Byla e2-1288-881/2019
Dėl trukdymų pašalinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės D. M. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. liepos 11 d. nutarties, kuria atidėtas teismo sprendimo įvykdymas civilinėje byloje Nr. 2-224-755/2016 pagal ieškovo R. S. ieškinį atsakovei D. M. dėl žalos atlyginimo ir atsakovės D. M. priešieškinį ieškovui R. S. dėl trukdymų pašalinimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Panevėžio apygardos teismas 2016 m. liepos 11 d. galutiniu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-224-755/2016 iš dalies tenkino atsakovės D. M. priešieškinį ieškovui R. S., leisdamas ieškovui teisės aktų nustatyta tvarka per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą. Nustatė, jog per šį terminą nustatyta tvarka neparengus projektinės dokumentacijos, nesumokėjus įmokos už savavališką statybą ir negavus statybą leidžiančio dokumento, ieškovas per du mėnesius nuo šio termino pabaigos turi nugriauti 4,1668 ha žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), esančiame: ( - ), stovinčius visus pastatus, plane pažymėtus indeksais 1 I/p, 2I/m, 3I/ž, bei šulinį. Ieškovui neįvykdžius įpareigojimo nugriauti pastatus, suteikė atsakovei teisę įvykdyti teismo sprendimo dalį dėl statinių nugriovimo ieškovo lėšomis.

72.

8Pareiškėjas (ieškovas) R. S. pateikė prašymą pratęsti terminą pašalinti savavališkos statybos padarinius vieneriems metams. Nurodė, kad, vykdydamas įsiteisėjusį Panevėžio apygardos teismo 2016 m. liepos 11 d. sprendimą, ėmėsi veiksmų padariniams šalinti: įteisino vieną iš keturių statinių (1 I/p), kreipėsi į teismą dėl leidimo padalyti sklypą į du sklypus be D. M. sutikimo, ir teismas leido tą atlikti. Apylinkės teisme prieš jį buvo inicijuota kita civilinė byla ir sklypas, kurį siekia padalyti, areštuotas. Anot pareiškėjo, areštas trukdo užbaigti atidalijimo veiksmus, bet antstolis leido tokius veiksmus tęsti. Taigi, ne dėl ieškovo veiksmų iki šiol nepavyko pašalinti savavališkos statybos padarinių, todėl prašo tam pratęsti terminą.

93.

10Atsakovė D. M. prašė pareiškėjo prašymą atmesti. Nurodė, kad teismo sprendimas turėjo būti įvykdytas iki 2017 m. gegužės 11 d. Iki 2018 metų antros pusės pareiškėjas nesiėmė aktyvių veiksmų jį įvykdyti. Anot atsakovės, negalima pratęsti termino, kuris jau baigėsi, tai pažeistų jos teises.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Panevėžio apygardos teismas 2019 m. liepos 11 d. nutartimi atidėjo Panevėžio apygardos teismo 2016 m. liepos 11 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-224-755/2016 vykdymą, kiek jame numatyta, kad R. S. neįvykdžius įpareigojimo nugriauti pastatus, D. M. suteikiama teisė įvykdyti teismo sprendimo dalį dėl statinių nugriovimo atsakovo lėšomis, iki Panevėžio apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-9798-400/2018 dėl R. S. sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalies arešto galiojimo pabaigos, papildomai pridėdamas tris mėnesius.

145.

15Teismas nustatė, kad Panevėžio apygardos teismas 2017 m. kovo 6 d. nutartimi pratęsė terminą, per kurį R. S. nustatyta tvarka nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos turėjo parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjęs Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, nustatydamas tam 4 mėnesių terminą nuo teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-169-223/2017 įsiteisėjimo dienos. Minėtas teismo sprendimas buvo priimtas 2017 m. sausio 31 d. Panevėžio apygardos teismas 2017 m. liepos 20 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-446-227/2017 Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 31 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą – ieškinį patenkino, pripažino 1993 m. liepos 26 d. pirkimo pardavimo sutartį, sudarytą tarp pardavėjo K. S., mirusio ( - ) ir pirkėjų V. S., mirusio ( - ) M. S., mirusios ( - ) dėl 75/715 dalių žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), galiojančia.

166.

17Panevėžio apygardos teismas nutartimi Panevėžio apygardos teismo 2016 m. liepos 11 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-224-755/2016 vykdymą, kiek jame numatyta, kad R. S. neįvykdžius įpareigojimo nugriauti pastatus, D. M. suteikta teisė įvykdyti teismo sprendimo dalį dėl statinių nugriovimo atsakovo lėšomis, atidėjo iki teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-10420-1026/2018 įsiteisėjimo. Pastarasis teismo sprendimas priimtas 2019 m. kovo 22 d. ir įsiteisėjo 2019 m. balandžio 22 d. Šiuo sprendimu leista R. S. atlikti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), ( - ), pertvarkymo procedūrą, kurios tikslas atidalyti bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo dalis, suformuojant jas kaip atskirus žemės sklypus, be bendraturtės D. M. sutikimo pagal UAB „Matika“ parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, kuris patikrintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. liepos 18 d. patikrinimo aktu Nr. FPA-250-(8.20).

187.

19Iš bylos duomenų teismas nustatė, kad R. S. viešame registre įregistruotas kaip 1875/10417 dalių žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), savininkas. Iš turto areštų registro išrašo matyti, jog R. S. sklypo dalis pagal Panevėžio apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-9798-400/2018 yra areštuota. Sprendimas šioje byloje priimtas 2019 m. birželio 5 d., jis, pateikus apeliacinį skundą, neįsiteisėjęs. Antstolis A. Bespalovas leido atlikti (tęsti) šio žemės sklypo pertvarkymo, siekiant suformuoti atskirus sklypus, procedūras.

208.

21Teismas pripažino pagrįstu pareiškėjo argumentą, jog turto (sklypo dalies) areštas trukdo sklypo pertvarkymo procedūroms.

229.

23Teismas nurodė, kad dar 2018 m. spalio 9 d. nutartyje teismas sprendė, kad priklausomai nuo civilinės bylos Nr. e2-10420-1026/2018 baigties gali susiklostyti tokia teisinė situacija, kad R. S. ar D. M. atsidalins iš bendrai jo ir D. M. valdomo žemės sklypo ir statiniai bus ne dalinės, o jam asmeninės nuosavybės teise priklausančiame sklype (jo dalyje). Tokiu atveju statinių nugriovimo gretimo sklypo savininko reikalavimu būtinumas gali tapti abejotinas, kadangi nežinoma, ar statinių buvimas tebepažeistų jo kaip žemės savininko daiktines teises. Dėl to spręsta, kad tikslinga 2016 m. liepos 11 d. galutinio teismo sprendimo vykdymą atidėti iki civilinės bylos Nr. e2-10420-1026/2017 procesinės baigties. Sprendimas šioje byloje palankus R. S., leista atlikti sklypo dalijimo procedūras be tam prieštaravusios bendraturtės sutikimo. Nepaisant to, kitoje civilinėje byloje pritaikius sklypo dalies areštą, pertvarkymo procedūrų užbaigimas vėl tapo negalimas. Pagal Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 10 punktą tokie sklypai negali būti sujungiami, padalijami, atidalijami ar perdalijami. Iš to išeina, jog iki laikinųjų apsaugos priemonių dėl sklypo (jo dalies) arešto panaikinimo sklypo padalijimas (atidalijimas ar pan.), daiktinės teisės į sklypo dalis negalės būti registruoti viešame registre. Todėl, teismo vertinimu, tam reikalingas terminas, kurio pradžia sietina su laikinųjų apsaugos priemonių dėl sklypo galiojimo pabaiga.

2410.

25Teismas laikė nepagrįstu D. M. argumentą, jog jau pasibaigusio savavališkos statybos padarinių šalinimo termino pratęsimas nebegalimas. D. M. tai sieja su Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnyje nustatytais privalomųjų nurodymų įvykdymo terminais. Tačiau, anot teismo, šiuo atveju nurodyta norma netaikytina, nes įgaliotos institucijos privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius nebuvo teikta, o savavališkos statybos faktą ir būtinumą padarinius šalinti teismas nustatė pagal D. M. savarankišką reikalavimą. Tad teismo sprendimas vykdomas pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) taisykles.

2611.

27CPK 284 straipsnio 1 dalis leidžia teismui dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgus į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Teismo vertinimu, šiuo konkrečiu susiklostė aplinkybės, kurios reikalauja suteikti papildomo laiko savavališkos statybos padariniams likviduoti, ir ne visas aplinkybes (turto arešto uždėjimą) pareiškėjas galėjo ir gali kontroliuoti bei daryti joms įtaką.

2812.

29Teismo vertinimu, nėra pagrindo daryti išvadą, jog termino pratęsimas reikšmingai pažeistų D. M. turtines teises. Iki savavališkos statybos padarinių pašalinimo ji sklypo dalimi gali naudotis, pagal bylos duomenis ginčo statiniai nėra nė vienos iš šalių gyvenamuoju būstu. Pačios D. M. prieštaravimai dėl sklypo atidalijimo procedūrų atlikimo, kas susiję su savavališkos statybos padarinių pašalinimu, trukdė jų spartai.

3013.

31Atsižvelgdamas į tai, jog antstolis leido tęsti atidalijimo procedūras, teismas sprendė, kad vienerių metų terminas nebūtinas, todėl nustatė 3 mėnesių terminą nuo turto arešto pabaigos.

32III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3314.

34Atskiruoju skundu atsakovė D. M. prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2019 m. liepos 11 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo prašymą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3514.1.

36Nėra pagrindo pratęsti terminą savavališkos statybos padariniams likviduoti, nes terminas seniai pasibaigęs, termino atnaujinimo įstatymas nenumato, pareiškėjas nebuvo pakankamai aktyvus ir nedėjo visų pastangų siekdamas įvykdyti teismo sprendimą. Itin nepalankių aplinkybių teismo sprendimo įvykdymui pareiškėjas neįrodo. Be to, termino pratęsimas antrą kartą pažeistų šalių lygiateisiškumą bei suteiktų pareiškėjui nepagrįstą pranašumą atsakovės atžvilgiu, būtų pažeista šalių teisėtų interesų pusiausvyra, paneigtas teismo sprendimas ir jo privalomas pobūdis.

3714.2.

38Pareiškėjas dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo privalėjo kreiptis iki sprendime numatyto termino pabaigos. Po šio termino pabaigos teismo sprendimo vykdymas tapo privalomas, o pareiškėjas metus laiko teismo sprendimo nevykdė ir tik po metų kreipėsi dėl teismo sprendime numatyto termino pratęsimo, todėl skundžiama nutartis paneigia teismo sprendimo privalomumo principą, yra neteisėta, todėl naikintina.

3914.3.

40Civilinėje byloje Nr. e2-10420-1026/2017 teismas nepagrįstai leido R. S. atsidalyti sklypo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės, kadangi pagal Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 10 punktą areštuoti sklypai negali būti sujungiami, padalijami, atidalijami ar perdalijami. Dėl to ruošiamas pareiškimas dėl proceso atnaujinimo.

4115.

42Pareiškėjas R. S. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir Panevėžio apygardos teismo 2019 m. liepos 11 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

4315.1.

44Nors apeliantė atskirajame skunde teigia, kad nėra pagrindo pratęsti termino savavališkos statybos padariniams likviduoti, nes terminas yra seniai pasibaigęs, tačiau apeliantė nemotyvuoja tokio teiginio, nenurodo, kada „seniai“ šis terminas baigėsi. Panevėžio apygardos teismas 2018 m. spalio 9 d. priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 2-224-775/2016, kuria atidėjo Panevėžio apygardos teismo 2016 m. liepos 11 d. galutinio sprendimo vykdymą civilinėje byloje Nr. 2-224-755/2016 iki teismo sprendimo (nutarties) civilinėje byloje Nr. e2-10420-1026/2018 įsiteisėjimo. Teismo sprendimas įsiteisėjo 2019 m. balandžio 22 d.

4515.2.

46Teismas teisingai išaiškino, kad Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnis, nustatantis savavališkos statybos įteisinimo terminus, šiuo atveju netaikytinas, nes savavališkos statybos faktas buvo nustatytas ne įgaliotos institucijos, o apeliantės reikalavimu teismo sprendimu, kas reiškia, kad sprendimas yra vykdomas pagal CPK normas.

4715.3.

48Teismas teisingai įvertino faktines aplinkybes, t. y. paties ieškovo veiksmus ir nuo jo nepriklausiusias aplinkybes, sąlygojusias teismo sprendimo vykdymo pakeitimą, ir priimdamas skundžiamą nutartį taikė lygiateisiškumo principą. Be to, termino pratęsimas nepažeidžia apeliantės teisių ir teisėtų interesų, nes iki savavališkos statybos padarinių pašalinimo apeliantė gali laisvai naudotis sklypo dalimi.

4915.4.

50Teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-231-1026/2019 yra įsiteisėjęs, todėl yra privalomas ir vykdytinas (CPK 18 straipsnis), ir nei apeliantė, nei skundžiamą nutartį priėmęs teismas neturi pagrindo jo kvestionuoti.

51Teismas

konstatuoja:

52IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5316.

54Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

5517.

56Apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atidėtas teismo sprendimo, įpareigojančio pašalinti savavališkos statybos padarinius, įvykdymas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, bei pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytų bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

5718.

58Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo pratęsti savavališkos statybos padarinių likvidavimo termino, nes šis jau buvo pasibaigęs ir įstatyme nenumatyta pasibaigusio termino atnaujinimo galimybė, be to, termino pratęsimas pažeistų šalių lygiateisiškumą bei šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, paneigtų teismo sprendimą ir jo privalomą pobūdį.

5919.

60Pirmiausia apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamu atveju nebuvo sprendžiamas klausimas dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo termino pratęsimo, kurį reglamentuoja Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnis, o galimybė atidėti teismo sprendimo įvykdymą pagal CPK 284 straipsnį. Pastarajame nenumatyta, kad teismas negalėtų taikyti teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo tuo pagrindu, kad sprendime numatytas jo įvykdymo terminas jau yra pasibaigęs.

6120.

62Antra, byloje nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismo 2018 m. spalio 9 d. nutartimi ginčo teismo sprendimo (aktualios jo dalies) vykdymas buvo atidėtas iki teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-10420-1026/2018 įsiteisėjimo. Pastarasis teismo sprendimas įsiteisėjo 2019 m. balandžio 22 d., pareiškėjas skundžiama nutartimi išnagrinėtą prašymą pateikė 2019 m. birželio 13 d. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo spręsti, kad pareiškėjas būtų nepagrįstai ilgai delsęs ir dėl to netinkamai naudojęsis procesine teise prašyti teismo atidėti teismo sprendimo įvykdymą.

6321.

64Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo ginčo teismo sprendimo vykdymo eigą, įvertino pareiškėjo veiksmus vykdant teismo sprendimą bei pasisakė dėl aplinkybių, kurios, teismo vertinimu, objektyviai kliudo pareiškėjui įvykdyti visą teismo sprendimą. Nors atskirajame skunde apeliantė laikosi priešingos nei pirmosios instancijos teismas pozicijos, t. y. teigia, kad pareiškėjas nebuvo pakankamai aktyvus, nedėjo visų pastangų siekdamas įvykdyti teismo sprendimą bei neįrodė itin nepalankių aplinkybių teismo sprendimo įvykdymui, tačiau šių teiginių plačiau nemotyvuoja, todėl remdamasis vien abstrakčiu apeliantės nesutikimu su pirmosios instancijos teismo atliktu faktinių bylos aplinkybių bei įrodymų vertinimu, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo daryti išvados, kad pirmosios instancijos teismas priėmė neteisėtą ir (ar) nepagrįstą nutartį.

6522.

66Atidėdamas teismo sprendimo įvykdymą pirmosios instancijos teismas sprendė, kad tai reikšmingai nepažeistų apeliantės turtinių teisių, nes iki savavališkos statybos padarinių pašalinimo ji gali naudotis sklypo dalimi, ginčo statiniai nėra nė vienos iš šalių gyvenamasis būstas, be to, pačios apeliantės prieštaravimai dėl sklypo atidalijimo prisidėjo prie užsitęsusio savavališkos statybos padarinių šalinimo. Nurodytų aplinkybių apeliantė atskirajame skunde nepaneigė.

6723.

68Kaip nurodoma teismų praktikoje, sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo aktualūs yra Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006).

6924.

70Vykdytinu teismo sprendimu pareiškėjas buvo įpareigotas pašalinti savavališkos statybos padarinius, suteikiant jam galimybę savavališkai pastatytus statinius įteisinti. Byloje nustatyta, kad dalį teismo sprendimo pareiškėjas jau yra įvykdęs (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, vieną statinį įteisinęs), taip pat ėmęsis konkrečių veiksmų, siekdamas įvykdyti likusią teismo sprendimo dalį, kurios nustatytu terminu negalėjo įvykdyti dėl objektyvių priežasčių, be kita ko, pačios apeliantės pozicijos sklypo atidalijimo klausimu. Esant šioms aplinkybėms, t. y. esant duomenų, kad pareiškėjas, išnykus byloje nustatytoms aplinkybėms, galės tinkamai įvykdyti teismo sprendimą, ir, atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, nebūtų pažeista šalių teisėtų interesų pusiausvyra (žr. šios nutarties 22 punktą), darytina išvada, kad skundžiama nutartis atidėti teismo sprendimo įvykdymą atitinka aktualų teisinį reguliavimą bei minėtų bendrųjų teisės principų apeliantės nurodomu aspektu nepažeidžia.

7125.

72Apeliantės argumentas, kad civilinėje byloje Nr. e2-10420-1026/2017 teismas nepagrįstai leido pareiškėjui atsidalyti sklypo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės, nėra susijęs su šios bylos nagrinėjimo dalyku, be to, kaip teisingai nurodo pareiškėjas, įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas ir kitoje byloje negali būti kvestionuojamas (CPK 18 straipsnis).

7326.

74Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas atidėjo teismo sprendimo (jo dalies) įvykdymą iki Panevėžio apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-9798-400/2018 dėl pareiškėjo sklypo dalies arešto galiojimo pabaigos, papildomai pridėdamas tris mėnesius. Kaip matyti iš Turto arešto aktų registro duomenų, nurodytos nutarties pagrindu įregistruotas pareiškėjo žemės sklypo dalies areštas išregistruotas iš registro 2019 m. rugsėjo 24 d. (CPK 179 straipsnio 3 dalis), taigi teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo terminas apeliantės atskirojo skundo nagrinėjimo dieną yra beveik baigęsis.

7527.

76Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė CPK 284 straipsnio nuostatas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde išdėstytai motyvais nėra pagrindo.

77Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

78Panevėžio apygardos teismo 2019 m. liepos 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Panevėžio apygardos teismas 2016 m. liepos 11 d. galutiniu sprendimu... 7. 2.... 8. Pareiškėjas (ieškovas) R. S. pateikė prašymą pratęsti terminą... 9. 3.... 10. Atsakovė D. M. prašė pareiškėjo prašymą atmesti. Nurodė, kad teismo... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Panevėžio apygardos teismas 2019 m. liepos 11 d. nutartimi atidėjo... 14. 5.... 15. Teismas nustatė, kad Panevėžio apygardos teismas 2017 m. kovo 6 d. nutartimi... 16. 6.... 17. Panevėžio apygardos teismas nutartimi Panevėžio apygardos teismo 2016 m.... 18. 7.... 19. Iš bylos duomenų teismas nustatė, kad R. S. viešame registre įregistruotas... 20. 8.... 21. Teismas pripažino pagrįstu pareiškėjo argumentą, jog turto (sklypo dalies)... 22. 9.... 23. Teismas nurodė, kad dar 2018 m. spalio 9 d. nutartyje teismas sprendė, kad... 24. 10.... 25. Teismas laikė nepagrįstu D. M. argumentą, jog jau pasibaigusio savavališkos... 26. 11.... 27. CPK 284 straipsnio 1 dalis leidžia teismui dalyvaujančių byloje asmenų... 28. 12.... 29. Teismo vertinimu, nėra pagrindo daryti išvadą, jog termino pratęsimas... 30. 13.... 31. Atsižvelgdamas į tai, jog antstolis leido tęsti atidalijimo procedūras,... 32. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 33. 14.... 34. Atskiruoju skundu atsakovė D. M. prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 35. 14.1.... 36. Nėra pagrindo pratęsti terminą savavališkos statybos padariniams... 37. 14.2.... 38. Pareiškėjas dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo privalėjo... 39. 14.3.... 40. Civilinėje byloje Nr. e2-10420-1026/2017 teismas nepagrįstai leido R. S.... 41. 15.... 42. Pareiškėjas R. S. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį... 43. 15.1.... 44. Nors apeliantė atskirajame skunde teigia, kad nėra pagrindo pratęsti termino... 45. 15.2.... 46. Teismas teisingai išaiškino, kad Teritorijų planavimo ir statybos... 47. 15.3.... 48. Teismas teisingai įvertino faktines aplinkybes, t. y. paties ieškovo veiksmus... 49. 15.4.... 50. Teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-231-1026/2019 yra įsiteisėjęs,... 51. Teismas... 52. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 53. 16.... 54. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 55. 17.... 56. Apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos dalykas yra pirmosios instancijos teismo... 57. 18.... 58. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo pratęsti... 59. 19.... 60. Pirmiausia apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad, kaip... 61. 20.... 62. Antra, byloje nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismo 2018 m. spalio 9 d.... 63. 21.... 64. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo... 65. 22.... 66. Atidėdamas teismo sprendimo įvykdymą pirmosios instancijos teismas sprendė,... 67. 23.... 68. Kaip nurodoma teismų praktikoje, sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo... 69. 24.... 70. Vykdytinu teismo sprendimu pareiškėjas buvo įpareigotas pašalinti... 71. 25.... 72. Apeliantės argumentas, kad civilinėje byloje Nr. e2-10420-1026/2017 teismas... 73. 26.... 74. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas atidėjo teismo sprendimo... 75. 27.... 76. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 77. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 78. Panevėžio apygardos teismo 2019 m. liepos 11 d. nutartį palikti nepakeistą....