Byla 2-1126/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės SEB bankas atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. liepos 14 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-714-198/2009 pagal ieškovo akcinės bendrovės SEB banko ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Inrent“ dėl skolos priteisimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

5Panevėžio apygardos teismas 2009 m. birželio 23 d. nutartimi iki ieškinio teismui padavimo dienos taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovui UAB „Inrent“ priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose 28 369 580,74 Lt sumai, uždraudžiant atsakovui UAB „Inrent“ areštuotą turtą bet kokiu būdu perleisti tretiesiems asmenims bei atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su bendrovės įstatinio kapitalo didinimu.

6Atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. birželio 23 d. padavė atsakovas UAB „Inrent“, kuris prašė panaikinti šią pirmosios instancijos teismo nutartį ir atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodė, jog atsakovo prievolė, kurios pagrindu reiškiami ieškinio reikalavimai, yra užtikrinta įkeitimu ir hipoteka.

7Ieškovas AB SEB bankas padavė teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Inrent“ 8 220 926,29 EUR skolos pagal kreditavimo sutartį ir 12,70 procentų dydžio procesines metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Panevėžio apygardos teismas 2009 m. liepos 14 d. nutartimi panaikino Panevėžio apygardos teismo 2009 m. birželio 23 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Inrent“ ir atmetė ieškovo AB SEB bankas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nurodė sutinkantis su atsakovo UAB „Inrent“ motyvais dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. birželio 23 d. nutarties panaikinimo. Teismas nustatė, kad, vadovaujantis 2008 m. birželio 25 d. Kreditavimo sutarties Nr. 0740811010183-07 specialiąja dalimi, užtikrinant tinkamą atsakovo prievolių pagal šią kreditavimo sutartį vykdymą, ieškovui buvo įkeistas nekilnojamasis turtas, turtinės teisės ir vertybiniai popieriai, kurių bendra vertė sudaro 123 123 000 Lt. Teismas sprendė, kad tokia suma yra pakankama ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti.

9Ieškovas AB SEB bankas atskiruoju skundu prašo sustabdyti Panevėžio apygardos teismo 2009 m. liepos 14 d. nutarties skubų vykdymą ir panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2009 m. liepos 14 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Skundžiama nutartis prieštarauja CPK 152 straipsnio 2 dalyje įtvirtintai normai, kadangi nutartį, kuria panaikinamos laikinosios apsaugos priemonės, teismas nurodė vykdyti skubiai.

112. Teismo nutartis yra nepagrįsta įrodymais, kadangi teismas apie įkeitimą sprendė iš kreditavimo sutarties. Byloje nebuvo pateikta įkeitimo ar hipotekos lakštų.

123. Ieškovui įkeisto turto vertė nėra 123 mln., o teismui nebuvo pateikti jokie objektyvūs įrodymai dėl įkeisto turto vertės.

134. Iš turto arešto aktų registro duomenų matyti, kad ir kiti kreditoriai pradėjo išieškojimą iš atsakovo turto. Todėl darytina išvada, kad atsakovas yra nemokus arba jo finansinė būklė yra labai sunki.

145. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovas, pažeisdamas savo įsipareigojimus bankui ir visų kreditorių interesus, jau perleido dalį savo turto nežinomai ofšorinei bendrovei Lamees Trading Limited. Turtas buvo perleistas už dešimt kartų mažesnę nei rinkos kainą. Atsakovas perleido Lamees Trading Limited neįkeistus inžinierinius įkeisto pastato tinklus, be kurių neįmanomas normalus paties pastato naudojimas pagal paskirtį. Tai įrodo grėsmę, kad atsakovas mėgins dar kartą perleisti savo turtą.

156. Atsakovas dėl neaiškių motyvų neatskleidė bankui savo stambių įsipareigojimų Lamees Trading Limited, neinformavo banko apie prieš jį pradėtą turto išieškojimą. Tai liudija apie nesąžiningus atsakovo veiksmus ir galimybę mėginti turtą perleisti kitiems asmenims.

167. Teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės nesuvaržo atsakovo veiklos. Antstolis A. Bespalovas 2009 m. birželio 30 d. turto aprašu areštavo tik tą turtą, kuris jau ir taip įkeistas ieškovui, išskyrus kiemo statinius, kurie buvo sukurti po hipotekos lakšto sudarymo. Vykdymo veiksmai yra baigti ir jokie nauji suvaržymai atsakovui nebuvo nustatyti. Panaikinus areštą ir atsakovui perleidus neįkeistus pastato priklausinius, įkeisto pastato pardavimas dar labiau pasunkėtų.

178. Teismas nemotyvavo, kodėl panaikina nutarties dalį, kuria atsakovui buvo uždrausta atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su bendrovės įstatinio kapitalo didinimu. Atsakovo veiksmai leidžia daryti prielaidą, kad jis gali mėginti kapitalizuoti savo įsipareigojimus prieš Lamees Trading Limited, t. y. didinti įstatinį kapitalą naujai išleidžiamas akcijas suteikiant Lamees Trading Limited, taip anuliuojant 6 669 781,49 Lt įsiskolinimą. Tokiu būdu bankui įkeistos atsakovo akcijos sudarytų daug mažesnę dalį atsakovo įstatiniame kapitale, o jų rinkos vertė ir pardavimo galimybės ženkliai sumažėtų.

18Atsakovas UAB „Inrent“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o Panevėžio apygardos teismo 2009 m. liepos 14 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovo turtas buvo įkeistas ieškovui ir tai buvo būtina kredito suteikimo sąlygą. Hipoteką ir įkeitimą patvirtina pateikiami dokumentai. Įkeisto turto vertę patvirtina banko reikalavimu atliktas papildomas įkeisto turto įvertinimas. Ieškovui yra įkeistas tiek atsakovo, tiek trečiojo asmens UAB „Kavaska“ turtas, kurio vertės be ieškovo nurodomų inžinierinių tinklų visiškai pakanka ieškovo reikalavimams patenkinti. Lamees Trading Limited nėra ofšorinė įmonė, kadangi ji yra įsteigta Kipre. Be to, ši įmonė realiai suteikė atsakovo motininei bendrovei UAB „Kavaska“ paskolą, kurios UAB „Kavaska“ laiku negrąžinus, buvo pradėti išieškojimo veiksmai. Nors vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo areštuotas ieškovui įkeistas turtas, tačiau turto areštas, atsižvelgiant į įkeitimo mastą, yra neproporcingas, pažeidžia šalių procesinio lygiateisiškumo ir ekonomiškumo principus. Ieškovui įkeisto nekilnojamojo turto vertė sudaro 58 743 000 Lt, o prievolinių teisių pagal nuomos sutartį vertė – 130 043 000 Lt, kas daugiau kaip 4,5 karto viršija ieškovo reikalavimo atsakovui dydį. Dėl to nėra pagrindo teigti, kad atsakovui padidinus savo įstatinį kapitalą, kapitalizuojant savo skolinius įsipareigojimus Lamees Trading Limited, nukentėtų ieškovo turtiniai interesai.

19Atskirasis skundas atmestinas.

20Nagrinėjamoje byloje yra kilęs laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas tuo atveju, kai piniginės prievolės, kurios pagrindu yra reiškiamas ieškinio reikalavimas dėl skolos ir palūkanų priteisimo, įvykdymas yra užtikrintas hipoteka.

21Ieškovas AB SEB bankas atskiruoju skundu skundžia Panevėžio apygardos teismo 2009 m. liepos 14 d. nutartį, kuria teismas panaikino Panevėžio apygardos teismo 2009 m. birželio 23 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Inrent“ ir atmetė ieškovo AB SEB bankas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirojo skundo pagrindą sudaro apelianto argumentai, jog teismas laikinąsias apsaugos priemones panaikino byloje nesant įrodymų, patvirtinančių hipotekos/įkeitimo sandorio sudarymą ir įrodymų apie įkeisto turto vertę, o taip pat neįvertinęs atsakovo finansinės būklės ir jo nesąžiningų veiksmų, perleidžiant jam priklausantį turtą kitiems asmenims.

22Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra laikomasi nuostatos, kad įkeitimu užtikrintos prievolės įvykdymui užtikrinti laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju ir tokiu mastu, kiek prievolės įvykdymui užtikrinti nepakanka įkeisto turto (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 2-956/2009, 2009 m. balandžio 9 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 2-415/2009, 2008 m. gruodžio 24 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 2-933/2008 ir kt.). Ši nuostata grindžiama tuo, jog, pareiškus ieškinį dėl prievolės, kurios įvykdymas yra užtikrintas hipoteka, tinkamo įvykdymo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų ekonomiškumo ir proporcingumo principus, nes, esant tam pačiam pagrindinės prievolės atsiradimo pagrindui, tiek hipoteka kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo priemone, tiek laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama tų pačių tikslų įgyvendinimo – kreditoriaus (ieškovo) reikalavimų patenkinimo.

23Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovas AB SEB bankas savo ieškinio reikalavimą dėl 8 220 926,29 EUR skolos priteisimo atsakovui UAB „Inrent“ kildina iš 2008 m. birželio 25 d. Kreditavimo sutarties Nr. 0740811010183-07 (toliau – Kreditavimo sutartis), kurią nutraukęs ieškovas pareikalavo atsakovą grąžinti suteiktą kredito sumą ir palūkanas (b.l. 34-43). Iš Kreditavimo sutarties Specialiosios dalies matyti, jog atsakovo prievolių pagal šią sutartį įvykdymas buvo užtikrintas kredito gavėjo sąskaitos įkeitimu, nekilnojamojo turto hipoteka, turtinių teisių ir vertybinių popierių įkeitimu (b.l. 44-47). Tai patvirtina kartu su atsakovo UAB „Inrent“ atsiliepimu į atskirąjį skundą pateiktas hipotekos lakštas Nr. 04120080003233 (b.l. 145-149) ir įkeitimo lakštas Nr. 04220080003234 (b.l. 151-153). Hipotekos lakštu Nr. 04120080003233 atsakovo prievolių pagal Kreditavimo sutartį įvykdymo užtikrinimo tikslu buvo įkeistas UAB „Inrent“ priklausantis nekilnojamasis turtas (7,6321 ha ploto žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 630 000 Lt (vėliau padalintas į du atskirus sklypus), ir nebaigtas statyti sandėlis su administracinėmis patalpomis 1F1p, kurių vidutinė rinkos vertė 2 699 000 Lt, esantys ( - )), o taip pat UAB „Kavaska“ priklausantis nekilnojamasis turtas (8,9006 ha ploto žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 50 100 Lt, ir 9,1456 ha ploto žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 57 900 Lt, esantys ( - )). Įkeitimo lakštu Nr. 04220080003234 atsakovo prievolių pagal Kreditavimo sutartį įvykdymo užtikrinimo tikslu buvo įkeistos UAB „Inrent“ prievolinės teisės pagal 2008 m. balandžio 30 d. Nuomos sutartį su 2008 m. liepos 11 d. Teisių ir pareigų pagal nuomos sutartį perleidimu, kurių vertė 71 300 000 Lt, ir vertybiniai popieriai –184 100 vienetų UAB „Kavaska“ priklausančių atsakovo UAB „Inrent“ paprastų vardinių akcijų, kurių vertė 18 410 000 Lt. Duomenis apie įkeistą turtą taip pat patvirtina atsakovo pateikti duomenys iš Hipotekos registro apie įregistruotus sutartinio įkeitimo sandorius (b.l. 137-144, 154-156)

24Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto AB SEB banko argumentus, jog byloje nėra įkeisto turto rinkos vertę patvirtinančių įrodymų ar kad įkeistas turtas pagal savo vertę neužtikrina prievolių pagal Kreditavimo sutartį įvykdymo, kadangi ieškovas neįrodė, jog lėšų, gautų priverstinai pardavus įkeistą turtą, neužtektų ieškovo kaip kreditoriaus reikalavimų pagal Kredito sutartį patenkinimui. Vadovaujantis CPK 178 straipsnyje įtvirtinta įrodinėjimo pareigos tarp šalių paskirstymo taisykle, būtent ieškovui teko pareiga pateikti įrodymus, jog įkeistas turtas neužtikrina atsakovo prievolių pagal Kreditavimo sutartį įvykdymo. Priešingai, iš atsakovo UAB „Inrent“ pateiktos turto vertinimo ataskaitos matyti, kad sandėlio su administracinėmis patalpomis, kiemo statiniais ir žemės sklypu, esančio ( - ), rinkos vertė, paskaičiuota naudojimo pajamų vertės metodu, 2009 m. kovo 25 d. buvo 50 320 000 Lt, tame tarpe įkeisto sandėlio su administracinėmis patalpomis 1F1g rinkos vertė – 41 720 000 Lt, o įkeisto 7,6321 ha žemės sklypo rinkos vertė – 8 000 000 Lt. Toje pačioje vertinimo ataskaitoje nurodyta to paties vertinamo turto bendra likvidacinė vertė – 35 224 000, tame tarpe įkeisto sandėlio su administracinėmis patalpomis 1F1g likvidacinė vertė – 29 204 000 Lt, o įkeisto 7,6321 ha žemės sklypo likvidacinė vertė – 5 600 000 Lt (b.l. 157-204). Šios turto vertinimo ataskaitos pagrindu darytina išvada, kad vien tik atsakovui priklausančio įkeisto nekilnojamojo turto vertė yra pakankama tam, kad užtikrintų atsakovo prievolių ieškovui pagal Kreditavimo sutartį tinkamą įvykdymą. Ta aplinkybė, kad antstolis A. Bespalovas, vykdydamas skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi panaikintą Panevėžio apygardos teismo 2009 m. birželio 23 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo areštavo tą patį atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, kuriam yra įregistruota hipoteka, taip pat įrodo, kad hipoteka užtikrinta prievolė yra mažesnė nei šio turto rinkos vertė (b.l. 124-126). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovui priklausiusių vandentiekio linijų perleidimas įmonei Lamees Trading Limited 2009 m. birželio 16 d. Skolos padengimo sutartimi Nr. 1737 būtų sumažinęs kreditoriui įkeisto nekilnojamojo turto vertę.

25Apelianto nurodomo aplinkybė, jog atsakovas gali bandyti parduoti kitą jam priklausantį turtą, neturi teisinės reikšmės, kadangi ieškovas neįrodė, kad įkeisto turto vertė yra mažesnė už atsakovo prievoles, kylančias iš Kreditavimo sutarties. Perleidžiant įkeistą daiktą nuosavybėn kitam asmeniui, hipoteka seka paskui daiktą (CK 4.171 str. 9 d.). Tuo pačiu pagrindu atmestinas kaip neturintis teisinės reikšmės laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo išsprendimui atskirojo skundo argumentas dėl galimų atsakovo kreditorinių įsiskolinimų, kadangi hipotekos kreditorius visais atvejais turi pirmumo teisę patenkinti savo reikalavimus iš įkeisto daikto vertės. Byloje esant duomenims, jog įkeisto turo vertės pakaktų tam, kad kreditorius, nukreipęs išieškojimą į įkeistą turtą, galėtų patenkinti savo reikalavimus, papildomi suvaržymai atsakovo UAB „Inrent“ turtui, taikant procesines priemones, kurių prašo ieškovas, būtų neproporcingi procese siekiamiems tikslams, t. y. suvaržytų atsakovų teises labiau, nei tai yra būtina kreditoriaus reikalavimo patenkinimui.

26Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi panaikinus 2009 m. birželio 23 d. nutartį, buvo panaikintas ne tik atsakovo turto ir piniginių lėšų areštas, bet ir draudimas atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius UAB „Inrent“ įstatinio kapitalo didinimu. Įstatinio kapitalo didinimas kaip procedūra neapsiriboja visuotinio akcininkų sprendimo šiuo klausimu priėmimu. Jis apima dokumento, patvirtinančio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui, akcijų pasirašymą, pakeistų bendrovės įstatų įregistravimą juridinių asmenų registre. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus juridinių asmenų registre (LR ABĮ 49 str.). Todėl draudimo padidinti UAB „Inrent“ įstatinį kapitalą panaikinimas, byloje nesant duomenų apie sprendimo padidinti įstatinį kapitalą priėmimą ir pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui, nesudaro pagrindo daryti išvadą dėl ieškovo kaip įkaito turėtojo, kuriam įkeistos visos UAB „Inrent“ akcijos, teisių ar teisėtų interesų pažeidimo. Ieškovas, sužinojęs apie visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo padidinti UAB „Inrent“ įstatinį kapitalą priėmimą, manydamas, kad tai gali pažeisti jo kaip įkaito turėtojo teises, bet kurioje proceso stadijoje gali kreiptis, prašydamas sustabdyti akcijų pasirašymo procedūrą ar pakeistų bendrovės įstatų įregistravimą juridinių asmenų registre.

27Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog nagrinėjamu atveju nėra objektyvaus ir būtino pagrindo taikyti papildomus atsakovo turtinių teisių apribojimus. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, dėl ko ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (LR CPK 329 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

29Panevėžio apygardos teismo 2009 m. liepos 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 5. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. birželio 23 d. nutartimi iki ieškinio... 6. Atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. birželio 23 d.... 7. Ieškovas AB SEB bankas padavė teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš... 8. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. liepos 14 d. nutartimi panaikino... 9. Ieškovas AB SEB bankas atskiruoju skundu prašo sustabdyti Panevėžio... 10. 1. Skundžiama nutartis prieštarauja CPK 152 straipsnio 2 dalyje įtvirtintai... 11. 2. Teismo nutartis yra nepagrįsta įrodymais, kadangi teismas apie įkeitimą... 12. 3. Ieškovui įkeisto turto vertė nėra 123 mln., o teismui nebuvo pateikti... 13. 4. Iš turto arešto aktų registro duomenų matyti, kad ir kiti kreditoriai... 14. 5. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovas, pažeisdamas savo... 15. 6. Atsakovas dėl neaiškių motyvų neatskleidė bankui savo stambių... 16. 7. Teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės nesuvaržo atsakovo veiklos.... 17. 8. Teismas nemotyvavo, kodėl panaikina nutarties dalį, kuria atsakovui buvo... 18. Atsakovas UAB „Inrent“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą... 19. Atskirasis skundas atmestinas.... 20. Nagrinėjamoje byloje yra kilęs laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 21. Ieškovas AB SEB bankas atskiruoju skundu skundžia Panevėžio apygardos... 22. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra laikomasi nuostatos, kad įkeitimu... 23. Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovas AB SEB bankas savo ieškinio... 24. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto AB SEB banko argumentus,... 25. Apelianto nurodomo aplinkybė, jog atsakovas gali bandyti parduoti kitą jam... 26. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi panaikinus 2009 m. birželio... 27. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pripažįsta, jog... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 29. Panevėžio apygardos teismo 2009 m. liepos 14 d. nutartį palikti nepakeistą....