Byla 2S-1159-340/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų V. Volskienės, M. Greičiaus,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 30 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą ieškinį atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai, V. P., J. P., R. F., T. Ž., P. K., J. P. (K.), S. G. (buvusiai A.), L. A., T. B., M. B., A. D., P. D., A. J., V. P., E. P., E. U., D. U., O. V. dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimo dalies panaikinimo, pirkimo-pardavimo sutarčių dalių pripažinimo negaliojančiomis ir kt., tretieji asmenys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Vilniaus rajono 2-ojo notarų biuro notarė O. Ž., Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarė L. Š..

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimo dalies panaikinimo, pirkimo-pardavimo sutarčių dalių pripažinimo negaliojančiomis, dovanojimo sutarties dalies pripažinimo negaliojančia, susitarimo ir povedybinės sutarties dalies pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo, prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2002-04-18 sprendimo dalį dėl 0,44 ha ploto miškų ūkio paskirties žemės sklypo, esančio ( - ), perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, kuriame yra 0,25 ha valstybinės reikšmės miško plotas, taip pat pripažinti negaliojančiais vėlesnius minėto turto perleidimo sandorius.

7Vilniaus r. apylinkės teismas 2010-03-30 nutartimi atsisakė priimti ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą ieškinį atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai, V. P., J. P., R. F., T. Ž., P. K., J. P. (K.), S. G. (A.), L. A., T. B., M. B., A. D., P. D., A. J., V. P., E. P., E. U., D. U., O. V., tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Vilniaus rajono 2-ojo notarų biuro notarei O. Ž. dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimo dalies panaikinimo, pirkimo-pardavimo sutarčių dalių pripažinimo negaliojančiomis ir kt. Teismas konstatavo, jog ieškovas nurodė, kad ieškinio suma yra 2 025 Lt, tačiau kaip matyti iš pareikštų reikalavimų, ieškovas prašo pripažinti negaliojančiais žemės perleidimo sandorius, kurių vertė viršija 100 000 Lt sumą, taip pat prašoma taikyti restituciją, įpareigojant pardavėjus grąžinti iš pirkėjų gautas sumas, t. y. atitinkamai 8 000 Lt, 12 000 Lt, 20 000 Lt, 26 464 Lt, 173 606 Lt, 1 001 Lt (ieškinio reikalavimai Nr. 10.2-10.5). Kadangi ieškinio suma nustatoma pagal bendrą visų reikalavimų sumą, matyti, jog pateikto ieškinio suma yra didesnė nei 100 000 Lt, todėl CPK 27 str. 1 p. pagrindu ieškinys turi būti reiškiamas Vilniaus apygardos teismui.

8Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus r. apylinkės teismo 2010-03-30 nutartį ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad ieškinio suma nustatyta remiantis CPK 85 str. 1 d. 2 p., numatančiu, jog bylose dėl turto išreikalavimo ieškinio suma nustatoma pagal išreikalaujamo turto rinkos vertę. Remiantis VĮ Registrų centro nurodytais duomenimis, ginčo žemės sklypo vertė sudaro 2 025 Lt. Teismas klaidingai taikė CPK 85 str. 1 d. 10 p. reikalavimus ir nepagrįstai nurodė, kad ieškinio suma viršija 100 000 Lt. Pažymi, kad ši teisės norma taikytina, kai visi ieškinio reikalavimai savarankiški. Pabrėžia, jog pagrindinis ieškinio reikalavimas yra Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimo dalies panaikinimas, kurio priėmimas sudarė prielaidas atsirasti kitoms teisinėms pasekmėms; ginčo dalykas yra 0,44 ha žemės sklypas, kuris tapo civilinių teisinių santykių objektu, todėl nepagrįsta teigti, kad ieškinyje formuluojami reikalavimai savarankiški. Į ginčo žemės sklypą patenka 0,25 ha ploto valstybinės reikšmės miškas, kurį siekiama sugrąžinti valstybei, todėl toks ginčas savo pobūdžiu laikytinas ieškiniu dėl turto išreikalavimo.

9Atskirasis skundas atmetamas.

10Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos bei atskirojo skundo medžiagą sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškinio teismingumo klausimą, teisingai įvertino bylos aplinkybes, išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso normas.

11Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra viena iš sąlygų tinkamai įgyvendinti teisę kreiptis į teismą. Jeigu byla teismui neteisminga, teisėjas turi atsisakyti priimti ieškinį (CPK 137 str. 2 d. 2 p.). Dėl nurodytų priežasčių sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą svarbu nustatyti, ar nėra pažeidžiamos teismingumo taisyklės. Teisės kreiptis į teismą prielaidas ir tinkamo įgyvendinimo sąlygas priimdamas ieškinį teismas privalo aiškintis ex officio. Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovo pareikštas ieškinys atsakovams dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimo dalies panaikinimo bei atitinkamų sandorių pripažinimo negaliojančiais, nėra teismingas apylinkės teismui.

12Kaip matyti iš bylos medžiagos Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareikšto ieškinio pagrindinis reikalavimas yra panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2002-04-18 sprendimo Nr. 41-12237 dalį dėl 0,44 ha ploto miškų ūkio paskirties žemės sklypo, esančio ( - ), perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, kuriame yra 0,25 ha valstybinės reikšmės miško plotas; kitais reikalavimais prašoma pripažinti negaliojančiais žemės perleidimo sandorius.

13Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija nesutinka su apelianto pozicija, kad ieškinio suma nustatytina vien tik pagal Lietuvos valstybei grąžintinos žemės sklypo dalies (valstybinės reikšmės miško ploto) vertę, kadangi šio žemės sklypo skirtingas dalis šiuo metu valdo keli asmenys, kurie jas įsigijo pirkimo-pardavimo sandoriais kainomis, žymiai didesnėmis, negu Registrų centro pateikiamas įvertinimas. Be to, atsižvelgiant į ieškovo pareikštus reikalavimus, juos patenkinus, t. y. pripažinus negaliojančiais atitinkamus aktą bei sandorius, restitucija būtų taikoma ne tik Lietuvos valstybės, kurios interesus gina prokuroras, bet ir daugelio kitų subjektų atžvilgiu, t. y. paliestų ne vien Lietuvos valstybės, bet ir kitų subjektų – atsakovų, esančių ginčijamo akto bei sandorių šalimis turtinius interesus, jų turtines teises ir pareigas.

14Kadangi ieškovas nėra pateikęs nepriklausomo turto įvertinimo (rinkos kainos nustatymo), spręsdamas dėl turto rinkos vertės pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi ieškovo ieškinio 10.2-10.5 reikalavimuose nurodytomis už sudarytus sandorius pirkėjų gautomis sumomis, t. y. atitinkamai 8 000 Lt, 12 000 Lt, 20 000 Lt, 26 464 Lt, 173 606 Lt, 1 001 Lt. Šių sandorių sumos akivaizdžiai patvirtina, kad valstybei išreikalautino žemės sklypo rinkos vertė viršija 100 000 Lt ir ginčas nėra teismingas apylinkės teismui (CPK 27 str. 1 d. 1 p.). Apelianto argumentas, kad visi ginčijami sandoriai yra sudaryti dėl to paties žemės sklypo, todėl dalis reikalavimų dėl jų pripažinimo negaliojančiais yra išvestiniai ir neturi įtakos ieškinio sumai, nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados dėl bylos teismingumo. Sandoriai yra sudaryti dėl atskirų 0,44 ha žemės sklypo dalių, kurį ieškiniu prašoma grąžinti valstybei, todėl viso žemės sklypo rinkos vertę reikia nustatyti sudedant atskirų jo dalių rinkos vertes, ir ši suma, kaip jau buvo minėta, viršija 100 000 Lt. Pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai nustatė civilinės bylos teismingumą.

15Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Todėl atskirasis skundas atmetamas, paliekant Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-03-30 nutartį nepakeistą (CPK 337 str. 1 p.).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

18Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai