Byla 2S-75-258/2014
Dėl baudos skyrimo Psyops Media UAB, suinteresuotas asmuo UAB ,,KRK Baltic“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko L. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 24 d. dienos nutarties civilinėje byloje pagal antstolio Dariaus Stakeliūno pareiškimą dėl baudos skyrimo Psyops Media UAB, suinteresuotas asmuo UAB ,,KRK Baltic“.

2Išnagrinėję bylą, teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Antstolis Darius Stakeliūnas teismui pateiktu pareiškimu prašė skirsti UAB „Psyops Media“ vadovui L. J. baudą po 20,00 Lt už kiekvieną antstolio įpareigojimo nevykdymo dieną.

5Nurodė, kad antstolių kontoroje vykdomas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2013 m. vasario 11 d., išduotas vykdomasis dokumentas Nr. 2-6032-541/2013 iš skolininko UAB „Psyops Media“ išieškotojo UAB „KRK Baltic“ naudai. Priėmus minėtą vykdomąjį dokumentą, skolininkui buvo išsiųstas reikalavimas dėl informacijos apie skolininko turimą turtą, jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose, pateikti kasos knygą, įmonės pagrindinių priemonių sąrašą ir debitorių sąrašą, kuris skolininkui buvo įteiktas 2013 m. birželio 12 d. Antstolis nurodė, kad antstolio reikalavimas iki šiol neįvykdytas, t.y. skolininkas nėra pateikęs duomenų apie turimą turtą.

6Suinteresuotas asmuo UAB „KRK Baltic“ teismo nustatytu terminu atsiliepimo nepateikė.

7Suinteresuoto asmens UAB „Psyops Media“ vadovas L. J. atsiliepime nurodė, kad antstolis nuo teismo nuslėpė, kad dėl antstolio veiksmų yra nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-27263-391/2013 ir 2-30985-391/2013, todėl dėl piktnaudžiavimo teise antstoliui skirtina bauda. Prašė pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 24 d. nutartimi antstolio prašymą patenkino iš dalies. UAB „Psyops Media“ vadovui L. J. paskirta baudą – po 10,00 Lt už kiekvieną antstolio reikalavimų nevykdymo dieną. UAB „Psyops Media“ įpareigota nedelsiant pradėti vykdyti antstolio Dariaus Stakeliūno 2013 m. birželio 10 d., reikalavimą vykdomojoje byloje Nr. 0032/13/00236.

10Teismas nurodė, kad priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, antstolis 2013 m. kovo 22 d., siuntė skolininkui 2013 m. kovo 21 d., raginimą įvykdyti sprendimą ir kitus procesinius dokumentus, kurie 2013 m. kovo 25 d., buvo tinkamai įteikti įmonės personalo vadovei. Antstolis Darius Stakeliūnas 2013 m. birželio 10 d. išsiuntė reikalavimą per 5 darbo dienas pateikti duomenis apie turimą turtą, jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose, pateikti kasos knygą, įmonės pagrindinių priemonių sąrašą ir debitorių sąrašą. Minėtas reikalavimas buvo įteiktas 2013 m. birželio 12 d., įmonės teisininkei E. P. Kadangi byloje nebuvo pateikti įrodymai apie minėto reikalavimo/patvarkymo įvykdymą, teismas padarė išvadą, jog antstolio patvarkymas dėl informacijos apie skolininko turtą ir lėšas nebuvo įvykdytas. Teismas nustatęs, kad UAB „Psyops Media“ vadovu nuo 2010 m. kovo 8 d., paskirtas L. J. ir nenustatęs pagrindų kurie atleistų įmonės vadovą nuo antstolio reikalavimų vykdymo, teismas konstatavo, kad antstolio priimtą patvarkymą dėl skolininko turto nurodymo 2013 m. birželio 10 d. tinkamai įteikus skolininkui UAB „Psyops Media“ ir nesant duomenų apie antstolio reikalavimo įvykdymą yra teisinis faktinis pagrindas UAB „Psyops Media“ vadovui L. J. skirti baudą už kiekvieną antstolio reikalavimų nevykdymo dieną (CPK 585 str. 2 d.). Teismas pažymėjo, kad nustatant baudos dydį teismas atkreipia dėmesį į skirtinos baudos tikslą, kuris yra susijęs ne tik su siekiu finansiškai nubausti asmenį už antstolio reikalavimų nevykdymą, bet ir su proceso šalies skatinimu tinkamai ir savalaikiai vykdyti antstolio reikalavimus, todėl teismas sprendė, kad 10,00 Lt už kiekvieną antstolio reikalavimų nevykdymo dieną baudos dydis yra proporcingas padarytam pažeidimui (CPK 585 str. 2 d., 3 d.)

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Skolininko UAB „Psyops Media“ vadovas L. J. (toliau - apeliantas) atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamąją teismo nutartį.

13Nurodo, kad skolininko bendrovė 2013 m. birželio 4 d. ir 2013 m. birželio 13 yra pateikusi skundus dėl antstolio Dariaus Stakeliūno priimtų patvarkymų areštuoti skolininko įmonės lėšas, tiek 2013 m. birželio 10 d. reikalavimo nurodyti turtą vykdomojoje byloje numeris 2-6032-541/2013 panaikinimo. Skolininkas skunde yra nurodęs, kad antstolis oficialiu patvarkymu nėra patvirtinęs skolos mokėjimo grafiko, apie kurį šalys susitarė susirašinėjimo elektroniniu paštu metu ir nepagrįstai pradėjo priverstinį išieškojimą siekdamas padidinti vykdomųjų išlaidų sumą. Apeliantas sutiko padengti skolą ir vykdymo išlaidas, todėl priverstinio vykdymo veiksmai buvo pradėti be pagrindo ir papildomi priverstinio vykdymo veiksmai buvo atlikti nepagrįstai. Be to antstolis paliko apelianto bendrovės skundus nenagrinėtais, nes nebuvo pašalinti nustatyti trūkumai (CPK 111 str.), o Vilniaus apylinkės teismas apelianto bendrovės skundus dėl antstolio veiksmų atmetė ( civ. byla. 2-32276-592/2013). Apeliantas nesutikdamas su pirmos instancijos teismo argumentais ketina teikti skundą dėl minėtos pirmos instancijos teismo nutarties. Apelianto teigimu, skirdamas baudą, teismas nevertino minėtų aplinkybių, ko sekoje buvo pažeistos apelianto teisės ir nukrypta nuo Lietuvoje formuojamos praktikos dėl CPK 585 straipsnio 2 dalies taikymo (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės 27 d., nutartis civilinėje byloje numeris 3K-3-270/2011). Teismas vertindamas ar skirti baudą, turi vadovautis bendraisiais CPK taikymo principais, t.y. aiškindamas ir taikydamas įstatymus ir kitus teisės aktus privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 str. 1 d.) Teismas turi atsižvelgti į ginčo šalių teisinių santykių prigimtį, kilusius padarinius dėl antstolio reikalavimo nevykdymo, jų poveikį išieškotojo ir visuomenės interesams, kokioms vertybėms ir kokiu mastu šie padariniai darė įtaką ir kaip tai paveikė skolininko ir išieškotojo interesus. Apeliantas mano, jog jo minimos teismų praktikos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išvadų priimdamas skundžiamą nutartį teismas neanalizavo ir nevertino antstolio pateikto reikalavimo pagrįstumo ir/ar būtinumo. Apelianto teigimu, antstolis pradėjęs priverstinio vykdymo veiksmus, dar nesibaigus raginime įvykdyti teismo sprendimą nurodytam terminui surinko reikiamą informaciją apie skolininkui priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, skolininkui priklausančias banko sąskaitas ir t.t. Gavus atsakymus į užklausas, antstolis 2013 m. birželio 4 d. patvarkymais areštavo apelianto bendrovei priklausančias pinigines lėšas, esančias bankuose. Antstolis turėdamas visą reikiamą informaciją, nepagrįstai pateikė 2013 m. birželio 10 d. reikalavimą nurodyti apeliantui priklausantį turtą bei areštavęs pinigines lėšas ir turtą. Tokiais veiksmais buvo pažeistos CPK 585 straipsnio 4 dalies nuostatos ir viršyti antstoliui suteikiami įgaliojimai. Mano, kad atsižvelgiant į tai, jog bauda yra viena griežčiausių civilinio proceso numatytų poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams neigiamas pasekmes, ji turėtų būti taikoma atsakingai, tinkamai išanalizavus ir įvertinus jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą bei atsižvelgiant į antstolio nurodymo neįvykdymo priežastis (Vilniaus apygardos teismo 2013-03-21 nutartis civilinėje byloje numeris 2S-305-585/2013).

14Atsiliepimas į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka pateiktas nebuvo.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Pagal CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

17Teismas įvertinęs civilinės bylos medžiagą ir atskirojo skundo teisinius argumentus, konstatuoja, kad skundžiamoji pirmos instancijos teismo nutartis priimta tinkamai įvertinus faktines bylos aplinkybes bei tinkamai taikant proceso teisės normas reglamentuojančias baudos skyrimą juridinio asmens vadovui už antstolio reikalavimų nevykdymą. Todėl naikinti skundžiamosios teismo nutarties atskirajame skunde nurodomais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 263 str.).

18Atskirasis skundas atmestinas.

19Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 18 straipsnyje nurodyta, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas, (nutartis), įsakymas ar nutarimas yra privalomi visiems asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šiame straipsnyje įtvirtintas teismo sprendimo privalomumo principas reiškia, kad teismo procesinį sprendimą priverstine tvarka vykdančio antstolio nurodymų privalo paisyti visi asmenys, nes teismo procesinio sprendimo nevykdymas vertintinas ne tik kaip išieškotojo teisių pažeidimas, bet ir kaip viešosios tvarkos pažeidimas. Įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas turi būti įvykdytas per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau (CPK 7 str.). Tuo pačiu įstatymas įpareigoja antstolį vykdantį vykdomuosius dokumentus, imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų, kad procesinis sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, privalo aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (Antstolių įstatymo 3 str. 2 d., CPK 634 str. 2 d.).

20Nustatyta, kad antstolis vykdo išieškojimą pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2013 m. vasario 11 d. išduotą vykdomąjį raštą numeris 2-6032-541/2013 dėl 10 300,00 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Psyops Media“ išieškotojo UAB ,,KRK Baltic“ naudai (vykd. b.l. 71). Antstolio 2013 m. kovo 22 d. skolininkui siųstas 2013 m. vasario 21 d. raginimas įvykdyti geruoju sprendimą skolininkui buvo įteikti 2013 m. kovo 25 d. (vykd. b.l. 63-64) (CPK 123 str. 4 d.). Antstolis 2013 m. birželio 10 d. išsiuntė reikalavimą apelianto darbovietei per 5 darbo dienas pateikti duomenis apie turimą turtą, jo buvimo vietą pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose, pateikti kasos knygą, įmonės pagrindinių priemonių sąrašą ir debitorių sąrašą. Reikalavimas 2013 m. birželio 12 d. įteiktas įmonei teisininkei E. P. (vykd. b.l. 28). Tačiau byloje nėra įrodymų apie minėto reikalavimo įvykdymą.

21Teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija kurioje teismo sprendimas, jo skolininkui nevykdant geranoriškai, pradedamas vykdyti priverstine tvarka ir atsakovas pajunta vengimo vykdyti teismo sprendimą geruoju pasekmes. Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, kad antstolio 2013 m. birželio 10 d. reikalavimas būtų įvykdytas, todėl apelianto bendrovei nevykdant antstolio reikalavimų, antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas galėjo pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas (CPK 585 str. 2 d.).

22CPK 585 straipsnio 1 ir 2 dalyje nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Už antstolio teisėtų reikalavimų nevykdymą ar kitokį kliudymą antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, CPK 585 straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 str. 3 d.). Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad teismas, spręsdamas baudos paskyrimo klausimą, turi vertinti aplinkybes, bei remtis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, nustatydamas baudos dydį, nes pagal CPK 585 straipsnio 2 dalį, teismas turi teisę asmeniui, kuris neįvykdė antstolio reikalavimo, kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti skiriamos baudos dydį, kuris ribojamas tik maksimaliu dydžiu. Tai reiškia, kad teismas, parinkdamas baudos dydį, nesaistomas jokiomis konkrečiomis įstatyme įtvirtintomis nuostatomis ar kriterijais. Tokiu atveju teismas turi vadovautis bendraisiais CPK taikymo principais, aiškindamas ir taikydamas įstatymus ir kitus teisės aktus, bei privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 str. 1 d.).

23Apeliantas teigia, kad skolininko bendrovė 2013 m. birželio 4 d. ir 2013 m. birželio 13 yra pateikusi skundus dėl antstolio Dariaus Stakeliūno priimtų patvarkymų areštuoti skolininko įmonės lėšas, tiek 2013 m. birželio 10 d. reikalavimo nurodyti turtą vykdomojoje byloje numeris 2-6032-541/2013 panaikinimo.

24Iš byloje pateiktos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 27 d. nutarties matyti, kad apelianto bendrovės skundas buvo atmestas, o Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 1 d. nutartimi paliko pirmos instancijos teismo nutartį nepakeistą (2S-388-619/2014) (b.l. 65-68) (CPK 179 str. 3 d.). Iš minėtos teismo nutarties matyti, kad skolininko bendrovė skundė antstolio atsisakymą priimti apelianto bendrovės skundą nepašalinus nustatytų trūkumų (CPK 111 str.), taip pat ginčijo antstolio apskaičiuotą vykdymo išlaidų dydį. Įsiteisėjus apeliacinės instancijos teismo nutarčiai, pirmos instancijos teismo 2013 m. rugsėjo 27 d. nutartis įsiteisėjo ir laikytina teisėta bei pagrįsta (CPK 339 str.). Todėl apelianto argumentai dėl pateiktų skundų dėl antstolio veiksmų yra teisiškai nereikšmingi ir nepaneigia antstolio skolininkui pareikšto reikalavimo – pateikti duomenis apie įmonės turtą ir lėšas esančias apelianto įmonės bankų sąskaitose, turto buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, pateikti įmonės kasos knygą, įmonės pagrindinių priemonių sąrašą ir debitorių sąrašą, teisėtumo ir pagrįstumo bei skundžiamos pirmos instancijos teismo nutarties pagrįstumo. Nors skolininkas ir teigia, kad antstolis oficialiu patvarkymu nėra patvirtinęs skolos mokėjimo grafiko, apie kurį šalys susitarė susirašinėjimo elektroniniu paštu metu ir nepagrįstai pradėjo priverstinį išieškojimą siekdamas padidinti vykdomųjų išlaidų sumą, tačiau, iš byloje esančio antstolio 2013 m. birželio 21 dienos patvarkymo numeris 32-236/2013-5157 matyti, kad antstolis priėmė patvarkymą dėl skolos išmokėjimo dalimis pagal 4 mėnesių grafiką (b.l.41;49) (CPK 613 str.). Atsižvelgiant, į tai, kad šis apelianto argumentas, šios bylos kontekste nėra teisiškai reikšmingas, apeliacinės instancijos teismas spręsdamas baudos skyrimo apelianto įmonei pagrįstumo klausimą, atmeta šį apelianto argumentą kaip teisiškai nepagrįstą ir nesusijusį su nagrinėjama byla ir plačiau dėl jo nepasisako (CPK 178 str.,185 str.).

25CPK 645 straipsnio 1 dalyje pasakyta, jog skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Jeigu reikalavimas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pateikiamas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas.

26Taigi, šiuo atveju, įstatymas įsakmiai nurodo skolininkui vykdyti antstolio reikalavimus. Iš antstolio 2013 m. birželio 10 d. reikalavimo matyti, kad jis įpareigojo apelianto įmonę per 5 darbo dienas pateikti duomenis apie turimą turtą, jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose, pateikti įmonės kasos knygą, įmonės pagrindinių priemonių sąrašą ir debitorių sąrašą (vykd. b.l. 27).

27Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, iš minėto antstolio įpareigojimo matyti, kad antstolio reikalavimas iš esmės lietė skolininko duomenis kurie nėra pateikiami viešuosiuose registruose (įmonės kasos knygą, įmonės pagrindinių priemonių sąrašą, debitorių sąrašą, duomenis apie apelianto įmonės turtą esantį pas trečiuosius asmenis), todėl šis antstolio reikalavimas, kaip ir kiti susiję su duomenų apie apelianto finansinę padėtį pateikimu, taip pat buvo privalomi apelianto įmonei (CPK 645 str. 1 d., 185 str.). Kadangi byloje nebuvo duomenų apie tai, kad antstolio reikalavimas nustatytu terminu buvo įvykdytas ir nebuvo nustatytos priežastys sąlygojusios šių veiksmų neatlikimą, pirmos instancijos teismas turėjo teisinį pagrindą skirti apeliantui baudą numatytą CPK 585 straipsnio 2 dalyje, tokiu būdu drausmindamas skolininką ir siekdamas užtikrinti antstolio nurodymų vykdymo privalomumą.

28Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs pirmos instancijos teismo išdėstytus argumentus skiriant baudą apeliantui, sprendžia, kad priešingai nei teigia apeliantas, pirmos instancijos teismas tinkamai įgyvendino įstatymu jam suteikiamą diskrecijos teisę skiriant baudą už privalomų antstolio reikalavimų nevykdymą, įvertino visas baudos skyrimui reikšmingas aplinkybes (baudos skyrimo tikslą, proceso šalies skatinimą tinkamai ir savalaikiai vykdyti antstolio reikalavimus) ir skyrė baudą neprieštaraujančią teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei nenukrypo nuo apelianto nurodomos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės 27 d. nutartyje numeris 3K-3-270/2011, suformuluoto CPK 585 straipsnio 2 dalies aiškinimo ir taikymo kriterijų (CPK 178 str., 183 str., 185 str.).

29Atsižvelgiant į išdėstytą konstatuotina, kad naikinti skundžiamosios pirmos instancijos teismo nutarties nėra teisinio pagrindo, ji paliktina nepakeista (CPK 337 str., 1 d. 1 p.).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

31Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė... 2. Išnagrinėję bylą, teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Antstolis Darius Stakeliūnas teismui pateiktu pareiškimu prašė skirsti UAB... 5. Nurodė, kad antstolių kontoroje vykdomas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „KRK Baltic“ teismo nustatytu terminu atsiliepimo... 7. Suinteresuoto asmens UAB „Psyops Media“ vadovas L. J. atsiliepime nurodė,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 24 d. nutartimi antstolio... 10. Teismas nurodė, kad priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, antstolis 2013... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Skolininko UAB „Psyops Media“ vadovas L. J. (toliau - apeliantas)... 13. Nurodo, kad skolininko bendrovė 2013 m. birželio 4 d. ir 2013 m. birželio 13... 14. Atsiliepimas į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka pateiktas... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Pagal CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas,... 17. Teismas įvertinęs civilinės bylos medžiagą ir atskirojo skundo teisinius... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 18 straipsnyje nurodyta, jog... 20. Nustatyta, kad antstolis vykdo išieškojimą pagal Vilniaus miesto 1... 21. Teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija kurioje... 22. CPK 585 straipsnio 1 ir 2 dalyje nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti... 23. Apeliantas teigia, kad skolininko bendrovė 2013 m. birželio 4 d. ir 2013 m.... 24. Iš byloje pateiktos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 27 d.... 25. CPK 645 straipsnio 1 dalyje pasakyta, jog skolininkas privalo antstolio... 26. Taigi, šiuo atveju, įstatymas įsakmiai nurodo skolininkui vykdyti antstolio... 27. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, iš minėto antstolio įpareigojimo... 28. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs pirmos instancijos teismo... 29. Atsižvelgiant į išdėstytą konstatuotina, kad naikinti skundžiamosios... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 31. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 24 d. nutartį palikti...