Byla e2S-991-538/2017
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo Č. T. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 23 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones areštuojant atsakovei priklausančias akcijas, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-6581-980/2017 pagal ieškovo Č. T. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. ieškovas Č. T. kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti P. R. ir E. R. 2008 m. sausio 3 d. sudarytą bendrovės 100 vienetų paprastųjų vardinių akcijų dovanojimo sutartį negaliojančia nuo jos sudarymo momento, taip pat pripažinti 2016 m. balandžio 22 d. E. R. ir G. V. sudarytą bendrovės 100 vienetų paprastųjų vardinių akcijų dovanojimo sutartį negaliojančia nuo jos sudarymo momento; taikyti restituciją negaliojančiais pripažintų sandorių atžvilgiu, numatant, kad bendrovės 100 vienetų paprastųjų vardinių akcijų pripažįstamos P. R. nuosavybe ir gali būti paveldimos vadovaujantis teisės aktų nuostatomis.
 2. Reikalavimo įvykdymui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovei G. V. priklausančias UAB „Kelių mašinos“ paprastąsias vardines akcijas bei jų suteikiamas turtines ir neturtines teises, uždraudžiant areštuotomis akcijomis bei jų suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis naudotis, disponuoti, valdyti. Ieškovas nurodė, kad atsakovė savo neturtines teises įgyvendina priešingai bendrovės interesams, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla grėsmė, kad G. V. gali perleisti ginčo akcijas tretiesiems asmenins ar kitokiais savo veiksmais pakenks bendrovės ir ieškovo interesams.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017-03-23 nutartimi atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad akcijų, kaip specifinės turto rūšies, ypatumai apsprendžia tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo specifiką, todėl teismui konstatavus būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškinio reikalavimams užtikrinti, teismo nutartyje turi būti nustatyti konkrečių ginčo akcijų suteikiamų teisių įgyvendinimo draudimai. Ieškovas savo reikalavimą pripažinti P. R. ir E. R. 2008 m. sausio 3 d. sudarytą bendrovės 100 vienetų paprastųjų vardinių akcijų dovanojimo sutartį negaliojančia nuo jos sudarymo momento motyvuoja tuo, kad P. R., 2008 m. sausio 3 d. sudarydamas dovanojimo sutartį, buvo neveiksnus, nes sirgo Alzhaimerio liga. Atkreiptina, kad ir tuo atveju, jeigu tai būtų įrodyta ir teismas šią sutartį pripažintų negaliojančia, po šios dar buvo sudaryta ir 2016 m. balandžio 22 d. E. R. ir G. V. bendrovės 100 vienetų paprastųjų vardinių akcijų dovanojimo sutartis, kurios sudarymo teisėtumą ieškovas taip pat siekia nuginčyti, tačiau nenurodo kokiais sandorių nuginčijimo pagrindais. Be to, iš pateiktų duomenų matyti, jog iš esmės ginčas tarp ieškovo ir dabartinės akcijų savininkės G. V. kilo būtent dėl bendrovės UAB “Kelių mašinos” valdymo, tačiau vien ieškovo nurodomos aplinkybės ir jo vertinimas, nėra pakankami pripažinti kad, G. V. atlieka neteisėtus veiksmus: veikia prieš įmonės UAB „Kelių mašinos“ interesus ar siekia likviduoti įmonę.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8

 1. Ieškovas pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Ieškovas nesutinka su pirmosios teismo pozicija, kad ieškovas nenurodo, kokiais sandorių negaliojimo pagrindais siekia nuginčyti 2008 m. sausio 3 d. dovanojimo sutartį ir 2016 m. balandžio 22 d. dovanojimo sutartį, ir kad ieškovo pateiktas faktinių aplinkybių vertinimas nėra pakankamas tikimybei, kad galimai ieškinys bus patenkintas, nustatyti. Nurodo, kad ieškovas nurodė visas reikšmingas aplinkybes, siekiant nuginčyti 2008-01-03 ir 2016-04-22 dovanojimo sandorius – nurodė, jog tuo metu sandorį su E. R. sudaręs P. R. sirgo Alsheimerio liga, o atsakovė G. V. veikia prieš tinkamą bendrovės valdymą. Nurodo, kad rizika dėl priimamų sprendimų šiuo metu įmonės veikloje gali tekti įmonės akcininkams, t.y. ieškovui ir atsakovei. Taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje pateiktus rašytinius įrodymus, kurie pagrindžia būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Atsakovė E. R. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, juo prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį galioti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovas neturi jokio materialinio suinteresuotumo dovanojimo sutarčių nuginčijimu, kadangi ieškinio patenkinimo atveju ieškovas netaptų ginčo akcijų savininku. Taip pat ieškovo ieškinys laikytinas preliminariai nepagrįstu, kadangi jis su ieškiniu nepateikė jokių argumentų dėl 2016-04-22 dovanojimo sutarties nuginčijimo. Ieškovas nenurodė ir argumentų, galinčių patvirtinti, kad yra reali grėsmė sprendimo vykdymui, jei ieškinys būtų patenkintas.
 3. Atsakovė G. V. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, juo prašo atmesti apelianto atskirąjį skundą ir palikti pirmosios instancijos teismo nutartį galioti nepakeistą. Atskirajame skunde dėsto argumentus, kuriais visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo išdėstytais motyvais.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

10Atskirasis skundas atmestinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).
 2. Byloje nagrinėjamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
 3. CPK 144 straipsnio 1dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
 4. Teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Taigi, įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones: pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, įrodoma, kad nesiėmus prevencinių priemonių galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pagal prima facie doktriną ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Kai vertinamas ieškinio prima facie pagrįstumas, patikrinama, ar ieškinys grindžiamas faktinį pagrindą sudarančiais argumentais, ar ieškinio argumentai grindžiami įrodymais. Tačiau toks ieškinio preliminaraus pagrįstumo vertinimas negali ir neturi virsti detalia ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analize, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje teismas negali ir neturi pateikti kategoriško atsakymo dėl pateiktų įrodymų patikimumo, pakankamumo ieškovo nurodytiems argumentams patvirtinti, jų sąsajumo.
 5. Antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – reali grėsmė, kad ieškovui palankus teismo sprendimas bus neįvykdytas arba jo įvykdymas pasunkės. Civiliniame procese vyraujantys rungimosi (CPK 12 straipsnis) ir proceso šalių lygiateisiškumo (CPK 17 straipsnis) principai lemia tai, kad pareiga įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą/poreikį tenka prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikusiam proceso dalyviui, o priešinga proceso šalis, kurios atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdama išvengti tokių priemonių taikymo, turėtų teikti įrodymus, kurie paneigtų esant pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. grėsmę, kad ieškovui palankus teismo sprendimas gali būti neįvykdytas ar jo vykdymas apsunkintas. Taigi, pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi įstatymo nustatytą pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-130-943/2017).
 6. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl dviejų priežasčių: pirma, kadangi ieškovo antrasis ieškinio reikalavimas dėl dovanojimo sandorio, sudaryto 2016-04-22, nebuvo pagrįstas sandorio nuginčijimo pagrindais, todėl laikytinas prima facie nepagrįstas; antra, teismas nenustatė pagrindo, jog yra kilusi grėsmė, jog tenkinus ieškinį, kiltų grėsmė galimai ieškovui palankaus tinkamo sprendimo vykdymui.
 7. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais ir nurodo, kad ieškinys yra prima facie pagrįstas. Apeliantas nurodo, kad 2016-04-22 dovanojimo sandoris, sudarytas tarp E. R. ir G. V., turi būti pripažintas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento, kadangi atsakovė G. V. veikia prieš bendrovės interesus.
 8. Apeliacinės instancijos teismas negali sutikti su šiais apelianto argumentais, kadangi įstatymas numato sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindus (CK IV skyrius), šiuo atveju ieškovas, reikšdamas šį reikalavimą, apelianto nurodytos aplinkybės, kad atsakovė G. V. netinkamai valdo įmonę, neturi teisinės reikšmės, kadangi iš esmės turi būti nurodyti sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindai, tokių pagrindų ieškovas nenurodė, todėl ieškovo reikalavimas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ryšium su ieškinio reikalavimais, kurie yra prima facie nepagrįsti, nėra pagrindo.
 9. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, siekiant užtikrint galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo vykdymą, apeliacinės instancijos teismas nurodo, kad šioje byloje ieškovas neturi materialinio suinteresuotumo, jei dovanojimo sutartys būtų nuginčytos, kadangi ieškinio patenkinimas nesukeltų jokių teisinių pasekmių ieškovui, kadangi jis siekia nuginčyti dovanojimo sandorius, sudarytus ne jo paties, o tarp kitų asmenų - P. R. ir E. R., bei E. R. ir G. V., kuriais buvo perleistos bendrovės akcijos. Kaip matyti, šios dovanojimo sandoriais perleistos akcijos ieškovui nepriklausė nuosavybės teise. Taigi įvertinus tą aplinkybę, kad ieškinio patenkinimas nesukeltų ieškovui jokių teisinių pasekmių, kadangi jos nebūtų jam perleistos nuosavybės teise, nėra pagrindo taikyti sprendimo vykdymo užtikrinimo priemonių. Taigi atsižvelgus į tai, kas išdėstyta anksčiau, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog nėra pagrindo tenkinti ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 10. Įvertinus tai, kas išdėstyta anksčiau, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai įvertino byloje susiklosčiusias aplinkybes, tinkamai taikė procesinės teisės normas byloje, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį šioje byloje, kurios nėra pagrindo keisti ar naikinti apelianto nurodytu atskirojo skundo argumentų pagrindu (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

12palikti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 23 d. nutartį galioti nepakeistą.

Ryšiai