Byla 2-18340-905/2013
Dėl papildomo sprendimo priėmimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Autotera“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Emix Composites“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo pareiškimą dėl papildomo sprendimo priėmimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Autotera“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Emix Composites“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

3Reikalavimų santrauka

4Pateiktu ieškiniu ieškovas prašė, be kita ko, priteisti iš atsakovo 1210 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teismas 2013 m. gegužės 27 d. sprendimu už akių ieškovui priteisė 484 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teisme 2013 m. gegužės 30 d. gautas ieškovo pareiškimas dėl papildomo sprendimo priėmimo. Pareiškimu prašoma priteisti 726 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, kurios nepriteistos sprendimu už akių.

5Nustatytos aplinkybės

6Šioje byloje priimtu teismo 2013 m. gegužės 27 d. sprendimu už akių patenkinti visi ieškovo pareikšti materialiojo teisinio pobūdžio reikalavimai. Prie ieškinio pridėtoje PVM sąskaitoje-faktūroje AMB Nr. 01710 (b. l. 17) nurodyta, kad už teisines konsultacijas dėl skolos priteisimo, ieškinio parengimą bei atstovavimą dėl UAB „Emix Composites“ skolos priteisimo advokatui mokėtina 726 Lt. Pateiktas banko sąskaitos išrašas (b. l. 18) patvirtina, kad ieškovo advokatui už suteiktas teisines paslaugas (greta jau priteistų 484 Lt) sumokėta ir 726 Lt.

7Aplinkybių teisinis įvertinimas

8Civilinio proceso kodekso 277 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinta teismo, priėmusio byloje sprendimą, teisė dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva priimti papildomą sprendimą, jeigu teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo. Šioje byloje priimtu teismo sprendimu už akių iš tikrųjų liko neišspręstas dalies išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo klausimas, todėl ieškovo pareiškimas dėl papildomo sprendimo priėmimo (atsižvelgiant į tai, kad šiam klausimui išspręsti pakanka byloje pateiktų duomenų) nagrinėtinas CPK 277 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. rašytinio proceso tvarka.

9Aiškindamas ir taikydamas papildomo sprendimo priėmimą reglamentuojančias proceso teisės normas, kasacinis teismas yra nurodęs, kad apeliacinės instancijos teismui, peržiūrėjus pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą ir priėmus nutartį pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį vadovaujantis CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, likę neišspręsti klausimai išsprendžiami teismui priėmus tokį pat procesinį dokumentą, kuris buvo priimtas nagrinėjant bylą apeliaciniame procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. gegužės 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. Žebrauskienė v. A. Kasilovskis ir kt., bylos Nr. 3K-3-205/2010). Pagal analogiją atsižvelgdamas į nurodytą praktiką (su atitinkamais pritaikymais-patikslinimais), teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju turi būti priimamas toks pats papildomas procesinis sprendimas, kuriuo byla išnagrinėta iš esmės, t. y. papildomas sprendimas už akių. Be to, tokiam procesiniam sprendimui mutatis mutandis taikytinos ir apskundimo tvarką reglamentuojančios proceso teisės normos.

10Ieškovo prašoma priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu bei teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio rekomenduojamų sumų. Remdamasis nurodytais motyvais, teismas sprendžia, kad ieškovo pareiškimas dėl papildomo sprendimo priėmimo tenkintinas, priteisiant ieškovui 726 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

11Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 98 straipsnio 1 dalimi, 277 straipsniu,

Nutarė

12Pareiškimą tenkinti.

13Priteisti ieškovui uždarai akcinei bendrovei „Autotera“, j. a. k. 300526505, iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Emix Composites“, j. a. k. 302725025, 726 (septynis šimtus dvidešimt šešis) Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

14Atsakovas negali šio papildomo sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

15Atsakovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl papildomo sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai