Byla 2S-16-262/2017
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 31 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Šilėja“ patikslintą prevencinį ieškinį atsakovams UAB „Ozo miestas“ ir UAB „Civinity“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Šilėja“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 31 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Šilėja“ patikslintą prevencinį ieškinį atsakovams UAB „Ozo miestas“ ir UAB „Civinity“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Ieškovas patikslintu prevenciniu ieškiniu prašo: uždrausti UAB „Ozo miestas” ir UAB „Civinity“ nesant butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo ir dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo ar pakeitimo, priimto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-12-04 įsakymu Nr. D1-1047 su paskesniais pakeitimais (Žin. 2013, Nr. 111-5526) patvirtinta Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarka, sudaryti paslaugų teikimo sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų, nurodytų UAB „Šilėja“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąraše, kuris patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-08-31 įsakymu „Dėl UAB „Šilėja“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ Nr. 30-1714 su paskesniais pakeitimais (2012-12-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl administracijos direktoriaus 2012-08-31 Nr. 30-1714 „Dėl UAB „Šilėja“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ pakeitimo“ Nr. 30-2608), išskyrus šio sąrašo 4, 24, 59, 60, 141, 164 eilės numeriu nurodytus daugiabučius gyvenamuosius namus.

42. Ieškovas taip pat pareiškė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašo uždrausti UAB „Civinity“ ir UAB „Ozo miestas“ nesant butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo ir dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo ar pakeitimo, priimto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-12-04 įsakymu Nr. Dl-1047 su paskesniais pakeitimais (Žin. 2013, Nr. 111-5526) patvirtinta Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarka: teikti bendrojo naudojimo objektų, nurodytų UAB „Šilėja“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąraše, kuris patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-08-31 įsakymu „Dėl UAB „Šilėja“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ Nr. 30-1714 su paskesniais pakeitimais (2012-12-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl administracijos direktoriaus 2012-08-31 Nr. 30-1714 „Dėl UAB „Šilėja“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ pakeitimo“ Nr. 30-2608), išskyrus šio sąrašo 4, 24, 59, 60, 141, 164 eilės numeriu nurodytus daugiabučius gyvenamuosius namus, savininkams jungtinės veiklos sutarčių projektus, šiuose projektuose nurodyti bendrojo naudojimo objektų administratore UAB „Civinity“ ar UAB „Ozo miestas“, rinkti gyventojų parašus dėl bendrosios jungtinės veiklos sutarčių sudarymo, teikti šias sutartis VĮ Registrų centras ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijai; sudaryti bendrojo naudojimo objektų, nurodytų UAB „Šilėja“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąraše, kuris patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-08-31 įsakymu „Dėl UAB „Šilėja“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ Nr. 30-1714 su paskesniais pakeitimais (2012-12-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl administracijos direktoriaus 2012-08-31 Nr. 30-1714 „Dėl UAB „Šilėja“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ pakeitimo“ Nr. 30-2608), išskyrus šio sąrašo 4, 24, 59, 60, 141, 164 eilės numeriu nurodytus daugiabučius gyvenamuosius namus, administravimo, komunalinių ar kitų paslaugų teikimo sutartis; sudaryti su trečiaisiais asmenimis sutartis dėl prekių ir paslaugų, kurios bus teikiamos bendrojo naudojimo objektams, nurodytiems UAB „Šilėja“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąraše, kuris patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-08-31 įsakymu „Dėl UAB „Šilėja“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ Nr. 30-1714 su paskesniais pakeitimais (2012-12-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl administracijos direktoriaus 2012-08-31 Nr. 30-1714 „Dėl UAB „Šilėja“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ pakeitimo“ Nr. 30-2608), išskyrus šio sąrašo 4, 24, 59, 60, 141, 164 eilės numeriu nurodytus daugiabučius gyvenamuosius namus.

53. Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškinio patenkinimo atveju atsakovai gali sudaryti jungtinės veiklos sutartis, paslaugų teikimo ar kitokio pobūdžio sutartis, prieštaraujančias ieškovo ir jo administruojamų namų gyventojų interesams ir taip pažeisti status quo bylos nagrinėjimo laikotarpiu, taip pat UAB „Šilėja“ veiklos tęstinumą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

74. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 31 d. nutartimi buvo atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nurodė, kad pagal ieškovo prašymą bei patikslintame prevenciniame ieškinyje išdėstytas aplinkybes šiame procesiniame bylos etape, kai yra sprendžiamas tik patikslinto ieškinio priėmimo klausimas, nėra pagrindo daryti išvadą, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, todėl nėra pagrindo taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

95. Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 31 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškovas nepateikė ieškinį pagrindžiančių įrodymų, nes ieškovo pateiktų įrodymų pakanka konstatuoti, jog yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų tinkama laikina priemonė, užtikrinanti šalių status quo ir taip nebūtų didinama gyventojams daroma žala. Teismas nepagrįstai teigia, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nesusijusios su ieškiniu, nes prevencinio reikalavimo objektas yra būsimi neteisėti veiksmai.

106. Atsakovas UAB „Ozo miestas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškovas nepateikė pakankamai įrodymų, iš kurių būtų galima daryti išvadą, jog yra būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, laikinosios apsaugos priemonės nėra susiję su šioje byloje pareikštu ieškiniu.

117. Atsakovas UAB „Civinity“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas pagrįstai atmetė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes tokio prašymo tenkinimui nėra CPK 144 str. numatytų pagrindų, o atskirajame skunde dėstomos aplinkybės nesudaro pagrindo pakeisti teismo nutartį.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

138. Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovo UAB „Šilėja“ pareiškimas, kuriuo prašoma priimti jo atsisakymą nuo atskirojo skundo ir apeliacinį procesą nutraukti.

149. Vadovaujantis CPK 308 straipsnio 1 dalimi apeliacinį skundą padavęs asmuo turi teisę atsisakyti skundo iki baigiamųjų kalbų, o jeigu skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka – iki skundo nagrinėjamo iš esmės pradžios.

1510. Pagal CPK 338 str. atskiriems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus įstatymo numatytas išimtis.

1611. Taigi, įstatymas suteikia teisę apeliantui atsisakyti skundo. Nėra nustatyta CPK 42 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių ši apelianto teisė negalėtų būti realizuota. Todėl teismas, vadovaudamasis CPK 308 straipsnio 2 dalimi, apeliacinį procesą nutraukia.

1712. CPK 87 str. 2 d. yra nurodyta, kad jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus bylą nagrinėti iš esmės arba ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, arba šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. <...> Jeigu byla šioje dalyje nurodytais būdais užbaigiama ją nagrinėjant apeliacine ar kasacine tvarka, grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį ar kasacinį skundą, kai byla užbaigiama iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios.

1813. Šiuo atveju ieškovas pateikė atsisakymą nuo atskirojo skundo prieš bylos nagrinėjimo iš esmės pradžią, todėl jam grąžinama 100 proc. žyminio mokesčio sumokėto už atskirąjį skundą – 28 Eur.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d., 308 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 338 straipsniu,

Nutarė

20Priimti ieškovo UAB „Šilėja“ atsisakymą nuo atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 31 d. nutarties ir apeliacinį procesą nutraukti.

21Grąžinti ieškovui UAB „Šilėja“ (į. k. 302247881) 28 Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2016 m. lapkričio 8 d. mokėjimo nurodymu Nr. 9.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Ieškovas patikslintu prevenciniu ieškiniu prašo: uždrausti UAB „Ozo... 4. 2. Ieškovas taip pat pareiškė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 5. 3. Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškinio... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 4. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 31 d. nutartimi buvo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. 5. Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m.... 10. 6. Atsakovas UAB „Ozo miestas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 11. 7. Atsakovas UAB „Civinity“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 13. 8. Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovo UAB „Šilėja“ pareiškimas,... 14. 9. Vadovaujantis CPK 308 straipsnio 1 dalimi apeliacinį skundą padavęs asmuo... 15. 10. Pagal CPK 338 str. atskiriems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos... 16. 11. Taigi, įstatymas suteikia teisę apeliantui atsisakyti skundo. Nėra... 17. 12. CPK 87 str. 2 d. yra nurodyta, kad jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus... 18. 13. Šiuo atveju ieškovas pateikė atsisakymą nuo atskirojo skundo prieš... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d., 308 straipsnio 1... 20. Priimti ieškovo UAB „Šilėja“ atsisakymą nuo atskirojo skundo dėl... 21. Grąžinti ieškovui UAB „Šilėja“ (į. k. 302247881) 28 Eur žyminio...