaikinimo.

315.2.

32Trečiojo asmens pozicija dėl pagrindo įmonės veiklą pripažinti pasibaigusia nebuvimo nepagrįsta. Apeliacinio skundo argumentai grindžiami vien deklaratyviais teiginiais. Trečiasis asmuo nepateikė duomenų apie žalingus ar neteisėtus įmonės sandorius.

335.3.

34Bankroto administratorės veiksmuose nėra kaltės dėl to, jog trečiasis asmuo nesugebėjo realizuoti jam suteiktą teisę atlikti įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą. Ši teisė liko nerealizuota dėl paties trečiojo asmens kaltės. Pareiškimas dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu pareikštas pavėluotai – jau priėmus sprendimą dėl įmonės pabaigos.

356.

36Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius pateiktame atsiliepime į apeliacinį skundą prašo sprendimą dėl UAB „Losrita“ apeliacinio skundo priimti teismo nuožiūra.

377.

38Lietuvos apeliaciniame teisme 2019 m. sausio 2 d. gautas BUAB „Forenus“ bankroto administratorės UAB „Ad acta“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

39Teisėjų kolegija

konstatuoja:

40IV.

41Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

428.

43Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalys). Absoliučių apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

449.

45Lietuvos apeliacinio teismo yra ne kartą pažymėta, kad gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis), teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013).

4610.

47Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas turi būti atliekamas siekiant įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

4811.

49Byloje nėra ginčo dėl procesinio pobūdžio sąlygos priimti sprendimą dėl BUAB „Forenus“ pabaigos buvimo. Apeliantė ginčija materialinio pobūdžio sąlygos sprendimui dėl įmonės pabaigos priimti egzistavimą. Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kaip kliūtį sprendimui dėl įmonės pabaigos priimti vardija aplinkybes, jog BUAB „Forenus“ bankroto procedūros buvo vykdomos formaliai, jog bankroto administratorė neįvykdė pareigos patikrinti įmonės sudarytus sandorius, pareikšti ieškinius dėl neteisėtų ir (ar) įmonei žalingų sandorių, jog nesudarė sąlygų (trukdė) apeliantei atlikti įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą. Tačiau teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

5012.

51Teisėjų kolegija akcentuoja, kad bankroto procesas turi vykti operatyviai ir efektyviai. Tam užtikrinti svarbu, kad bankroto procese vykdomos procedūros vyktų savalaikiai. ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punkte numatyta, kad bankroto administratorius ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrina įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareiškia ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (ar) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip pat padaręs prielaidą, kad yra tyčinio bankroto požymių, kreipiasi į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu. Taigi bankrutuojančios įmonės sandorių tikrinimas atliekamas bankroto proceso pirmuosiuose etapuose (teismui iškėlus bankroto bylą ir bankrutuojančios įmonės dokumentus perdavus paskirtam bankroto administratoriui – ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas), o ne bankroto procedūrų pabaigoje, kai paaiškėja, kad įmonės turto nėra ar jo nepakanka atsiskaityti su kreditoriais. Bankroto procedūrų pradžioje bankroto administratorius sprendžia, ar yra pagrindas ir ar tikslinga ginčyti įmonės sudarytus sandorius, ar egzistuoja prielaidos įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punktas).

5213.

53Bylos duomenys patvirtina, kad BUAB „Forenus“ bankroto administratorė atliko ĮBĮ numatytą pareigą patikrinti įmonės sandorius, tačiau nenustatė pagrindo teikti ieškinius dėl iki bankroto bylos iškėlimo įmonės sudarytų sandorių, o nenustačiusi tyčinio bankroto požymių, ji nesikreipė į teismą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu. BUAB „Forenus“ kreditoriai 2017 m. birželio 28 d. susirinkime patvirtino administratorės veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2017 m. vasario 24 d. iki 2017 m. birželio 22 d. Iš šios administratorės veiklos ataskaitos matyti, kad bankroto administratorė patikrino įmonės sandorius, sudarytus per 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo ir nenustatė tokių reikšmingų sandorių, kurie būtų turėję įtakos įmonės mokumui ir tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais. Patvirtinus bankroto administratorės veiklos ataskaitą, kreditorių susirinkime buvo priimti nutarimai, įpareigojantys administratorę inicijuoti įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto procedūrą, organizuoti įmonės turto realizavimą. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad kreditorių visuma pritarė administratorės veiksmams, taip pat neįžvelgė ir tyčinio įmonės bankroto požymių. Tam pagrindo nenustatė ir bankroto administratorė.

5414.

55Teisėjų kolegijos vertinimu, nutarties 13 punkte nurodytos aplinkybės paneigia apeliantės argumentus, jog bankroto administratorė esą nevykdė pareigos patikrinti iki bankroto bylos iškėlimo įmonės sudarytus sandorius, jog be pagrindo nereiškė reikalavimų dėl įmonės sudarytų sandorių ar įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu. Apeliantės selektyviai išryškinamos bankroto administratorės ataskaitos ištraukos, iš kurių matyti, kad administratorė įsipareigoja tęsti sandorių teisėtumo vertinimą bei apie patikrinimo rezultatus informuoti kreditorių susirinkimą, neteikia pagrindo išvadai, jog sandorių teisėtumo vertinimas nebuvo pabaigtas arba atliktas tik formaliai. Pažymėtina, jog trečiasis asmuo nenurodė konkrečių objektyvių aplinkybių, galinčių sukelti pagrįstas abejones dėl BUAB „Forenus“ bankroto procedūrų vykdymo teisėtumo, tinkamumo, efektyvumo etc. Tad šiuo aspektu pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas tik bendro pobūdžio prielaidomis.

5615.

57Bankroto administratorius yra teismo paskirtas bankrutuojančios įmonės atstovas, veikiantis įmonės vardu ex officio, o pavedimo sutarties pagrindu susiklosto ne bankroto administratoriaus ir kreditorių (ar kreditorių susirinkimo), bet bankroto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės teisiniai santykiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-6/2012, 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010). Vadinasi, tik bankroto administratorius, vykdydamas ĮBĮ nustatytas pareigas bei atstovaudamas bankrutuojančią (bankrutavusią) įmonę, sprendžia, ar kreiptis į teismą su ieškiniu, ar ne. Kreditorių nuomonė (valia) nesaisto bankroto administratoriaus inicijuoti administruojamos įmonės vardu teisminius procesus. Tad ir analizuojamu atveju, apeliantė, manydama, kad BUAB „Forenus“ sandoriai yra neteisėti, o įmonės bankrotas tyčinis, galėjo reikšti atitinkamus reikalavimus, neatsižvelgdama į administratorės poziciją. Ta aplinkybė, jog apeliantė dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo bankroto byla buvo baigta (apskųstasis sprendimas), teikdama apeliacinį skundą kartu pateikė ir pareiškimą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, nesudaro pagrindo retrospektyviai vertinti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Pažymėtina, jog teismo sprendimo priėmimo metu neegzistavo apeliaciniame skunde akcentuojama bankroto bylos užbaigimo kliūtis – procesinio klausimo dėl tyčinio bankroto neišsprendimas. Kita vertus, bylos duomenys patvirtina, kad priėmus sprendimą dėl įmonės pabaigos, jau apeliacinio proceso metu gautą pareiškimą dėl tyčinio bankroto buvo atsisakyta priimti. Teisėjų kolegija nevertina pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo (nutarties), kuriuo atsisakyta priimti pareiškimą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, kadangi toks vertinimas yra už šios bylos nagrinėjimo ribų.

5816.

59Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas neatsižvelgė į tai, jog kreditorei UAB „Losrita“ teismo nutartimi buvo leista atlikti BUAB „Forenus“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą, tačiau kreditorė šios teisės nerealizavo dėl bankroto administratorės kaltės. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiu argumentu. Bankroto bylos duomenys iš tiesų patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 19 d. nutartimi leista BUAB „Forenus“ kreditorei UAB „Losrita“ savo lėšomis atlikti BUAB „Forenus“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą. Iš bylos duomenų matyti, kad kreditorė šios teisės neįgyvendino. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantės akcentuojamų bankroto administratorės veiksmų (neveikimo), tuo nesudarant sąlygų kreditorei atlikti įmonės dokumentų ir informacijos patikrinimą, bankroto bylos duomenys nepatvirtina. Priešingai, pirmosios instancijos teismo 2018 m. balandžio 5 d. nutartyje konstatuota, kad bankroto administratorės veiksmuose (vykdant nutartį dėl įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimo) nėra piktnaudžiavimo teise požymių (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Kita vertus, aplinkybė, jog kreditorė nerealizavo teisės atlikti įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą, neturi esminio ryšio su šioje byloje sprendžiamu klausimu. Net ir pripažinus, kad kreditorei buvo kliudoma atlikti dokumentų patikrinimą (nors šiuo atveju tas nenustatyta), tai savaime neleidžia daryti išvados dėl materialaus pobūdžio sąlygos priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos nebuvimo.

6017.

61Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų, teisėjų kolegija iš esmės nepasisako.

6218.

63Vadovaudamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, tenkindamas pareiškimą dėl įmonės pabaigos, tinkamai įvertino pateiktus įrodymus ir nustatė bylos aplinkybes, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių, teisingai aiškino ir taikė bankroto proceso teisės normas, todėl šio teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

6419.

65BUAB „Forenus“ bankroto administratorė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo įvertinti trečiojo asmens (apeliantės) UAB „Losrita“ elgesį ir spręsti klausimą dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paskyrimo. Administratorės nuomone, byloje nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad apeliantė nesąžiningai veikia prieš greitą bylos išnagrinėjimą, siekia atitolinti sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimą.

6620.

67Pagal CPK 95 straipsnio nuostatas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos šios sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išsprendimą. Teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių eurų baudą, iki 50 proc. iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 straipsnio 2 dalis).

6821.

69CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Apeliacinio skundo pateikimas šioje byloje neleidžia apeliantės veiksmų pripažinti piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Kreipimasis į teismą su apeliaciniu skundu dėl teismo sprendimo dėl įmonės pabaigos savaime nelaikytinas bylos vilkinimu, o yra subjektinės teisės kreiptis į teismą realizavimas. Nors apeliacinis skundas šiuo atveju pripažįstamas nepagrįstu, tačiau byloje nėra kitų duomenų, kurie leistų manyti, kad apeliantė yra aiškiai nesąžininga, sąmoningai siekia veikti prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą. Atsižvelgiant į tai, bankroto administratorės prašymas netenkintinas (CPK 95 straipsnio 2 dalis).

7022.

71Atsiliepime į apeliacinį skundą BUAB „Forenus“ bankroto administratorė UAB „Ad acta“ prašo iš apeliantės UAB „Losrita“ priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pateikti įrodymai patvirtina, kad bankroto administratorė patyrė 550 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimu. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Prašomos atlyginti bylinėjimosi išlaidos neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą nurodyto maksimalaus dydžio (8.11 punktas), todėl atsakovės naudai priteisiamos iš apeliantės.

72Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

73Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

74Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Losrita“ (j. a. k. 303255361) bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Forenus“ (j. a. k. 301128664) 550 Eur apeliacinės instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Artūro Driuko, Romualdos Janovičienės ir Gintaro Pečiulio (kolegijos... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Teisėjų kolegija... 5. I.... 6. Ginčo esmė... 7. 1.... 8. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 13 d nutartimi UAB ,,Forenus“... 9. 2.... 10. BUAB „Forenus“ bankroto administratorė UAB „Ad acta“ teismui pateikė... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. 3.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 10 d. sprendimu pripažino BUAB... 15. III.... 16. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. 4.... 18. Trečiasis asmuo (kreditorė) UAB „Losrita“ apeliaciniu skundu prašo... 19. 4.1.... 20. Teismas netinkamai įvertino surinktus įrodymus bei neištyrė reikšmingų... 21. 4.2.... 22. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, jog bankroto administratorė nevykdė... 23. 4.3.... 24. Teismas neatsižvelgė į tai, jog kreditorei UAB „Losrita“ buvo suteikta... 25. 4.4.... 26. Neišsprendus klausimo dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, nėra... 27. 5.... 28. BUAB „Forenus“ bankroto administratorė UAB „Ad acta“ atsiliepime į... 29. 5.1.... 30. Trečiojo asmens įstojimo į bankroto bylą aplinkybės ir jo veiksmai... 31. 5.2.... 32. Trečiojo asmens pozicija dėl pagrindo įmonės veiklą pripažinti... 33. 5.3.... 34. Bankroto administratorės veiksmuose nėra kaltės dėl to, jog trečiasis... 35. 6.... 36. Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 37. 7.... 38. Lietuvos apeliaciniame teisme 2019 m. sausio 2 d. gautas BUAB „Forenus“... 39. Teisėjų kolegija... 40. IV.... 41. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 42. 8.... 43. Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio... 44. 9.... 45. Lietuvos apeliacinio teismo yra ne kartą pažymėta, kad gavęs iš... 46. 10.... 47. Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos,... 48. 11.... 49. Byloje nėra ginčo dėl procesinio pobūdžio sąlygos priimti sprendimą dėl... 50. 12.... 51. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad bankroto procesas turi vykti operatyviai ir... 52. 13.... 53. Bylos duomenys patvirtina, kad BUAB „Forenus“ bankroto administratorė... 54. 14.... 55. Teisėjų kolegijos vertinimu, nutarties 13 punkte nurodytos aplinkybės... 56. 15.... 57. Bankroto administratorius yra teismo paskirtas bankrutuojančios įmonės... 58. 16.... 59. Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas neatsižvelgė į tai, jog... 60. 17.... 61. Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų, kaip teisiškai... 62. 18.... 63. Vadovaudamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 64. 19.... 65. BUAB „Forenus“ bankroto administratorė atsiliepime į apeliacinį skundą... 66. 20.... 67. Pagal CPK 95 straipsnio nuostatas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis... 68. 21.... 69. CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi... 70. 22.... 71. Atsiliepime į apeliacinį skundą BUAB „Forenus“ bankroto administratorė... 72. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 73. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 74. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Losrita“ (j. a. k....