Byla 2S-646-661/2017
Dėl uždraudimo atlikti veiksmus. Teismas

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Šilėja“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Šilėja“ ieškinį atsakovams UAB „Cinivity“ ir UAB „Ozo miestas“ dėl uždraudimo atlikti veiksmus. Teismas

Nustatė

2

 1. Ieškovas UAB „Šilėja“ pareiškė ieškinį atsakovams UAB „Cinivity“ ir UAB „Ozo miestas“ dėl uždraudimo atlikti veiksmus. Ieškinyje nurodė, kad bylą ves per advokatą V. V..
 2. Teismas 2016-11-23 rezoliucija paskyrė parengiamąjį teismo posėdį 2016-12-19 9 val. (2 t. 30 b. l). Į paskirtą parengiamąjį teismo posėdį ieškovo atstovas neatvyko, prašymų nagrinėti bylą nedalyvaujant nebuvo gauta.
 3. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 19 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „Šilėja“ ieškinį atsakovams UAB „Cinivity“ ir UAB „Ozo miestas“ dėl uždraudimo atlikti veiksmus palikti nenagrinėtą. Teismas taip pat priteisė atsakovui UAB „Cinivity“ (j. a. k. 302247881) 1 996,50 Eur (vienas tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt šeši eurai 50 ct) bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo UAB „Šilėja“ (j. a. k. 121462961).
 4. Teismas nurodė, kad teismo vertinimu nagrinėjamu atveju atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, advokato atliktus veiksmus byloje, Rekomendacijose nustatytus maksimalius priteistinų advokato išlaidų kriterijus, yra pagrindas mažinti prašomų priteisti UAB „Cinivity“ advokato teisinės pagalbos išlaidų dydį dėl atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimo iki 484 Eur bei iki 302,50 Eur išlaidas dėl dalyvavimo parengiamojo teismo posėdžio metu, o išlaidos už atsiliepimo į ieškinį rengimą priteistinos visa apimti. Taigi iš ieškovo atsakovui UAB „Cinivity“ priteistina advokato teisinės pagalbos išlaidų suma mažintina iki 1 996,50 Eur bylinėjimosi išlaidų, o likusi prašymo dalis netenkintina (CPK 93, 98 str.).
 5. Ieškovas UAB „Šilėja“ atskiruoju skundu (b.l. 113-114) prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-12-19 nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir priimti naują sprendimą šioje dalyje – priteistas bylinėjimosi išlaidas mažinti maksimaliai. Nurodo, kad teismas neatskleidė išlaidų apskaičiavimo, todėl ieškovui nežinomas 484 eurų už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą ir 302,50 eurų už atstovavimą teisme pagrindimas. Nurodo, kad šios išlaidos yra per didelės. Nurodo, kad 2016-12-19 vyko vienintelis teismo posėdis ir jis neviršijo pusės valandos, todėl už dalyvavimą šiame posėdyje, advokatui išlaidos neturi būti priteistos.
 6. Atsakovas UAB „Civinity“ atsiliepimu (b.l. 117-119) į pareikštą skundą, prašo skundą atmesti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad išlaidos priteistos remiantis Rekomendacijomis. Teismas jas tinkamai apskaičiavo ir jokių aritmetinių klaidų nutartyje nėra.
 7. Atsakovas UAB „Ozo miestas“ atsiliepimu (b.l. 121-123) į pareikštą skundą, prašo skundą atmesti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad išlaidos priteistos remiantis Rekomendacijomis. Teismas jas tinkamai apskaičiavo.

3Atskirasis skundas tenkintinas.

4

 1. Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus galioja taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teismas absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.
 2. Apeliantas savo skundą iš esmės grindžia aplinkybe, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė išlaidų apskaičiavimo, todėl ieškovui nežinomas 484 eurų už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą ir 302,50 eurų už atstovavimą teisme pagrindimas.
 3. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, reglamentuoja CPK 94 straipsnis, kurio 1 dalyje numatyta, kad tokiu atveju teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, taikant CPK 94 straipsnio 1 dalies nuostatas tuo atveju, kai ieškovas atsisako ieškinio, turi būti įvertinamos ieškinio pareiškimo ir vėlesnio jo atsisakymo priežastys: ieškovas ieškinio atsisakė dėl svarbių priežasčių, nenurodydamas priežasčių ar dėl to, kad atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Jeigu ieškinio pareiškimą nulėmė atsakovo elgesys (atsakovas patenkino reikalavimus tik ieškovui pareiškus ieškinį arba dėl kitų su atsakovo elgesiu susijusių priežasčių ieškovas turėjo pagrindą reikšti reikalavimą teisme), laikytina, kad dėl bylinėjimosi išlaidų atsiradimo kaltas atsakovas, ir todėl būtent jam tenka bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pareiga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2013).
 4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) (toliau – Rekomendacijos) 1 punkte nustatyta, kad šios rekomendacijos nustato civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalų dydį.
 5. Rekomendacijų 2 punkte įtvirtinta, kad teismas, nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, atsižvelgia į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, ginčo sumos dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, šalių elgesį proceso metu, advokato darbo laiko sąnaudas, kitas svarbias aplinkybes (2.1–2.10 punktai).
 6. Rekomendacijų 7 ir 8 punktuose yra nustatyta tvarka, kaip apskaičiuojami rekomenduojamo priteisti užmokesčio koeficientai ir apskaičiavimo pagrindas bei įtvirtinti maksimalūs užmokesčio dydžiai už konkrečias teikiamas teisines paslaugas.
 7. Remdamasis tuo, teismas konstatuoja, kad Rekomendacijose yra įtvirtinti maksimalūs civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą dydžiai. Taigi, šalis, teikdama teismui prašymą atlyginti jos patirtas išlaidas, susijusias su advokato ar padėjėjo pagalba, kurių dydis siekia maksimalų Rekomendacijose įtvirtintą užmokesčio dydį, turėtų nurodyti, kokios svarbios Rekomendacijų 2.1–2.10 punktuose nustatytos aplinkybės egzistuoja nagrinėjamoje byloje.
 8. Teismas, nustatęs, kad šalis nepagrindė Rekomendacijose įtvirtinto maksimalaus civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą dydžio priteisimo teisinio pagrindo, taip pat atsižvelgdamas į kitas reikšmingas teisingam šio klausimo išsprendimui aplinkybes, turi teisę sumažinti prašomas priteisti šalies bylinėjimosi išlaidas, susijusias su advokato ar advokato padėjėjo pagalba.
 9. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sutiktina su pareiškėjo argumentais, jog nėra aišku, kuriuo Rekomendacijose nurodytų dydžiu vadovavosi pirmosios instancijos teismas, priteisdamas atsakovui jo prašomas bylinėjimosi išlaidas. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, pirmosios instancijos teismas, priteisdamas atsakovui jo turėtas bylinėjimosi išlaidas, jo prašymą tenkino iš dalies, t.y. iš ieškovo atsakovui UAB „Cinivity“ priteistiną advokato teisinės pagalbos išlaidų sumą sumažino iki 1 996,50 Eur. Teismas nurodė, kad šiuo atveju atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, advokato atliktus veiksmus byloje, Rekomendacijose nustatytus maksimalius priteistinų advokato išlaidų kriterijus, yra pagrindas mažinti prašomų priteisti UAB „Cinivity“ advokato teisinės pagalbos išlaidų dydį dėl atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimo iki 484 Eur bei iki 302,50 Eur išlaidas dėl dalyvavimo parengiamojo teismo posėdžio metu, o išlaidos už atsiliepimo į ieškinį rengimą priteistinos visa apimti.
 10. Atsakovas nurodė, kad jo patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 1000 eurų už atsiliepimo į ieškinį parengimą, 1000 eurų už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą ir 600 eurų už atstovavimą teisme.
 11. Rekomendacijų 8.2 punkte nurodyta, kad už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį užmokestis už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalus dydis apskaičiuojamas taikant koeficientą 2,5, kurio pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Atsižvelgiant į paminėtą, atsakovui priteistinos išlaidos už atsiliepimo į ieškinį parengimą šioje byloje maksimaliai galėtų siekti 2,5 X 771,90 eurų = 1929,75 eurų. Kadangi atsakovas nepagrindė Rekomendacijose įtvirtinto maksimalaus civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą dydžio priteisimo teisinio pagrindo, priteisti maksimalių bylinėjimosi išlaidų byloje nėra jokio teisinio pagrindo, todėl vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo bei protingumo principais, ši suma mažintina iki 964,88 eurų už atsiliepimo į pareikštą ieškinį parengimą.
 12. Rekomendacijų 8.19 punkte nurodyta, kad už vieną teisinių konsultacijų valandą taikomas koeficientas sudaro 0,1. Rekomendacijų 9 punkte nurodyta, kad teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama valandomis. Minutėmis skaičiuojamas laikas apvalinimas: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda. Byloje vyko vienintelis posėdis 2016 gruodžio 19 d. ir įvertinus posėdžio metu padarytą pertrauką, jis turko iki 30 min., dėl ko bylinėjimosi išlaidos atsakovui už advokato dalyvavimą teismo posėdyje negalėjo būti priteistos.
 13. Atsakovas taip pat prašė priteisti 1000 eurų už atsiliepimo į UAB „Šilėja“ atskirąjį skundą parengimą. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, matyti, kad civilinėje byloje iki skundžiamos nutarties priėmimo buvo pateiktas vienas atskirais skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 31 d. nutarties. 2017 m. sausio 13 d. Vilniaus apygardos teismas nutartimi priėmė ieškovo UAB „Šilėja“ atsisakymą nuo atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 31 d. nutarties ir apeliacinį procesą nutraukė. Šia nutartimi nebuvo išspręstas atsakovo bylinėjimosi išlaidų patirtų rengiant atsiliepimą į pareikštą skundą atliginimo klausimas. Dėl šio, atsakovas UAB „Civinity“ 2017-02-28 pateikė teismui prašymą dėl procesinio termino atnaujinimo ir bylinėjimosi išlaidų pritiesimo, kuriuo prašė atnaujinti 20 d. terminą prašymui dėl papildomo sprendimo priėmimo pateikti ir priimti papildomą sprendimą išsprendžiant UAB „Ozo miestas“ patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą. Šis prašymas buvo priimtas ir posėdis byloje paskirtas 2017-05-02. Įvertinus tai, kad atsakovo prašymas dėl 1000 eurų už atsiliepimo į UAB „Šilėja“ atskirąjį skundą parengimą bus nagrinėjamas civilinėje byloje Nr. 2S-16-262/2017, kurioje ir buvo patirtos minėtos išlaidos, atsakovo prašymas šioje byloje priteisti minėtas bylinėjimosi išlaidas yra atmestinas kaip nepagrįstas.
 14. Remiantis aukščiau išdėstytu, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis keistina dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, sumažinant atsakovui priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą iki 964,88 eurų.

5Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 4 p., 339 str., teismas

Nutarė

6Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 19 d. nutartį dalyje dėl atsakovui priteistinų bylinėjimosi išlaidų, nurodant, kad atsakovui UAB „Cinivity“ (j. a. k. 302247881) iš ieškovo UAB „Šilėja“ (j. a. k. 121462961) priteistina bylinėjimosi išlaidų suma sudaro 964,88 Eur (devynis šimtus šešiasdešimt keturis eurus ir 88 ct).

Proceso dalyviai
Ryšiai