Byla e2-774-1030/2018
Dėl išlaikymo pilnamečiam asmeniui priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Monika Lapukaitė, sekretoriaujant Agnei Butkutei, vertėjaujant Svetlanai Agafonovai, dalyvaujant ieškovui G. B. (G. B.), ieškovo atstovui advokatui Vytautui Mačiulskiui, atsakovo atstovui advokatui Arūnui Devėnui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. B. (G. B.) ieškinį atsakovui D. B. (D. B.) dėl išlaikymo pilnamečiam asmeniui priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Pažymėtina, kad teismo 2018 m. sausio 25 d. nutartimi bylos dalis pagal ieškovo G. B. ieškinį atsakovei T. B. dėl išlaikymo pilnamečiam asmeniui priteisimo buvo nutraukta, ieškovui nuo šios ieškinio dalies atsisakius.

5Taigi ieškovas kreipėsi į teismą, ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo D. B. išlaikymą iki gyvos galvos nustatyta pinigų suma, mokama kas mėnesį po 100 Eur, bei priteisti iš atsakovo valstybės naudai bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškinyje nurodoma, kad ieškovo materialinė padėtis šiuo metu labai pablogėjo, nes paskutiniu laiku kainos Lietuvoje už prekes ir paslaugas žymiai padidėjo, nors pensija tik vos pakito. Nurodo, kad atsakovo materialinė padėtis gera, jis dirba, gauna sąlyginai geras pajamas. Ieškovui šiuo metu neužtenka pajamų pragyvenimui – maistui, vaistams, sumokėti už buto nuomą, bute teikiamas komunalines paslaugas. Ieškovas kreipėsi į vaikus pagalbos, tačiau jie nesutiko gera valia teikti išlaikymo, todėl mano, kad iš atsakovo priteistinas išlaikymas periodinėmis išmokomis mokamomis kiekvieną mėnesį po 100 Eur.

7Atsakovas atsiliepimu su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.

8Atsiliepime nurodoma, kad byloje nėra surinkta įrodymų, kad atsakovo tėvas (ieškovas) yra nedarbingas, o, be to, reikalingas paramos. Todėl mano, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti jo ieškinį. Pažymi, kad tėvas yra ne kartą vartojęs smurtą prieš atsakovą ir jo seserį T. B. bei jų motiną D. B., ir tai yra savarankiškas procesinis pagrindas atmesti nepagrįstus atsakovo reikalavimus. Nurodė, kad tėvas vengė išlaikyti šeimą.

9Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti pilna apimti, davė paaiškinimus.

10Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, davė paaiškinimus.

11Teismas

konstatuoja:

12Dėl išlaikymo priteisimo

13Nustatyta, kad ieškovas G. B. yra atsakovo D. B. tėvas (el. b. psl. 4). Ieškovas prašo priteisti iš sūnaus kas mėnesį mokamą išlaikymą po 100 Eur iki ieškovo gyvos galvos. Atsakovas su ieškovo reikalavimu nesutinka, motyvuodamas tuo, kad ieškovas vengė išlaikyti šeimą, naudojo smurtą prieš jį, jo seserį ir mamą, jam nėra reikalinga parama.

14Vaikų ir tėvų tarpusavio prigimtiniai ryšiai sukuria jiems tam tikras teises ir pareigas. Viena tokių pareigų yra tarpusavio išlaikymo pareiga, grindžiama šeimos ryšiais bei socialine tarpusavio atsakomybe. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vaikų pareigos išlaikyti savo tėvus klausimu yra pasisakęs, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.162 straipsnyje įtvirtina vaiko pareiga gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą. Šios konstitucinės pareigos turinį sudaro prigimtinė vaikų prievolė pasirūpinti savo tėvais, savo veiksmais jiems visapusiškai padėti, juos paremti, taip pat teikti deramą išlaikymą. Kai asmenys šios pareigos tinkamai savo noru neatlieka, tuomet teisė į išlaikymą yra ginama teismine tvarka, kiekvienu konkrečiu atveju priteisiant ir išieškant iš pilnamečio vaiko, atsižvelgus į jo turtinę padėtį, tėvams reikalingą išlaikymo dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-886/2003).

15CK 3.205 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pilnamečiai vaikai privalo išlaikyti savo nedarbingus ir paramos reikalingus tėvus ir jais rūpintis. CK 3.206 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas gali atleisti pilnamečius vaikus nuo pareigos išlaikyti savo nedarbingus tėvus, jeigu nustato, kad tėvai vengė atlikti savo pareigas nepilnamečiams vaikams. Taigi, sprendžiant ginčą dėl vaikų pareigos išlaikyti tėvus, būtina nustatyti: 1) ar išlaikymo reikalaujantis tėvas yra nedarbingas; 2) ar jam reikalinga parama; 3) ar tėvas nevengė atlikti savo pareigų nepilnamečiams vaikams. Pagal teismų praktiką taip pat privalu įvertinti vaikų šeiminę ir turtinę padėtį, kitas byloje reikšmingas aplinkybes.

16Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas yra senatvės pensininkas (e. b. psl. 11). Taigi ieškovas atitinka vieną iš būtinų sąlygų išlaikymui iš vaikų reikalauti – yra nedarbingas. Kita vertus, pabrėžtina, kad dėl senatvės nedarbingiems asmenims materialinį aprūpinimą garantuoja valstybė, mokėdama įstatymo nustatytas pensijas. Todėl nagrinėjamoje byloje esminę reikšmę turi ta aplinkybė, ar ieškovas, būdamas senatvės pensininku ir gaudamas valstybinio socialinio draudimo senatvės pensiją, yra reikalingas paramos. Išlaikymo poreikis yra daugiau ar mažiau ilgalaikė asmens būsena, kai reikalinga nuolatinė materialinė parama, be kurios žmogus negalėtų patenkinti bent minimalių savo poreikių.

17Pažymėtina, kad ieškovas neturi neįgalumo (jam nėra nustatyta nedarbingumo ar specialiųjų poreikių), jo veiksnumas neapribotas. Ieškovo paaiškinimais nustatyta, kad jis gauna 230 Eur dydžio senatvės pensiją. Taip pat nustatyta, kad ieškovas turi nekilnojamojo turto, esančio adresu ( - ), o būtent ¼ dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ¼ dalį pastato – daržinės, unikalus Nr. ( - ), ¼ dalį pastato – tvarto, unikalus Nr. ( - ), ¼ dalį pastato – viralinės, unikalus Nr. ( - ), ¼ dalį pastato – malkinės, unikalus Nr. ( - ), ¼ dalį kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ) (el. b. psl. 68-70). Ieškovas nuomojasi vieno kambario butą, esantį adresu ( - ), nuomos mokestis – 150 Eur. Pažymėtina, kad ieškovas teismo posėdžio metu nurodė, kad retkarčiais užsidirba papildomai dirbdamas frezuotoju ir būtent dėl galimybės papildomai užsidirbti nesikreipia dėl nedarbingumo nustatymo, nors turi sveikatos problemų. Pažymėtina, kad ieškovas nurodė, jog jo gaunamų pajamų pragyvenimui neužtenka, tačiau duomenų apie patiriamas išlaidas ir mėnesio pragyvenimui reikalingą pinigų sumą teismui nepateikė. Taip pat teismo posėdžio metu ieškovas nurodė, kad turi sveikatos problemų, neišgali nusipirkti vaistų, tačiau medicininių dokumentų, kurie patvirtintų ieškovo dėstomas aplinkybes apie jo sveikatos būklę nepateikė, duomenų apie tai, kokias sumas išleidžia vaistams byloje taip pat nėra. Apibendrinant pažymėtina, kad ieškovas gauna valstybinio socialinio draudimo senatvės pensiją, naudojasi galimybe užsidirbti papildomai, savo paties pasirinkimu nesikreipia į kompetentingas institucijas dėl nedarbingumo nustatymo, todėl nėra išnaudojęs ir galimybių gauti papildomas valstybės teikiamas socialines garantijas, jei ieškovo sveikatos būklė atitinka teisės aktuose nustatytus nedarbingo asmens kriterijus, kaip antai, senatvės pensiją neįgaliajam (Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo 34 straipsnis), turi nekilnojamojo turto, kuriame negyvena, bet iš jo gali gauti pajamas jį parduodamas arba nuomodamas.

18Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 straipsnis). Pagal šias įstatymo normas šalys byloje nėra atleidžiamos nuo pareigos nurodyti faktus ir įrodymus, juos rinkti ir pateikti. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Teismas civilinei bylai reikšmingas aplinkybes nustato remdamasis įrodymais. Įrodymai – civilinei bylai reikšmingi faktiniai duomenys, gauti CPK 177 straipsnio 2 ir 3 dalyse išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008).

19Įvertinęs pirmiau nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškovas neįrodė aplinkybės, jog racionaliai naudodamas turimas pinigines lėšas ir išnaudodamas galimybes gauti pajamas, negalėtų patenkinti savo būtinųjų poreikių, taigi neįrodė paramos jam reikalingumo.

20Bylos duomenimis ir byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais nustatyta, kad atsakovas gyvena Jungtinėje Karalystėje. Šioje šalyje atsakovas yra įkūręs įmonę „( - )“. Nuo 2016 m. rugsėjo 22 d. atsakovas yra šios įmonės direktorius. Jo mėnesinės pajamos kas mėnesį sudaro apie 1 000 Eur (e. b. psl. 131-136). Atsakovo atstovo ir liudytojos (atsakovo mamos) D. S. paaiškinimais nustatyta, kad atsakovas nėra susituokęs, vaikų ar kitų išlaikytinių neturi. Nekilnojamojo turto neturi (e. b. psl. 66,71). Teismas pažymi, kad vien tai, kad atsakovo turtinė padėtis yra geresnė nei ieškovo, savaime nesudaro pagrindo priteisti iš atsakovo išlaikymą. Kaip minėta, šioje byloje nenustatyta vienos iš būtinųjų sąlygų išlaikymui iš vaiko priteisti, t. y. tai, kad tėvas yra reikalingas paramos. Todėl dėl atsakovo turtinės padėties teismas šiame sprendime plačiau nepasisako.

21Tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į jų fizinę ir protinę būklę sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Tėvai turi lygias teises ir pareigas savo vaikams nesvarbu, kad tėvai gyvena skyrium (CK 3.156 straipsnis). Atsakovas nesutikdamas su ieškovo reikalavimu nurodė, kad ieškovas vengė išlaikyti šeimą bei naudojo smurtą tiek prieš jį, tiek prieš kitus šeimos narius. Šias aplinkybes teismo posėdžio metu patvirtino ir liudytoja atsakovo mama. Aplinkybę, kad išlaikymo reikalaujantys tėvai vengė vykdyti pareigas vaikams, turi įrodyti atsakovas. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovo ir jo buvusios sutuoktinės (atsakovo mamos) santuoka nutraukta 2013 m. liepos 5 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-8195-777/2013 dėl abiejų sutuoktinių kaltės (prijungtos bylos Nr. 2-8195-777/2013 psl. 108-112). Tuo metu atsakovas jau buvo pilnametis. Byloje nepateikta duomenų, išskyrus liudytojos parodymus, iš kurių teismas galėtų daryti pagrįstą išvadą apie smurto šeimoje atvejus. Byloje taip pat nėra duomenų, patvirtinančių faktą, kad atsakovo mama būtų kreipusis dėl išlaikymo vaikams priteisimo šalims gyvenant santuokoje. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad atsakovas nepateikė pakankamai įrodymų, iš kurių būtų galima daryti išvadą, kad ieškovas savo vaikais nesirūpino, prieš juos smurtavo. Tačiau šioje byloje nustačius, kad nėra vienos iš būtinųjų sąlygų išlaikymui iš vaiko priteisti, t. y. kad tėvas yra reikalingas paramos, tai, kad neįrodytos aplinkybės dėl ieškovo netinkamo elgesio ar nesirūpinimo vaikais, nesudaro pagrindo ieškinį tenkinti.

22Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimo, ieškovui neįrodžius, kad jis reikalingas paramos.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų

24CPK 79 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas; dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu.

25Byloje esantys rašytiniai įrodymai pagrindžia atsakovo patirtas 350 Eur išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti bei 14 Eur išlaidas vertimo paslaugoms apmokėti (e. b. psl. 82, 137).

26Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys netenkintas atsakovui iš ieškovo priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 98, 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

28Ieškinį atmesti.

29Priteisti iš ieškovo G. B. (G. B.) 364 Eur (tris šimtus šešiasdešimt keturis eurus) bylinėjimosi išlaidų atsakovui D. B. (D. B.).

30Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Monika... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. B.... 3. Teismas... 4. Pažymėtina, kad teismo 2018 m. sausio 25 d. nutartimi bylos dalis pagal... 5. Taigi ieškovas kreipėsi į teismą, ieškiniu prašydamas priteisti iš... 6. Ieškinyje nurodoma, kad ieškovo materialinė padėtis šiuo metu labai... 7. Atsakovas atsiliepimu su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.... 8. Atsiliepime nurodoma, kad byloje nėra surinkta įrodymų, kad atsakovo tėvas... 9. Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas ieškinį palaikė ir prašė... 10. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 11. Teismas... 12. Dėl išlaikymo priteisimo... 13. Nustatyta, kad ieškovas G. B. yra atsakovo D. B. tėvas (el. b. psl. 4).... 14. Vaikų ir tėvų tarpusavio prigimtiniai ryšiai sukuria jiems tam tikras... 15. CK 3.205 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pilnamečiai vaikai privalo... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas yra senatvės pensininkas (e. b. psl.... 17. Pažymėtina, kad ieškovas neturi neįgalumo (jam nėra nustatyta nedarbingumo... 18. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 19. Įvertinęs pirmiau nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškovas... 20. Bylos duomenimis ir byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais nustatyta,... 21. Tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus,... 22. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad nėra... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 24. CPK 79 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro... 25. Byloje esantys rašytiniai įrodymai pagrindžia atsakovo patirtas 350 Eur... 26. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys netenkintas atsakovui iš ieškovo... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 98, 259, 260,... 28. Ieškinį atmesti.... 29. Priteisti iš ieškovo G. B. (G. B.) 364 Eur (tris šimtus šešiasdešimt... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...