Byla e2A-1415-656/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Andriaus Ignoto (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jelenos Šiškinos ir Rūtos Veniulytės - Jankūnienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų (apeliantų) G. B. B. E. R. ir S. N. R. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės E. P. ieškinį atsakovams Galinai B. B. E.R. ir S. N. R., trečiasis asmuo – UAB „Alise“, dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė E. P. ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų G. B. B. E. R. ir S. N. R. 3 950 Eur skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą (3 950 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė ieškovės ir atsakovų 2016-08-17 sudarytą Investavimo sutartį Nr. 1, pagal kurią ieškovė investavo į UAB „Alise“ verslą 3 950 Eur sumą, taip pat 2016-08-17 atsakovų išrašytus du vekselius 1 950 Eur ir 2 000 Eur sumoms.

72.

8Atsakovė G. B. B. E. R. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašė ieškinį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad ieškovė nenurodo tikrųjų vekselių surašymo aplinkybių ir neatskleidžia tikrųjų santykių. Teigia, kad vekseliai buvo surašyti ne kaip paskolos santykių patvirtinimas, o kaip prievolių, kilusių iš 2016-08-17 Investavimo sutarties Nr. 1, patvirtinimas. Teigė, kad verslo projekto paruošiamieji darbai tebevyksta, dėl ko ieškovė neturi teisės reikalauti sumokėti jai 3 950 Eur.

93.

10Atsakovas S. N. R. ir trečiasis asmuo UAB „Alise“ nustatyta tvarka ir terminais atsiliepimų nepateikė.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

124.

13Vilniaus rajono apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu nusprendė: ieškinį tenkinti; priteisti solidariai iš atsakovų ieškovei 3 950 Eur skolos; 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (3 950 Eur) nuo 2017-04-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 812,26 Eur bylinėjimosi išlaidų; grąžinti atsakovams dalį žyminio mokesčio, t.y. 76,19 Eur.

145.

15Teismas nustatė, kad ieškovė ir UAB „Alise“ 2016-08-17 sudarė Investavimo sutartį Nr. 1, pagal kurią ieškovė investuoja 3 950 Eur į UAB „Alise“ tokiomis sąlygomis: gaunamas įmonės pelnas dalinamas lygiomis dalimis 50 / 50 tarp ieškovės ir UAB „Alise“ akcininkų (atsakovų) (1 p.); investuojamų pinigų praradimo atveju UAB „Alise“ akcininkai įsipareigoja padengti investuojamą 3 950 Eur sumą prisiimdami atsakomybę kaip laiduotojai (2 p.); investuojamų pinigų terminas 6 mėnesiai (3 p.); šios sutarties nuostatos gali būti pakeistos tik esant rašytiniam šalių susitarimui; sutartis galioja iki visiško prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo (4.2 p.).

166.

17Teismas konstatavo, kad tarp šalių sudaryta Investavimo sutartis yra mišri civilinė sutartis, kuri yra privaloma sutarties šalims, kaip ir bet kokia kita teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Investavimo sutartyje (2 p.) aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad investuojamų pinigų praradimo atveju UAB „Alise“ akcininkai, t.y. atsakovai, įsipareigoja padengti (ieškovei) investuojamą sumą – 3 950 Eur, prisiimdami atsakomybę kaip laiduotojai. Teismas atmetė atsakovų teiginius, kad jiems nebuvo žinoma, kokia apimtimi jie laiduoja ieškovei už įmonę. Taip pat teismas atmetė atsakovų teiginį, kad Investavimo sutartyje nenurodyta laidavimo trukmė. Sutartyje (4.2 p.) nurodyta, kad sutartis galioja iki visiško prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. Tai reiškia, kad laidavimo terminas yra iki visiško pagrindinės prievolės įvykdymo ir toks susitarimas nėra draudžiamas. Antra vertus, laidavimo pabaiga reglamentuota CK 6.87 – 6.89 straipsniuose. Teismas nenustatė, kad tarp ginčo šalių susiklostę laidavimo santykiai būtų pasibaigę. Jo vertinimu, atsakovų laidavimo sąlygos, kuriomis jie laiduoja už UAB „Alise“, tuo pačiu ir laidavimo dalykas, priešingai nei teigia atsakovai, yra aiškūs ir suprantami. Be to, Investavimo sutartį pasirašė abu atsakovai, nors atsakovė nėra įmonės vadovė, kas rodo, kad atsakovai abu asmeniškai už įmonę prisiėmė laidavimo pareigas. Kad atsakovai žinojo ir suprato, jog jie už įmonę prisiima laidavimo pareigas iš esmės patvirtinta ir jų 2016-08-17 išduoti ieškovei paprastieji vekseliai bendrai 3 950 Eur sumai. Kad atsakovai prisiėmė laidavimo pareigą už įmonę teismo posėdžio metu vienareikšmiškai patvirtino ir liudytojas P. G., kuris dalyvavo šalių derybose sudarant Sutartį. Šalių sudaryta laidavimo sutartis atitinka laidavimo sutarčiai keliamus formos reikalavimus, nes buvo sudaryta raštu (CK 6.79 straipsnis).

187.

19Teismas atmetė atsakovų argumentus, kad neįrodytas pinigų perdavimo atsakovams faktas. Ieškovė aiškiai nurodė, kad jos investuojamas į verslo projektą lėšas (3 950 Eur) atsakovams Sutarties pasirašymo dieną perdavė jos paprašytas P. G.; pinigai buvo perduoti atsakovų namuose. Šias aplinkybes paliudijo ir P. G. teismo posėdžio metu apklausiamas kaip liudytojas. Be to, iš pačios atsakovės pateikto atsiliepimo matyti, kad ji neneigia to fakto, jog nurodomą pinigų sumą iš ieškovės yra gavusi. Dar daugiau, teismo posėdžio metu abu atsakovai iš esmės pripažino, kad Sutarties pasirašymo dieną gavo iš ieškovės nurodytą pinigų sumą, kurią atnešė P. G..

208.

21Teismas konstatavo, kad tarp šalių buvo susiklostę laidavimo santykiai. Pagal CK 6.81 straipsnio 1 dalį, kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai. Kadangi nagrinėjamu atveju tiek UAB „Alise“, tiek ir atsakovų prievolė yra solidari ieškovei, tad ji turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek abu skolininkai bendrai (UAB „Alise“ ir atsakovai), tiek bet kuris iš jų skyrium (CK 6.6 straipsnio 4 dalis). Ieškovė pasirinko reikalauti prievolės įvykdymo tik iš vieno solidaraus skolininko, t.y. laiduotojų, ir jos toks pasirinkimas yra teisėtas bei atitinkantis įstatymo nuostatas. Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendė esant pagrindą ieškovės ieškinį tenkinti visiškai ir jai iš atsakovų solidariai priteisti 3 950 Eur bei procesines palūkanas.

22III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

239.

24Atsakovai apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 23d. sprendimą ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškinį atmesti. Apeliacinio skundo argumentai:

259.1.

26Abejotinas Investavimo sutarties sudarymo faktas. Savo esme tai yra paskolos sutartis, tačiau ji nebuvo sudaryta, nes ieškovė neperdavė UAB „Alise“ atstovams atsakovams ieškiniu reikalaujamos 3950 Eur sumos. Investavimo sutartyje nėra nurodyta, kad ieškovė yra perdavusi atsakovams pinigus. Šiuo atveju būtent ieškovei tenka pareiga įrodyti pinigų perdavimo faktą, tačiau ji to neįrodė. Pirmosios instancijos teismas, pripažindamas, kad pinigai buvo perduoti, iš esmės rėmėsi tik prielaidomis.

279.2.

28Investavimo sutartis buvo sudaryta tarp ieškovės ir UAB „Alise“, kuri ir turėjo būti atsakove šioje byloje, nes jokia laidavimo sutartis su atsakovais nebuvo sudaryta. Investavimo sutartyje nebuvo aptartos esminės laidavimo sąlygos, t.y. neaptarta laidavimo trukmė, neaišku, kokiomis sąlygomis atsakovai tariamai laiduoja, kokia apimtimi, todėl laikytina, kad Investavimo sutartyje nėra aiškus laidavimo dalykas. Tuo labiau, kad patys atsakovai suprato, jog Investavimo sutartį sudaro UAB „Alise“ vardu, ką patvirtina bendrovės antspaudas prie parašų.

299.3.

30Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į Investavimo sutarties esmę, į tai, kad ieškovė sudarydama sutartį taip pat prisiėmė riziką, ką ji iš dalies pripažino ir teismo posėdyje, dėl ko ji turėtų prisiimti nuostolius po lygiai, t.y. reikalauti tik pusės skolos sumos.

319.4.

32CK 6.871 straipsnio 4 dalis reikalauja, kad paskolos sutarčiai viršijant tris tūkstančius eurų ir šį sandorį vykdant grynaisiais pinigais, paskolos sutartis turi būti notarinės formos. Šiuo atveju sutartis neatitiko nurodytų reikalavimų.

3310.

34Ieškovė padavė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo apeliacinį skundą atmesti bei priteisti jai bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimo argumentai:

3510.1.

36Apeliacinio skundo argumentas, kad ieškovė neįrodė, kad jos paskolinta 3 950 Eur suma buvo perduota atsakovams, yra nepagrįstas ir prieštaraujantis byloje esamiems įrodymams, nes atsakovė teismo posėdžio metu pati patvirtino per tarpininką gavusi nurodytus pinigus, šio fakto neneigė ir procesiniuose dokumentuose.

3710.2.

38Investavimo sutarties 2 punktu atsakovai prisiėmė atsakomybę ne tik įmonės vardu, bet ir papildomai, patys asmeniškai, laiduodami kaip fiziniai asmenys.

3910.3.

40Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją galią, bet ir įrodymų visetą. Šiuo atveju Investavimo sutartis ir vekseliai patvirtina buvusius laidavimo santykius ir atsakovų kaip laiduotojų prisiimtą atsakomybę.

4110.4.

42Sutartis yra teisėta, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms.

43Teisėjų kolegija

konstatuoja:

44IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4511.

46Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgdama į tai, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą pagal atsakovų apeliaciniame skunde nustatytas ribas.

47Dėl prašymo bylą nagrinėti žodine proceso tvarka

4812.

49CPK 321 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis, t. y. jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad pagal teisinį reguliavimą bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka lemia šio proceso būtinybės konstatavimas, o išimtinė teisė tai nuspręsti skirta teismui. Byloje dalyvaujančių asmenų prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pats savaime nesuponuoja žodinio proceso būtinumo; teismas turi užkirsti kelią procesui vilkinti, o dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013).

5013.

51Tokia kasacinio teismo praktika koreliuoja su Europos Žmogaus Teisių Teismo formuojama Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymo praktika, pagal kurią tam tikromis aplinkybėmis apeliacinės instancijos teismas siekdamas veiksmingo teisingumo vykdymo bylą gali išspręsti remdamasis rašytine medžiaga (kai nagrinėjama problema nekelia teisės ar fakto klausimų, kurie negalėtų būti tinkamai išspręsti remiantis bylos medžiaga ir šalių rašytiniais pareiškimais); taigi teisė į žodinį bylos nagrinėjimą nėra absoliuti – dėl specialių proceso bruožų, sprendžiamų klausimų pobūdžio rašytinis procesas gali būti pateisinamas aukštesnės instancijos teismuose, jei žodinis bylos nagrinėjimas vyko pirmosios instancijos teisme (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2007 m. lapkričio 13 d. sprendimas byloje Nr. 25717/03, 27, 28 punktai), (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-l 28-469/2017).

5214.

53Šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines aplinkybes, dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas.

5415.

55Prašymą apeliacinį skundą nagrinėti žodine proceso tvarka padavė atsakovai (apeliantai). Prašymą grindžia tuo, kad atsakovai yra ne Lietuvos Respublikos piliečiai ir nesupranta lietuvių kalbos. Jų tvirtinimu, pirmosios instancijos teisme jiems buvo skirtas vertėjas versti atsakovams į prancūzų kalbą, tačiau jis blogai vertė, todėl atsakovai netiksliai suprato proceso eigą (proceso dalyvių paaiškinimus, klausimus), dėl kalbos nežinojimo ir blogo vertimo galimai patys davė netikslius paaiškinimus, teismui galimai nurodė ne visas reikšmingas aplinkybes. Procesiniai dokumentai nebuvo išversti į jiems suprantamą kalbą. Juos atstovavęs advokato padėjėjas nemoka nei prancūzų, nei rusų kalbos (atsakovams suprantamų kalbų), su juo buvo bendraujama anglų kalba, kurią atsakovai blogai supranta, todėl dėl kalbos barjero jis galėjo netiksliai ir neišsamiai išdėstyti atsakovų poziciją pirmosios instancijos teisme ir apeliaciniame skunde. Dėl nurodytų priežasčių ir siekiant objektyvaus ir visapusiško bylos išnagrinėjimo, jiems yra būtina apeliacinio skundo argumentus teismui išdėstyti žodžiu.

5616.

57Kolegijos vertinimu, prašyme dėl žodinio bylos nagrinėjimo atsakovai nenurodė, kokias aplinkybes jie netinkamai suprato, kurios galėjo turėti lemiamos įtakos procesiniam sprendimui priimti, o išreiškė tik bendro pobūdžio pastebėjimą.

5817.

59Atsakovai nepateikė teismui argumentų, kodėl prašymo nepareiškė kartu su apeliaciniu skundu, o jį padavė teismui tik 2018-10-22, t. y. likus vienai dienai iki teismo posėdžio.

6018.

61Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aptartus argumentus, į bylos nagrinėjimo dalyką, į tai, kad šalių argumentai išdėstyti procesiniuose dokumentuose, atsakovams pirmosios instancijos teisme atstovavo teisininkas, jiems buvo suteiktos vertėjo paslaugos, kad apeliantai nepagrindė žodinio bylos nagrinėjimo būtinumo, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti atliktas rašytinio proceso tvarka.

62Faktinės aplinkybės

6319.

64Teismas nustatė šias teisiškai reikšmingas bylai išnagrinėti faktines aplinkybes: Ieškovė ir UAB „Alise“ 2016-08-17 sudarė Investavimo sutartį Nr. 1 (toliau – ir Investavimo sutartis), kurioje sutarė, kad ieškovė investuoja 3 950 Eur į UAB „Alise“ tokiomis sąlygomis: gaunamas įmonės pelnas dalinamas lygiomis dalimis 50 / 50 tarp ieškovės ir UAB „Alise“ akcininkų (atsakovų) (1 p.); investuojamų pinigų praradimo atveju UAB „Alise“ akcininkai įsipareigoja padengti investuojamą 3 950 Eur sumą prisiimdami atsakomybę kaip laiduotojai (2 p.); investuojamų pinigų terminas 6 mėnesiai (3 p.); šios sutarties nuostatos gali būti pakeistos tik esant rašytiniam šalių susitarimui; sutartis galioja iki visiško prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo (4.2 p.). 2016-08-17 atsakovai išrašė du paprastuosius vekselius, kuriais be sąlygų įsipareigojo 2017-02-17 sumokėti ieškovei atitinkamai 1 950 Eur ir 2 000 Eur, iš viso 3 950 Eur.

65Dėl ginčo esmės

6620.

67Ieškinys pareikštas atsakovams kaip laiduotojams už UAB „Alise“ neįvykdytas prievoles ieškovei. Byloje keliamas teisinių santykių kvalifikavimo klausimas, nes atsakovai nepripažįsta buvus laidavimo santykių.

6821.

69Laidavimo kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdo samprata pateikta CK 6.76 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Taigi laidavimas atsiranda sutarties, nors gali atsirasti ir įstatymo ar teismo sprendimo pagrindu (CK 6.77 straipsnio 1 dalis).

7022.

71Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šalių pasirašyta Investavimo sutartis turi mišrios sutarties požymių. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, Investavimo sutartis turi tiek investavimo sutarties, tiek laidavimo sutarties požymių. Investavimo sutarties 2 punktu buvo aiškiai sutarta, kad investuojamų pinigų praradimo atveju UAB „Alise“ akcininkai įsipareigoja padengti investuojamą 3 950 Eur sumą prisiimdami atsakomybę kaip laiduotojai. Tiek procesiniuose dokumentuose, tiek teismo posėdžio pirmojoje instancijoje metu šalys pripažino, kad atsakovų pasirašyti vekseliai buvo išduoti 2016-08-17 Investavimo sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimui.

7223.

73Atsakovai ginčija tarp ieškovės ir atsakovų susiklosčiusius laidavimo santykius, nes, jų tvirtinimu, Investavimo sutartis buvo sudaryta su juridiniu asmeniu, o ne su atsakovais, be to, Investavimo sutartyje nebuvo aptartos esminės laidavimo sąlygos, t. y. laidavimo trukmė, apimtis. Teisėjų kolegija su šiais apeliacinio skundo argumentais nesutinka.

7424.

75Pagal CK reglamentavimą laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Laidavimas pagal CK yra papildoma (šalutinė) prievolė. Kai pasibaigia pagrindinė prievolė arba ji pripažįstama negaliojančia, pasibaigia ir laidavimo pagal CK nuostatas galiojimas (CK 6.76 straipsnio 1–2 dalys). Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 straipsnio 1 dalis). Laidavimas baigiasi tuo pačiu metu kaip ir juo užtikrinama prievolė (CK 6.87 straipsnio 1 dalis).

7625.

77Taigi iš Investavimo sutarties sąlygų spręstina, kad UAB „Alise“ tinkamai įvykdžius Investavimo sutartimi prisiimtas prievoles, t. y. pasibaigus pagrindinei prievolei, pasibaigtų ir laidavimo santykiai. Tuo tarpu prievolės neįvykdymo atveju, laiduotojai atsakingi kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai.

7826.

79Kolegijos vertinimu, aplinkybių visuma, t. y. Investavimo sutartyje aptarta laidavimo sąlyga bei tos pačios dienos data (2016-08-17) atsakovų pasirašyti vekseliai tai pačiai 3 950 Eur sumai, kurie išduoti Investavimo sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimui (šios aplinkybės atsakovai neginčija), leidžia daryti išvadą, kad tarp ieškovės ir atsakovų buvo susiklostę laidavimo santykiai. Atsakovų nurodyta aplinkybė, kad Investavimo sutartis buvo sudaryta tarp ieškovės ir UAB „Alise“ kaip juridinio asmens, nes ant Investavimo sutarties atsakovų parašai patvirtinti UAB „Alise“ antspaudu, neleidžia daryti kitokios išvados. UAB „Alise“ vadovas yra atsakovas, todėl sandorio tik tarp ieškovės ir UAB „Alise“ sudarymo atveju UAB „Alise“ interesus atstovautų tik atsakovas, sutartį patvirtindamas įmonės antspaudu ir savo parašu. Šiuo gi atveju, Investavimo sutartį pasirašė ir atsakovė, kas patvirtina atsakovų kaip fizinių asmenų prisiimtas asmenines laidavimo prievoles.

8027.

81Atsižvelgiant į aptartą, t.y. pripažinus buvusius laidavimo santykius tarp ieškovės ir atsakovų, esant pareikštam ieškiniui dėl skolos priteisimo atsakovams kaip laiduotojams, laikytinas nepagrįstu apeliacinio skundo argumentas, kad ieškinys pareikštas netinkamiems atsakovams.

8228.

83Apeliantai tvirtina, kad ieškovė nebuvo perdavusi Investavimo sutartyje sutartos 3 950 Eur sumos. Jų tvirtinimu, pirmosios instancijos teismas, pripažinęs ieškovę perdavus pinigus, rėmėsi tik prielaidomis, dėl ko padarė nepagrįstą išvadą. Teisėjų kolegija su tokiais apeliantų argumentais nesutinka. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi ne tik ieškovės paaiškinimais, bet ir pačių atsakovų teismo posėdyje teiktais paaiškinimais, kuriais buvo tvirtinama, kad atsakovai 3 950 Eur iš ieškovės gavo per tarpininką P. G., kuris byloje buvo apklaustas kaip liudytojas ir šį faktą patvirtino.

8429.

85Teisėjų kolegija atmeta apeliantų argumentą dėl netinkamos Investavimo sutarties formos. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad sutarties forma atitinka įstatymo reikalavimus (CK 1.73 straipsnis, 6.79 straipsnis). Atsakovai nepagrįstai remiasi teisės norma, reglamentuojančia paskolos sutarties formą, nes, kaip jau minėta, šalių sudaryta sutartis nėra paskolos sutartis.

8630.

87Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį arba atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo arba nutarties motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija konstatuoja, jog kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.

88Dėl bylos procesinės baigties

8931.

90Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos rašytinių įrodymų visumą, šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesines, materialines teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo. Dėl to atsakovų apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

91Bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme

9232.

93Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatas šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovė pateikė prašymą priteisti 600 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymu. Šios išlaidos neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytų maksimalių dydžių, todėl pripažintinos protingomis, pagrįstomis ir atmetus atsakovų apeliacinį skundą priteistina ieškovei iš solidarių atsakovų po 300 Eur bylinėjimosi išlaidų.

94Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

95Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

96Priteisti ieškovei E. P. iš atsakovų G. B. B. E. R.ir S. N. R. po 300 Eur apeliacinės instancijos teisme patirtų atstovavimo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė E. P. ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų G. B. B.... 7. 2.... 8. Atsakovė G. B. B. E. R. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame... 9. 3.... 10. Atsakovas S. N. R. ir trečiasis asmuo UAB „Alise“ nustatyta tvarka ir... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 4.... 13. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu... 14. 5.... 15. Teismas nustatė, kad ieškovė ir UAB „Alise“ 2016-08-17 sudarė... 16. 6.... 17. Teismas konstatavo, kad tarp šalių sudaryta Investavimo sutartis yra mišri... 18. 7.... 19. Teismas atmetė atsakovų argumentus, kad neįrodytas pinigų perdavimo... 20. 8.... 21. Teismas konstatavo, kad tarp šalių buvo susiklostę laidavimo santykiai.... 22. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. 9.... 24. Atsakovai apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės... 25. 9.1.... 26. Abejotinas Investavimo sutarties sudarymo faktas. Savo esme tai yra paskolos... 27. 9.2.... 28. Investavimo sutartis buvo sudaryta tarp ieškovės ir UAB „Alise“, kuri ir... 29. 9.3.... 30. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į Investavimo sutarties esmę, į... 31. 9.4.... 32. CK 6.871 straipsnio 4 dalis reikalauja, kad paskolos sutarčiai viršijant tris... 33. 10.... 34. Ieškovė padavė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 35. 10.1.... 36. Apeliacinio skundo argumentas, kad ieškovė neįrodė, kad jos paskolinta 3... 37. 10.2.... 38. Investavimo sutarties 2 punktu atsakovai prisiėmė atsakomybę ne tik įmonės... 39. 10.3.... 40. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją galią, bet ir... 41. 10.4.... 42. Sutartis yra teisėta, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms.... 43. Teisėjų kolegija... 44. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 45. 11.... 46. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 47. Dėl prašymo bylą nagrinėti žodine proceso tvarka... 48. 12.... 49. CPK 321 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 50. 13.... 51. Tokia kasacinio teismo praktika koreliuoja su Europos Žmogaus Teisių Teismo... 52. 14.... 53. Šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį... 54. 15.... 55. Prašymą apeliacinį skundą nagrinėti žodine proceso tvarka padavė... 56. 16.... 57. Kolegijos vertinimu, prašyme dėl žodinio bylos nagrinėjimo atsakovai... 58. 17.... 59. Atsakovai nepateikė teismui argumentų, kodėl prašymo nepareiškė kartu su... 60. 18.... 61. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aptartus argumentus, į bylos... 62. Faktinės aplinkybės... 63. 19.... 64. Teismas nustatė šias teisiškai reikšmingas bylai išnagrinėti faktines... 65. Dėl ginčo esmės... 66. 20.... 67. Ieškinys pareikštas atsakovams kaip laiduotojams už UAB „Alise“... 68. 21.... 69. Laidavimo kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdo samprata pateikta CK... 70. 22.... 71. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šalių pasirašyta... 72. 23.... 73. Atsakovai ginčija tarp ieškovės ir atsakovų susiklosčiusius laidavimo... 74. 24.... 75. Pagal CK reglamentavimą laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar... 76. 25.... 77. Taigi iš Investavimo sutarties sąlygų spręstina, kad UAB „Alise“... 78. 26.... 79. Kolegijos vertinimu, aplinkybių visuma, t. y. Investavimo sutartyje aptarta... 80. 27.... 81. Atsižvelgiant į aptartą, t.y. pripažinus buvusius laidavimo santykius tarp... 82. 28.... 83. Apeliantai tvirtina, kad ieškovė nebuvo perdavusi Investavimo sutartyje... 84. 29.... 85. Teisėjų kolegija atmeta apeliantų argumentą dėl netinkamos Investavimo... 86. 30.... 87. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 88. Dėl bylos procesinės baigties... 89. 31.... 90. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos rašytinių įrodymų visumą, šalių... 91. Bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme... 92. 32.... 93. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatas šaliai, kurios naudai priimtas... 94. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 95. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimą palikti... 96. Priteisti ieškovei E. P. iš atsakovų G. B. B. E. R.ir S. N. R. po 300 Eur...