Byla 2A-308/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Vyto Miliaus, sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, dalyvaujant atsakovo atstovui Tomui Tukačiauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Raguvilė“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1571-479/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Raguvilė“ ieškinį atsakovo Klaipėdos apskrities viršininko administracijos procesinių teisių perėmėjui atsakovui Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijai, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės polderiai“, uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės melioracija“ dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo, išvadą teikianti institucija – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnyba.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Raguvilė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, kurio procesinių teisių perėmėjas yra atsakovas Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcija, tretiesiems asmenims UAB „Šilutės polderiai“, uždarajai UAB „Šilutės melioracija“, prašydamas panaikinti atsakovo 2010 m. vasario 24 d. sprendimus Nr. 2-524-(2.26) ir Nr. 2-522-(2.26) bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad atsakovas skelbė apklausos būdu atliekamą mažos vertės pirkimą „Baltijos jūros kranto ties Preila tvarkymo darbai“, kuriame dalyvavo ieškovas bei tretieji asmenys. Ieškovo teigimu, atsakovas 2010 m. vasario 24 d. sprendimais konstatavo, kad ieškovo pateiktas pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovas neturi tvorelių iš žabų pynimo bei šakų klojinių įrengimo patirties. Ieškovo teigimu, ieškovo turimą patirtį atlikti šiuos darbus patvirtina atliktų darbų aktas dėl Šventosios paplūdimių tvarkymo. Ieškovo nuomone, nepagrįsta atsakovo nuostata ir dėl to, kad ieškovas nepateikė darbų kainos sudėtinių dalių pagal konkurso sąlygas, nes ieškovas pateikė tinkamus darbų kainos apskaičiavimus. Ieškovas nurodė, kad atsakovas pažeidė viešojo pirkimo vykdymo procedūras, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. gegužės 20 d. sprendimu nusprendė ieškinį atmesti; įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones – konkurso (viešojo pirkimo) procedūrų sustabdymą, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. kovo 9 d. nutartimi.

7Teismas nesutiko su ieškovu, kad jis turi reikiamos patirties vykdyti tvorelių iš žabų pynimo bei šakų klojinių įrengimo darbus ir kad tai patvirtina ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai. Teismas nurodė, kad ieškovo paskelbto viešojo pirkimo sąlygų 3.7 punkte yra nustatyta, kad pirkimo dalyvis privalo pateikti dokumentus apie įvykdytas sutartis aplinkosaugos srityje, susijusias su šakų klojinių įrengimu bei žabtvorių prie vandens telkinių pynimu ir tokių sutarčių vertė turi būti ne mažesnė kaip 183 960 Lt. Teismo nuomone, toks kvalifikacinio reikalavimo išdėstymas pirkimo sąlygose įgalina padaryti išvadą, jog pirkimo dalyvis privalėjo pateikti pirkimo organizatoriui duomenis apie turimą didelę patirtį atliekant šakų klojinių įrengimą bei žabtvorių prie vandens telkinių pynimą. Teismas pažymėjo, kad akivaizdu tai, jog atsakovui buvo itin svarbus kokybiškas tokių darbų atlikimas, nes nekokybiškų darbų ištaisymas saugomose teritorijose yra itin nepageidautinas, sukeliantis didelių nepatogumų, atsakovas siekė kiek įmanoma sumažinti riziką dėl netinkamos darbų kokybės.

8Teismas nurodė, kad ieškovas, patvirtindamas patirtį vykdyti šakų klojinių įrengimo bei žabtvorių prie vandens telkinių pynimo darbus, pateikė atsakovui 2005 m. sausio 12 d. sutartį dėl Šventosios seniūnijos tvarkymo paslaugų bei šios sutarties vykdymą patvirtinančius dokumentus. Teismas pažymėjo, kad būtina įvertinti tai, jog Šventosios seniūnijos rašte yra nurodyta, kad seniūnija, sudarydama 2005 m. sausio 12 d. sutartį, su ieškovu nesitarė dėl žabtvorių pynimo darbų atlikimo, tokie darbai nenumatyti ir 2005 m. sausio 12 d. sutarties sąmatoje. Teismas nurodė, kad ieškovas teismui taip pat pateikė atliktų darbų aktą, surašytą 2007 m. gegužės 31 d., kuriame nurodyta, kad ieškovas atliko darbus dėl tvorelių pynimo prie įvažiavimo į paplūdimus, darbų vertė 879 Lt, ieškovas šių darbų atlikimui skyrė 16 darbo valandų. Teismo teigimu, šie duomenys patvirtina, kad ieškovas turi itin nedidelę patirtį pinant tvoreles. Teismo nuomone, akivaizdu tai, kad pagal 2007 m. gegužės 31 d. aktą nėra aiški tvorelių pynimui naudota medžiaga, tvorelės pintos ne kopose, bet prie įvažiavimo į paplūdimius. Teismas pažymėjo, kad ieškovo pateiktuose dokumentuose nėra įrodymų apie ieškovo patirtį įrengiant šakų klojinius. Dėl nurodytų argumentų teismas konstatavo, kad ieškovas nepateikė atsakovui įrodymų, jog turi reikiamą patirtį vykdyti šakų klojinių įrengimo bei žabtvorių prie vandens telkinių pynimo darbus, ir ieškovo konkursinis pasiūlymas atmestas pagrįstai.

9Teismas nesutiko su ieškovo argumentais, kad nepagrįsta atsakovo nuostata dėl to, jog ieškovas nepateikė darbų kainos sudėtinių dalių pagal pirkimo sąlygas. Teismas nurodė, kad į bylą pateiktose atsakovo organizuoto pirkimo sąlygose ir šių sąlygų 7.2 punkte yra nurodyta, kad konkurso dalyvis privalo pateikti lokalinę darbų sąmatą, nurodydamas darbo užmokesčio bei kitas sąnaudas litais. Teismas pažymėjo, kad ieškovas pateikė pirkimo pasiūlymą, pateikė darbų lokalinę sąmatą, tačiau darbo užmokesčio sąnaudų nenurodė. Teismo nuomone, akivaizdu ir tai, kad ieškovas įvykdė atsakovo nurodymą ir pateikė patikslintą darbų lokalinę sąmatą, tačiau į ją įtraukė 10 procentų dydžio rezervą. Teismas pažymėjo, kad rezervo įraukimas į lokalines sąmatas nebuvo numatytas pirkimo sąlygose. Teismo teigimu, būtina įvertinti ir tai, kad ieškovas 10 procentų darbų vertės rezervą nustatė siekiant įvertinti galimą darbų kainos padidėjimą. Dėl to, teismo nuomone, apskritai nebegalima nustatyti ieškovo pasiūlytos darbų atlikimo kainos. Teismas pažymėjo, kad tai patvirtina, jog ieškovas nepateikė lokalinės darbų sąmatos pagal pirkimo sąlygas.

10Teismas nurodė, kad atsižvelgia ir į tai, kad atsakovui nurodžius būtinumą patikslinti darbų lokalinę sąmatą ir konkretizuoti darbo užmokesčio išlaidas, ieškovas darbo užmokesčio išlaidas nurodė patikslintoje darbų sąmatoje, tačiau būtina įvertinti ir tai, jog ieškovas ne tik nurodė darbo užmokesčio išlaidų dalį pagal atliktinų darbų kategorijas, bet ir pakeitė darbų atlikimo kainas. Teismo teigimu, tokią išvadą galima padaryti, nes ieškovas žvyro, smėlio mišinio papildymo darbus, žymimus indeksu N 27-267, pagal pradinę sąmatą įsipareigojo atlikti už 35 938 Lt, o pagal patikslintą darbų sąmatą tuos pačius darbus ieškovė įsipareigojo atlikti už 25 705 Lt, įskaitant į šią kainą ir 418 Lt darbo užmokesčio išlaidų. Teismas nurodė, kad tokia pat situacija susiklostė ieškovui tikslinant šlaito suformavimo ir sutvirtinimo darbų, žymimų indeksu H12K-2, kainą, kai pradinė darbų kaina nuo 11 736 Lt buvo sumažinta iki 4 848 Lt, įskaitant 3 087 Lt darbo užmokesčio išlaidas. Teismas konstatavo, kad tai įrodo, jog ieškovas keitė pirkimo vykdymo metu darbų atlikimo kainas, o tai draudžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas lygiateisiškumo principas.

11Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad ieškovo pateiktas pirkimo pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų.

12Teismas nurodė, kad ieškovas ieškinyje teigė, kad ieškovas privalėjo vykdyti supaprastintą atvirą konkursą, o ne mažos vertės pirkimo konkursą. Teismas nurodė, kad atsižvelgtina į tai, kad ieškovas, susipažinęs su pirkimo sąlygomis, nei pirkimo paskelbimo aplinkybių, nei pirkimo sąlygų neapskundė įstatymo nustatyta tvarka. Dėl to teismas konstatavo, kad ieškovas sutiko su pirkimo paskelbimu, jame dalyvavo ir aplinkybės dėl jo neteisėto paskelbimo yra nepagrįstos ir neįrodytos.

13Teismas nesutiko su ieškovo argumentu, kad atsakovas pažeidė pirkimo pasiūlymų įvertinimo tvarką. Teismo teigimu, akivaizdu, kad atsakovas tikrino ieškovo pirkimo pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygoms ir ieškovo pirkimo pasiūlymą atmetė, todėl laikytina, kad atsakovas pagrįstai neįtraukė ieškovo pasiūlymo į atsakovo paskelbtą pasiūlymų eilę.

14Teismas nurodė, kad ieškovas teigė, jog į bylos nagrinėjimą turi būti įtraukta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Teismas nurodė, kad nors Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir yra atsakinga už lėšų suteikimą aplinkos apsaugos programų finansavimui, ši institucija atsakinga už pajūrio tvarkymo programų įgyvendinimą, tačiau konkursą vykdė Klaipėdos apskrities viršininko administracija ir teismas nenustatė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos suinteresuotumo šios bylos baigtimi bei būtinumo šiai institucijai dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu.

15III. Apeliacinio skundo argumentai

16Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Raguvilė“ prašo apeliacinės instancijos teismą Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

171. Teismo išvada, kad apeliantas neturi reikiamos patirties atliekant tvorelių iš žabų pynimo bei šakų klojinių įrengimo darbų atlikimui, ar prielaida, kad tokios rūšies darbai gali būti atlikti netinkamai ar nekokybiškai, nepagrįsta. Apeliantas nėra neturinti patirties, atliekant minėtus darbus, įmonė. Pirkimo organizatoriui buvo pateikti dokumentai, kad apeliantas yra atlikęs tokios rūšies darbus, jie yra priimti, už juos yra sumokėta, jokių pretenzijų dėl darbų kokybės jai pareikšti nėra buvę, teisminių ginčų dėl atliktų darbų apimties nėra.

182. Teismas neatkreipė dėmesio į aplinkybes, kad viešas pirkimas buvo organizuotas siekiant apriboti pirkimo potencialių dalyvių skaičių, dėl šių aplinkybių nepasisakė, todėl laikytina, kad teismas neatskleidė bylos esmės, tinkamai neišsiaiškino aplinkybių, lėmusių teisminio ginčo kilimo priežastis, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą.

193. Teismas, padaręs išvadą, kad patikslintoje sąmatoje yra pakeista pasiūlymo esmė (jo kaina), netinkamai įvertino tai, kad bendra pasiūlymo kaina liko nepakitusi ir pagal pateiktą pasiūlymą apeliantas įsipareigojo atlikti darbus tokiomis kainomis, kurios nurodytos pirminėje ir patikslintoje lokalinėse darbų sąmatose.

204. Teismo išvada, kad 10 procentų dydžio rezervo įtraukimas gali pakeisti atliekamų darbų kainą į didesnę, nei ji nurodyta apelianto pasiūlyme, yra nepagrįsta. Apeliantas patikslintoje lokalinėje darbų sąmatoje nurodė galutiną darbų atlikimo kainą, kurios dydis nuo rezervo dydžio yra priklausomas tiek, kad esant galimybei atlikti darbus už pasiūlytą kainą, išskaičiavus iš jos nurodomą 10 procentų dydžio rezervą, darbai būtų atlikti už kainą, paskaičiuotą be 10 procento dydžio rezervo, šis rezervas nebūtų naudojamas, todėl darbų atlikimo kaina taptų 10 procentų mažesnė, negu pasiūlyme nurodoma visų darbų atlikimo kaina.

215. Teismo išvada apie darbų kainų pakeitimą, susiejant tai su atliktinų konkrečių darbų (o ne darbų grupių pagal pateiktą pirminę lokalinę darbų sąmatą) kainų nurodymu pateiktoje patikslintoje lokalinėje sąmatoje, nepagrįsta, nes visų darbų atlikimo kaina keičiama nebuvo ir dėl to nebuvo pažeistas lygiateisiškumo principas.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo konstatavimas

23Teisėjų kolegija konstatuoja:

24apeliacinis skundas atmestinas ir Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

25V. Byloje nustatytos aplinkybės

26Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2010 m. sausio 28 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 4-6682-(1.3) patvirtintų Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nustatyta tvarka išsiuntė kvietimus tiekėjams pateikti pasiūlymus ir savo interneto svetainėje paskelbė informaciją apie organizuojamą apklausos būdu atliekamą mažos vertės pirkimą „Baltijos jūros kranto ties Preila tvarkymo darbai“. Pirkėjas gavo tris pasiūlymus, kuriuos pateikė UAB „Raguvilė“, UAB „Šilutės polderiai“ ir UAB „Šilutės melioracija“.

27UAB „Raguvilė“ pasiūlymas buvo atmestas dėl konkrečių priežasčių ir apie tai ši įmonė buvo informuota Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2010 m. vasario 24 d. raštu Nr.2-522-(2.26).

28Rašte nurodyta, kad pasiūlymas atmestas dėl melagingos informacijos pateikimo (pirkimo sąlygų 6 punktas). Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Viešojo pirkimo komisija, tikslindama neišsamius UAB „Raguvilė“ kvalifikacijos duomenis, paprašė šios įmonės patikslinti (paaiškinti), ar jų nurodyta įvykdyta sutartis „Palangos miesto seniūnijos teritorijos tvarkymo paslaugų pirkimas“ (užsakovas - Palangos m. savivaldybės administracijos Šventosios seniūnija) apima šiuos darbus: šakų klojinių įrengimą ir žabtvorių prie vandens telkinių pynimą (pirkimo sąlygų 3.7 punkto kvalifikacinis reikalavimas). 2010 m. vasario 22 d. raštu Nr. 34 UAB „Raguvilė“ patvirtino, kad minėta sutartimi buvo atlikusi šakų klojinių ir žabtvorių prie vandens telkinių pynimą. Klaipėdos apskrities viršininko administracija kreipėsi raštu į Palangos miesto savivaldybės administracijos Šventosios seniūniją, kuri 2010 m. vasario 23 d. rašte Nr. V3-15 „Dėl informacijos pateikimo“ nurodė, kad UAB „Raguvilė“ neatliko šakų klojinių įrengimo ir žabtvorių prie vandens telkinių pynimo darbų. Todėl minėtame rašte nurodyta, kad atsižvelgiant į tai, kad UAB „Raguvilė“ 2010 m. vasario 22 d. rašte Nr. 34 pateikė melagingą informaciją apie savo patirtį, vadovaujantis pirkimo sąlygų 6 punktu, šios įmonės pasiūlymas buvo atmestas.

29Pažymėtina, kad su pretenzija dėl pasiūlymo atmetimo UAB „Raguvilė“ pateikė darbų atlikimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą serija Š06 Nr. 00081, tačiau ir šiuose dokumentuose nėra minimi šakų klojinių įrengimo darbai. Todėl, UAB „Raguvilė“, neturėdama patirties atliekant šakų klojinių įrengimo darbus ir tai patvirtinančių duomenų, teikė Klaipėdos apskrities viršininko administracijai melagingą (žinomai neteisingą) informaciją.

30Rašte nurodyta, kad pasiūlymas atmestas, kadangi tiekėjo kvalifikacija neatitiko minimalių tiekėjams keliamų kvalifikacijos reikalavimų (Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktas, pirkimo sąlygų 12.2 punktas). Anksčiau nurodyti argumentai patvirtina, kad tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentų 3.7 punkto kvalifikacijos reikalavimo, kadangi UAB „Raguvilė“ neturi patirties atliekant šakų klojinių įrengimo darbus. Pažymėtina, kad šakų klojinių įrengimo darbai yra viena svarbiausių krantotvarkos priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu patvirtintoje Pajūrio juostos tvarkymo programoje 2008-2013 m., be to, šie darbai ypač aktualūs ir svarbūs atstatant audros nuniokotą Preilos apsauginį kopagūbrį, todėl neabejotinai rangovo patirtis šakų klojinių įrengimo darbų srityje yra būtina.

31Rašte nurodyta, kad pasiūlymas atmetamas, kadangi tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punktas, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų 2008 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 4-6682-(1.3), 60.3 punktas, pirkimo sąlygų 12.2 punktas). UAB „Raguvilė“ pasiūlyme pateiktoje lokalinėje sąmatoje nėra nurodytos darbo užmokesčio sąnaudos litais, nors pirkimo sąlygų 7.2 punkte aiškiai nurodyta, kad pasiūlymo kainai nustatyti pirkimo dalyvis, vadovaudamasis pirkimo sąlygų priede Nr. 2 pateikta Baltijos jūros kranto ties Preila tvarkymo programa bei pirkimo sąlygų 3 priede pateiktu Reikalavimų darbams aprašymu, parengia darbų lokalinę sąmatą, nurodydamas darbo užmokesčio ir kitas sąnaudas litais. Teikdama pasiūlymą, UAB „Raguvilė“ į lokalinę sąmatą įtraukė 10 procentų užsakovo rezervą, nors tai nebuvo numatyta pirkimo dokumentuose. Užsakovo rezervas skiriamas apmokėti už nenumatytus darbus, atsirandančius sutartyje numatytų darbų vykdymo metu. Kadangi nebuvo ir nėra aišku, kokie bus tie nenumatyti darbai, Klaipėdos apskrities viršininko administracija pirkimo dokumentuose nenurodė galimybės įtraukti į pasiūlymo kainą užsakovo rezervo, be to, pirkimo dokumentuose nenurodyta užsakovo rezervo panaudojimo tvarka.

32VI. Apeliacinės instancijos teismo motyvai

33Dėl pirkimo sąlygų 3.7 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo

34Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2010 m. vasario 24 d. rašte Nr. 2-522-(2.26) „Dėl pranešimo apie pasiūlymo atmetimo priežastis“ nurodė, jog atmetė UAB „Raguvilė“ pasiūlymą pirkimui, nes jis neatitiko pirkimo sąlygų 3.7 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo. Pirkimo sąlygų 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ skiltyje „Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai“ nustatyta, kad tiekėjas 3.7 punkte nustatytam kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti turi pateikti panašių įvykdytų sutarčių aplinkotvarkos srityje (įrengiant šakų klojinius ir pinant žabtvores prie vandens telkinių) sąrašą. Klaipėdos apskrities viršininko administracija kreipėsi raštu į Palangos miesto savivaldybės administracijos Šventosios seniūniją, kuri nurodė, kad UAB „Raguvilė“ neatliko šakų klojinių įrengimo ir žabtvorių prie vandens telkinių pynimo darbų. Atsižvelgiant į minėtą raštą Klaipėdos apskrities viršininko administracija pagrįstai konstatavo, kad UAB „Raguvilė“ pateikė melagingą informaciją apie panašią įvykdytą sutartį aplinkotvarkos srityje, ko pasėkoje UAB „Raguvilė“ kvalifikacija neatitiko pirkimo sąlygų 3.7 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo pateikti panašių įvykdytų sutarčių aplinkotvarkos srityje (įrengiant šakų klojinius ir pinant žabtvores prie vandens telkinių) sąrašą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pateikti į bylą įrodymai patvirtina, kad tiekėjas UAB „Raguvilė“ pateikė melagingą informaciją ir pirkėjas Klaipėdos apskrities viršininko administracija tai įrodė, todėl Klaipėdos apskrities viršininko administracija pagrįstai atmetė pasiūlymą, remiantis pirkimo sąlygų 6 punktu, pagal kurį tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją. Pažymėtina, kad kvalifikacinių reikalavimų nustatymo tikslas yra įsitikinti ar tiekėjas pasiūlymo pateikimo dienai yra pajėgus laiku ir kokybiškai įvykdyti pagal pirkimo sutartį prisiimtus įsipareigojimus. Už pirkimo dokumentų (techninių specifikacijų, kvalifikacinių reikalavimų) parengimą, pagrįstumą ir atitikimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, tiekėjų pasiūlymų atitikimo norimam rezultatui vertinimą, už viešojo pirkimo komisijos sprendimus, kilus ginčui, atsakinga perkančioji organizacija. Dėl pirkimo sąlygų 7.2 punkto

352010 m. vasario 24 d. rašte Nr. 2-522-(2.26) Klaipėdos apskrities viršininko administracija nurodė, kad atmetė UAB „Raguvilė“ pasiūlymą, kadangi su pasiūlymu pateiktoje lokalinėje sąmatoje nėra nurodytos darbo užmokesčio sąnaudos litais kaip tai nustatyta pirkimo sąlygų 7.2 punkte.

36Pasiūlymo kainai nustatyti pirkimo dalyvis, vadovaudamasis pirkimo sąlygų priede Nr. 2 pateikta Baltijos jūros kranto ties Preila tvarkymo programa bei pirkimo sąlygų 3 priede pateiktu Reikalavimų darbams aprašymu, parengia darbų lokalinę sąmatą, nurodydamas darbo užmokesčio ir kitas sąnaudas litais.

37Viešųjų pirkimo įstatymo 85 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 4-6682-(1.3) patvirtintų Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 59 punkte nustatyta, jog iškilus klausimų dėl pasiūlymų turinio perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai pateiktų paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. UAB „Raguvilė“ nurodė, atsakydama į Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2010 m. vasario 20 d. reikalavimą dėl pasiūlymo paaiškinimo Nr. 2-475-(2.26) pateikė išplėstines sąmatas, kuriose pateikti visi reikalaujami ekonominiai rodikliai, tame tarpe ir darbo užmokestis. Teisėjų kolegijos nuomone, UAB „Raguvilė“ ne paaiškino savo pasiūlymą, o papildė pasiūlymą nauja informacija. Minėtas taisyklių punktas suteikia teisę perkančiosioms organizacijoms gauti papildomą informaciją iš tiekėjų apie nagrinėjamus pasiūlymus, t.y. dalyviai gali paaiškinti, kad jų siūlomos prekės, paslaugos atitinka keliamus reikalavimus, taip pat pateikti bet kokią kitą informaciją, kuri padėtų geriau suvokti pasiūlymą. Svarbu, kad ši informacija nekeistų pasiūlymo esmės. Keisti pasiūlymą ar atskirus jo elementus draudžiama. Tiekėjas gali tik paaiškinti savo pasiūlymą, bet ne patikslinti ar pakeisti pasiūlymą taip, kad pirkimo sąlygų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus.

38Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2010 m. vasario 24 d. rašte Nr. 2-522-(2.26) nurodė, kad teikdamas pasiūlymą, tiekėjas į lokalinę sąmatą įtraukė 10 procentų užsakovo rezervą, nors tai ir nebuvo numatyta pirkimo dokumentuose. Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo sąlygose Klaipėdos apskrities viršininko administracija nenustatė reikalavimo tiekėjams pateikti užsakovo rezervą, UAB „Raguvilė“ pateikdama pasiūlymą, negalėjo užsakovo rezervo įtraukti į lokalinę sąmatą. Teisėjų kolegijos nuomone, Klaipėdos apskrities viršininko administracija turėjo tokį pasiūlymą atmesti, remiantis minėtų Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 60.3 punktu, kadangi pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Neatmetus pirkimo dokumentams prieštaraujančio pasiūlymo, UAB „Raguvilė“ būtų sudarytos iš esmės palankesnės sąlygos dalyvauti pirkime, kas pažeistų lygiateisiškumo principą. Tiekėjai, teikdami pasiūlymus viešasis pirkimas privalo pateikti perkančiajai organizacijai dokumentus, atitinkančius visus pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Atkreiptinas dėmesys, jog tiek Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, tiek ES teisės aktai draudžia perkančiajai organizacijai vykdančiai viešojo pirkimo procedūras, nesilaikyti nustatytos viešųjų pirkimų tvarkos, pirkimo dokumentų sąlygas nevienodai aiškinti skirtingų viešojo pirkimo dalyvių atžvilgiu. Tik nuoseklus ir tikslus pirkimo sąlygų reikalavimų laikymasis ir vienodas jų nuostatų traktavimas visų be išimties tiekėjų atžvilgiu gali užtikrinti paskelbto pirkimo skaidrumą ir galimybę objektyviai nustatyti pirkimo laimėtoją. Dėl pirkimo objekto ir pirkimo būdo

39Ieškovas UAB „Raguvilė“ ieškinį grindė ir viešųjų pirkimų komisijos sprendimus ginčijo aplinkybe, kad neteisingai identifikavus pirkimo objektą, neteisingai pasirinktas pirkimo būdas.

40Už pirkimo dokumentų (pirkimo objekto nustatymą, pirkimo būdo parinkimą, techninių specifikacijų, kvalifikacinių reikalavimų) parengimą, pagrįstumą ir atitikimą įstatymo reikalavimams, tiekėjų pasiūlymų atitikimo norimam rezultatui vertinimą, už viešojo pirkimo komisijos sprendimus, kilus ginčui, atsakinga perkančioji organizacija.

41Klaipėdos apskrities viršininko administracija Baltijos jūros kranto ties Preila tvarkymo programos 3 dalyje nurodyta, kad objektas yra kranto tvarkymo darbai planuojami Neringos savivaldybėje, o 4 dalyje nurodyta, kad kranto tvarkymui turi būti planuojami darbai: kopagūbrio šlaito apatinės dalies papildymas 500 m3 atvežtiniu smėliu; šlaito uždengimas tradiciniu šakų klojiniu; senų betoninių blokų išrinkimas ir išvežimas iš paplūdimio; vielos tinklo tvoros įrengimas ir kiti darbai. Atsižvelgiant į minėtą darbų aprašymą, kad perkami darbai, o ne paslaugos, teisėjų kolegijos nuomone, Klaipėdos apskrities viršininko administracija teisėtai vykdė mažos vertės pirkimą apklausos būdu (Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnio 2 straipsnio 15 dalis).

42Viešųjų pirkimo įstatymo 94 straipsnis nustato pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo tvarką ir terminus. Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, jog pretenzija pateikiama perkančiajai organizacija raštu per 5 dienas nuo dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą savo teisėtų interesų pažeidimą. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas UAB „Raguvilė“ išnagrinėjęs pirkimo sąlygas, nepateikė pretenzijos dėl pirkimo objekto ar pirkimo būdo, pateikė pasiūlymą šiam pirkimui ir tokiu būdu jis sutiko su visomis pirkimo sąlygomis. Tiekėjai turi teisę prašyti perkančiąją organizaciją paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros pradžios. Dėl pirkimo procedūros

43Ieškovas UAB „Raguvilė“ ieškinio reikalavimus grindė, kad viešojo pirkimo komisija padarė procedūrinius pažeidimus, t.y neatmetusi dalyvį pagal kvalifikacinius reikalavimus pradėjo tikrinti ar pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus, taip pažeisdama VPĮ 32 straipsnio 7 punktą.

44Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 58 punkte nustatyta, jog perkančioji organizacija, nagrinėdama pasiūlymus: tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacinių duomenų atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams; jeigu nustatoma, kad tiekėjo pateikti kvalifikaciniai duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, privaloma prašyti tiekėjo juos patikslinti; tikrina, ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Tiekėjo kvalifikacijos vertinimas ir pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimas vertinimas yra dvi atskiros procedūros: perkančiajai organizacijai nustačius, jog tiekėjo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, viešųjų pirkimų komisija tokio tiekėjo pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams toliau nenagrinėja. Šiuo atveju, jei viešųjų pirkimų komisija, gavusi 2010 m. vasario 23 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos raštą nustatė, kad ieškovas pateikė melagingą informaciją dėl pirkimo sąlygų 3.7 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo atitikimo, turėjo tokį pasiūlymą atmesti ir toliau nevertinti, ar ieškovo pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

45Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad minėta ieškovo UAB „Raguvilė“ nurodyta aplinkybė dėl pirkimo procedūros nėra pagrindas tenkinti ieškinį. Dėl pirkimo aplinkybių

46Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Viešojo pirkimo komisija, vertindama tiekėjų pateiktus pasiūlymus, vadovavosi Viešųjų pirkimų įstatymo, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų 2008 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 4-6682-(1.3) bei atliekamo apklausos būdu mažos vertės pirkimo „Baltijos jūros kranto ties Preila tvarkymo darbai“ sąlygų nuostatomis, reglamentuojančiomis tiekėjų pasiūlymų vertinimo procedūras ir tvarką.

47Bylos duomenys patvirtina, kad visų dalyvių kvalifikaciniai duomenys buvo vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis (Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 7 dalis).

48Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Viešojo pirkimo komisija 2010 m. vasario 17 d. įvykusio posėdžio metu, vertindama UAB „Raguvilė“ pateiktus kvalifikacijos duomenis, nustatė, kad UAB „Raguvilė“ nepateikė vykdomo pirkimo sąlygų 3.7 punkte nurodytą kvalifikacinį reikalavimą patvirtinančio panašių įvykdytų sutarčių aplinkotvarkos srityje (įrengiant šakų klojinius ir pinant žabtvores prie vandens telkinių) sąrašo. Atsižvelgiant į tai, Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2010 m. vasario 17 d. raštu Nr. 2-347-(2.26) kreipėsi į UAB „Raguvilė“ įmonę su prašymu pateikti minėtą įvykdytų sutarčių sąrašą.

49UAB „Raguvilė“, atsakydama į Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2010 m. vasario 17 d. raštą Nr. 2-347-(2.26), nurodė, kad su Palangos miesto savivaldybės administracija buvo sudariusi ir įvykdė teritorijos tvarkymo darbų sutartį „Palangos miesto seniūnijos teritorijos tvarkymo paslaugų pirkimas“. UAB „Raguvilė“ rašte nurodoma, kad vykdant šią sutartį buvo atlikta: gatvių mechanizuotas valymas, bendro naudojimo teritorijose esančio inventoriaus priežiūra, gatvių, skverų, parkų apželdinimas bei priežiūra, gatvių ženklinimas, kelio ženklų įrengimas ir priežiūra, šiukšlių išvežimas ir surinkimas, pliažo, kopų, miškelių tvarkymas, lentinių takų gamyba, kopų pynimas.

50Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Viešojo pirkimo komisija, įvertinusi UAB „Raguvilė“ pateiktą įvykdytos sutarties aprašymą, dar kartą paprašė patikslinti (paaiškinti), ar ši įvykdyta sutartis „Palangos miesto seniūnijos teritorijos tvarkymo paslaugų pirkimas“ apima šiuos darbus: šakų klojinių įrengimą ir žabtvorių prie vandens telkinių pynimą, kaip to reikalauja pirkimo sąlygų 3.7. kvalifikacinis reikalavimas, kurį privalo atitikti tiekėjai.

51Teisėjų kolegijos nuomone, Klaipėdos apskrities viršininko administracija vertindama UAB „Raguvilė“ iki 2010 m. vasario 24 d. pateiktą informaciją bei Palangos miesto savivaldybes administracijos Šventosios seniūnijos 2010 m. vasario 23 d raštą Nr. V3-15 „Dėl informacijos pateikimo“, teisingai nustatė, kad UAB „Raguvilė“ neatliko šakų klojinių įrengimo ir žabtvorių prie vandens telkinių pynimo darbų. Kartu su UAB „Raguvilė“ pateikta pretenzija pateiktas darbų atlikimo aktas taip pat neįrodo, kad UAB „Raguvilė“ yra vykdžiusi šakų klojinių įrengimo darbus. Todėl UAB „Raguvilė“ 2010 m vasario 22 d. rašte Nr. 34 yra pateikta melaginga (žinomai neteisinga) informacija apie vykdytus šakų klojinių darbus.

52Pažymėtina, kad atliekamo apklausos būdu mažos vertės pirkimo „Baltijos jūros kranto ties Preila tvarkymo darbai“ sąlygų 3.7 punkte nurodyta, kad dalyvis privalo per 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) būti atlikęs ne mažiau kaip 1 (vieną) panašią sutartį aplinkotvarkos srityje (įrengiant šakų klojinius ir pinant žabtvores prie vandens telkinių), kurios vertė yra ne mažesnė kaip 183960 Lt.

53Taip pat pažymėtina, kad apsauginio kopagūbrio tvirtinimas šakų klojimais ir žabtvorėmis yra viena pagrindinių krantotvarkos priemonių, numatytų LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakyme Nr.Dl-88 „Dėl pajūrio juostos tvarkymo programos 2008-2013 m. patvirtinimo“. Šakų klojinių prie vandens telkinių įrengimas yra vienas pagrindinių perkamų darbų, kadangi šakų klojimais bus tvirtinama 1,8 km apsauginio kopagūbrio atkarpa, kuri apima visą tvarkomą Baltijos jūros kranto ties Preila ruožą.

54Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalis įpareigoja perkančiąją organizaciją išsiaiškinti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas ir suteikia teisę pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Atliekamo apklausos būdu mažos vertės pirkimo „Baltijos jūros kranto ties Preila tvarkymo darbai“ sąlygų 3.7 punkte nurodytu kvalifikaciniu reikalavimu Klaipėdos apskrities viršininko administracija siekė išsiaiškinti, ar tiekėjas pajėgus vykdyti LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakyme Nr.Dl-88 „Dėl pajūrio juostos tvarkymo programos 2008-2013 m. patvirtinimo“ aprašytas priemones, t.y. sutvirtinti apsauginį kopagūbrį šakų klojimais ir žabtvorėmis. UAB „Raguvilė“ pasiūlymas buvo pirkėjo pagrįstai atmestas ne vien dėl neteisingos informacijos apie atitikimą kvalifikacijos reikalavimui, bet ir dėl to, kad UAB „Raguvilė“ pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

55Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punktas, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų 2008 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 4-6682-(1.3), 60.3 punktas bei atliekamo apklausos būdu mažos vertės pirkimo „Baltijos jūros kranto ties Preila tvarkymo darbai“ sąlygų 12.2 punktas nustato, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. UAB „Raguvilė“ pasiūlyme pateiktoje lokalinėje sąmatoje nėra nurodytos darbo užmokesčio sąnaudos litais, nors atliekamo apklausos būdu mažos vertės pirkimo „Baltijos jūros kranto ties Preila tvarkymo darbai“ sąlygų 7.2. punkte aiškiai nustatyta, kad pasiūlymo kainai nustatyti pirkimo dalyvis, vadovaudamasis pirkimo sąlygų priede Nr. 2 pateikta Baltijos jūros kranto ties Preila tvarkymo programa bei pirkimo sąlygų 3 priede pateiktu Reikalavimų darbams aprašymu, parengia darbų lokalinę sąmatą, nurodydamas darbo užmokesčio ir kitas sąnaudas litais. UAB „Raguvilė“ pretenzijoje nurodė, kad atsakydama į Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2010 m. vasario 20 d. raštą Nr. 2-475-(2.26) pateikė išplėstines sąmatas, kuriose pateikti visi reikalaujami rodikliai, tame tarpe ir darbo užmokestis. Klaipėdos apskrities viršininko administracija nesikreipė į UAB „Raguvilė“ su prašymu pateikti išplėstines sąmatas. UAB „Raguvėlė“ tai darė savo iniciatyva.

56UAB „Raguvilė“ pateiktoje pretenzijoje nurodė, kad užsakovo rezervo normatyvas yra suderintas su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir gali būti skaičiuojamas iki 15 procentų dydžio nuo skaičiuojamosios kainos. Klaipėdos apskrities viršininko administracija sutiko, kad užsakovo rezervas gali būti skaičiuojamas pirkimo dokumentuose nustatytais atvejais, tačiau šiame pirkime Klaipėdos apskrities viršininko administracija nenumatė, kad galutinė kaina turi būti pateikta su užsakovo rezervu, todėl toks UAB „Raguvilė“ kainos apskaičiavimas Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimu pagrįstais laikytinas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų ir, vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis, toks pasiūlymas atmestinas. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas perkančiosioms organizacijoms, vykdančioms darbų pirkimus, užsakovo rezervas skiriamas apmokėti už nenumatytus darbus, atsirandančius sutartyje numatytų darbų vykdymo metu. Kadangi neaišku, kokie bus tie nenumatyti darbai, pirkimo dokumentuose Klaipėdos apskrities viršininko administracija nenurodė galimybės įtraukti į pasiūlymo kainą užsakovo rezervo, be to, pirkimo dokumentuose nebuvo numatyta ir užsakovo rezervo panaudojimo tvarka. Bylos duomenys patvirtina, kad vietoj užsakovo rezervo įtraukimo į sutartį Klaipėdos apskrities viršininko administracija atsiradusių nenumatytų darbų pirkimą planavo vykdyti atlikdama papildomus pirkimus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

57Atsižvelgiant nurodytus duomenis, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 7 punktu, 32 straipsnio 6 punktu, 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų 2008 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 4-6682-(1.3), 60.1 punktu atliekamo apklausos būdu mažos vertės pirkimo „Baltijos jūros kranto ties Preila tvarkymo darbai“ sąlygų 6 punktu ir 3.9 punktu, perkančioji organizacija pagrįstai UAB „Raguvilė“ pasiūlymą atmetė. Pasiūlymo atmetimo priežastys detaliai buvo nurodytos Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2010 m. vasario 24 d. rašte Nr. 2-522-(2.26).

58Pažymėtina, kad minimos teisės normos yra imperatyvios, nesuteikiančios perkančiajai organizacijai teisės pasielgti savo nuožiūra ir tokiu būdu neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos ir kitų reikalavimų pasiūlymą pripažinti tinkamu. Toks minimų teisės normų pažeidimas būtų traktuojamas kaip Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimas ir pažeistų kitų tiekėjų teisėtus lūkesčius bei Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus.

59UAB „Raguvilė“ nesutikdama su pirkimo sąlygomis (tuo pačiu ir nustatytais kvalifikacijos reikalavimais), vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalimi, turėjo teisę kreiptis į perkančiąją organizaciją, jei, UAB „Raguvilė“ nuomone, perkančioji organizacija atliekamo apklausos būdu mažos vertės pirkimo „Baltijos jūros kranto ties Preila tvarkymo darbai“ sąlygose nustatė nepagrįstus kvalifikacinius reikalavimus rangovams ar kitokiu būdu galėjo pažeisti ar pažeidė UAB „Raguvilė“ teisėtus interesus. Pažymėtina, kad Klaipėdos apskrities viršininko administracija negavo UAB „Raguvilė“ paklausimo dėl nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, be to, pačiame UAB „Raguvilė“ pateiktame pasiūlyme nurodoma, kad UAB „Raguvilė“ sutinka su visomis pirkimo sąlygomis. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 7 dalimi, teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. UAB „Raguvilė“ kvalifikaciniai duomenys neatitiko perkančiosios organizacijos nustatytų reikalavimų, todėl UAB „Raguvilė“ pasiūlymas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 6 dalimi bei 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu, buvo atmestas.

60Pažymėtina, kad pirkimo sąlygų 7.1 punkte nurodyta, kad pagal mažiausią darbų kainą (su PVM) bus vertinami perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai. Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis numato, kad mažos vertės pirkimai ir supaprastinti pirkimai, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 100 tūkstančių litų, o darbų vertė mažesnė kaip 500 tūkstančių litų (be pridėtinės vertės mokesčio). Atsižvelgiant tai, kad perkamos ne paslaugos, o darbai (tai akivaizdžiai patvirtina pats pirkimo pavadinimas ir pirkimo objekto specifika), todėl pirkimo būdas pasirinktas teisėtai.

61Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

62Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 92, 93, 96 straipsniais, sprendžia, kad priteistina iš ieškovo UAB „Raguvilė“ į valstybės biudžetą 14,85 Lt procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų atlyginimo.

63Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

64Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

65Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Raguvilė“ į valstybės biudžetą 14,85 Lt (keturiolika litų aštuoniasdešimt penkis centus) procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų atlyginimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Raguvilė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. gegužės 20 d. sprendimu nusprendė... 7. Teismas nesutiko su ieškovu, kad jis turi reikiamos patirties vykdyti... 8. Teismas nurodė, kad ieškovas, patvirtindamas patirtį vykdyti šakų... 9. Teismas nesutiko su ieškovo argumentais, kad nepagrįsta atsakovo nuostata... 10. Teismas nurodė, kad atsižvelgia ir į tai, kad atsakovui nurodžius... 11. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad ieškovo pateiktas pirkimo... 12. Teismas nurodė, kad ieškovas ieškinyje teigė, kad ieškovas privalėjo... 13. Teismas nesutiko su ieškovo argumentu, kad atsakovas pažeidė pirkimo... 14. Teismas nurodė, kad ieškovas teigė, jog į bylos nagrinėjimą turi būti... 15. III. Apeliacinio skundo argumentai... 16. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Raguvilė“ prašo apeliacinės... 17. 1. Teismo išvada, kad apeliantas neturi reikiamos patirties atliekant... 18. 2. Teismas neatkreipė dėmesio į aplinkybes, kad viešas pirkimas buvo... 19. 3. Teismas, padaręs išvadą, kad patikslintoje sąmatoje yra pakeista... 20. 4. Teismo išvada, kad 10 procentų dydžio rezervo įtraukimas gali pakeisti... 21. 5. Teismo išvada apie darbų kainų pakeitimą, susiejant tai su atliktinų... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo konstatavimas... 23. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 24. apeliacinis skundas atmestinas ir Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gegužės... 25. V. Byloje nustatytos aplinkybės... 26. Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2010 m.... 27. UAB „Raguvilė“ pasiūlymas buvo atmestas dėl konkrečių priežasčių ir... 28. Rašte nurodyta, kad pasiūlymas atmestas dėl melagingos informacijos... 29. Pažymėtina, kad su pretenzija dėl pasiūlymo atmetimo UAB „Raguvilė“... 30. Rašte nurodyta, kad pasiūlymas atmestas, kadangi tiekėjo kvalifikacija... 31. Rašte nurodyta, kad pasiūlymas atmetamas, kadangi tiekėjo pasiūlymas... 32. VI. Apeliacinės instancijos teismo motyvai... 33. Dėl pirkimo sąlygų 3.7 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo... 34. Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2010 m. vasario 24 d. rašte... 35. 2010 m. vasario 24 d. rašte Nr. 2-522-(2.26) Klaipėdos apskrities viršininko... 36. Pasiūlymo kainai nustatyti pirkimo dalyvis, vadovaudamasis pirkimo sąlygų... 37. Viešųjų pirkimo įstatymo 85 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad... 38. Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2010 m. vasario 24 d. rašte... 39. Ieškovas UAB „Raguvilė“ ieškinį grindė ir viešųjų pirkimų... 40. Už pirkimo dokumentų (pirkimo objekto nustatymą, pirkimo būdo parinkimą,... 41. Klaipėdos apskrities viršininko administracija Baltijos jūros kranto ties... 42. Viešųjų pirkimo įstatymo 94 straipsnis nustato pretenzijų pateikimo,... 43. Ieškovas UAB „Raguvilė“ ieškinio reikalavimus grindė, kad viešojo... 44. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Supaprastintų viešųjų... 45. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad minėta ieškovo UAB... 46. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Viešojo pirkimo komisija,... 47. Bylos duomenys patvirtina, kad visų dalyvių kvalifikaciniai duomenys buvo... 48. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Viešojo pirkimo komisija... 49. UAB „Raguvilė“, atsakydama į Klaipėdos apskrities viršininko... 50. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Viešojo pirkimo komisija,... 51. Teisėjų kolegijos nuomone, Klaipėdos apskrities viršininko administracija... 52. Pažymėtina, kad atliekamo apklausos būdu mažos vertės pirkimo „Baltijos... 53. Taip pat pažymėtina, kad apsauginio kopagūbrio tvirtinimas šakų klojimais... 54. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalis įpareigoja perkančiąją... 55. Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punktas, Klaipėdos... 56. UAB „Raguvilė“ pateiktoje pretenzijoje nurodė, kad užsakovo rezervo... 57. Atsižvelgiant nurodytus duomenis, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo... 58. Pažymėtina, kad minimos teisės normos yra imperatyvios, nesuteikiančios... 59. UAB „Raguvilė“ nesutikdama su pirkimo sąlygomis (tuo pačiu ir... 60. Pažymėtina, kad pirkimo sąlygų 7.1 punkte nurodyta, kad pagal mažiausią... 61. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 62. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 92, 93, 96 straipsniais, sprendžia, kad... 63. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 64. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. sprendimą palikti... 65. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Raguvilė“ į...