Byla 2S-632-340/2018
Dėl papildomo prievolės įvykdymo termino nustatymo ir papildomo prievolės įvykdymo termino pripažinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo M. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo M. S. ieškinį atsakovams UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir „Swedbank“, AB dėl papildomo prievolės įvykdymo termino nustatymo ir papildomo prievolės įvykdymo termino pripažinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovas M. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir „Swedbank“, AB dėl papildomo prievolės įvykdymo termino nustatymo ir papildomo prievolės įvykdymo termino pripažinimo.
 2. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2017-08-30 buvo gautas ieškovo patikslintas ieškinys atsakovams UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir „Swedbank“, AB dėl papildomo prievolės įvykdymo termino nustatymo, papildomo prievolės įvykdymo termino pripažinimo ir skolos dalies pripažinimo neteisėtais.

4II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

5

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-09-06 nutartimi nustatė ieškovui terminą iki 2017-09-20 ieškinio trūkumams pašalinti: už reikalavimą sumokėti žyminį mokestį (386,50 Eur) ir teismui pateikti tokį sumokėjimą pagrindžiančius dokumentus arba teismui pateikti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimą, kuriuo jis būtų visiškai atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo nagrinėjamoje civilinėje byloje.
 2. Teismas nurodė, kad ieškovo prašymas atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo dėl blogos finansinės padėties nepakankamai pagrįstas pridėtais įrodymais. Teismas pažymėjo, kad jeigu ieškovas neturi finansinių galimybių sumokėti žyminio mokesčio, jį visiškai atleisti nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo gali tik Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba savo sprendimu. Teismo nuomone, atleidus nuo žyminio mokesčio pagal ieškovo pateiktą prašymą, nebūtų pakankamai užtikrintas šalių lygiateisiškumo principas. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, sprendė, jog nėra pagrindo tenkinti ieškovo prašymo visa apimtimi. Teismas ieškovą įpareigojo primokėti žyminį mokestį už reiškiamus reikalavimus – papildomai 386,50 Eur (atleistinas nuo pusės žyminio mokesčio mokėjimo) arba teismui pateikti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimą, kuriuo jis būtų visiškai atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo nagrinėjamoje civilinėje byloje.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7

 1. Atskiruoju skundu ieškovas M. S. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-09-06 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atleisti ieškovą M. S. nuo likusios 386,50 Eur dydžio žyminio mokesčio dalies sumokėjimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Apeliantas, teikdamas teismui prašymą atleisti jį nuo 873 Eur dydžio žyminio mokesčio dalies, į bylą pateikė išsamius įrodymus, kurie patvirtina, kad apeliantas ilgą laiką nedirba ir negauna jokių pajamų; apelianto turimas nekilnojamasis turtas yra įkeistas, areštuotas ir numatytas parduoti iš varžytynių, o turimos UAB „Holard“ akcijos taip pat yra areštuotos; apeliantas transporto priemonių, nei piniginių lėšų atsiskaitomosiose sąskaitose neturi; apelianto atžvilgiu pradėta daug vykdomųjų bylų, kuriose vykdomų piniginių išieškojimų apimtis patvirtina visišką apelianto nemokumą ir negalėjimą mokumo atstatyti artimiausiu metu.
  2. Ginčijamoje nutartyje teismas konstatuoja nepakankamą apelianto sunkios turtinės padėties pagrįstumą byloje surinktais įrodymais, tačiau nėra nurodoma, kurios apelianto labai sunkios turtinės padėties aplinkybės galėtų būti pagrindžiamos papildomais įrodymais.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

9

10Atskirasis skundas tenkinamas.

 1. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 ir 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Nagrinėjamu atveju kvestionuojamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti, t. y. sumokėti 386,50 Eur trūkstamo žyminio mokesčio, teisėtumas ir pagrįstumas.
 3. Byloje nustatyta, kad ieškovas M. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir „Swedbank“, AB dėl papildomo prievolės įvykdymo termino nustatymo ir papildomo prievolės įvykdymo termino pripažinimo. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2017-08-30 buvo gautas ieškovo patikslintas ieškinys atsakovams UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir „Swedbank“, AB dėl papildomo prievolės įvykdymo termino nustatymo, papildomo prievolės įvykdymo termino pripažinimo ir skolos dalies pripažinimo neteisėtais. Už patikslintą ieškinį turėjo būti primokėtas 973 Eur žyminis mokestis. Ieškovas sumokėjo dalį žyminio mokesčio – 100 Eur, o nuo likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimo prašė jį atleisti dėl sunkios turtinės padėties. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-09-06 nutartimi ieškovo prašymą tenkino iš dalies: įpareigojo ieškovą papildomai primokėti 386,50 Eur žyminio mokesčio, o nuo likusios dalies žyminio mokesčio mokėjimo atleido. Ieškovas, nesutikdamas su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-09-06 nutartimi, pateikė atskirąjį skundą.
 4. Pažymėtina, jog CPK 83 straipsnio 3 dalis nustato, kad asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. CPK imperatyviai įtvirtintos žyminio mokesčio dydžio nustatymo, atleidimo nuo dalies šio mokesčio mokėjimo bei žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo sąlygos. Asmuo gali būti atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, jeigu pateikiami jo sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai, dėl ko jis negali sumokėti nustatyto dydžio žyminio mokesčio (CPK 83 straipsnio 3 dalis). Teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį apibūdina nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-679/2009; 2010 m. birželio mėn. 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-834/2010). Pareiga įrodyti prašymo pagrįstumą tenka jį pateikusiam asmeniui (CPK 83 straipsnio 3 dalis, 178, 179 straipsniai).
 5. Nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-09-06 nutartimi apelianto prašymą atleisti jį nuo likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimo tenkino iš dalies. Teismas sprendė, kad apelianto prašymas atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo dėl blogos finansinės padėties nepakankamai pagrįstas pridėtais įrodymais. Apeliacinės instancijos teismas su šia pirmosios instancijos teismo pozicija nesutinka.
 6. Pažymėtina, jog iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pažymos bei Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto skyriaus pažymos matyti, jog ieškovas yra bedarbis. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų matyti, kad visas ieškovo turtas yra įkeistas ir areštuotas, todėl ieškovas šiuo turtu negali laisvai disponuoti (jį parduoti ar įkeisti), dėl ko neturi galimybės gauti reikiamos pinigų sumos žyminiam mokesčiui sumokėti. VĮ Regitra pažyma patvirtina, jog ieškovo vardu registruotų transporto priemonių nėra. Iš pateiktų bankų sąskaitų išrašų matyti, jog ieškovas piniginių lėšų bankų sąskaitose taip pat neturi. Šie duomenys suponuoja išvadą, jog ieškovas, siekdamas apginti savo galimai pažeistas teises ir teisėtus interesus, papildomai sumokėti 386,50 Eur žyminį mokestį neturi galimybės. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog iš ieškovo pateiktų duomenų matyti, jog ieškovo atžvilgiu pradėta daug vykdomųjų bylų, kuriose vykdomi išieškojimai iš ieškovo turto ir piniginių lėšų, kas dar labiau apsunkina jo finansinę padėtį, todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šie duomenys tik patvirtina ieškovo sunkią finansinę padėtį.
 7. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė atleisti atsakovą nuo visos likusios dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, todėl šiuo atveju yra pagrindas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-09-06 nutartį pakeisti, tenkinat ieškovo prašymą dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo visiškai (CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

11Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

12Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 6 d. nutartį pakeisti.

13Ieškovo M. S. prašymą dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo tenkinti visiškai – atleisti ieškovą M. S. nuo likusios dalies – 873 Eur, žyminio mokesčio sumokėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai