Byla e2-550-901/2015
Dėl leidimo nukreipti išieškojimą į atsakovės gautas dovanas iš sutuoktinio, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, G. B

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei, dalyvaujant ieškovo atstovui G. Ž., atsakovei L. B. ir jos atstovei advokatei E. D., trečiajam asmeniui G. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Egmasta“ ieškinį atsakovei L. B. dėl leidimo nukreipti išieškojimą į atsakovės gautas dovanas iš sutuoktinio, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, G. B..

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

42014-11-21 Šiaulių apylinkės teisme priimtas nagrinėjimui ieškovo UAB „Egmasta“ ieškinys atsakovei L. B., kuriuo ieškovas prašo teismo ta apimtimi, kuria ieškovo reikalavimo teisių į G. B. pagal 2012-10-23 Lietuvos apeliacinio teismo nutartį c.b. Nr. 2A-510/2012, kuria iš G. B. priteista 397 955,48 Lt skolos, 12 605,53 Lt palūkanų, nepatenkins G. B. įstatymų nustatyta tvarka realizuotas turtas, leisti ieškovui UAB „Egmasta" nukreipti išieškojimą į atsakovės L. B. nuosavybės teise turimas 6000 vnt. UAB "Valvėsta" akcijų. Ieškovo atstovas nurodė, kad atsakovės sutuoktiniui G. B. einant UAB „Egmasta" direktoriaus pareigas, jis buvo paėmęs ir negrąžinęs 361 642,99 Lt bendrovės lėšų, kurias, ieškovo teigimu, jis naudojo šeimos poreikių tenkinimui. G. B. neneigė pinigus paėmęs ir ketino su ieškovu sudaryti paskolos sutartį, tokia sutartis nebuvo sudaryta, bet 2009-12-15 buvo pasirašytas skolų suderinimo aktas, kuriuo G. B. patvirtino, jog yra skolingas UAB „Egmasta" 397 955,48 Lt. Gindamas savo teises ieškovas kreipėsi į teismą dėl minėtos skolos, palūkanų priteisimo solidariai iš sutuoktinių G. B. ir L. B.. Tuomet paaiškėjo, kad 2009-10-28 G. B. savo sutuoktinei L. B. padovanojo 6000 vnt. UAB „Valvėsta" akcijų, kurių vienos nominali vertė 25 Lt. Manydamas, kad šis sandoris pažeidžia UAB „Egmasta" teises, ieškovas actio Pauliana pagrindu prašė pripažinti negaliojančia minėtą akcijų dovanojimo sutartį bei taikyti restituciją natūra, tačiau ieškinys atmestas. Ieškovo atstovo teigimu G. B. neginčijo, kad akcijų dovanojimo sandoriu sumažino savo turto vertę, siekdamas išsaugoti šeimos turtą. Teismai ieškovo reikalavimus dėl skolos priteistimo G. B. atžvilgiu patenkino, tačiau L. B. solidarios atsakomybės netaikė, laikė, kad paskolos santykiai tarp G. B. ir UAB „Egmasta" nesusiklostė, prievolė grąžinti iš įmonės paimtas sumas atsirado iš žalos atlyginimo teisinių santykių, t.y. asmeninė G. B. prievolė, o tik vėliau G. B. ir UAB „Egmasta" valia įvykus novacijai prievolė transformavosi į paskolos teisinius santykius. Pradėjus išieškojimą iš G. B. pagal priimtus ir įsiteisėjusius teismų sprendimus paaiškėjo, kad beveik visas G. B. turimas turtas yra suvaržytas, iš jo pradėtas išieškojimas kitų kreditorių naudai, todėl iki šios dienos UAB „Egmasta" naudai iš G. B. pervesta tik 124,72 Lt skolos. G. B. kartu su atsakove bendros jungtinės sutuoktinių nuosavybės pagrindu turėjo žemės sklypą su pastatais adresu ( - ), hipoteka įkeistus kreditoriaus AB SEB banko naudai už suteiktą 1400000 Lt kreditą. Šį turtą pardavus iš varžytinių už 380000 Lt sumą, Baneliai šio banko naudai solidariai liko skolingi apie 1000000 Lt.

5Atsakovė L. B. su ieškovo ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti (62-65 b.l.). Nurodė, kad nėra būtinų sąlygų CK 3.99 str. 3 d. taikyti, kadangi dar prieš ieškovui kreipiantis į teismą su ieškiniu Šiaulių apylinkės teismas 2014-11-17 priėmė sprendimą dėl G. B. ir L. B. santuokos nutraukimo, taigi jie nėra sutuoktiniai. Nors minėtas sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, tačiau nei viena iš šalių neginčijo sprendimo dalies dėl santuokos nutraukimo, o tai reiškia, kad ieškinio pateikimo dieną atsakovės ir trečiojo asmens santuoka buvo nutraukta. UAB „Egmasta" B. santuokos nutraukimo byloje dalyvavo, į bylą trečiuoju asmeniu buvo įtrauktas, jam buvo žinoma santuokos nutraukimo bylos nagrinėjimo eiga. UAB „Egmasta" vadovaujantis CK 3.126 str. savarankiško reikalavimo dėl G. B. prievolės išieškojimo iš L. B. padovanoto turto nepareiškė, taigi ši bendrovė nesiekė apginti savo teisių remiantis CK 3.99 str. To nepadaręs ieškovas, prarado teisę reikšti atskirą ieškinj L. B.. Teismas yra pripažinęs, kad dovanojimo sutarties sudarymo dieną G. B. turėjo užtektinai turto, todėl turėjo teisę sudaryti dovanojimo sutartį ir tokia sutartis kreditoriaus UAB Egmasta teisių nepažeidė. Vertintinant G. B. turtą nagrinėjamos bylos ieškovo ieškinio pateikimo dienai, byloje nėra užtektinai duomenų apie tai, kad G. B. turto neužtenka kreditoriaus reikalavimams patenkinti, Atsakovės atstovė pažymėjo, kad ieškovo inicijuotose ieškinyje minimose bylose dėl tų pačių skolos sumų ir nukreiptos į tas pačias L. B. priklausančias UAB “Valvėsta” akcijas, įsiteisėjusiais teismų sprendimais paneigta L. B. atsakomybė UAB „Egmasta" atžvilgiu. Kadangi ieškovas reiškia iš esmės tapatų reikalavimą atsakovei, tokiu būdu piktnaudžiaudamas savo teisėmis, atsakovė prašo teismo ieškinį atmesti, bylą nutraukti. Pažymėjo, kad UAB „Egmasta" ir UAB „Valvėsta" akcininkai iš esmės yra tie patys asmenys, tarp kurių ir skolininkas G. B., ieškovas ir G. B. yra susiję asmenys. Atsakovės manymu, ieškovas, bendradarbiaudamas kartu su G. B. bet kokiu būdu siekia atgauti santuokos metu atsakovei L. B. perleistas 6000 vnt. UAB "Valvėsta" akcijų.

6Tretysis asmuo G. B. su ieškovo ieškiniu sutiko, prašė priimti sprendimą teismo nuožiūra (44 b.l.). Nurodė, kad jis yra nemokus, todėl jo vertinimu teismo sprendimas šioje byloje neturės jokios įtakos jo teisėms ar pareigoms, jo mokumo ši byla neatkurs dėl itin didelių mano įsipareigojimų AB SEB bankui ir UAB „Egmasta".

7Ieškinys atmestinas.

8Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 3.99 straipsnio 3 d. apdovanotasis sutuoktinis atsako dovanotojo kreditoriams už dovanotojo prievoles, egzistavusias dovanojimo sutarties sudarymo momentu, tačiau tik dovanoto turto verte. Taigi šios normos taikymui yra būtina nustatyti: a) kad dovanotojas ir apdovanotasis buvo sutuoktiniai; b) kad dovanotojas turėjo kreditorių; c) kad dovanotojo prievolė egzistavo dovanojimo sutarties sudarymo metu; d) kad dovanotojas neturi jokio turto ar turi turto nepakankamai. Ieškovo teigimu šiuo atveju yra visos sąlygos taikyti CK 3.99 straipsnį bei prašo tenkinti ieškinį. Atsakovės teigimu ji neturi atsakyti ieškovui už G. B. prievoles, kadangi šiuo metu jie nebe sutuoktiniai, kreditorius savo reikalavimus turėjo reikšti jų skyrybų byloje, įsiteisėjusiais sprendimais konstatuota, kad G. B. prievolės UAB „Egmasta" yra asmeninės, be to ieškovas neįrodė, kad dovanotojas neturi jokio turto ar turi turto nepakankamai.

9Nustatyta, kad 2009-10-28 G. B. savo sutuoktinei L. B. padovanojo 6000 vnt. UAB „Valvėsta" akcijų, kurių vienos nominali vertė 25 Lt (6-9 b.l.). G. B. kreditorius UAB „Egmasta" šį sandorį ginčijo actio Pauliana pagrindu, prašydamas pripažinti negaliojančia minėtą akcijų dovanojimo sutartį bei taikyti restituciją natūra. Ieškinys, skundą išnagrinėjus apeliacine tvarka Lietuvos apeliacinio teismo 2014-07-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1030/2014 atmestas. Taigi 2009-10-28 akcijų dovanojimo sutartis yra galiojanti.

10Šiaulių apygardos teismo 2011-03-30 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-267-357/2011 UAB „Egmasta" naudai iš G. B. kaip buvusio šios įmonės vadovo ir jo sutuoktinės L. B. buvo solidariai priteistos skolos šios bendrovės naudai. Išnagrinėjęs šią bylą kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiais Teismas 2013-06-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-338/2013 žemesnės instancijos sprendimus dalyje dėl skolos UAB „Egmasta" naudai priteisimo iš L. B. atmetė, pažymėdamas, kad paskolos santykiai tarp G. B. ir UAB „Egmasta" nesusiklostė, prievolė G. B. grąžinti iš įmonės paimtas sumas atsirado iš žalos atlyginimo teisinių santykių (t.y. asmeninė G. B. prievolė), o tik vėliau G. B. ir UAB „Egmasta" valia įvykus novacijai prievolė transformavosi į paskolos teisinius santykius. Kasacinės instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovas ir atsakovas vėliau susitarė žalos atlyginimo prievolę pakeisti paskolos grąžinimo prievole, nereiškia, jog taip savaime atsirado bendra sutuoktinių prievolė CK 3.109 straipsnio 1 dalies 5 punkto prasme, kartu ir kito (ne sandorį sudariusio) sutuoktinio pareiga pagal tokią prievolę atsakyti. Tik tuo atveju, jeigu būtų nustatyta, kad sutuoktinis aiškiai išreiškė savo valią pritarti tokiam žalos atlyginimo teisinių santykių pakeitimui ir prisiimti iš to kylančias pareigas arba kad prievolė yra sudaryta šeimos interesais, galima būtų jį laikyti atsakingu. Tačiau nesant tokio sutikimo, taip pat nenustačius, kad prievolė sudaryta šeimos interesais, savaime žalos atlyginimo prievolės į paskolos grąžinimo prievolę pakeitimas negali turėti įtakos sąžiningo trečiojo asmens (šiuo atveju – sutuoktinio) teisių ir pareigų apimčiai.

11Taip pat nustatyta, kad Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 19 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-64-841/2014, kuriuo buvo nutraukta santuoka tarp atsakovės L. B. ir trečiojo asmens G. B. (45-53 b.l.). Minėtas sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, skundas apeliacine tvarka dar neišnagrinėtas. Atsakovės atstovės teigimu pats santuokos nutraukimas nebuvo ginčijamas, tik ginčijami sutuoktinių turtiniai klausimai, todėl B. jau nebegalima laikyti sutuoktiniais. Teismas su tokiais teiginiais nesutinka, kadangi sprendimas dėl L. B. ir G. B. santuokos nutraukimo dar nėra įsiteisėjęs, nėra priimtas dalinis sprendimas, kuriuo būtų nuspręsta nutraukti jų santuoką, o dėl likusių sutuoktinių reikalavimų būtų toliau sprendžiamas ginčas (CPK 261 str., 385 str.), be to, atsakovės atstovė nepateikė teismui savo teiginius pagrindžiančių įrodymų (apeliacinių skundų kopijų), iš kurių būtų matyti, ką sutuoktiniai ginčijo (CPK 178 str.). Byloje nekyla ginčo, kad akcijų dovanojimo sandorio sudarymo metu G. B. ir L. B. buvo sutuoktiniai. Tai, kad ieškovas ieškinį dėl leidimo nukreipti išieškojimą į atsakovės gautas iš sutuoktinio dovanas teismui pateikė 2014-11-20, t.y. jau po to, kai buvo priimtas pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl B. santuokos nutraukimo, sprendimui neįsiteisėjus nekeičia to fakto, kad šie asmenys tiek paduodant ieškovui ieškinį dėl leidimo nukreipti išieškojimą, tiek dabar priimant teismo sprendimą tebėra sutuoktiniai. Taip pat ir remiantis CK 3.67 str. 1 d. įtvirtinta teisės norma dėl santuokos nutraukimo pasekmių (nuo santuokos nutraukimo bylos iškėlimo) negalima daryti išvados, kad skolininkas G. B. ir atsakovė L. B. nebegali būti laikomi sutuoktiniais, ir kad dėl šios priežasties L. B. atsakyti kreditoriui pagal CK 3.99 str. neprivalo.

12Tačiau reikia pažymėti, kad įstatyme imperatyviai nustatyta, jog, nutraukiant santuoką, toje pačioje byloje būtina kartu išspręsti visus klausimus, susijusius su santuokos nutraukimu (CK 3.59 str., CPK 385 str. 1 d.), taip pat klausimą dėl santuokoje įgyto turto pripažinimo asmenine nuosavybe ir dėl kreditorinių įsipareigojimų tolimesnio vykdymo po santuokos nutraukimo, nes tik sprendžiant kompleksiškai galima tinkamai išsiaiškinti ir nuspręsti dėl visų santuokos nutraukimo padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-10 nutartis c.b. Nr. 3K-3-491/2009; 2010-05-20 nutartis c.b. Nr. 3K-P-186/2010). CK 3.126 str. 1 d. įtvirtinta kreditorių teisė įstoti į bylą dėl turto, kuris yra bendroji sutuoktinių nuosavybė, padalijimo, trečiaisiais asmenimis, pareiškiančiais savarankiškus reikalavimus. CK 3.126 str. 2 d. nustatyta sutuoktinio, pareiškusio ieškinį dėl turto padalijimo, pareiga nurodyti jam žinomus bendrus sutuoktinių ar vieno iš jų kreditorius ir apie bylos iškėlimą jiems pranešti, nusiunčiant pareiškimo dėl ieškinio kopiją. Sutuoktiniams neįvykdžius šios pareigos, kreditoriai turi teisę prašyti atnaujinti bylos dalies dėl santuokoje įgyto turto padalijimo procesą.

13Kadangi UAB „Egmasta" byloje dėl akcijų dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir byloje dėl G. B. prievolių šiai bendrovei pripažinimo solidariomis sutuoktinių prievolėmis jau kėlė klausimus dėl šios sutuoktinių prievolės prigimties bei kėlė klausimą ar galima nukreipti UAB „Egmasta" išieškojimą į L. B. priklausančias G. B. dovanotas jai akcijas, atsakovės atstovės teigimu UAB „Egmasta" dabartinis ieškininis reikalavimas atsakovei yra tapatus ankstesniems ir jis jau yra išspręstas įsiteisėjusių teismo sprendimų, todėl byla apskritai turi būti nutraukta. Be to, tokį reikalavimą šis kreditorius turėjo reikšti B. santuokos nutraukimo byloje, kurioje ši bendrovė buvo įtraukta trečiuoju asmeniu, o ne reikšti atskiru ieškiniu po jų santuokos nutraukimo, taip pažeidžiant L. B. teises ir teisėtus lūkesčius, kad jos skyrybų byloje bus išspręsti visi su jos santuokos nutraukimu, turto ir kreditorinių įsipareigojimų dalybų klausimai.

14Ieškovo atstovo teigimu, tai kad buvo atmestas UAB „Egmasta" ieškinys dėl akcijų dovanojimo sandorio pripažinimo negaliojančiu, neužkerta jam kelio kreiptis į teismą dar vienu pagrindu, t.y. prašant taikyti CK 3.99 str. 3 d. ir leisti UAB „Egmasta" nukreipti išieškojimą į atsakovės L. B. nuosavybės teise turimas 6000 vnt. UAB "Valvėsta" akcijų, kurias jai padovanojo sutuoktinis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-10-24 nutartis c.b. Nr. 3K-3-425/2012). Be to, nors UAB „Egmasta" buvo įtraukta kaip tretysis asmuo (kreditorius) į G. B. ir L. B. santuokos nutraukimo bylą, kurioje priimtas sprendimas dar neįsiteisėjęs, tai, kad toje byloje kreditorius nepareiškė savarankiško reikalavimo, ieškovo atstovo teigimu UAB „Egmasta" taip pat neužkerta kelio kreiptis į teismą su atskiru ieškiniu. Šiuo ieškiniu nėra reiškiami tapatūs reikalavimai.

15Susipažinus su Teismų duomenų bazėje LITEKO šalių minimais sprendimais, teismo vertinimu tai nėra analogiški ieškovo reikalavimai, kadangi tai buvo ginčai ne tarp tų pačių šalių iš esmės dėl to paties pagrindo ir dėl to paties dalyko, todėl negalima konstatuoti, kad ieškovo UAB „Egmasta" reikalavimas reiškiamas L. B. CK 3.99 str. pagrindu iš esmės yra tapatus ir jau išspręstas įsiteisėjusiais sprendimais ir nėra pagrindo dėl to nutraukti bylos (CPK 185 str., 293 str. 3 p.). Tačiau teismas nori pažymėti, kad nagrinėjant minėtas bylas iš esmės buvo pasisakyta dėl G. B. ir L. B. prievolių UAB „Egmasta" prigimties, kilusių vadovaujant G. B. šiai bendrovei ir atleidimo dieną paaiškėjus, kad jis iš įmonės kaip atskaitingas asmuo buvo pasiėmęs ir negrąžinęs bendrovei 361 642,99 Lt, tuo padarydamas įmonei žalos. Teismas sutinka su atsakovės atstovės teiginiais, kad UAB „Egmasta", norėdamas atgauti skolas iš G. B., kurio prievolės šiam kreditoriui pripažintos asmeninėmis, siekdamas nukreipti išieškojimą į skolininko sutuoktinės turtą privalėjo reikšti savo reikalavimą skolininko ir jo sutuoktinio santuokos nutraukimo byloje, apie kurią jam ne tik buvo pranešta ir žinoma, bet jis buvo įtrauktas į bylos procesą trečiuoju asmeniu ir turėjo teisę reikšti savarankiškus reikalavimus (įskaitant reikalavimą CK 3.99 str. pagrindu), posėdžiuose dalyvavo šios bendrovės direktorius (85-86 b.l.). Priešingas normų aiškinimas būtų nesąžiningas, neteisingai ir neprotingai suvaržantis buvusių sutuoktinių teises, neužtikrinantis teisinių santykių stabilumo, be to, taip faktiškai neleistinai būtų modifikuojamos prievolės kreditoriams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-29 nutartis c.b. Nr. 3K-3-450/2007; 2009-11-10 nutartis c.b. Nr. 3K-3-491/2009, 2010-05-20 nutartis c.b. Nr. 3K-P-186/2010). Be to, įstatymas įtvirtina tokį reguliavimą, kad nutraukiant santuoką būtų išsprendžiami visi su santuokos nutraukimu susiję klausimai, o reikalavimus atskirose bylose kreditoriams suteikiama teisė teikti tik išimtinais atvejais, kai kreditoriai nėra informuoti apie santuokos nutraukimo bylą ir tokiu būdu negalėjo ginti savo teisių santuokos nutraukimo byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-26 nutartis c.b. Nr. 3K-7-173/2010).

16Nors akcijų dovanotojas G. B. ir akcijas gavusi L. B. tiek sandorio sudarymo metu buvo, tiek iki šiol tebėra sutuoktiniai, nors G. B. asmeninė prievolė UAB „Egmasta" egzistavo sandorio sudarymo metu, tačiau ieškovas ne tik kad ne laiku pareiškė reikalavimą CK 3.99 str. pagrindu (ne jų skyrybų byloje), bet ir neįrodė, kad G. B. neturi jokio turto arba kad jo turi nepakankamai, kad galima būtų nukreipti išieškojimą į atsakovės gautas akcijas (CPK 178 str.), į kurias teismine tvarka atsakovas pretenduoja jau su trečiu ieškiniu tik kitais gynybos būdais. Kad G. B. turi turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, matyti ne tik iš bylos medžiagos, iš priimto teismo sprendimo dėl jo santuokos nutraukimo, bet to neneigia ir pats skolininkas ir jo kreditorius (ieškovas), kurio akcijų turi G. B. (10, 75-79 b.l.) ir kuris galimai yra suinteresuotas, kad bendrovė bet kokia kaina išieškojimą nukreiptų į L. B. turtą. Tai, kad UAB „Egmasta" pasirinko netinkamus gynybos būdus, tai, kad šiai bendrovei nepavyko įrodyti L. B. solidarios atsakomybės, kad galima būtų į jos turtą nukreipti išieškojimą, ir tai, kad UAB „Egmasta" nepavyko nuginčyti akcijų, į kurias jis pretenduoja, dovanojimo sandorio, nesuteikia jam teisės visais įmanomais būdais ginti savo teises pažeidžiant atsakovės teises ir teisėtus lūkesčius, kad išnagrinėjus jos santuokos nutraukimo bylą į ją nebebus nukreiptas jos buvusio sutuoktinio asmeninių kreditorių išieškojimas. Pasirinkti tinkamą gynybos būdą ir tinkamas įrodinėjimo priemones ieškovui yra itin reikšminga ir svarbu, nes nuo to priklauso jo teisminės gynybos efektyvumas, o to ieškovui laiku ir tinkamai nepadarius jam ir tenka visa su bylos pralaimėjimu susijusi rizika. Be to, teismo vertinimu ir dabartinio ieškinio reikalavimas yra ydingas, kadangi prašoma priimti sąlyginį, neapibrėžtą sprendimą, nukreiptą į ateitį, kai jau G. B. ir L. B. nebebus sutuoktiniai, įsiteisėjus atitinkamam galutiniam sprendimui jų skyrybų byloje, nes prašoma ta apimtimi, kuria nebus įvykdytas sprendimas UAB „Egmasta" naudai realizavus skolininko G. B. turtą, leisti nukreipti išieškojimą į jo sutuoktinės dar 2009-10-28 dovanojimo sutartimi gautas akcijas (4, 7-9 b.l.).

17Įvertinus byloje esančius dokumentus ieškovo ieškinys laikytinas nepagrįstu ir neįrodytu, be to toks reikalavimas turėjo būti kreditoriaus pareikštas jo skolininko G. B. skyrybų byloje, todėl ieškinys yra netenkintinas (CPK 185 str.).

18Ieškinį atmetus, naikintinos byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 str. 2 d.).

19Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovo ieškinį atmetus, atsakovei priteistina 248,00 Eur jos šioje byloje turėtų atstovavimo išlaidų, kurios teismo vertinimu atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, į procesinių dokumentų ir teismo posėdžių skaičių neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių (CPK 98 str. 1 d., 66, 87-88 b.l.).

20Iš proceso dalyvių nepriteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, kurios neviršija rekomenduojamos priteisti sumos (CPK 92 str., 96 str.).

21Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 259 str., 263 str., 264 str., 270 str., 307 str. 1 d., teismas,

Nutarė

22Ieškinį atmesti.

23Priteisti iš ieškovo UAB „Egmasta“, į.k. 145595322, atsakovei L. B., a.k. ( - ) 248,00 Eur (du šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus) atstovavimo išlaidų.

24Sprendimui įsiteisėjus panaikinti laikinąsias apsaugos priemones - atsakovei L. B., a.k. ( - ) priklausančių 6000 vnt. UAB „Valvėsta“ (į.k. 245595280) akcijų areštą, taikytą 2014-11-21 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-10423-901/2014 (dab. Nr. e2-550-901/2015).

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. 2014-11-21 Šiaulių apylinkės teisme priimtas nagrinėjimui ieškovo UAB... 5. Atsakovė L. B. su ieškovo ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti (62-65... 6. Tretysis asmuo G. B. su ieškovo ieškiniu sutiko, prašė priimti sprendimą... 7. Ieškinys atmestinas.... 8. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 3.99... 9. Nustatyta, kad 2009-10-28 G. B. savo sutuoktinei L. B. padovanojo 6000 vnt. UAB... 10. Šiaulių apygardos teismo 2011-03-30 sprendimu civilinėje byloje Nr.... 11. Taip pat nustatyta, kad Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 19 d.... 12. Tačiau reikia pažymėti, kad įstatyme imperatyviai nustatyta, jog,... 13. Kadangi UAB „Egmasta" byloje dėl akcijų dovanojimo sutarties pripažinimo... 14. Ieškovo atstovo teigimu, tai kad buvo atmestas UAB „Egmasta" ieškinys dėl... 15. Susipažinus su Teismų duomenų bazėje LITEKO šalių minimais sprendimais,... 16. Nors akcijų dovanotojas G. B. ir akcijas gavusi L. B. tiek sandorio sudarymo... 17. Įvertinus byloje esančius dokumentus ieškovo ieškinys laikytinas... 18. Ieškinį atmetus, naikintinos byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės... 19. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 20. Iš proceso dalyvių nepriteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos,... 21. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 259 str., 263 str., 264 str., 270 str., 307... 22. Ieškinį atmesti.... 23. Priteisti iš ieškovo UAB „Egmasta“, į.k. 145595322, atsakovei L. B.,... 24. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti laikinąsias apsaugos priemones - atsakovei... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių...