Byla 2S-1822-104/2012
Dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. liepos 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-4539-614/2012

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Natalja Cikoto apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Žemaitijos regiono PS susivienijimo ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto PO susivienijimo atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. liepos 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-4539-614/2012 ir

Nustatė

2Bylos medžiagos nustatyta, kad šioje byloje (buvęs civilinės bylos Nr. 2-2718-155/2011) pagal ieškovo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimo ieškinį atsakovui Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai dėl Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos 2011-03-26 neeilinio suvažiavimo pripažinimo negaliojančiu Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011-04-12 nutartimi buvo patvirtinta taikos sutartis, kuria šalys susitarė Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos 2011-03-26 neeilinį suvažiavimą pripažinti neįvykusiu.

3Pareiškėjai Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Žemaitijos regiono PS susivienijimas ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto PO susivienijimas 2012-07-12 kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo ir nurodė, kad apie minėta civilinę bylą jie sužinojo 2012-06-15, kitoje civilinėje byloje gavę ieškinio ir jo priedų kopijas. Taip pat nurodė, kad minėto neeilinio suvažiavimo iniciatoriai buvo būtent jie, todėl ieškovas ir atsakovas neatskleidę visų ginčo baigtimi suinteresuotų asmenų, suklaidino teismą ir dėl to jis nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų.

4Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-07-18 nutartimi įpareigojo pareiškėjus ištaisyti prašymo trūkumus. Nutartyje nurodė, kad pareiškėjų prašyme proceso atnaujinimo motyvai nėra išsamūs ir aiškūs, kadangi pareiškėjai nenurodė, kokias konkrečiai teisines pasekmes teismo procesinis sprendimas jiems sukėlė ir kaip pažeistos jų teisės. Taip pat įpareigojo pareiškėjus suformuluoti konkretų prašymą, t.y. kokį sprendimą byloje prašoma priimti. Taip pat nurodė pareiškėjams pateikti papildomus įrodymus apie aplinkybes, kuriomis grindžiamas Lietuvos Respublikos CPK 368 str. nurodytų terminų skaičiavimas – kurią dieną ir ką konkrečiai pareiškėjai sužinojo, kas patvirtintų aplinkybes, patvirtinančias proceso atnaujinimo pagrindą. Be to, teismas konstatavo, kad atstovavimo sutartis, sudaryta tarp pareiškėjų ir advokatės J. V. bei jos padėjėjo T. B., yra pasibaigusi, kadangi sutartyje jos galiojimo terminas nenurodytas. Esant tokiai situacijai, teismas laikė, jog sutartis galioja vienerius metus nuo jos sudarymo momento.

5Atskiruoju skundu pareiškėjai prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. liepos 18 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti pareiškėjų prašymą dėl proceso atnaujinimo. Pareiškėjai nurodo, kad prašyme aiškiai ir išsamiai išdėstė prašymo faktinį pagrindą sudarančias aplinkybes ir tiksliai nurodė, kada iš ko ir kokį dokumentą gavo, kuris leistų spręsti dėl proceso atnaujinimo pagrindo buvimo bei skaičiuoti Lietuvos Respublikos CPK 368 str. nurodytus terminus. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos CPK 369 str. nėra įtvirtintos pareiškėjų pareigos nurodyti, kokias teisines pasekmes jiems sukelia teismo sprendimas. Pareiškėjai taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo nuomone, kad pagal Lietuvos Respublikos CK 2.142 str., pareiškėjų atstovo atstovavimo sutartis yra pasibaigusi. Nurodo, kad ši teisės norma negali būti taikoma reglamentuojant advokato ar advokato padėjėjo klientui teikiamas teisines paslaugas. Tokiu atveju turi būti taikomas specialusis įstatymas, t.y. Lietuvos Respublikos Advokatūros įstatymas, kuris advokato atstovavimo sutarčiai nenustato galiojimo termino. Todėl teismo išvada, kad atstovavimo sutartis yra pasibaigusi, laikytina nepagrįsta.

6Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

8Vienas iš pagrindų procesui atnaujinti yra, jeigu sprendime teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų (Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 7 p.). Procesas šiuo pagrindu atnaujinamas dėl to, kad, nagrinėjant bylą, buvo pažeistas vienas pagrindinių sąžiningo teismo proceso principų – teisė būti išklausytam. Atnaujinus bylą šiuo pagrindu, teismo procesas turi būti pakartotas, kad anksčiau į bylos nagrinėjimą neįtrauktas asmuo galėtų pasinaudoti visomis proceso teisėmis nuo bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pradžios. Kasacinio teismo išaiškinta, kad procesui šiuo pagrindu atnaujinti būtina nustatyti ne tik tai, jog asmuo be pakankamo pagrindo nebuvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą ir jame nedalyvavo, bet ir tai, kad sprendimu teismas nusprendė dėl jo teisių ar įstatymų saugomų interesų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-42/2010). Prašyme atnaujinti procesą nepakanka nurodyti vien procesinio pobūdžio aplinkybes, pareiškėjas turi nurodyti materialiąja teisės norma pagrįstą teisę ar įstatymo saugomą interesą, kurie pažeisti jo neįtraukus į procesą, taip pat pateikti įrodymus ir argumentus, kurie pagrįstų jo dalyvavimo įtaką šalių susiklosčiusiems materialiesiems teisiniams santykiams ir teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui. Procesas Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu gali būti atnaujinamas tik tuo atveju, kai teismo sprendime tiesiogiai pasisakyta dėl neįtraukto į bylos nagrinėjimą pareiškėjo teisių ar jo pareigų, teismo sprendimas jam sukuria teisių ar pareigų arba tokiu teismo sprendimu pažeistos jo teisės ar įstatymo saugomi interesai. Taigi tam, kad procesas galėtų būti atnaujintas nurodytu pagrindu, nepakanka nustatyti, kad asmuo be pakankamo pagrindo nebuvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą, bet būtina nustatyti, jog priimtas sprendimas pažeidžia jo teises ar įstatymų saugomus interesus, tai yra sprendime tiesiogiai pasisakyta dėl tokio asmens teisių ir pareigų atsiradimo, pasibaigimo ar išnykimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1245/2012).

9Pareiškėjai patikslintu prašymu dėl proceso atnaujinimo (b.l. 103) prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011-04-12 nutartį, kuria buvo patvirtinta šios bylos šalių taikos sutartis ir ieškinį atmesti. Minėta, kad ieškovas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimas ir atsakovas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga susitarė Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos 2011-03-26 neeilinį suvažiavimą pripažinti neįvykusiu.

10Atsižvelgiant į proceso atnaujinimo instituto išimtinumą, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjams kyla pareiga nurodyti ir įrodyti visas aplinkybes ir motyvus, kodėl procesas turėtų būti atnaujinamas, tai nagrinėjamu atveju apima ir argumentus, kokias teises ar pareigas pareiškėjams sukūrė teismo procesinis sprendimas (teismo nutartis dėl taikos sutarties patvirtinimo) ir kaip tokia teismo nutartimi pažeistos jų teisės ar įstatymo saugomi interesai. Pabrėžtina, kad iš pareiškėjų pareiškimų (kaip pradinio, taip ir patikslinto) neįmanoma suprasti proceso atnaujinimo reikšmės jų teisių ir pareigų turiniui, turint omeny, kad šioje byloje šalys taikos sutartimi susitarė pripažinti neįvykusiu Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos 2011-03-26 neeilinį suvažiavimą.

11Dėl išdėstyto, darytina išvadą, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-07-18 nutartimi pagrįstai nustatė pareiškėjams 20 dienų terminą nutartyje nurodytiems prašymo trūkumams pašalinti, t.y. nurodyti teisines pasekmes, kurias pareiškėjams sukėlė teismo procesinis sprendimas, jų teisių ir pareigų pažeidimų būvimą, pateikti nurodytas aplinkybes patvirtinančius įrodymus, taip pat suformuluoti konkretų prašymą teismui.

12Kaip matyti iš atskirojo skundo, pareiškėjai su pirmosios instancijos teismo 2012 m. liepos 18 d. nutartimi iš dalies sutiko ir pateikė patikslintą prašymą dėl proceso atnaujinimo (b.l. 103), kuriuo patikslino prašymo dalyką, tačiau kiti trūkumai liko nepašalinti.

13Tačiau apeliacinės instancijos teismas sutinka su pareiškėjų argumentais dėl tinkamo jų

14atstovavimo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m. vasario 7 d. nutartimi c.b. Nr. 3K-3-54/2007 išaiškino, kad advokatas klientą teisme atstovauja teisinių paslaugų sutarties, o ne įgaliojimo, išreiškiančio vienašalę atstovaujamo asmens valią (CK 1.63 straipsnio 3 dalis), pagrindu, todėl advokato įgaliojimų terminas spręstinas pagal sutarčių galiojimą ir pasibaigimą reglamentuojančias teisės normas. Pasibaigus sutarčiai dėl teisinių paslaugų teikimo (užbaigus teikti teisines paslaugas, klientui nusprendus sutartį nutraukti), pasibaigia ir sutartyje nustatytos advokato teisės atlikti konkrečius veiksmus bylos procese. Dėl to advokato teisės atstovauti klientui teisme ir jo vardu atlikti procesinius veiksmus pabaiga sietina su teisinių paslaugų sutarties pabaiga.

15Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjai būtų nutraukę teisinių paslaugų sutartį, todėl laikoma, kad kol galioja sutartis, galioja ir advokatės J. V. bei jos padėjėjo T. B. teisė (ir pareiga) atlikti sutartyje nurodytus procesinius veiksmus bylų procese. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, kad atstovo įgalinimai pasibaigė praėjus metams nuo sutarties sudarymo, netinkamai taikė materialinės teisės normas, todėl pirmosios instancijos nutartis šioje dalyje naikintina (CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Tačiau tai neįtakuoja pareiškėjų pareigų pašalinti kitus nutartyje aptartus trūkumus. Dėl to 2012 m. liepos 18 d. nutarties dalis dėl kitų trūkumų paliktina galioti.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 4 p.,

Nutarė

17Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. liepos 18 d. nutarties dalį dėl pareiškėjų netinkamo atstovavimo panaikinti, o likusioje dalyje nutartį palikti nepakeistą.

18Nustatyti pareiškėjams terminą iki 2012-12-20 pašalinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. liepos 18 d. nutartyje nurodytus trūkumus.

Proceso dalyviai
Ryšiai