Byla B2-759-267/2016
Dėl bankrutavusios individualios įmonės (toliau – BIĮ) „Telšių būstas“ 2016-06-07 kreditorių pakartotinio susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė,

2sekretoriaujant Irenai Dominauskienei,

3šalims nedalyvaujant,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo (kreditoriaus) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Mažeikių skyriaus skundą dėl bankrutavusios individualios įmonės (toliau – BIĮ) „Telšių būstas“ 2016-06-07 kreditorių pakartotinio susirinkimo nutarimo panaikinimo.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6

  1. Ginčo esmė

    7

8Šiaulių apygardos teisme 2016-06-14 gautas kreditoriaus VSDFV Mažeikių skyriaus skundas dėl BIĮ „Telšių būstas“ 2016-06-07 kreditorių pakartotinio susirinkimo nutarimo panaikinimo. Pareiškėjas nurodo, kad 2016-06-07 įvykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo metu buvo sprendžiamas reikalavimo teisės į A. Š. įsiskolinimą pardavimo tvarkos nustatymo klausimas. Bankroto administratoriaus pasiūlyta reikalavimo teisės pardavimo tvarka neatitinka įstatyme nustatytos turto pardavimo tvarkos. Teigiama, kad kreditorių susirinkimo nutarimu pažeidžiama LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 33 str. 1 d. 2 p. nuostata, kurioje numatoma, jog turtas, kurio vertė viršija 250 bazinių socialinių išmokų dydžio sumą, parduodamas iš varžytynių. Skundžiamą nutarimą pareiškėjas prašo panaikinti, kaip pažeidžiantį kreditorių interesus ir imperatyvias įstatymo normas.

9BIĮ „Telšių būstas“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo I. L. su skundu nesutiko. Tai, jog reikalavimo teisės suma yra 25604,87 Eur, dar nereiškia, kad šios reikalavimo teisės vertė bus lygi šiai sumai. Šiuo atveju galimybė išieškoti skolą iš A. Š. yra maža, nes vienintelis turimas turtas yra gyvenamasis namas su žemės sklypu, kuris įkeistas hipoteka. Tokiu atveju, jei už reikalavimo teisę bus pasiūlyta didesnė kaina, bankroto administratorius pagal LR ĮBĮ 33 str. 1 d. 2 p. sušauks naują kreditorių susirinkimą ir turtą pardavinės pagal kreditorių susirinkimo nustatytą naują tvarką iš varžytynių. Todėl, administratoriaus įsitikinimu, nėra jokio pagrindo teigti, kad kreditorių susirinkimo nutarimas pažeidžia LR ĮBĮ 33 str. 1 d. 2 p. nustatytą turto pardavimo tvarką ar išvengia jos.

10Kreditorius VĮ Turto bankas sutinka su pareiškėjo skundu nurodydamas, kad nėra užtikrinama galimybė kreditoriams bankrutuojančios įmonės turtą parduoti kuo didesne kaina, kad kuo didesne apimtimi būtų tenkinti kreditoriniai reikalavimai.

11Skundas tenkintinas.

  1. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės:

122016-06-07 įvyko BIĮ „Telšių būstas“ pakartotinis kreditorių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo priimtas pareiškėjo skundžiamas nutarimas dėl reikalavimo teisės į A. Š. įsiskolinimą pardavimo tvarkos nustatymo. Susirinkime nustatyta ši IĮ „Telšių būstas“ reikalavimo teisės į A. Š. įsiskolinimą pardavimo tvarka: 1) apie parduodamą turtą ne trumpiau kaip 14 dienų laikotarpį skelbti viešai – internetinėje svetainėje www.skelbiu.lt ir skelbti viešai vietinėje spaudoje; 2) apie viešą pardavimą informuoti ne mažiau kaip dvi bendroves, kurias gali sudominti minėtos reikalavimo teisės pirkimas; 3) reikalavimo teisę parduoti pirkėjui, pasiūliusiam didžiausią kainą.

13Kredito unija „Germanto lobis“, kurios reikalavimas sudarė 62,68 proc. susirinkime dalyvaujančių kreditorių reikalavimų sumos, vykusiame susirinkime balsavo už bankroto administratoriaus pasiūlytą reikalavimo teisės pardavimo tvarką papildomai nurodydama, kad apie parduodamą reikalavimo teisę reikia skelbti viešai vietinėje spaudoje. Bankroto administratorius vykdydamas minėtą kreditorių susirinkimo nutarimą apie parduodamą reikalavimo teisę į A. Š. jau yra paskelbęs 3 skirtinguose numeriuose Telšių apskrities laikraščio „Kalvotoji Žemaitija“ ir internetiniame skelbimų portale www.skelbiu.lt bei informavęs 4 skolų išieškojimo bendroves, kurias galėtų dominti minėtos reikalavimo teisės pirkimas.

  1. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiama teismo nutartis

14Pagal bylos duomenis, ĮBĮ įtvirtinta kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, balsavimo ir nutarimo priėmimo tvarka pažeista nebuvo ir ginčo dėl to byloje nėra.

15Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl reikalavimo teisės į A. Š. įsiskolinimą pardavimo tvarkos nustatymo. Pareiškėjo nuomone, skundžiamu nutarimu priimtas sprendimas pardavinėti turtą laisvu pardavimu akivaizdžiai pažeidžia ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte imperatyviai nustatytą įkeisto turto pardavimo tvarką.

16Pagal ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punktą bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės nekilnojamasis bei įkeistas turtas, išskyrus įstatyme numatytus atvejus, parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka. Tokiose bylose svarbu įvertinti, ar ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu nustatyta bankrutavusios įmonės turto pardavimo tvarka yra ekonomiškai pagrįsta ir geriausiai atitinka visų kreditorių teisėtus lūkesčius bei interesus patenkinti savo finansinius reikalavimus (ĮBĮ 34, 35 straipsniai).

17Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad bankroto proceso metu bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas turi būti parduodamas kuo didesne kaina, kad kuo didesne apimtimi būtų patenkinti kreditorių reikalavimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2012, 2015 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-132-684/2015). Be to, turi būti atsižvelgiama ir į bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus bei tokiose bylose vyraujantį viešąjį interesą. Tuo atveju, kai rengiantis bankrutuojančios įmonės likvidavimo procedūroms kreditorių susirinkimas priima nutarimą dėl įmonės turto pardavimo būdo, tvarkos ir kainos nustatymo, šiuo nutarimu turi būti nustatytas toks turto pardavimo būdas, turto pardavimo tvarka bei kaina, kad tai atitiktų tiek įmonės, tiek ir daugumos kreditorių interesus. Bankroto procese vykdant įmonės priverstinio likvidavimo procedūras, siekiama kuo didesnio visų kreditorinių reikalavimų patenkinimo, taip pat visų kreditorių interesų pusiausvyros užtikrinimo (ĮBĮ 24 straipsnis, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2053/2011).

18Pasisakydamas dėl pateikto skundo esmės teismas sutinka su kreditorių VSDFV Mažeikių skyriaus ir VĮ Turto bankas teiginiais, kad skundžiamas sprendimas pažeidžia BIĮ „Telšių būstas“ kreditorių teises, nes kreditoriams nėra užtikrinama galimybė bankrutuojančios įmonės turtą parduoti kuo didesne kaina.

19Vertindamas skunde pateiktus argumentus teismas sprendžia, kad 2016-06-07 pakartotinio susirinkimo metu nustatyta reikalavimo teisės į A. Š. įsiskolinimą pardavimo tvarka neorientuota į realią parduodamo turto rinkos vertę, be to, nustatyta, kad neišnaudotos visos galimybės parduoti turtą už kaip įmanomai didesnę kainą. Tokios turto pardavimo tvarkos nustatymas neatitinka bankroto proceso efektyvumo siekio, vieno esminių bankroto instituto taikymo tikslų – iš bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turto kuo operatyviau bei kiek įmanoma daugiau patenkinti patvirtintus pagrįstus kreditorių finansinius reikalavimus, todėl pareiškėjo VSDFV Mažeikių skyriaus skundas tenkintinas ir 2016-06-07 pakartotinio BIĮ „Telšių būstas“ kreditorių susirinkimo priimtas nutarimas naikintinas.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 230 straipsniu, 234 straipsnio 4 punktu, Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu, 33 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

21Pareiškėjo VSDFV Mažeikių skyriaus skundą tenkinti.

22Panaikinti 2016-06-07 pakartotinio bankrutavusios IĮ „Telšių būstas“ kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą.

23Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai