Byla 2-142-759/2015
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Snieguolė Bielskienė, sekretoriaujant Jūratei Gritienei, dalyvaujant pareiškėjai J. S., pareiškėjos atstovei adv. R. Šaltinienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos J. S. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Ukmergės skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

3Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji nuo 1960 m. vasario 1 d. iki 1964 m. gruodžio 31 d. imtinai dirbo Ukmergės rajono „Pažangos“ kolūkyje pieno laborantės pareigose. Pareiškėja nurodė, kad nuo 1960-02-01 pradėjo dirbti Ukmergės rajono Pabaisko apylinkės „Pažangos“ kolūkyje ir dirbo jame iki 1964-12-31, pieno laborantės pareigose. Nurodė, kad dabartiniu metu tvarkosi dokumentus dėl pensijos perskaičiavimo ir nėra išlikusių dokumentų apie jos darbo stažą už minėtą laikotarpį. Nurodė, kad kreipėsi į Ukmergės rajono savivaldybės archyvą, tačiau kolūkio dokumentai archyvui nebuvo perduoti, todėl kreipiasi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

4Pareiškėja teismo posėdžio metu paaiškino, kad dirbo „Pažangos „ kolūkyje nuo 1960 metų vasario 1 d. iki 1964 metų gruodžio 31 d., kad dirbdavo kiekvieną dieną be jokių išeiginių, buvo laborantė, prižiūrėjo tvarką. Pareiškėja papasakojo, kad tikrai dirbo iki 1964 m. gruodžio 31 d., kad šią datą prisimena, nes jau buvo susituokusi su vyru, kuris buvo jūreivis. Pareiškėja paaiškino, kad ištekėjo 1963 metais, mergautinė jos pavardė buvo Jasionytė. Paaiškino, kad po 1964 metų ilgai nedirbo niekur, o vėliau- 1970 metais įsidarbino įmonėj „Vienybė“. Pareiškėja prašo pareiškimą tenkinti.

5Pareiškėjos atstovė teismo posėdžio metu patvirtino pareiškime nurodytas aplinkybes, prašo nustatyti prašomą juridinę reikšmę turintį faktą, nes šio fakto nustatymas reikalingas pensijos paskaičiavimui.

6Suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Ukmergės skyrius pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad dalis duomenų apie „Pažanga“ kolūkį yra perduota Vilniaus apskrities archyvui, nes buvo nagrinėjama civilinė byla, kur pareiškėjas buvo pateikęs 1961-1966 m. ūkinėse knygose esančio kolūkio kolūkiečio ūkio žinių lapų kopijas. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad iš esmės neprieštarauja, kad būtų nustatytas prašomas juridinę reikšmę turintis faktas.

7Suinteresuoto asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką tinkamai pranešta, yra pateiktas prašymas bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėtina suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujat (LR CPK 443 str.).

8Pareiškimas tenkintinas.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad pareiškėja kreipėsi į Ukmergės rajono savivaldybės archyvą ir gavo atsakymą, kad Ukmergės rajono „Pažangos“ kolūkio dokumentai į Ukmergės rajono savivaldybės archyvą saugoti neperduoti (b.l. 4). Iš Vilniaus apskrities archyvo pažymos (b.l. 20) matyti, kad 1960-04-06 posėdžio protokole Nr. 3 įrašyta, kad pareiškėjai nutarta mokėti po 125 rbl pinigais ir darbadienių, 1960-12-07 posėdžio protokole pakeistas atlyginimo dydis iki 225 rbl. per mėnesį, o 1964-11-05 buvo svarstytas pareiškėjos prašymas dėl išleidimo iš kolūkio ir buvo nutarta išleisti pareiškėją iš kolūkio. Iš pateiktos kaimo ūkinės knygos išrašo matyti, kad pareiškėja kolūkyje „Pažanga“ dirbo nuo 1959 metų (b.l. 22, 23).

10Teismo posėdžio metu apklausti liudytojai A. Č. ir J. J. patvirtino pareiškėjos nurodytas aplinkybes, kad pareiškėja J. S. dar būdama jauno amžiaus pradėjo dirbti Ukmergės rajono kolūkyje „Pažanga“ laborante, kad ji atlikinėjo visokius tyrimus, tikrindavo pieną, tačiau negalėjo tiksliai nurodyti kuriais metais pareiškėja dirbo kolūkyje.

11Atsižvelgiant į pareiškėjos nurodytas aplinkybes, pateiktus rašytinius įrodymus bei teismo posėdžio metu apklaustų liudytojų parodymus, į tai, kad duomenų apie J. S. darbo stažą nėra išlikę, jie į archyvą saugojimui nebuvo perduoti ir pareiškėja negali kitokia tvarka gauti jos darbo faktą patvirtinančių dokumentų, pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto tenkintinas (LR CPK 444 str. 2 d. 9 p.).

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., 448 str., teismas,

Nutarė

13Pareiškimą tenkinti.

14Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja J. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), dirbo Ukmergės rajono Pabaisko apylinkės kolūkyje „Pažanga“ nuo 1960-02-01 iki 1964-12-31, pieno laborantės pareigose.

15Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas dėl J. S. pensijos gavimo.

16Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai