Byla 2-6845-911/2013
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Serdiukienė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Interselas“ ieškinį atsakovui D. S. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 299,10 Lt skolą, 250 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72 Lt žyminį mokestį. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovas buvo įpareigotas per 20 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2013-09-02 (b. l. 15). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį (b. l. 2). Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad, pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti (LR CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkinamas iš dalies.

6Atsakovo piniginę prievolę ieškovui patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2011-04-07 atsakovas su ieškovu sudarė sutartį Nr. 271 išduoti kreditinę mokėjimo kortelę su 300 Lt dydžio periodiniu kortelės kredito limitu (b. l. 4-5). Atsakovas įsipareigojo mokėti pinigus už suteiktą kreditą sutarties 4.1 p. nustatyta tvarka, t.y. iki kiekvieno ateinančio mėnesio 15 kalendorinės dienos padengti einamą mėnesį panaudotą kredito limitą, tačiau nevykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir pagal ieškovo ieškinyje nurodytas aplinkybės bei byloje esančią kredito naudojimo ataskaitą liko skolingas ieškovui 299,10 Lt (b. l. 2, 6). Vadovaujantis sutarties 4.4. punktu atsakovas turi mokėti 1 procento dydžio delspinigius nuo panaudotos ir nepadengtos kredito limito sumos už kiekvieną pradelstą dieną, todėl už laikotarpį nuo 2011-05-16 iki 2011-12-31 delspinigių suma sudaro 687,70 Lt (b. l. 7), tačiau ieškovas, vadovaudamas LR CK 6.73 str. 2 d., delspinigius sumažino iki 250 Lt, kuriuos prašo priteisti iš atsakovo.

7LR Vartojimo kredito įstatymas įsigaliojo nuo 2011-04-01. Nustatyta, kad 2011-04-07 šalys sudarė sutartį Nr. 271 išduoti kreditinę mokėjimo kortelę su 300 Lt dydžio periodiniu kortelės kredito limitu (b.l. 4-5). Taigi, šis įstatymas turi būti taikomas šalių teisiniams santykiams. Minėto įstatymo 11 straipsnio 8 dalis nustato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Atsižvelgiant į šią įstatymo nuostatą, pripažintina, kad šalių susitarimas sutarties 4.4 punkte dėl 1 procento dydžio delspinigių prieštarauja įstatymo imperatyviai nuostatai.

8Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai viršija įstatymo numatytą maksimalų dydį – 0,05 procento, taip pat į tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis LR CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 34,50 Lt sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis LR CK 6.71 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d. ieškovui iš atsakovo priteistina 34,50 Lt delspinigių (299,10 x 0.05 procento = 0,15 Lt x 230 dienų = 34,50 Lt).

9CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl ieškovo reikalavimas jas priteisti yra pagrįstas įstatymu. Civilinė byla iškelta 2013-08-20, todėl nuo minėtos dienos iš atsakovo priteistinos 5 procentų metinės palūkanos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. reglamentuotas prievolių vykdymo principas nurodo, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šiuo atveju, įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovas iki šiol nėra įvykdęs prievolės atsiskaityti su ieškovu, todėl ieškinys dėl skolos ir delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies (LR CK 6.38, 6.57, 6.59, 6.63, 6.200, 6.205, 6.210, 6.886 straipsniai). Iš atsakovo priteistina 299,10 Lt skola, 34,50 Lt delspinigiai, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo 2013-08-20 (bylos iškėlimo teisme dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CPK 79, 80, 88, 93 straipsniai).

11Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (LR CPK 79, 80, 88, 92, 93 str.). Atsižvelgiant į tai, kad patenkinta ieškovo 60 procentų reikalavimų, iš atsakovo ieškovui priteistinas 43,20 Lt žyminis mokestis.

12Vadovaudamasis LR CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo D. S., asmens kodas ( - ) 299,10 Lt (dviejų šimtų devyniasdešimt devynių litų 10 centų) skolą, 34,50 Lt (trisdešimt keturių litų 50 centų) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 333,60 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-08-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 43,20 Lt (keturiasdešimt trijų litų 20 centų) žyminį mokestį ieškovui UAB „Interselas“, įmonės kodas 148430728.

15Kitą ieškinio dalį atmesti.

16Atsakovas D. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

17Ieškovas UAB „Interselas“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai