Byla 2S-1072-302/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,

3kolegijos teisėjai Algirdas Auruškevičius ir Dalia Višinskienė,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per Lindorff Oy filialą, atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį kaip neteismingą, civilinėje byloje pagal ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per Lindorff Oy filialą, ieškinį atsakovui V. S. dėl skolos už ryšio paslaugas, delspinigių priteisimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Ieškovas Lindorff Oy kreipėsi į Vilniaus miesto 2-ąjį apylinkės teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo V. S. 946,23 Lt skolą už ryšio paslaugas, 340,64 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Nurodė, jog ieškinys reiškiamas pagal sutartinį teismingumą teismui, kurio veiklos teritorijoje yra pirminio kreditoriaus UAB „Omnitel“ buveinės adresas T. Ševčenkos g. 25, Vilnius.

8Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2009 m. gegužės 27 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, ieškinį atsakovui V. S. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

9Teismas nutartį motyvavo tuo, kad Sutarties, sudarytos tarp UAB „Omnitel“ ir atsakovo, sąlygos, susijusios su sutartinio teismingumo nustatymu (8.4 p.) yra standartinės, jos yra pradinio kreditoriaus iš anksto, nederinant su skolininku, nevienkartiniam naudojimui parengtos nuostatos. Kadangi ieškovas nepateikė duomenų, jog sąlyga dėl teismingumo su atsakovu buvo aptarta individualiai, o vien tik vartotojo parašas vartojimo sutartyje neatitinka sąmoningo ir valingo susitarimo prasmės, teismas padarė išvadą, kad standartinė sąlyga dėl ginčų sutartinio teismingumo yra nesąžininga, neatitinkanti vartotojo interesų ir yra negaliojanti nuo Sutarties sudarymo, todėl ieškinį atsisakė priimti kaip neteismingą šiam teismui, nes ieškinys turi būti paduotas pagal atsakovo gyvenamąją vietą (bendrasis teismingumas).

10Ieškovas Lindorff Oy, veikiantis per Lindorff Oy filialą, atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11Atskirajame skunde nurodo, jog teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, priimta neteisingai taikant Civilinio proceso kodekso 32 straipsnio 1 dalį, pažeidžiant Civilinio kodekso 6.188 straipsnio, 1.7 straipsnio bei Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 43 straipsnį.

12Apeliantas nurodo, jog teismas neturėdamas teisės ex officio ieškinio priėmimo stadijoje spręsti, padarė nepagrįstą išvadą, jog Sutarties 8.4 p. nuostata dėl sutartinio teismingumo yra nesąžininga ir negaliojanti. Teismas pažeidė Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo, įgyvendinimo įstatymo 43 str., Civilinio kodekso 1.7 str. 2 d., 6.188 str., nes nutardamas pripažinti sutartinį teismingumą nesąžininga sutarties sąlyga, taikė nuostatą, kuri sutarties sudarymo metu negaliojo. Be to, sprendžiant klausimą dėl vartojimo sutarties sąlygų sąžiningumo, tinkamos šalys yra pirminis kreditorius ir atsakovas, todėl teismas spręsdamas nuostatos galiojimo klausimą turėjo į bylą įtraukti pirminį kreditorių UAB „Omnitel“. Jis sutinka, kad Sutartyje išdėstytos tipinės paslaugų tiekėjo parengtos sąlygos ir su jomis klientai sutinka prisijungimo būdu. Atsakovas savo parašu patvirtino, kad susipažino su Sutarties sąlygomis, suprato ir sutiko su jomis, todėl teismo išvadą, kad atsakovas visą dėmesį kreipė tik į esmines sąlygas, o kitas – nesigilino, yra nepagrįsta ir paremta prielaidomis, pažeidžianti CPK 21 str., CPK XIII skyriaus nuostatas.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą bei atskirojo skundo argumentus, konstatuoja, kad pirmos instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta tinkamais motyvais (Civilinio proceso kodekso 263 str.), jos naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo. Teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, turi patikrinti, ar konkreti byla yra tam teismui teisminga. Civilinio proceso kodekse numatytos teismingumo taisyklės, kuriomis vadovaujantis konkretus civilinis ginčas priskirtinas konkrečiam bendrosios kompetencijos teismui (Civilinio proceso kodekso 26, 28 str.). Bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga, todėl ją aiškintis teismas privalo ex officio, ir, jei byla tam teismui neteisminga, teisėjas turi atsisakyti priimti ieškinį (Civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 2 p.).

15Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per Lidorff Oy filialą, ieškinį kaip neteismingą Vilniaus miesto 2-ajam apylinkės teismui, kadangi ieškinys paduotas nesilaikant teritorinio teismingumo taisyklių, numatytų Civilinio proceso kodekso 29 str., kuriomis remiantis nustatomas konkretus bendrosios kompetencijos pirmosios instancijos teismas.

16Nustatyta, kad ieškovas Lindorff Oy, veikiantis per Lidorff Oy filialą, pareiškė ieškinį Vilniaus miesto 2-ajam apylinkės teismui pagal pirminio kreditoriaus UAB „Omnitel“ ir atsakovo V. S. 1998-08-06 pasirašytos Skaitmeninio korinio ryšio paslaugų teikimo MB Nr. 088831 sutarties 8.4 p., t. y. pagal pradinio kreditoriaus UAB „Omnitel“ buveinės vietą. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertinęs Sutarties 8.4 p., numatantį, jog Sutarties šalims nesusitarus, ginčai bus sprendžiami pagal UAB „Omnitel“ buveinės vietą, nustatęs, kad nėra duomenų, jog ši sąlyga dėl sutartinio teismingumo buvo aptarta individualiai su atsakovu V. S., sudarant standartinę atlygintinų paslaugų sutartį, ji neatitinka skolininko, kaip vartotojo, interesų, pagrįstai sprendė, kad ji yra nesąžininga ir negaliojanti. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tokia pradinio kreditoriaus nustatyta standartinės Sutarties sąlyga dėl sutartinio teismingumo, prie kurios prisijungė vartotojas ir kuri nebuvo individualiai su juo aptarta, suvaržo vartotojo kaip silpnesnės sutarties šalies teises ginti savo pažeistus interesus, todėl nelaikytina šalių susitarimu Civilinio proceso kodekso 32 straipsnio 1 dalies, įtvirtinančios sutartinio teismingumo galimybę, prasme ir byla pagal ieškovo ieškinį turi būti nagrinėjama pagal bendrąsias teismingumo taisykles, įtvirtintas Civilinio proceso kodekso 29 straipsnyje, t.y. pagal vartotojo gyvenamąją vietą.

17Atskirajame skunde nurodoma, kad teismas neturėjo teisės ex officio ieškinio priėmimo stadijoje spręsti dėl Sutarties sąlygos neatitikimo sąžiningumo kriterijui ir jos negaliojimo, tačiau kolegijos vertinimu, toks argumentas nepagrįstas. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo V. S. ir UAB „Omnitel“ sudaryta Skaitmeninio korinio ryšio paslaugų teikimo sutartis atitinka vartojimo sutarties požymius (Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 str.14-15 p.), teismas, spręsdamas ieškinio, kurio reikalavimas kildinamas iš šios sutarties, priėmimo klausimą, pagrįstai ir teisėtai ex officio įvertino šią standartinę sutarties sąlygą dėl sutartinio teismingumo, nes tik taip gali būti užtikrinta visapusė vartotojų teisių apsauga (LAT 2006-02-22 nutartis c.b.Nr.3K-3-141/2006; 2008-02-29 nutartis c.b. Nr.3K-3-211/2008).

18Atskirojo skundo argumentas, kad teismas negalėjo remtis nuostatomis, kurios 1998-06-23 sutarties sudarymo metu negaliojo, yra teisiškai nepagrįstas. Kolegija pažymi, jog teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą ir tikrindamas ar ieškovas tinkamai realizuoja teisę į teismą, pagrįstai nevertino ieškovo pateiktų įrodymų, susijusių su ieškinio pagrįstumu ir teisėtumu, nes tai yra atliekama nagrinėjant bylą iš esmės. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad ieškinys turi būti reiškiamas pagal atsakovo (vartotojo) gyvenamąją vietą, kaip jau buvo nustatyta ankščiau.

19Atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl vartojimo sutarties sąlygos nesąžiningumo turėjo į bylą įtraukti pirminį kreditorių, neįtakoja skundžiamos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, kadangi pirmosios instancijos teismas sprendė ieškinio priėmimo (ieškinio teismingumo nustatymo) klausimą, t. y. tikrino, ar ieškovas tinkamai įgyvendino teisę kreiptis į teismą. Be to, kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog ieškovui nurodžius, kad 2008-12-23 sutartimi pirminis kreditorius UAB „Omnitel“ jam perleido reikalavimo teisę pagal Sutartį į atsakovą, todėl ieškovas iš pirminio kreditoriaus perėmė visas kreditoriaus teises ir pareigas, kylančios iš Sutarties.

20Esant nustatytoms aplinkybėms, skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista, atskirasis skundas atmestinas (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 p.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,... 3. kolegijos teisėjai Algirdas Auruškevičius ir Dalia Višinskienė,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Lindorff... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Ieškovas Lindorff Oy kreipėsi į Vilniaus miesto 2-ąjį apylinkės teismą... 7. Nurodė, jog ieškinys reiškiamas pagal sutartinį teismingumą teismui, kurio... 8. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2009 m. gegužės 27 d. nutartimi... 9. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad Sutarties, sudarytos tarp UAB „Omnitel“... 10. Ieškovas Lindorff Oy, veikiantis per Lindorff Oy filialą, atskiruoju skundu... 11. Atskirajame skunde nurodo, jog teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta,... 12. Apeliantas nurodo, jog teismas neturėdamas teisės ex officio ieškinio... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą bei atskirojo skundo... 15. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas atsisakė... 16. Nustatyta, kad ieškovas Lindorff Oy, veikiantis per Lidorff Oy filialą,... 17. Atskirajame skunde nurodoma, kad teismas neturėjo teisės ex officio ieškinio... 18. Atskirojo skundo argumentas, kad teismas negalėjo remtis nuostatomis, kurios... 19. Atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas... 20. Esant nustatytoms aplinkybėms, skundžiama teismo nutartis paliktina... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325,... 22. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartį...