Byla 2-52-514/2011

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė,

2sekretoriaujant Vilmai Grosienei,

3dalyvaujant atsakovo atstovams D. L., adv. Angelijai Morkvėnienei,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB ( - ) ieškinį atsakovams UAB ( - ), L. D., M. D., D. L., Vilmai P. L., D. K., V. K. dėl prievolės įvykdymo ir

Nustatė

5ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų UAB ( - ), L. D., M. D., D. L., V. P. L., D. K., V. K. 38 955,36 Lt, iš jų 38496,52 Lt kredito grąžinimui, 458,84 Lt palūkanų, 15,15% metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal 2008-04-22 kredito linijos sutartį Nr. ( - ) kredito gavėjui, atsakovui UAB ( - ), buvo suteikta 50 000 Lt kredito limito suma, nustatant galutinį kredito linijos grąžinimo terminą 2010-03-31. Prievolių pagal kredito sutartį įvykdymo užtikrinimui su atsakovais L. D., M. D., D. L., V.P. L., D. K., V. K. 2008-04-22 buvo sudarytos laidavimo sutartys. Kredito gavėjui kreditavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus vykdant netinkamai, laiku negrąžinus kredito, nemokant palūkanų, įspėjus kredito gavėją ir laiduotojus (atsakovas), ieškovas sutartį nutraukė, remdamasis sutarties 42.4.2 p. Prašo priteisti negrąžintą kreditą, nesumokėtas palūkanas.

6Atsakovas UAB ( - ) atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovas elgiasi nesąžiningai, reikšdamas ieškinį, nes su ieškovu buvo vedamos derybos dėl kredito sutarties termino pratęsimo. Ieškovas be atsakovo sutikimo nuskaitė lėšas iš sąskaitos, todėl įsiskolinimo dydis yra mažesnis. Be to, sutartyje numatytos mažesnės palūkanos.

7Kiti atsakovai atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

8Teismo posėdžio metu šalys pateikė taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti, civilinę bylą nutraukti.

9Prašymas tenkintinas.

10Šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, atitinka kitas taikos sutarčių galiojimo sąlygas, todėl patvirtintina (LR CK 6.984, 6.986 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.). Šalims ginčą baigus taikiai, ieškovui patikslinus ieškinį, ieškovui grąžintina dalis žyminio mokesčio (LR CPK 87 str. 1 d. 1 p. ir 2 d.). Bylą nutraukus, panaikintinos taikytos laikinosios apsaugos priemonės (LR CPK 150 str.).

11Teismas, vadovaudamasi LR CPK 290 str.,

Nutarė

12patvirtinti tarp ieškovo AB ( - ), atstovaujamo advokatų profesinės bendrijos „Pivoras, Balsevičienė, Aleksaitė ir partneriai“ atstovės adv. Kristinos Balevičienės (toliau sutartyje vadinamo ieškovu) ir atsakovų UAB ,( - ), L. D., M. D., V. P. L., D. L., V. K., D. K. (toliau sutartyje vadinamų atsakovais) sudarytą taikos sutartį, kuria ginčas civilinėje byloje užbaigiamas tokiomis sąlygomis:

131. Atsakovai pripažįsta ieškovo reikalavimą AB ( - ) naudai skolą pagal 2008-04-22 Kredito linijos sutartį Nr. ( - ), kurią sudaro 32 784,60 Lt (trisdešimt du tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt keturi litai, 60 cnt.) negrąžinto kredito ir 15,15% metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško skolinių įsipareigojimų įvykdymo:

14524,60 Lt už laikotarpį nuo 2010-06-28 iki 2010-07-30 nuo 38 955,36 Lt kredito likučio;

1598,36 Lt už laikotarpį nuo 2010-07-31 iki 2010-08-05 nuo 38 955,17 Lt kredito likučio;

1647,30 Lt už laikotarpį nuo 2010-08-06 iki 2010-08-09 nuo 37 461,47 Lt kredito likučio;

1745,03 Lt už laikotarpį nuo 2010-08-10 iki 2010-08-13 nuo 35 665,07 Lt kredito likučio;

1859,24 Lt už laikotarpį nuo 2010-08-14 iki 2010-08-18 nuo 35 191,35 Lt kredito likučio;

1914,81 Lt už laikotarpį nuo 2010-08-19 iki 2010-08-20 nuo 35 191,11 Lt kredito likučio;

20192,47 Lt už laikotarpį nuo 2010-08-21 iki 2010-09-03 nuo 35 180,80 Lt kredito likučio;

2187,83 Lt už laikotarpį nuo 2010-09-04 iki 2010-09-10 nuo 34 784,60 Lt kredito likučio;

221 959,15 Lt už laikotarpį nuo 2010-09-11 iki 2011-01-31 nuo 32 784,60 Lt kredito likučio;

23378,40 Lt už laikotarpį nuo 2011-02-01 iki 2011-02-28 nuo 32 113,39 Lt kredito likučio;

24375,61 Lt už laikotarpį nuo 2011-03-01 iki 2011-03-31 nuo 28 791,79 Lt kredito likučio;

25321,53 Lt už laikotarpį nuo 2011-04-01 iki 2011-04-30 nuo 25 467,40 Lt kredito likučio;

26288,17 Lt už laikotarpį nuo 2011-05-01 iki 2011-05-31 nuo 22 088,93 Lt kredito likučio;

27235,80 Lt už laikotarpį nuo 2011-06-01 iki 2011-06-30 nuo 18 677,10 Lt kredito likučio;

28192,06 Lt už laikotarpį nuo 2011-07-01 iki 2011-07-30 nuo 15 212,90 Lt kredito likučio;

29152,70 Lt už laikotarpį nuo 2011-08-01 iki 2011-08-31 nuo 11 704,96 Lt kredito likučio;

30102,99 Lt už laikotarpį nuo 2011-09-01 iki 2011-09-30 nuo 8 157,66 Lt kredito likučio;

3159,50 Lt už laikotarpį nuo 2011-10-01 iki 2011-10-31 nuo 4 560,65 Lt kredito likučio;

3211,62 Lt už laikotarpį nuo 2011-11-01 iki 2011-11-30 nuo 920,15 Lt kredito likučio.

332. Kartu su 1 p. nurodytomis sumomis atsakovai įsipareigoja sumokėti ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas: 2 057 Lt (du tūkstančius penkiasdešimt septynis litus) už advokato teisinę pagalbą ir 246 Lt (du šimtus keturiasdešimt šešis litus) žyminio mokesčio.

343. Sutarties 1 p. ir 2 p. nurodytą skolą atsakovai įsipareigoja sumokėti ieškovo naudai į ieškovo sąskaitą Nr. ( - ) ( - ), banko kodas ( - ), tokia tvarka ir terminais:

352011-01-31 671,21 Lt kredito ir 3 028,79 Lt palūkanų (kredito likutis 32 113,39 Lt);

362011-02-28 3 321,60 Lt kredito ir 378,40 Lt palūkanų (kredito likutis 28 791,79 Lt);

372011-03-31 3 324,39 Lt kredito ir 375,61 Lt palūkanų (kredito likutis 25 467,40 Lt);

382011-04-30 3 378,47 Lt kredito ir 321,53 Lt palūkanų (kredito likutis 22 088,93 Lt);

392011-05-31 3 411,83 Lt kredito ir 288,17 Lt palūkanų (kredito likutis 18 677,10 Lt);

402011-06-30 3 464,20 Lt kredito ir 235,80 Lt palūkanų (kredito likutis 15 212,90 Lt);

412011-07-30 3 507,94 Lt kredito ir 192,06 Lt palūkanų (kredito likutis 11704,96 Lt);

422011-08-31 3 547,30 Lt kredito ir 152,70 Lt palūkanų (kredito likutis 8 157,66 Lt);

432011-09-30 3 597,01 Lt kredito ir 102,99 Lt palūkanų (kredito likutis 4560,65 Lt);

442011-10-31 3 640,50 Lt kredito ir 59,50 Lt palūkanų (kredito likutis 920,15 Lt);

452011-11-30 920,15 Lt kredito ir 11,62 Lt palūkanų ir 2 303 Lt bylinėjimosi išlaidų.

46Atsakovai turi teisę sumokėti šioje sutartyje nustatytas sumas anksčiau termino ir tai bus laikoma tinkamu šios sutarties įvykdymu.

474. Atsakovams pavėlavus sumokėti 3 p. nustatytas sumas arba sumokėjus tik dalį 3 p. nurodytų sumų, ieškovas turi teisę išieškoti visą 1 p. ir 2 p. nurodytą skolą iš karto bei paskaičiuoti 0,1 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną.

485. Šalys susitaria, kad įvykdžius šios sutarties 1 p. – 3 p. nurodytus įsipareigojimus, jos viena kitai neturės jokių pretenzijų ir reikalavimų, įskaitant ir galinčius atsirasti ateityje, dėl civilinėje byloje Nr. 2-52-514/2011 nagrinėtų aplinkybių ir jų sukeltų pasekmių.

496. Atsakovų atsakomybė pagal šią taikos sutartį yra solidari.

507. Atsakovai padengia savo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

518. Atsakovai padengia išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

529. Sutartis įsigalioja įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo.

53Grąžinti AB ( - ) bankui 923 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2010-06-22 mokėjimo pavedimu Nr. ( - ) ir 2010-07-30 mokėjimo pavedimu Nr. ( - ).

54Panaikinti 2010 m. birželio 29 d. Plungės r. apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - 47201,92 Lt vertės UAB ( - ), į.k. ( - ), L. D., a.k. ( - ), M. D., a.k. ( - ), D. L., a. k. ( - ), V. P. L., a.k( - ) D. K., a.k. ( - ) V. K., a.k( - ) nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą (turto arešto akto Nr. ( - ) turto arešto aktų registre).

55Civilinę bylą pagal ieškovo AB ( - ) ieškinį atsakovams UAB ( - ), L. D., M. D., D. L., V. P. L., D. K., V. K. dėl prievolės įvykdymo nutraukti.

56Nutartis per 7 d. atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė,... 2. sekretoriaujant Vilmai Grosienei,... 3. dalyvaujant atsakovo atstovams D. L., adv. Angelijai... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB 5. ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų UAB (... 6. Atsakovas UAB ( - ) atsiliepime į ieškinį nurodė, kad... 7. Kiti atsakovai atsiliepimų į ieškinį nepateikė.... 8. Teismo posėdžio metu šalys pateikė taikos sutartį, kurią prašo... 9. Prašymas tenkintinas.... 10. Šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo... 11. Teismas, vadovaudamasi LR CPK 290 str.,... 12. patvirtinti tarp ieškovo AB ( - ), atstovaujamo advokatų profesinės... 13. 1. Atsakovai pripažįsta ieškovo reikalavimą AB ( - ) naudai skolą pagal... 14. 524,60 Lt už laikotarpį nuo 2010-06-28 iki 2010-07-30 nuo 38 955,36 Lt... 15. 98,36 Lt už laikotarpį nuo 2010-07-31 iki 2010-08-05 nuo 38 955,17 Lt kredito... 16. 47,30 Lt už laikotarpį nuo 2010-08-06 iki 2010-08-09 nuo 37 461,47 Lt kredito... 17. 45,03 Lt už laikotarpį nuo 2010-08-10 iki 2010-08-13 nuo 35 665,07 Lt kredito... 18. 59,24 Lt už laikotarpį nuo 2010-08-14 iki 2010-08-18 nuo 35 191,35 Lt kredito... 19. 14,81 Lt už laikotarpį nuo 2010-08-19 iki 2010-08-20 nuo 35 191,11 Lt kredito... 20. 192,47 Lt už laikotarpį nuo 2010-08-21 iki 2010-09-03 nuo 35 180,80 Lt... 21. 87,83 Lt už laikotarpį nuo 2010-09-04 iki 2010-09-10 nuo 34 784,60 Lt kredito... 22. 1 959,15 Lt už laikotarpį nuo 2010-09-11 iki 2011-01-31 nuo 32 784,60 Lt... 23. 378,40 Lt už laikotarpį nuo 2011-02-01 iki 2011-02-28 nuo 32 113,39 Lt... 24. 375,61 Lt už laikotarpį nuo 2011-03-01 iki 2011-03-31 nuo 28 791,79 Lt... 25. 321,53 Lt už laikotarpį nuo 2011-04-01 iki 2011-04-30 nuo 25 467,40 Lt... 26. 288,17 Lt už laikotarpį nuo 2011-05-01 iki 2011-05-31 nuo 22 088,93 Lt... 27. 235,80 Lt už laikotarpį nuo 2011-06-01 iki 2011-06-30 nuo 18 677,10 Lt... 28. 192,06 Lt už laikotarpį nuo 2011-07-01 iki 2011-07-30 nuo 15 212,90 Lt... 29. 152,70 Lt už laikotarpį nuo 2011-08-01 iki 2011-08-31 nuo 11 704,96 Lt... 30. 102,99 Lt už laikotarpį nuo 2011-09-01 iki 2011-09-30 nuo 8 157,66 Lt kredito... 31. 59,50 Lt už laikotarpį nuo 2011-10-01 iki 2011-10-31 nuo 4 560,65 Lt kredito... 32. 11,62 Lt už laikotarpį nuo 2011-11-01 iki 2011-11-30 nuo 920,15 Lt kredito... 33. 2. Kartu su 1 p. nurodytomis sumomis atsakovai įsipareigoja sumokėti ieškovo... 34. 3. Sutarties 1 p. ir 2 p. nurodytą skolą atsakovai įsipareigoja sumokėti... 35. 2011-01-31 671,21 Lt kredito ir 3 028,79 Lt palūkanų (kredito likutis 32... 36. 2011-02-28 3 321,60 Lt kredito ir 378,40 Lt palūkanų (kredito likutis 28... 37. 2011-03-31 3 324,39 Lt kredito ir 375,61 Lt palūkanų (kredito likutis 25... 38. 2011-04-30 3 378,47 Lt kredito ir 321,53 Lt palūkanų (kredito likutis 22... 39. 2011-05-31 3 411,83 Lt kredito ir 288,17 Lt palūkanų (kredito likutis 18... 40. 2011-06-30 3 464,20 Lt kredito ir 235,80 Lt palūkanų (kredito likutis 15... 41. 2011-07-30 3 507,94 Lt kredito ir 192,06 Lt palūkanų (kredito likutis... 42. 2011-08-31 3 547,30 Lt kredito ir 152,70 Lt palūkanų (kredito likutis 8... 43. 2011-09-30 3 597,01 Lt kredito ir 102,99 Lt palūkanų (kredito likutis 4560,65... 44. 2011-10-31 3 640,50 Lt kredito ir 59,50 Lt palūkanų (kredito likutis 920,15... 45. 2011-11-30 920,15 Lt kredito ir 11,62 Lt palūkanų ir 2 303 Lt bylinėjimosi... 46. Atsakovai turi teisę sumokėti šioje sutartyje nustatytas sumas anksčiau... 47. 4. Atsakovams pavėlavus sumokėti 3 p. nustatytas sumas arba sumokėjus tik... 48. 5. Šalys susitaria, kad įvykdžius šios sutarties 1 p. – 3 p. nurodytus... 49. 6. Atsakovų atsakomybė pagal šią taikos sutartį yra solidari.... 50. 7. Atsakovai padengia savo turėtas bylinėjimosi išlaidas.... 51. 8. Atsakovai padengia išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų... 52. 9. Sutartis įsigalioja įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl taikos sutarties... 53. Grąžinti AB ( - ) bankui 923 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2010-06-22... 54. Panaikinti 2010 m. birželio 29 d. Plungės r. apylinkės teismo nutartimi... 55. Civilinę bylą pagal ieškovo AB ( - ) ieškinį... 56. Nutartis per 7 d. atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos...