Byla e2-683-743/2016
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, rašytinio proceso tvarka už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui A. G. su trečiaisiais asmenimis Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos, Veisiejų regioninio parko direkcija, Lazdijų rajono savivaldybės administracija, V. M. dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo,

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą A. G.: 1) per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti vandentiekio ir nuotekų tinklus (ilgis – 110 m, skersmuo – 50 mm (vandentiekio), ilgis – 105,5 m, skersmuo – 50 mm (nuotekų), pastatytus nesuformuotoje valstybinėje žemėje, ( - ), Lazdijų r., Veisiejų regioninio parko teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje – Veisiejų miesto istorinėje dalyje, bei sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovas teismo nustatytu terminu neįvykdys – suteikti teisę Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo; 2) per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – išardyti pertvarkytas, perstatytas daugiabučio gyvenamojo namo, esančio nesuformuotoje valstybinėje žemėje, Neimonto ( - ), Lazdijų r., Veisiejų regioninio parko teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje – Veisiejų miesto istorinėje dalyje, ties butu Nr. 1, dalis; 3) jei šių įpareigojimų atsakovas per teismo nustatytą terminą neįvykdys, įpareigoti atsakovą mokėti 30 Eur baudą į sąskaitą Nr. LT477300010126228899 (įmokos kodas 5445), už kiekvieną uždelstą įpareigojimo nevykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo. Jeigu nebus pateikti paruošiamieji procesiniai dokumentai, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2016-07-20. Atsakovas per nustatytą 30 dienų terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovės prašymu, priimamas sprendimas už akių, neinformuojant šalių apie sprendimo priėmimo laiką ir vietą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

4Tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Veisiejų regioninio parko direkcija, Lazdijų rajono savivaldybės administracija teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimus į ieškinį, kuriuose nurodo, kad su ieškiniu sutinka.

5Trečiajam asmeniui V. M. procesiniai dokumentai įteikti 2016-07-20. Ji atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Ieškinys tenkintinas.

8Ieškinyje nurodyta, kad Inspekcijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (toliau – Alytaus skyrius) 2015 m. spalio 12 d. gavo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos raštą, kuriuo pranešta apie gautą skundą. Alytaus skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) kartu su Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovu atliko patikrinimą ir 2015 m. lapkričio 2 d. surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą, kuriame nurodė, jog nesuformuotoje valstybinėje žemėje, ( - ), Lazdijų r., atsakovas A. G. pastatė lauko vandentiekio ir kanalizacijos tinklus bei atliko daugiabučio gyvenamojo namo, ties butu Nr. 1, paprastojo remonto darbus. 2015 m. lapkričio 9 d. buvo surašyti savavališkos statybos aktai, kuriuose konstatuota, kad atsakovas savavališkai, neturėdamas statybą leidžiančio dokumento, nesuformuotoje valstybinėje žemėje, ( - ), Lazdijų r., Veisiejų regioninio parko teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje (Veisiejų miesto istorinėje dalyje (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17121), pastatė įvadinius lauko vandentiekio ir lauko kanalizacijos tinklus (toliau – vandentiekio ir nuotekų tinklai). Statinio statybos rūšis – nauja statyba. Statinio kategorija – I grupės nesudėtingas statinys. Atsakovo teigimu 2014 m. gruodžio 22 d. pastatyti vandentiekio ir nuotekų tinklai, kurių parametrai: ilgis – 110 m, skersmuo – 50 mm (vandentiekio), ilgis – 105,5 m, skersmuo – 50 mm (nuotekų); tranšėja užkasta, statybvietė sutvarkyta. Taip pat konstatuota, kad atsakovas savavališkai, neturėdamas statybą leidžiančio dokumento, atliko namo paprastojo remonto darbus. Statinio statybos rūšis – paprastasis remontas. Statinio (namo) kategorija – neypatingas statinys. Atsakovo teigimu, 2014 m. birželio 20 d. atlikti namo paprastojo remonto darbai: virš namo buto ir jo karkasinės verandos pakeista stogo danga (buvo šiferio lakštų, dabar metalo (banguota skarda, rudos spalvos), plotas – apie 50 kv. m), karkasinė veranda iš vidaus apšiltinta, o jos išorės apdaila pakeista naujomis medinėmis dailylentėmis (apie 10 kv. m); namo parametrai nepakeisti. Savavališkos statybos aktai atsakovui įteikti registruotu laišku. 2015 m. lapkričio 19 d. surašyti privalomieji nurodymai, kuriais iš atsakovo pareikalauta ne vėliau kaip iki 2016 m. gegužės 19 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytus vandentiekio ir nuotekų tinklus bei išardyti savavališkai pastatytas (įrengtas, sumontuotas) namo dalis. Privalomuosiuose nurodymuose nurodyta, jog atsakovas turi teisę kreiptis į statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Atsakovo 2016 m. gegužės 16 d. prašymas netenkintas, 2016 m. gegužės 30 d. sprendimais privalomųjų nurodymų įvykdymo terminai nepratęsti. Inspekcijos Alytaus skyriaus vyriausiasis specialistas, 2016 m. birželio 1 d. patikrinęs privalomųjų nurodymų įvykdymą, nustatė, kad atsakovas privalomųjų nurodymų neįvykdė – nustatytu laiku savavališkai pastatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų nenugriovė, taip pat neišardė savavališkai pastatytų (įrengtų, sumontuotų) namo dalių. Visi Inspekcijos surašyti administraciniai aktai – savavališkos statybos aktai, privalomieji nurodymai, nepanaikinti ir galiojantys, t. y. atsakovas šių administracinių aktų neskundė, jų turinys atsakovui yra žinomas.

9Ieškinyje nurodytos aplinkybės patvirtinamos prie ieškinio pridėtais dokumentais: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos raštu Nr. (5)-V3-1869(2.8), faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktu Nr. FAK-1325-(14.31), savavališkos statybos aktais Nr. SSA-10-151109-00041-(14.51) ir Nr. SSA-10-151109-00043-(14.51), Inspekcijos Alytaus skyriaus raštais Nr. 2D-17274-(14.51), Nr. 2D-17956-(14.51), Nr. 2D-17891-(14.51), privalomaisiais nurodymais Nr. PRN-10-151119-00040-(14.51) ir Nr. PRN-10-151119-00041-(14.51), atsakovo paaiškinimais ir prašymu, Inspekcijos Alytaus skyriaus raštu Nr. 2D-7723-(14.51), sprendimais Nr. RE-128-(14.51) ir Nr. RE-129-(14.51), privalomųjų nurodymų patikrinimo aktais Nr. PNSSA-10-160601-00025-(14.51) ir Nr. PNSSA-10-160601-00026-(14.51).

10Atsakovas per nustatytą terminą privalomųjų nurodymų neįvykdė, todėl ieškovė pagrįstai kreipėsi į teismą dėl įpareigojimo vykdyti privalomuosius nurodymus (Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 6 dalis).

11Statybos procesą reglamentuojančiame teisės akte – Statybos įstatyme nustatyti visų statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminiai reikalavimai, statybos techninio normavimo, statinių projektavimo ir statybos, naudojimo ir nugriovimo bei visos su statyba susijusios veiklos priežiūros tvarka, subjektų veiklos šioje srityje principai ir atsakomybė. Statinio projektavimo, statybos, statybos užbaigimo, statinio naudojimo, priežiūros ir nugriovimo reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas nustato normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Pagal Statybos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punktą vieni iš normatyvinių statybos techninių dokumentų yra statybos techniniai reglamentai – Vyriausybės įgaliotos institucijos teisės aktai, kurie nustato statinių, jų statybos, naudojimo ir priežiūros techninius reikalavimus tiesiogiai arba nuorodomis į standartus arba statybos ar statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisykles. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad statybos techniniai reglamentai yra privalomi visiems statybos dalyviams, taip pat viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja Statybos įstatymas. Taigi statybos techniniai reglamentai yra Statybos įstatymo nuostatų įgyvendinimą nustatantys teisės norminiai aktai, kurių paskirtis – detalizuoti, konkretizuoti reglamentavimą, siekiant įgyvendinti Statybos įstatyme įtvirtintus viešuosius ir privačiuosius tikslus, užtikrinti statybos teisėtumą, įtvirtinti statybos procese dalyvaujančių subjektų teises ir pareigas, apsaugoti asmenų, kurių interesai gali būti pažeisti, teisėtus interesus.

12Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, savavališkos statybos aktai patvirtina, kad atsakovo pastatyti vandentiekio ir nuotekų tinklai bei remontuotas namas stovi yra Veisiejų regioninio parko ir nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje. Iš atsakovo paaiškinimų matyti, kad remonto darbus atliko 2014 m. birželio mėn., vandentiekio ir nuotekų tinklus pastatė 2014 m. gruodžio mėn.

132010 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-812 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 ,,Nesudėtingi statiniai“ 7 punkte nustatyta, kad nesudėtingų statinių sąrašas pateikiamas Reglamento priede. Šio priedo 1 ir 2 lentelėse nurodyti objektai laikomi nesudėtingais statiniais tik tais atvejais, jei jie atitinka Statybos įstatyme nustatytą statinio apibrėžtį. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 9, 10 dalis inžineriniai statiniai – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi kiti statiniai, kurie nėra pastatai; inžineriniai tinklai – statinio statybos sklype (išskyrus statinio vidų) ir už jo ribų nutiesti komunaliniai ar vietiniai vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, dujų, naftos ar kito kuro, technologiniai vamzdynai, elektros perdavimo, energijos bei elektroninių ryšių tinklai su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais. Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 ,,Nesudėtingi statiniai“ priedo ,,Nesudėtingų statinių sąrašas. Inžineriniai statiniai“ (2 lentelė) nurodyti inžineriniai statiniai apibrėžiant jų parametrus. Įvertinus atsakovo vandentiekio ir nuotekų tinklų parametrus, paminėtą teisinį reglamentavimą, pripažintina, kad tai yra I grupės nesudėtingas inžinerinis statinys. Remiantis Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 23 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 2.1 papunkčiu, statant I grupės nesudėtingą statinį kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, privalomas statybą leidžiantis dokumentas – rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui.

14Atsakovo savavališkai remontuotas namas priskiriamas neypatingo statinio kategorijai (Statybos įstatymo 2 straipsnio 94 dalis). Vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 21 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 12.4, 12.8, 12.12 punktais, atsakovo atlikti remonto darbai kvalifikuotini kaip statinio paprastasis remontas. Pagal Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 9 punktą, 23 straipsnio 1 dalies 4 punktą, statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 2.1 papunktį, tokiems statybos darbams atlikti atsakovas privalėjo parengti paprastojo remonto aprašą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą – rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą paprastojo remonto aprašui.

15Atsakovas vandentiekio ir nuotekų tinklų statybai bei namo paprastajam remontui statybą leidžiančio dokumento neturi. Įvertinus tai pripažintina, kad remiantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalimi, šios statybos yra savavališkos, t. y. be galiojančio statybą leidžiančio dokumento.

16Jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti ar pan.) draudžiama. Teismas, statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.103 straipsnio 1, 3 dalys). Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad jeigu privalomasis nurodymas neįvykdytas, įvykdytas iš dalies, įvykdytas netinkamai, dėl įpareigojimo vykdyti privalomąjį nurodymą inspekcija per 2 mėnesius nuo šio nurodymo įvykdymo termino pabaigos dienos kreipiasi į teismą. Šio teisinio reglamentavimo kontekste, aukščiau aptartų įrodymų kontekste pripažinus, kad atsakovo A. G. statinys – vandentiekio ir nuotekų tinklai, pastatytas ir remonto darbai atlikti pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, o atsakovas per nustatytą terminą neįvykdė 2015 m. lapkričio 19 d. privalomųjų nurodymų Nr. PRN-10-151119-00040-(14.51) ir Nr. PRN-10-151119-00041-(14.51), jis sprendimu įpareigotinas šiuos privalomuosius nurodymus įvykdyti per teismo nustatytą terminą. Atsakovui nustatytu terminu neįvykdžius įpareigojimo pašalinti vandentiekio ir nuotekų tinklus, ieškovei suteiktina teisė atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo (CPK 273 straipsnio 1 dalis).

17Nustatant terminą nurodymams įvykdyti, pažymėtina, kad terminas turėtų būti realus, atspindintis statytojui būtinų atlikti procedūrų apimtį, tačiau ne per ilgas, kadangi viešojo intereso požiūriu teisės aktus pažeidžianti statyba negali būti toleruojama. Šio viešojo intereso kontekste įvertinus nurodymui atlikti būtinų statybos darbų apimtį, materialinių išteklių poreikį, spręstina, kad vandentiekio ir nuotekų tinklų pašalinimui nustatytinas 3 mėnesių terminas, o namo dalių išardymui nustatytinas 6 mėnesių terminas. Šie terminai, jeigu nurodymai bus vykdomi be nepagrįsto delsimo ar kitokių nenumatytų kliūčių, yra protingi ir pakankami pašalinti nustatytus teisės aktų pažeidimus.

18Ieškovė prašo, kad atsakovui per nustatytą terminą neįvykdžius įpareigojimo išardyti pertvarkytas, perstatytas daugiabučio gyvenamojo namo dalis, jis būtų įpareigotas mokėti 30 Eur baudą ieškovės naudai už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo. CPK 273 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta norma, leidžianti skirti atsakovui, per nustatytą terminą neįvykdžiusiam sprendimo, baudą, taikytina tik tuomet, jeigu teismo sprendime nurodytus veiksmus gali atlikti tik pats atsakovas, todėl sprendime nustačius terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, nurodytina ir kokio dydžio bauda atsakovui bus skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys teismo sprendimo. Pripažintina, kad privalomąjį nurodymą gali įvykdyti tik pats atsakovas, todėl ieškovės reikalavimas fakultatyviuoju sprendimu nustatyti ir sprendimo neįvykdymo teisines pasekmes tenkintinas. Ieškovė prašo nustatyti 30 Eur dydžio baudą, tačiau įvertinus ieškinio reikalavimų apimtį, pobūdį, sprendimo neįvykdymo įtaką ieškovės interesams, nustatytina 10 Eur dydžio bauda už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną.

19Bylinėjimosi išlaidas sudaro: 41 Eur – mokėtino žyminio mokesčio už neturtinius reikalavimus, nuo kurio mokėjimo ieškovė yra atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Sprendžiant bylinėjimosi išlaidų klausimą pažymėtina, kad byla iškelta teisme dėl atsakovo statybos, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad jo statinys pastatytas ir remonto darbai atlikti pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, jis įpareigotinas pašalinti pažeidimus, todėl kaltas dėl bylinėjimosi proceso ir turi atlyginti bylinėjimosi išlaidas valstybei (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

20Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (1,48 Eur), iš atsakovo nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios išieškotinos šių išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

21Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

22Ieškinį tenkinti.

23Įpareigoti atsakovą A. G., asmens kodas ( - ) per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti 2015 m. lapkričio 19 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus privalomąjį nurodymą Nr. PRN-10-151119-00040-(14.51) ir savo lėšomis pašalinti vandentiekio ir nuotekų tinklus (ilgis – 110 m, skersmuo – 50 mm (vandentiekio), ilgis – 105,5 m, skersmuo – 50 mm (nuotekų), pastatytus nesuformuotoje valstybinėje žemėje, ( - ), Lazdijų r., Veisiejų regioninio parko teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje – Veisiejų miesto istorinėje dalyje (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17121), bei sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovas teismo nustatytu terminu neįvykdys, suteikti teisę ieškovei atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo.

24Įpareigoti atsakovą A. G., asmens kodas ( - ) per šešis mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti 2015 m. lapkričio 19 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus privalomąjį nurodymą Nr. PRN-10-151119-00041-(14.51) ir savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – išardyti pertvarkytas, perstatytas daugiabučio gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), esančio nesuformuotoje valstybinėje žemėje, ( - ), Lazdijų r., Veisiejų regioninio parko teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje – Veisiejų miesto istorinėje dalyje (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17121), ties butu Nr. 1 (unikalus Nr. ( - )), dalis. Jeigu šio įpareigojimo atsakovas per teismo nustatytą terminą neįvykdys, skirti atsakovui A. G., asmens kodas ( - ) 10 Eur (dešimties eurų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos naudai (sąskaitos Nr. LT477300010126228899, įmokos kodas 5445).

25Priteisti iš atsakovo A. G., asmens kodas ( - ) 41 Eur (keturiasdešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų valstybei, sumokant jas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 AB „Swedbank“, arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, arba Nr. LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, arba Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, arba Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, AB „Citadele“ banke, arba Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, arba Nr. LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas – 5660. Jas galima sumokėti bet kuriame banke, Lietuvos pašto skyriuje ar „Perlo“ terminale.

26Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, Lazdijų rajono apylinkės teismui.

27Dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos ieškovė ir tretieji asmenys gali paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, rašytinio... 2. Ieškovė ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą A. G.: 1) per vieną mėnesį... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2016-07-20. Atsakovas per nustatytą... 4. Tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,... 5. Trečiajam asmeniui V. M. procesiniai dokumentai įteikti 2016-07-20. Ji... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Ieškinyje nurodyta, kad Inspekcijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos... 9. Ieškinyje nurodytos aplinkybės patvirtinamos prie ieškinio pridėtais... 10. Atsakovas per nustatytą terminą privalomųjų nurodymų neįvykdė, todėl... 11. Statybos procesą reglamentuojančiame teisės akte – Statybos įstatyme... 12. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, savavališkos... 13. 2010 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr.... 14. Atsakovo savavališkai remontuotas namas priskiriamas neypatingo statinio... 15. Atsakovas vandentiekio ir nuotekų tinklų statybai bei namo paprastajam... 16. Jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne... 17. Nustatant terminą nurodymams įvykdyti, pažymėtina, kad terminas turėtų... 18. Ieškovė prašo, kad atsakovui per nustatytą terminą neįvykdžius... 19. Bylinėjimosi išlaidas sudaro: 41 Eur – mokėtino žyminio mokesčio už... 20. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (1,48 Eur), iš... 21. Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286... 22. Ieškinį tenkinti.... 23. Įpareigoti atsakovą A. G., asmens kodas ( - ) per tris mėnesius nuo... 24. Įpareigoti atsakovą A. G., asmens kodas ( - ) per šešis mėnesius nuo... 25. Priteisti iš atsakovo A. G., asmens kodas ( - ) 41 Eur (keturiasdešimt vieną... 26. Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 27. Dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos ieškovė ir...