Byla 2S-118-227/2010

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės pranešėjos Margaritos Dzelzienės, kolegijos teisėjų: Zinos Mickevičiūtės, Laimutės Sankauskaitės,

3viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuotų asmenų Lamees Trading Limited ir UAB „Inrent“ atskiruosius skundus dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-6653-589/2009 pagal pareiškėjo AB SEB banko skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui A. B., UAB „Inrent“, UAB „Kavaska“, UAB „Transdadus“, Lamees Trading Limited dėl antstolio veiksmų bei antstolio A. B. prašymą dėl turto perdavimo išieškotojui akto tvirtinimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Pareiškėjas AB SEB bankas prašė netvirtinti ir pripažinti negaliojančiu antstolio A. B. 2009-06-15 Turto perdavimo išieškotojui akto, kuriuo skolininko UAB „Inrent“ turtas buvo perduotas išieškotojui Lamees Trading Limited (t. 1, b. l. 3-6).

6Nurodė, kad 2008-06-25 kreditavimo sutarties Nr. 0740811010183-07 pagrindu bankas paskolino atsakovui UAB „Inrent“ virš 8 mln. eurų verslo vystymui, o atsakovas bankui hipotekos lakštu Nr. 04120080003233 įkeitė sandėlį su administracinėmis patalpomis ir žemės sklypus, esančius ( - ). Antstolis, vykdydamas 2009-06-11 Vilniaus miesto 28-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą, 2009-06-12 arešto aktu Nr.0025/09/02062 areštavo atsakovo turtą: vandentiekio tinklus, buitinių nuotekų tinklą ir lietaus nuotekų tinklą, esančius ( - ), užtikrinant Lamees Trading Limited reikalavimus 6 669 781,49 Lt sumai. Areštuotą turtą antstolis 2009-06-15 Turto perdavimo išieškotojui aktu perdavė Lamees Trading Limited. Šis aktas pažeidžia imperatyvias CPK normas ir kitų UAB „Inrent“ kreditorių teises, todėl pripažįstamas negaliojančiu. Turtas negalėjo būti perduotas išieškotojui, nes nebuvo viešai skelbta apie varžytines(CPK 701,702, 722 str.3d). UAB „Inrent“ ir Lamees Trading Limited yra susiję asmenys, o UAB „Inrent“ turto perdavimas Lamees Trading Limited yra mėginimas apsaugoti UAB „Inrent“ turtą nuo kitų kreditorių atliekamų išieškojimo veiksmų. Be to, Nekilnojamo turto registre užregistruotas antstolio 2009-06-12 aktu areštuotas atsakovui priklausantį turtas : vandentiekio tinklas, buitinių nuotekų tinklas ir lietaus nuotekų tinklas jau po hipotekos lakšto sudarymo sandėliui ir žemės sklypams, jo neįmanoma naudoti atsietai nuo įkeisto sandėlio ir žemės sklypų, todėl laikytini įkeisto daikto priklausiniais, kuriems taip pat taikomas įkeitimas(CK 4.171 str.2d). UAB „Inrent“ nei pasirašant kreditavimo sutartį, nei vėliau neatskleidė bankui, kad turi net 6 669 781,49 Lt įsipareigojimų nežinomai užsienio bendrovei Lamees Trading Limited, kas yra šiurkštus kreditavimo sutarties 12.2.2 ir 12.2.3 punktų pažeidimas. Pažymėjo, kad bankas 2009-06-18 įteikė atsakovui pranešimą apie kreditavimo sutarties nutraukimą ir pradėjo išieškojimą iš įkeisto turto procesą. Banko prašymu Panevėžio apygardos teismas 2009-06-23 areštavo UAB „Inrent“ turtą 28 369 580,74 Lt sumai. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei CK 4.192 str., kitų kreditorių reikalavimai į AB SEB bankui įkeistą turtą gali būti nukreipti tik visiškai padengus UAB „Inrent“ skolą pagal kreditavimo sutartį, dėl ko išieškojimas iš įkeisto turto Lamees Trading Limited naudai apskritai nėra galimas.

7Antstolis A. B. prašė patvirtinti jo pateiktus turto perdavimo išieškotojui aktus (civilinė byla Nr. P2-6867-589/2009, t. 1, b. l. 3-6). Nurodė, kad 2009-06-12 buvo užvesta vykdomoji byla, remiantis 2009-06-11 Vilniaus miesto 28-ojo notarų biuro vykdomuoju įrašu Nr. 1633, dėl 6 669 781,49 Lt išieškojimo iš UAB „Inrent“ ir kt. asmenų Lamees Trading Limited naudai. Vykdant priverstinį išieškojimą iš UAB „Inrent“ bei vadovaujantis CPK 702 str. ,720 str., 2009-06-15 išieškotojui Lamees Trading Limited buvo perduotas 471,09 m ilgio lietaus nuotekų tinklas, 155,26 m ilgio buitinis nuotekų tinklas, 296,39 m ilgio vandentiekio tinklai, esantys Šilagalio kaime, Panevėžio rajone. Siekiant kuo ekonomiškesnio ir efektyvesnio išieškojimo pasinaudojant CPK 702 str. numatyta galimybe, buvo surašyti trys turto perdavimo išieškotojui aktai, kadangi dėl šio turto perdavimo natūra sutiko abi šalys, o turtas nebuvo suvaržytas. Taip pat buvo išsiųsti raginimai skolininkams sumokėti įsiskolinimą gera valia.

8Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 1 d. nutartimi patenkino pareiškėjo AB SEB banko skundą dėl antstolio veiksmų, atmetė antstolio A. B. pareiškimą dėl turto perdavimo išieškotojui aktų tvirtinimo ir atsisakė tvirtinti antstolio 2009-06-15 turto perdavimo išieškotojui aktus.

9Teismas iš vykdomosios bylos Nr. 0025/09/02102 nustatė, kad antstoliui A. B. išieškotojas Lamees Trading Limited 2009-06-12 pateikė vykdomąjį įrašą, patvirtintą Vilniaus m. 28-ojo notarų biuro notarės S. B., kuriuo iš UAB „Kavaska“ ir solidariai laiduotojų UAB „Inrent“ ir UAB „Transdadus“ išieškoma 2 700 000 USD ir 19 951,49 Lt bei 6 procentų metinės palūkanos, skaičiuojamos nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos. Šio vykdomojo įrašo pagrindu antstolis pradėjo išieškojimą. Tą pačią dieną skolininkas UAB „Inrent“ informavo, kad dėl finansinių bendrovės sunkumų negalės įvykdyti sprendimo nustatytu laiku ir sutinka su priverstiniu išieškojimu. Antstolis patikrino UAB „Inrent“ priklausantį nekilnojamąjį turtą. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo teismas nustatė, kad žemės sklypai, unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), bei žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), su jame esančiu sandėliu ir administracinėmis patalpomis b.p.1F1p, unikalus Nr. ( - ), kiti statiniai (inžinieriniai) – kiemo aikštelė, unikalus Nr. ( - ), kiti statiniai (inžinieriniai) – kiemo aptvėrimas, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ), yra įkeisti. Nuotekų linija – buitinių nuotekų tinklas, unikalus Nr. ( - ), buitinių nuotekų tinklas, unikalus Nr. ( - ), buitinių nuotekų tinklas, unikalus Nr. ( - ), lietaus nuotekų tinklas, unikalus Nr. ( - ), lietaus nuotekų tinklas, unikalus Nr. ( - ), buitinių nuotekų tinklas, unikalus Nr. ( - ), priklauso UAB „Inrent“ ir nėra areštuoti. 2009-06-12 surašytas turto arešto aktas Nr. 0025/09/02102, kuriuo areštuoti: vandentiekio tinklai, šuliniai – 2 vnt., unikalus Nr. ( - ), buitinių nuotekų tinklas, šuliniai – 5 vnt, unikalus Nr. ( - ), lietaus nuotekų tinklas, šuliniai – 24 vnt, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ). Tą pačią dieną įteikti raginimai įvykdyti sprendimą geruoju UAB „Kavaska“ ir UAB“Transdadus, o pastarieji taip pat pateikė prašymus antstoliui pradėti priverstinį išieškojimą. 2009-06-15 antstolis įvertino areštuotus daiktus, o skolininkas UAB „Inrent“ pateikė prašymą, kuriuo prašė perduoti išieškotojui Lamees Trading Limited vandentiekio liniją ir nuotekų linijas, o pastarasis perimti sutiko. Tą pačią dieną antstolis areštuotą turtą perdavė išieškotojui Lamees Trading Limited.

10Įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, pareiškėjo ir antstolio paaiškinimą, suinteresuotų asmenų rašytinius paaiškinimus, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad AB SEB bankas yra suteikęs UAB „Inrent“ kreditą, ir šio kredito įvykdymo užtikrinimui UAB „Inrent“ įkeitė nekilnojamąjį turtą ir turtines prievoles. Prievoliniai santykiai sieja ne tik išieškotoją – Lamees Trading Limited su UAB „Inrent“, UAB „Kavaska“ ir UAB „Transdadus“, bet ir AB SEB banką su UAB „Inrent“ bei UAB „Kavaska“. Turto perdavimas išieškotojui 2009-06-15 aktas, t. y. per tris dienas nuo vykdomojo įrašo pateikimo vykdyti, pažeidžia bendradarbiavimo ir kooperacijos principą. UAB „Inrent“, žinodama apie AB SEB banko suteiktą kreditą ir pateikdama prašymą antstoliui iš karto pradėti priverstinį vykdymą, šį principą pažeidė. Iš vykdomosios bylos duomenų nustatyta, jog antstolis vykdė užklausimus apie UAB „Inrent“ turimą nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, tačiau byloje nėra jokių duomenų, kad buvo vykdomi užklausimai apie UAB „Kavaska“ ir UAB „Transdadus“ turimą nuosavybę, pinigines lėšas, nors tiek UAB „Inrent“, tiek UAB „Kavaska“ ir UAB „Transdadus“ atsako solidariai. Teismo nuomone, negalima teigti, kad turto perdavimas išieškotojui buvo vienintelis būdas užtikrinti išieškotojo reikalavimų patenkinimą. Teismas pažymėjo, kad turtas išieškotojui perduotas per tris dienas nuo vykdomojo įrašo pateikimo vykdymo, kas neatitinka protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijų, kadangi per tokį trumpą laiką tik turto perdavimu suinteresuoti asmenys gali sužinoti apie vykdomą išieškojimą. Esant tokioms aplinkybėms, teismas laikė, jog iš kito UAB „Inrent“ kreditoriaus – AB SEB banko buvo atimta teisė sužinoti apie vykdomą išieškojimą ir tuo pačiu dalyvauti vykdymo procese.

11Teismas atmetė suinteresuoto asmens UAB „Inrent“ prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėtas skundas Lietuvos Aukščiausiajame teisme, motyvuodamas tuo, kad pareiškėjas pateikė skundą dėl turto perdavimo išieškotojui aktų netvirtinimo ir pačios turto perdavimo išieškotojui procedūros pažeidimą vykdymo procese. Šiuo atveju nesprendžiamas klausimas dėl perduotų tinklų priklausimo ar nepriklausimo pagrindiniams daiktams.

12Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo Lamees Trading Limited prašo panaikinti šią teismo nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nes byla išnagrinėta neišsamiai, dėl svarbių aplinkybių ir motyvų teismas net nepasisakė, nepakankamai atskleista bylos esmė:

131. Teismo nutartis be motyvų, nes nenurodyta konkrečiai, kokiu būdu ir kodėl buvo pažeidžiamos banko teisės, nenurodyti tai pagrindžiantys argumentai bei įrodymai ir tai yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas. Teismas nepasisakė ir neįvertinto to, jog kredito užtikrinimo priemonės net 4,3 karto viršijo išduoto kredito sumą, sudarant turto perdavimo aktus užtikrinimo priemonės nepakito, užtikrinimo suma liko, o bankui turint tokio dydžio kredito užtikrinimą neįmanoma teigti, kad banko interesai net teoriškai galėjo būti pažeisti. Esant šiai aplinkybei banko skundas gali būti vertinamas tik kaip piktnaudžiavimas turima teise teikti skundus.

142. Teismas formaliai nurodydamas, kad trijų dienų terminas nuo priėmimo vykdyti iki turto perdavimo išieškotojui yra nesąžiningas banko atžvilgiu, nes pastarasis negalėjo sužinoti apie turto perdavimo aktus, nenurodė, kokia teisės norma įpareigoja informuoti banką apie kito kreditoriaus pradėtą išieškojimą. Antstolis nepažeidė jokių vykdymo proceso normų dėl kreditorių informavimo, atliko visus reikalingus ir būtinus veiksmus vykdymo procese, jam vykdomąjį dokumentą pateikė būtent Lamees Trading Limited, ir jis vykdymą galėjo vykdyti tik Lamees Trading Limited naudai, o ne banko naudai. Pirmos instancijos teismas nutartyje nekonstatavo jokio vykdymo procedūros pažeidimo. Be to, Lamees Trading Limited su UAB „Inrent“ sudarė laidavimo už paskolą sutartį anksčiau nei AB SEB bankas sudarė su pastaruoju kreditavimo sutartį, todėl UAB „Inrent“ kreditoriumi Lamees Trading Limited tapo anksčiau už banką.

153. Nutartyje nenurodyta, kodėl teismas laikė banką labiau privilegijuotu kreditoriumi negu kitą kreditorių – Lamees Trading Limited ir kodėl tokiu atveju banko interesai gali būti ginami labiau negu kreditoriaus Lamees Trading Limited interesai. Priešingai, bankui, kurio veikla yra nuolatinis kreditų išdavimas, yra taikomi daug aukštesni atidumo, rūpestingumo standartai, negu kreditoriui Lamees Trading Limited.

164. Lamees Trading Limited 2009-06-16 Skolos padengimo sutartimi Nr. 1737 taip pat įgijo iš UAB „Inrent“ ir daugiau inžinerinių tinklų. Šią sutartį ginčija bankas Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-774-212/2009. Šioje byloje Lamees Trading Limited gavo UAB „Kavaska“ patvirtintą Lietuvos apeliacinio teismo 2009-10-29 įsiteisėjusią nutartį, kuri yra reikšminga šios bylos teisingam išsprendimui. Nutartyje konstatuota, kad banko argumentai, jog perleidžiant turtą turto perdavimo aktu ar skolos padengimo gali būti pažeisti banko interesai ar bankas negalės patenkinti savo reikalavimo, yra atmesti kaip nepagrįsti. Todėl absoliučiai analogiški argumentai ir šioje byloje, kad neįkeisto turto perdavimo aktas pažeidžia banko interesus, taip pat yra nepagrįsti, nes tokį faktą jau nustatė įsiteisėjusi nutartis ir antrą kartą nagrinėti to paties pagrindo nėra.

175. Lamees Trading Limited turėjo teisę reikalauti visos prievolės įvykdymo iš bet kurio skolininko ir pasirinkdama skolos išieškojimo būdą, jokio pažeidimo nepadarė. Skola buvo išieškota ne tik iš UAB „Inrent“, bet ir iš UAB „Transdadus“ bei UAB „Kavaska“. Todėl teismo teiginys, kad UAB „Inrent“ buvo išskirtas kažkokiu nepagrįstu ar neteisėtu būdu, yra visiškai nepagrįstas. Nors nutartyje nurodyta, kad tai ne vienintelis būdas išieškoti skolą, tačiau nenurodyta, kokie yra kiti galimi būdai skolai išieškoti, kokiu pagrindu bei kokiais remiantis įrodymais jie buvo galimi, ir kodėl būtent tuos kitus būdus privaloma buvo taikyti.

186. Turto perdavimo procedūra yra numatyta vykdymo procese, todėl tai yra teisėtas ir galimas turto įgijimo vykdymo procese būdas. Šis būdas tenkino tiek kreditorių, tiek skolininką, todėl teismo išvada, kad toks būdas yra neteisėtas, yra neargumentuota ir nepagrįsta CPK normomis.

197. Nepagrįstas teismo argumentas, kad byloje nėra duomenų apie UAB „Kavaska“ ir UAB „Transdadus“ turimą nekilnojamąjį turtą, todėl turto perdavimo aktai negali būti tvirtinami. Nei bankas, nei teismas nenurodė duomenų apie kitą šių dviejų bendrovių turimą nekilnojamą turtą, nors tokia informacija yra vieša ir prieinama, ją buvo galima išreikalauti bylos nagrinėjimo metu, todėl tai yra nepagrįsta prielaida, kuria remtis nagrinėjant bylą negalima.

208. Pareiškėjo pozicija, kad bankas turi išimtinę ir vienintelę teisę pirmiau už visus kitus kreditorius tenkinti savo reikalavimą iš bet kokio turto, nors jis savo reikalavimus yra užsitikrinęs hipoteka ir įkeitimu, nepagrįsta nei teisės normomis, nei šalių lygiateisiškumo principu. Bankas nenurodė jokio faktinio, materialinės ar procesinės teisinio pagrindo, kodėl jis gali turėti išskirtines teises kitų kreditorių atžvilgiu ir kodėl Lamees Trading Limited negali savo teisės atgauti skolą įgyvendinti vieninteliu jai įmanomu būdu – vykdant išieškojimą. Tokiu būdu, iš Lamees Trading Limited atimama vienintelė įmanoma galimybė atgauti paskolintus pinigus, kurių neatiduoda skolininkai.

21Suinteresuotas asmuo UAB „Inrent“ prašo panaikinti nutartį ir patvirtinti turto perdavimo išieškotojui aktus.

22Nurodo, kad teismas neįvertino UAB „Inrent“ pateiktų argumentų bei įrodymų, dėl jų nepasisakė ir nepateikė motyvų, kodėl į juos neatsižvelgė:

231.Teismas visiškai nevertino Lietuvos apeliacinio teismo 2009-10-29 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1126/2009 , kuri priimta sprendžiant šalių ginčą ir todėl ji turi privalomą galią būtent pareiškėjo atžvilgiu. Nutartyje konstatuota, kad neturi pagrindo banko teiginiai, jog, perleidžiant UAB „Inrent“ neįkeistą turtą Lamees Trading Limited, banko interesai yra pažeidžiami, nes teismui nekyla jokių abejonių dėl to, kad banko reikalavimai galės būti realiai įvykdyti net ir perleidus visą UAB „Inrent“ neįkeistą turtą. Taip pat konstatuota, kad AB SEB banko kreditas yra užtikrintas hipoteka, kurios visiškai užtenka jo reikalavimams padengti. Esant tokiai situacijai, jokie SEB banko interesai tvirtinant aktus objektyviai negali būti pažeisti, kadangi aktuose nurodytas turtas niekada nebuvo įkeistas pareiškėjui, o dėl aktuose nurodyto ir bankui neįkeisto turto pardavimo banko užtikrinimo apimtis nepasikeitė. Be to, nutartyje konstatuota, kad banko teiginys, jog UAB „Inrent“ gali pardavinėti turtą ir toliau, todėl būtina jį areštuoti, yra nepagrįstas. Taigi, teismo nuomone, UAB „Inrent“ ne tik turėjo teisę sudaryti skolos padengimo sutartį ir aktus, tačiau turėjo teisę perleisti ir kitą savo turtą, kuris neįkeistas bankui. Tokie sandoriai nepažeidė ir negali pažeisti banko interesų, nes pagal kreditavimo sutarties specialiąją dalį, hipotekos ir įkeitimo lakštą bankas savo kreditą aktų sudarymo dienai buvo užsitikrinęs net 123 123 000 Lt suma, kas daugiau negu keturis kartus viršija kredito sumą. Tačiau net ir be minėtos apeliacinio teismo nutarties visos aplinkybės teismui yra žinomos, kadangi užtikrinimo priemonės yra nurodytos kredito sutarties specialiojoje dalyje, kurią pateikė bankas su savo skundu.

242. Nepagrįsti yra teismo argumentai, kad per greitai buvo surašyti aktai nuo vykdymo proceso pradžios ir dėl to buvo pažeisti bendradarbiavimo ir kooperacijos principai. Priešingai, UAB „Inrent“ neturi teisės vilkinti vykdymo proceso, kas prieštarautų pačiai vykdymo proceso esmei, todėl nėra aišku, kodėl ji negalėjo ar neturėjo pareigos padengti dalies skolos turtu, jeigu išieškotojas Lamees Trading Limited su tokiu skolos išieškojimu sutiko.

253. AB SEB banko skunde ir teismo nutartyje nurodytas teiginys, kad bankas nebuvo informuotas apie Lamees Trading Limited reikalavimą, yra nepagrįstas. Bankas savo skunde pats nurodė, kad dar 2009-06-01 buvo informuotas apie UAB „Kavaska“ akcijų pardavimą už skolą kreditoriui Lamees Trading Limited. Taigi bankas pats pripažino faktą, jog jam dar 2009-06-01 buvo žinoma apie UAB „Inrent“ kreditorių Lamees Trading Limited, kuris buvo sutikęs su pačia geriausia išeitimi dėl jo skolos grąžinimo – perimti už skolą UAB „Inrent“ akcijas, kurios ir toliau būtų likusios įkeistos bankui, o perėmus akcijas būtų padengta skola ir UAB „Inrent“, UAB „Transdadus“ ir UAB „Kavaska“ toliau būtų veikusios be sutrikimų ir be antstolio įsikišimo. Be to, dar prieš akcijų pirkimo – pardavimo sutartį bankas buvo informuotas apie tai, kad Lamees Trading Limited reikalauja skolos grąžinimo. Buvo siūloma spręsti situaciją kartu, tačiau bankas kategoriškai atsisakė kalbėtis ir su jokiais pasiūlymais nesutiko. Tokiu būdu, bankui apie kreditorių ir skolą buvo žinoma dar gerokai iki aktų surašymo dienos.

264. Pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės dėl neaiškaus vekselio atsiradimo ir neaišku, ar realiai egzistuojančios skolos, yra paneigtos oficialiu įrodymu – UAB „Kavaska“ banko darbuotojų patvirtintu sąskaitos išrašu, kuriame užfiksuota, kad Lamees Trading Limited 2009-06-25 pervedė į UAB „Kavaska“ sąskaitą visą 2 700 000 USD paskolą.

275. Išieškojimas buvo vykdomas ir skola buvo realiai išieškota ne tik iš UAB „Inrent“, kaip klaidingai nurodyta nutartyje, tačiau ir iš UAB „Transdadus“ bei UAB „Kavaska“.

286. Motyvais, kuriais priimta skundžiama nutartis, negalima atsisakyti tvirtinti aktų, nes to nenumato CPK.

297. Skundo argumentų, kad tinklai tariamai yra sandėlio priklausiniai, teismas nenagrinėjo. Taigi teismas nenustatė jokių kliūčių aktams surašyti ir juos patvirtinti.

308. UAB „Inrent“ pareiškėjo atžvilgiu negali taikyti išskirtinių sąlygų lyginant su kitais kreditoriais, todėl privalėjo laikytis CPK išieškojimui taikomų reikalavimų, kai Lamees Trading Limited pateikė antstoliui galiojantį vykdomąjį dokumentą. Dėl šios priežasties nesuprantami skundo argumentai, kad UAB „Inrent“ elgėsi tariamai nesąžiningai, nes jos elgesys buvo apspręstas vykdymo procese galiojančių ir jai privalomai taikomų normų.

31Atsiliepimu į atskiruosius skundus pareiškėjas AB SEB bankas prašo atskiruosius skundus atmesti.

32Atskirieji skundai atmestini (CPK 337 str.1 p.).

33Priverstinio sprendimų vykdymo procesas ? svarbi civilinio proceso stadija, nes tik įvykdžius sprendimą užtikrinamas jo realumas. Vykdymo proceso esmė ir tikslas – užtikrinti realų vykdomojo dokumento įvykdymą ir kreditoriaus reikalavimų patenkinimą, nepažeidžiant vykdymo proceso šalių teisių, pareigų ir teisėtų interesų pusiausvyros. Teisingumas gali būti įvykdytas tik kai bus teisėtai, operatyviai ir veiksmingai įvykdytas teismo sprendimas. Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 str. 2 d.). Tuo pačiu anstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus, turi ypač rūpestingai elgtis, kad viena iš šalių nepagrįstai nenukentėtų ir nebūtų pažeisti kitų asmenų interesai.

34CPK 700 str. nustatyta, kad turto perdavimas išieškotojui be varžytynių yra speciali procesinė turto realizavimo forma. Tai priverstinis turto perdavimas kito asmens nuosavybėn specialia įstatyme nustatyta tvarka, siekiant atsiskaityti su išieškotoju. Išieškotojui, pareiškusiam norą pasiimti turtą natūra, turtas perduodamas surašant Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą, kuris kartu su vykdomąja byla perduodamas tvirtinti teisėjui (CPK 702 str. 1 d.). Turto perdavimo akto patvirtinimo teisinė reikšmė yra ta, kad skolininko nuosavybės teisė į turtą pasibaigia, o teismo patvirtintas turto perdavimo aktas yra nuosavybės teisę pirkėjui ar išieškotojui, jeigu jis perima turtą, patvirtinantis dokumentas (CPK 702 str. 3 d., 725 str. 8 d.). Turto perdavimo išieškotojui aktas tvirtinamas šio CPK 725 str. nustatyta tvarka (CPK 702 str. 3 d.). Teisėjas, tvirtindamas turto perdavimo be varžytynių aktą, turi patikrinti, ar laikytasi turto perdavimo išieškotojui be varžytynių procedūros tinkamumo ir pagrįstumo, ar nebuvo esminių pažeidimų, numatytų CPK 602 str., ar buvo laikytasi svarbiausių vykdymo proceso reikalavimų, ar turto perdavimas buvo vienintelė priemonė kreditoriaus reikalavimui patenkinti, ar toks išieškojimas nepažeidžia kitų asmenų interesų.

35CPK XLIX Skyriuje apibrėžia areštuoto turto realizavimo tvarką. Turto realizavimas- tai areštuoto skolininkui ar įkaito davėjui nuosavybės teise priklausančio turto priverstinis pardavimas iš varžytinių, per įmones, kurios verčiasi turto prekyba ar perdirbimu, perdavimas išieškotojui ar realizavimas kita šiame kodekse nustatyta tvarka(CPK 691 str.1d.). Skolininkui priklausantis nekilnojamasis turtas bei kitas įstatymų nustatyta tvarka registruojamas turtas, taip pat kitas kilnojamasis turtas, kurio vertė viršija 100 000Lt, realizuojamas parduodant iš varžytinių- CPK 694 str.1d. Šio straipsnio 1 dalyje nenurodytas turtas gali būti realizuojamas ir kitais būdais šiame Kodekse nustatyta tvarka. Kas reiškia, kad be varžytinių gali būti realizuojamas kilnojamasis turtas, kurio vieneto vertė neviršija 100 000Lt , o iki varžytinių turtas gali būti parduotas skolininko pasiūlytam pirkėjui. Turto pardavimas iš varžytinių, turto perdavimas išieškotojui be varžytinių, bei turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui šio Kodekso VI dalyje nustatyta tvarka yra speciali procesinė turto realizavimo forma(CPK 700 str.). Tik neparduotas iš varžytinių turtas gali būti perduotas išieškotojui. Iš to seka, kad tik įvertinus skolininko nekilnojamąjį turtą (CPK 681 ir 682 str.) ir viešai paskelbus jo varžytines (CPK 706 str.), skolininkas gali siūlyti parduodamo turto pirkėją (CPK 703 str.), o nustatytais terminais ir tvarka varžytinėms neįvykus, turtas gali būti perduodamas išieškotojui (719 str. 3 d. ir 722 str. 3 d.).

36Kolegija sutinka su apeliantais, antstoliu, jog CPK 702 straipsnis leidžia turtą perduoti išieškotojui, pareiškusiam norą pasiimti turtą natūra. Tačiau šis straipsnis neatsiejamas nuo minėto CPK 694 straipsnio 1 dalies , nustatančios, kad nekilnojamasis, registruotas turtas parduodamas iš varžytinių ir tik nepardavus turto, priklausomai nuo varžytinių pasekmių, atsiranda teisė išieškotojui pasiimti neparduotą iš varžytinių turtą(CPK 719 , 720 str). Ginčo dėl to, kad buvo surašytas Turto perdavimo išieškotojui Lamees Trading Limited aktas dėl nekilnojamojo, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre, nėra. Duomenų, jog buvo organizuotos ir pravestos varžytinės taip pat nėra. Vykdomosios bylos šalys taikos sutarties vykdymo procese nesudarė. Vadinasi , antstolis, nesuorganizavęs ir nepaskelbęs varžytinių , perduodamas išieškotojui nekilnojamąjį, registruotiną turtą , pažeidė imperatyvias įstatymų nuostatas. Iš to seka, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netvirtino Turto perdavimo išieškotojui akto.

37 Iš Nekilnojamo turto registro duomenų, kuriuos turėjo antstolis, matyti, kad skolininkas UAB “Inrent” turi kreditorių AB SEB banką, kuriam skolos grąžinimas garantuotas turto hipoteka. Nors , kaip matyti iš bylos medžiagos, UAB “Inrent” pirmiausia laidavo užsienio bendrovei Lamees Trading Limited už kitą bendrovę ir po to gavo kreditą iš SEB banko, tačiau ji pasirašydama kreditavimo sutartį, neatskleidė, jog turi skolinių įsipareigojimų kitam asmeniui- bankui. Esant šioms aplinkybėms , bei įvertinus tai, jog antstolio areštuoti ir perduoti išieškotojui daiktai: vandentiekio , buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų tinklai randasi žemės sklypuose ir prie pastato, kurie yra apsunkinti hipoteka AB SEB banko naudai, anstolis turėjo pareigą veikti ne tik operatyviai, veiksmingai ir imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas bendrovei Lamees Trading Limited būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tačiau tuo pačiu vykdyti pareigą atlikti teisėtus veiksmus išieškojimu nepažeidžiant kitų asmenų interesų. Kolegija sutinka su apylinkės teismo išvada, jog esant nurodytoms aplinkybėms Turto perdavimas išieškotojui tą pačią dieną kai tik jis buvo įkainotas ir per tris dienas nuo vykdomojo dokumento gavimo vykdymui bei turto areštavimo, buvo pažeistas bendradarbiavimo ir kooperacijos princias. Šį principą pažeidė UAB “Inrent’, kuri, žinodama apie kitus savo kreditorius, sutiko, kad būtų pradėtas vykdymas iš jos, kaip solidaraus skolininko- laiduotojo, turto. Tokiu terminu (per tris dienas) turto perdavimas išieškotojui neatitinka CK 1.5 straipsnio nuostatų. Nors įstatymas nenurodė termino, per kurį po turto areštavimo ir jo įkainavimo turtas gali būti perduotas išieškotojui, tačiau jis turi būti protingas, t.y pasirinktas toks, kad asmenys, kurių teisėms ar pareigoms gali turėti įtakos tokio turto perdavimas be varžytinių , laiku sužinotų apie anstolio atliekamus veiksmus ir įstatymu nustatyta tvarka galėtų ginti savo teises ir teisetus interesus, jeigu jie yra pažeidžiami.

38Kolegija sprendžia, kad po to kai nekilnojamas turtas areštuojamas, įkainuojamas, Turto arešto aktas įregistruojamas Turto arešto registre, vykdymo veiksmai , susiję su tokio turto perleidimu turi būti atlikti tik praėjus protingam terminui , kuris, įvertinus CPK 681 straipsnyje nustatytą teisę pateikti prieštaravimus dėl turto įkainojimo bei tą aplinkybę, jog asmenys, kuriems vykdymo veiksmai sukelia arba gali sukelti teisines pasekmes, laikomi suinteresuotais asmenimis vykdymo procese(CPK 633 str.) ir jie turi teisę tiek įstoti į vykdymą, turėtų būti ne trumpesnis nei 5 dienos. Šiuo atveju, kaip minėta, turtas perduotas be varžytinių tą pačią dieną, kai jis buvo įkainotas tuo pažeidžiant CPK 691straipsnio 1 dalies , 694 straipsnio 1 dalies reikalavimus bei CK 1.5 straipsnio nuostatas.

39Šioje byloje nesprendžiamas klausimas ar kredito gražinimas garantuotas hipoteka pakankamos vertės turtu, ar jis nenuvertėjo, taip pat nesvarstomas turto įkainavimo pagrįstumas, nes Turto perdavimo išieškotojui aktas nebuvo patvirtintais dėl kitų, aukščiau aptartų, procesinės teisės pažeidimų.

40Kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog Liteko duomenimis yra priimtas ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo UAB “Inrent”, kuri skolingas ne tik Lamees Trading Limited, AB SEB bankui, bet ir kitiems asmenims.

41Iš to kas pasakyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvada priimant skundžiamą procesinį sprendimą, pagrįsta įrodymais, kurie nekelia abejonių savo įrodomąja galia, leistinumu ir tarpusavio ryšiu (CPK 177, 180, 183 ir 185 str.), tinkamai taikant procesinės teisės normos, nepažeidžiant CK 1.5 straipsnio nuostatų. . Naikinti skundžiamą nutartį atskirųjų skundų motyvais teisinio pagrindo nėra. Kolegija nenustatė absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Todėl atskirieji skundai atmestini kaip nepagrįsti (CPK 236 str. 1 d. 1 p.). Atmetus atskiruosius skundus ir įvertinus teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, dydį, į apelianto UAB „Inrent“ veiksmus vykdymo procese, bei tai, jog apelianto Lamees Trading Limited buveinės vieta yra Kipras, kolegija laiko tikslinga pašto išlaidas priteisti iš apelianto UAB „Inrent“, jas išieškant į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

43Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą. Priteisti iš UAB „Inrent“, į.k.( - ) 15 Lt(penkioliką litų) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. Pareiškėjas AB SEB bankas prašė netvirtinti ir pripažinti negaliojančiu... 6. Nurodė, kad 2008-06-25 kreditavimo sutarties Nr. 0740811010183-07 pagrindu... 7. Antstolis A. B. prašė patvirtinti jo pateiktus turto... 8. Panevėžio miesto apylinkės teismas 9. Teismas iš vykdomosios bylos Nr. 0025/09/02102 nustatė, kad antstoliui 10. Įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, pareiškėjo ir antstolio... 11. Teismas atmetė suinteresuoto asmens UAB „Inrent“ prašymą sustabdyti... 12. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo Lamees Trading Limited prašo panaikinti... 13. 1. Teismo nutartis be motyvų, nes nenurodyta konkrečiai, kokiu būdu ir... 14. 2. Teismas formaliai nurodydamas, kad trijų dienų terminas nuo priėmimo... 15. 3. Nutartyje nenurodyta, kodėl teismas laikė banką labiau privilegijuotu... 16. 4. Lamees Trading Limited 2009-06-16 Skolos padengimo sutartimi Nr. 1737 taip... 17. 5. Lamees Trading Limited turėjo teisę reikalauti visos prievolės įvykdymo... 18. 6. Turto perdavimo procedūra yra numatyta vykdymo procese, todėl tai yra... 19. 7. Nepagrįstas teismo argumentas, kad byloje nėra duomenų apie UAB... 20. 8. Pareiškėjo pozicija, kad bankas turi išimtinę ir vienintelę teisę... 21. Suinteresuotas asmuo UAB „Inrent“ prašo panaikinti nutartį ir patvirtinti... 22. Nurodo, kad teismas neįvertino UAB „Inrent“ pateiktų argumentų bei... 23. 1.Teismas visiškai nevertino Lietuvos apeliacinio teismo 2009-10-29 nutarties,... 24. 2. Nepagrįsti yra teismo argumentai, kad per greitai buvo surašyti aktai nuo... 25. 3. AB SEB banko skunde ir teismo nutartyje nurodytas teiginys, kad bankas... 26. 4. Pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės dėl neaiškaus vekselio... 27. 5. Išieškojimas buvo vykdomas ir skola buvo realiai išieškota ne tik iš... 28. 6. Motyvais, kuriais priimta skundžiama nutartis, negalima atsisakyti... 29. 7. Skundo argumentų, kad tinklai tariamai yra sandėlio priklausiniai, teismas... 30. 8. UAB „Inrent“ pareiškėjo atžvilgiu negali taikyti išskirtinių... 31. Atsiliepimu į atskiruosius skundus pareiškėjas AB SEB bankas prašo... 32. Atskirieji skundai atmestini (CPK 337 str.1 p.).... 33. Priverstinio sprendimų vykdymo procesas ? svarbi civilinio proceso stadija,... 34. CPK 700 str. nustatyta, kad turto perdavimas išieškotojui be varžytynių yra... 35. CPK XLIX Skyriuje apibrėžia areštuoto turto realizavimo tvarką. Turto... 36. Kolegija sutinka su apeliantais, antstoliu, jog CPK 702 straipsnis leidžia... 37. Iš Nekilnojamo turto registro duomenų, kuriuos turėjo antstolis, matyti,... 38. Kolegija sprendžia, kad po to kai nekilnojamas turtas areštuojamas,... 39. Šioje byloje nesprendžiamas klausimas ar kredito gražinimas garantuotas... 40. Kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog Liteko duomenimis yra priimtas... 41. Iš to kas pasakyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 43. Panevėžio miesto apylinkės teismo