Byla e2-1884-965/2019
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys A. S., S. P

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Erika Tamošaitienė,

2sekretoriaujant Danguolei Gedvilaitei,

3dalyvaujant vertėjai Danutei Kontarienei,

4ieškovės atstovui M. B.,

5atsakovui F. G.,

6trečiajam asmeniui S. P.,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Forstas“ ieškinį atsakovui F. G. (F. G.) dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys A. S., S. P..

8Teismas

Nustatė

9ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 6 000 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas iš ieškovės 2015 m. lapkričio 3 d. įsigijo automobilį F. D., valst. Nr. ( - ) (toliau tekste - automobilis), kurio vertė 6 000 Eur, pagal PVM sąskaitą – faktūrą FOR Nr. 284/1, tačiau už automobilį iki šiol neatsiskaitė.

10Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad automobilį 2016 m. spalio 26 d. pardavė S. P., kuris ir turi atsiskaityti su ieškove.

11Trečiasis asmuo S. P. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka, automobilį iš A. S. įsigijo už 6 000 Eur sumą, nors automobilio savininku registruotas buvo F. G..

12Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas prašė ieškinį tenkinti, nurodė, kad kaip UAB „Forstas“ atstovas automobilio pirkimo – pardavimo sutartį pasirašė M. B. ir atsakovas. Įmonėje A. S. dirbo iki 2016 m. vasario mėn. Automobilio pirkimo pardavimo sutartis sudaryta 2015 m. spalio mėn. Automobilio kainą nustatė M. B., automobilis buvo parduotas, negavus už jį pinigų. Automobilio pirkimo – pardavimo metu, M. B. nežinojo, kas yra automobilio pirkėjas.

13Teismo posėdžio metu atsakovas F. G. paaiškino, kad paties automobilio niekada nematė. Atsakovas A. S. pagal vekselį paskolino 6000 Eur, skolos grąžinimui užtikrinti A. S. atsakovo vardu užrašė ginčo automobilį. Kadangi A. S. norėjo šį automobilį parduoti, todėl F. G. ir A. S. nuvykus į VĮ Regitrą, A. S. buvo paėmęs F. G. pasą, nuėjęs tvarkė dokumentus, po to atnešė pasirašyti dokumentus, F. G. juos pasirašė ir grąžino A. S. vekselį. Manė, kad automobilis priklausė A. S..

14Trečiasis asmuo S. P. teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2016 m. spalio mėnesio pradžioje automobilių pardavimo svetainėje radęs skelbimą apie parduodamą automobilį, susitiko su A. S., kuris parodė parduodamą automobilį garaže, esančiame (duomenys neskebtini). A. S. pasakė, kad automobilio savininkas yra atsakovas F. G.. 2016 m. spalio 26 d. visi trys susitiko VĮ Regitra. A. S. papasakojo, kad automobilio savininkas yra jis, tačiau jis yra skoloje F. G., todėl automobilis buvo užrašytas jo vardu. S. P. pareiškė, kad pinigus už automobilį perduos tik jo savininkui, kuris nurodytas dokumentuose. Tą dieną buvo pasirašyta automobilio pirkimo-pardavimo sutartis. S. P. pinigus už automobilį padavė F. G.. Trečiasis asmuo S. P. patvirtino, kad vekselio nematė, tačiau tiek A. S., tiek F. G. apie jį kalbėjo. Iki sandorio sudarymo trečiasis asmuo S. P. jų nepažinojo.

15Teismas

konstatuoja:

16ieškinys atmestinas.

17Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė 2015 m. lapkričio 3 d. išrašė PVM sąskaitą - faktūrą FOR Nr. 284/1, kurioje nurodyta, kad atsakovas iš ieškovės įsigijo automobilį F. D., valst. Nr. ( - ), kurio vertė 6 000 Eur. PVM sąskaitoje faktūroje padaryti rašymo apsirikimai - F. G. (turi būti (duomenys neskebtini)) 6000 Eur sumai už automobilį F. D. 2009-11-18, kėbulo Nr. (duomenys neskebtini) (klaida kėbulo numeryje, nes automobilio registracijos liudijime kėbulo numeris yra (duomenys neskebtini)). Automobilio pirkimo – pardavimo sutartis į bylą nepateikta, duomenų, kad už automobilį būtų su ieškove atsiskaityta byloje taip pat nepateikta. 2016 m. sausio 5 d. automobilis įregistruotas VĮ Regitra atsakovo vardu. 2016 m. spalio 26 d. Transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartimi nustatyta, kad trečiasis asmuo S. P. automobilį F. D., valst. Nr. ( - ), įsigijo iš atsakovo F. G. už 6000 Eur.

18Ieškovė laikosi pozicijos, kad būtent F. G. yra tinkamas atsakovas nagrinėjamoje byloje, kadangi ieškovė jai nuosavybės teise priklausiusį automobilį FIAT DUCATO pardavė atsakovui F. G.. Ieškovė išrašė 2015 m. lapkričio 3 d. sąskaitą faktūrą 6 000 Eur sumai, kurią savo parašais patvirtino ieškovė ir atsakovas, kas ieškovės teigimu, laikytina rašytine automobilio pirkimo – pardavimo sutartimi, tačiau atsakovas už automobilį neatsiskaitė ir liko skolingas 6 000 Eur sumą. Atsakovas įrodinėja, jog automobilio jis nepirko ir neturėjo tikslo jį įsigyti. Automobilį įregistravo savo nuosavybėn tik todėl, kad tokį veiksmą atlikti pasiūlė A. S. kaip užstatą, kadangi minėtam asmeniui pagal vekselį atsakovas buvo paskolinęs pinigų. Ieškovė nurodo, kad trečiasis asmuo A. S. tik sutvarkė automobilio pirkimo – pardavimo dokumentus, įgaliojimo perleisti automobilį neturėjo, todėl nėra atsakingas, o atsakovui, įsigijusiam automobilį, atsirado prievolė atsiskaityti su ieškove.

19Konstatuotina, kad šio ginčo išsprendimui reikšmingos automobilio F. D. pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo aplinkybės, tai yra, kokiu pagrindu transporto priemonė buvo įregistruota atsakovo vardu, kadangi tai reikšminga sprendžiant tinkamo atsakovo klausimą.

20Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, kai kyla šalių ginčas dėl konkrečios sutarties turinio, jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Be to, aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Teismas turi kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinti šalių valią, išreikštą joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus. Reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-120/2013; 2011 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2011; 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nrt. 3K-3-288/2010, kt.).

21Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą) (CK 6.305 straipsnio 1 dalis). Pardavėjas privalo pagal pirkimo-pardavimo sutartį perduoti daiktus pirkėjui, t. y. jam valdyti nuosavybės (patikėjimo) teise, ir patvirtinti nuosavybės teisę į daiktus bei jų kokybę (CK 6.317 straipsnio 1 dalis). Pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje (CK 6.344 straipsnio 1 dalis). Paprasta rašytine forma turi būti sudaromos motorinės transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartys (CK 1.73 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės lemia, kad kilus ginčui, būtent daiktų pardavėjui tenka pareiga įrodyti aplinkybę, jog pirkimo-pardavimo sandoris yra įvykęs (CPK 12 straipsnis 178 straipsnis). Tik įrodžius sandorio sudarymo faktą gali būti vertinama, ar pirkėjas turi priešpriešinę prievolę pardavėjui – sumokėti už prekes.

22Iš šalių paaiškinimų nustatyta, kad nors PVM sąskaitą - faktūrą FOR Nr. 284/1 pasirašė ieškovo atstovas ir atsakovas, tačiau nurodytas automobilis buvo trečiojo asmens A. S. žinioje, automobilis atsakovui perduotas nebuvo, atsakovas ketinimo įsigyti šį automobilį neturėjo. Trečiasis asmuo S. P. posėdžio metu paaiškino, jog pagal skelbimą dėl automobilio įsigijimo susisiekė su A. S., pastarasis automobilį ir aprodė, nurodė jo kainą, be to, paaiškino, kad automobilis registruotas kito asmens vardu. Trečiasis asmuo S. P. nurodė, kad iki automobilio įsaigijimo sandoryje dalyvavusių asmenų nepažinojo, be to, įvertinus, kad jo paaiškinimai viso bylos nagrinėjimo metu buvo nuoseklūs, teismui nėra pagrindo jais netikėti. Teismo posėdžio metu atsakovas F. G. paaiškino, kad automobilio perdavimo metu trečiajam asmeniui S. P., jokių grynųjų pinigų už automobilį jis negavo, taip pat A. S. jam negrąžino paskolintų pagal vekselį 6000 Eur, tačiau pažymėtina ir tai, kad pirmą kartą nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atsakovas duodamas paaiškinimus teismui nurodė, kad pasirašius 2016 m. spalio 26 d. sutartį dėl automobilio pardavimo, jam pirkėjas, tai yra trečiasis asmuo S. P., atidavė 6 000 Eur, o jis A. S. grąžino vekselį. Tas pačias aplinkybes patvirtino ir trečiasis asmuo S. P. savo paaiškinimuose. Be to, jis nurodė, kad pinigus už perkamą automobilį jis perdavė atsakovui, kadangi atsakovas buvo nurodytas automobilio savininku, todėl mano, kad faktiškai tai buvo A. S. atsiskaitymas su atsakovu už gautus pagal vekselį 6000 Eur. Be to, bylą pirmą kartą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme trečiasis asmuo A. S., duodamas paaiškinimus, nurodė, kad jis pardavė ieškovei priklausantį automobilį ir pinigus už automobilį faktiškai gavo jis. Patvirtino, kad atsakovas jam paskolino pagal vekselį 6000 Eur, dėl ko atsakovo vardu ir buvo užregistruotas automobilis, kaip jo prievolės užtikrinimas. Automobilis atsakovui nebuvo perduotas, jis jo niekada nematė, nes automobilio pirkti neketino. Skolą atsakovui pagal vekselį grąžino, kai automobilis 2016 m. spalio 26 d. buvo parduotas S. P..

23Teismų praktikoje yra išaiškinta, jog privalomas automobilio įregistravimas, skirtingai nuo jo pirkimo–pardavimo sutarties, nėra nuosavybės teisės įgijimo pagrindas, todėl savaime nereiškia, jog tik jį įregistravęs asmuo yra to daikto savininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010). Vienas nuosavybės teisės įgijimo pagrindų yra sandoris (CK 4.47 straipsnio 1 punktas). Kadangi atsakovas bylos nagrinėjimo metu ginčijo aplinkybę, jog pirko transporto priemonę iš ieškovės, byloje nesant transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutarties tarp ieškovės ir atsakovo ir nustačius tikrąsias aplinkybes, kokiu pagrindu transporto priemonė buvo įregistruota atsakovo vardu, teismas negali daryti vienareikšmės išvados, kad transporto priemonė buvo perduota atsakovui ir jis ją įgijo, nors automobilis ir buvo registruotas atsakovo vardu.

24Šalių bei trečiųjų asmenų paaiškinimai be kita ko patvirtina, kad būtent trečiasis asmuo A. S. organizavo automobilio pardavimą tiek atsakovui, tiek trečiajam asmeniui S. P.. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu taip pat paaiškino, kad jis su trečiuoju asmeniu A. S., kuris tuo metu UAB „Forstas“ dirbo vairuotoju, tarėsi, kad trečiasis asmuo A. S. pinigus už automobilį perves į įmonės banko sąskaitą. Įgaliojimo sudaryti pirkimo-pardavimo sandorius įmonės vardu A. S. neturėjo. Pažymėtina ir tai, kad trečiasis asmuo A. S. pagal vekselį iš atsakovo F. G. pasiskolino 6000 Eur, prievolei užtikrinti atsakovo vardu perrašė ieškovei priklausantį automobilį, nors tokios teisės neturėjo ir atsakovą suklaidino. A. S. atsakovui F. G. neatskleidė, kas yra tikrasis automobilio savininkas, jo atstovavimą (įgaliojimo) patvirtinačio dokumento atsakovui nepateikė. Išdėstytu aplinkybių pagrindu galima daryti išvadą, jog trečiasis asmuo A. S. ieškovei priklausančiu turtu užtikrino savo prievolės įvykdymą, įrodymų, kad trečiasis asmuo A. S. ieškovės buvo įgaliotas parduoti ieškovei priklausantį automobilį, byloje nėra.

25Ieškovė teismo posėdžio metu patvirtino, kad sudarant sandorį trečiasis asmuo A. S. įgaliojimo veikti įmonės vardu neturėjo, buvo tik žodinis susitarimas, kad jis organizuos automobilio pardavimą. Tam, kad būtų išvengta nepageidaujamų padarinių, visos santykių šalys turėtų elgtis apdairiai ir rūpestingai. Atstovui, kontaktuojančiam su sandorio šalimis, tenka pareiga elgtis sąžiningai ne tik su atstovaujamuoju (veikti jo interesais), bet ir su trečiaisiais asmenimis: atskleisti jiems atstovavimo faktą, pranešti apie jam suteiktas teises ir jų ribojimus (CK 2.133 straipsnis), apibūdinančius jo leistiną elgesį ir ribas. Trečiasis asmuo A. S. suklaidino atsakovą, nes neatskleidė atstovavimo fakto. Ieškovei bylos nagrinėjimo metu tapo žinomos aplinkybės, kad F. G. vardu automobilis VĮ Regitra buvo registruotas tik todėl, kad A. S., veikdamas be ieškovės įgaliojimo, ieškovės turtu užtikrino savo prievolės įvykdymą.

26Atsakovas, gavęs 6000 Eur iš trečiojo asmens S. P., neturi nei teisinės, nei faktinės pareigos šiuos pinigus grąžinti ieškovei. Trečiasis amuo S. P. 6000 Eur perdavė atsakovui, kuris A. S. grąžino vekselį, todėl teisės ir pareigos iš ginčo sandorio galėjo atsirasti sandorį sudariusiam asmeniui – A. S., bet ne atsakovui.

27Kadangi atsakovas bylos nagrinėjimo metu ginčijo aplinkybę, jog pirko transporto priemonę iš ieškovės, byloje nepateikta transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutarties tarp ieškovės ir atsakovo, iš byloje esančių šalių paaiškinimų nustačius aplinkybes, kokiu pagrindu transporto priemonė buvo įregistruota atsakovo vardu, t. y., kad trečiasis asmuo A. S. ieškovei priklausančiu turtu užtikrino savo prievolės įvykdymą, svetimą turtą perleido neturėdamas tokiems veiksmas atlikti įgaliojimo, ieškovės ieškinys dėl nesumokėtų pinigų už parduotą automobilį turėtų būti reiškiamas trečiajam asmeniui A. S..

28Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 45 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė, arba ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu, nenutraukdamas bylos, pakeisti pradinį ieškovą arba atsakovą tinkamu ieškovu arba atsakovu. Sistemiškai aiškinant CPK 111, 135 straipsnių nuostatas, atsakovo pasirinkimas yra ieškovo teisė ir netinkamo atsakovo pakeitimas yra įmanomas tik ieškovo sutikimu. Klaipėdos miesto apylinkės teismas įtraukė į bylą trečiaisiais asmenimis A. S. ir S. P., kadangi nagrinėjama byla yra susijusi su jų teisėmis ir pareigomis (CPK 47 straipsnis). Teismas taip pat akcentavo, ir ieškovei išaiškino jos teisę pakeisti netinkamą atsakovą tinkamu arba įtraukti į bylą bendraatsakoviu. Išaiškino, kad ieškovei tokio prašymo nereiškiant, byla bus nagrinėjama iš esmės (CPK 45 straipsnio 3 dalis). Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė šia teise nepasinaudojo, laikėsi pozicijos, kad F. G. yra tinkamas atsakovas ir yra atsakingas už ieškovei padarytus nuostolius, kadangi trečiasis asmuo A. S. neturėjo įgaliojimo parduoti ieškovei priklausančio automobilio.

29Įvertinus išdėstytas aplinkybes, ieškovės ieškinys dėl skolos atmestinas, kaip pareikštas netinkamam atsakovui. Reikalaudama iš atsakovo sumokėti skolą už sąskaitoje faktūroje nurodytą automobilį, ieškovė neįrodė, kad ji įvykdė savo, kaip pardavėjo, prievolę, tai yra, perdavė atsakovui automobilį, kadangi byloje neįrodyta, kad atsakovas automobilį priėmė, todėl jam ir nekyla prievolė sumokėti už ginčo automobilį (CPK 12, 178 straipsniai). Pažymėtina, jog ieškovei tenka pareiga įrodyti, jog pirkimo-pardavimo sandoris yra įvykęs ir kokiu pagrindu transporto priemonė buvo įregistruota atsakovo vardu. Byloje nėra duomenų, kad sutartiniai santykiai atsirado tarp ieškovės ir atsakovo, be to, ieškovė nepateikė duomenų, kad atsakovas atsakingas už trečiojo asmens A. S. veiksmus, todėl konstatuotina, kad automobilio F. D. pirkimo-pardavimo sandorio pasekmės atsakovui F. G. nekyla.

30Aplinkybė, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui, t. y. asmeniui, kuris negali atsakyti pagal ieškinį, sudaro pagrindą ieškinį, pareikštą tokiam asmeniui, atmesti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-251-611/2015). Įvertinus išdėstytas aplinkybes, ieškovės ieškinys dėl skolos priteisimo atmestinas.

31Atmetus ieškinį, ieškovės reikalavimai dėl 5 procentų metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, atmestini.

32Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ji ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Atsakovas įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, todėl jų priteisimo klausimas nesprendžiamas.

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 265, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

34ieškinį atmesti.

35Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Erika... 2. sekretoriaujant Danguolei Gedvilaitei,... 3. dalyvaujant vertėjai Danutei Kontarienei,... 4. ieškovės atstovui M. B.,... 5. atsakovui F. G.,... 6. trečiajam asmeniui S. P.,... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Teismas... 9. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 10. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad... 11. Trečiasis asmuo S. P. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu... 12. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas prašė ieškinį tenkinti, nurodė,... 13. Teismo posėdžio metu atsakovas F. G. paaiškino, kad paties automobilio... 14. Trečiasis asmuo S. P. teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2016 m. spalio... 15. Teismas... 16. ieškinys atmestinas.... 17. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė 2015 m. lapkričio 3 d. išrašė PVM... 18. Ieškovė laikosi pozicijos, kad būtent F. G. yra tinkamas atsakovas... 19. Konstatuotina, kad šio ginčo išsprendimui reikšmingos automobilio F. D.... 20. Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, kai kyla šalių ginčas dėl... 21. Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti... 22. Iš šalių paaiškinimų nustatyta, kad nors PVM sąskaitą - faktūrą FOR... 23. Teismų praktikoje yra išaiškinta, jog privalomas automobilio... 24. Šalių bei trečiųjų asmenų paaiškinimai be kita ko patvirtina, kad... 25. Ieškovė teismo posėdžio metu patvirtino, kad sudarant sandorį trečiasis... 26. Atsakovas, gavęs 6000 Eur iš trečiojo asmens S. P., neturi nei teisinės,... 27. Kadangi atsakovas bylos nagrinėjimo metu ginčijo aplinkybę, jog pirko... 28. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 45 straipsnio 1... 29. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, ieškovės ieškinys dėl skolos... 30. Aplinkybė, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui, t. y. asmeniui,... 31. Atmetus ieškinį, ieškovės reikalavimai dėl 5 procentų metinių palūkanų... 32. Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 265, 268, 270... 34. ieškinį atmesti.... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali...